De vijftigste Dag van de Aarde is net geweest. Net als veel andere dingen is ook deze dag vanwege de pandemie  – begrijpelijk – bijna ongemerkt aan ons voorbij gegaan. Maar aangezien de wereld begint te transformeren waarbij thuisblijven en afstand houden tot elkaar het nieuwe normaal wordt, verdient het de aandacht dat COVID-19 ons enkele – wellicht verrassende –  lessen leert over het herstellen van de balans tussen mens en natuur.

Les 1: De dingen kunnen snel verbeteren.

Te beginnen met de lockdown in China: bijna onmiddellijk hebben wetenschappers grote afname in de luchtvervuiling  geconstateerd doordat industrie, verkeer en ander gebruik van fossiele brandstoffen tot stilstand kwam. Naarmate COVID-19 zich verder in westelijke en oostelijke richting verspreidde, zagen ze de afname wereldwijd in het noordoosten van de VS, India en andere gebieden. In deze verstedelijkte gebieden duurde het nog geen maand voordat de luchtkwaliteit opvallend verbeterde.

Hoewel de luchtkwaliteit zal terugkeren naar eerdere niveaus zodra de pandemie langzaam verdwijnt, toont dit aan dat wanneer we de vervuiling drastisch verminderen, de natuur snel verbetert. Populaties zeeschildpadden in Thailand en Florida (VS)  doen het alweer goed omdat er minder menselijke stresfactoren zijn. Onderzoeken laten eenzelfde beeld zien, namelijk dat populaties vissen en organismen in de zeereservaten zich herstellen. Dit wil niet zeggen dat we nu niets meer hoeven te doen; het geeft wel aan dat de aarde zich in rap tempo en zoveel mogelijk begint te herstellen zodra wij ophouden met het aanrichten van schade.

Les 2: Door angst kunnen we terugglijden.

Ondanks de vooruitgang van de afgelopen jaren in het terugdringen van vervuiling door plastic, heeft de pandemie aan het probleem bijgedragen. Door de angst op besmetting met het virus via aanraking van oppervlakten, is het gebruik van plastic wegwerptasjes in sommige gebieden waar dat eerder was verboden, weer toegestaan en wordt niet meer geadviseerd om zelf een boodschappentas mee te nemen.  En er is een nieuwe vorm van vervuiling door plastic ontstaan: door het aanspoelen van medische gezichtsmaskers. Hopelijk is dit een probleem van korte duur maar het herinnert ons eraan dat in het licht van een urgente crisis, het lange termijn beeld makkelijk uit het zicht verdwijnt. Herstel van de balans in natuur en milieu zal nog lang na deze pandemie een groot probleem blijven. We hebben daarom oplossingen nodig die ook in noodsituaties blijven bestaan. En blijf in de tussentijd doorgaan met recyclen en op de juiste manier verwijderen van plastic tasjes en maskers die we op dit moment nodig hebben.

Les 3: Ook met afstand tot elkaar kunnen we de wereldzeeën beschermen via bijeenkomsten en leren op afstand.

In dit online tijdperk kunnen we veel doen om verbonden te blijven met de zee en stappen nemen om de balans tussen mens en zee terug te brengen. Hier volgen er vier die ik heb gehoord en gezien om je gedachten over te laten gaan:

  • Mensen beschermen wat ze kennen en waar ze van houden. Help niet-duikers de onderwaterwereld te leren kennen door jouw foto’s en video’s op sociale media te delen. Stuur ze de PADI eLearning link van duikcentra toe zodat ze kunnen beginnen met leren duiken. Trouwens, bekijk dit eens en deel het ook.
  • Veel van onze favoriete duikstekken hebben al een tijdje geen bezoekers meer gehad, dus een Project AWARE Dive Against Debris®  kan van pas komen. Naast het verwijderen van afval, biedt de nieuwe aanwezigheid van medische gezichtsmaskers en relatief minder aanwezigheid van mensen een kans voor wetenschappers die onderzoek doen naar  de herkomst en verplaatsing van afval. Veel PADI-duikcentra en -resorts bieden het onderdeel theorie van de specialty-cursus Dive Against Debris op dit moment digitaal aan. Check bij jouw plaatselijke duikcentrum wat ze op de planning hebben staan zodat je mee kunt doen en verschil kunt maken zodra het weer veilig is.
  • Nu de pandemie ten koste gaat van tijdelijke en vaste arbeidscontracten, verliezen veel natuur- en milieuorganisaties aan fondsen. Als je niet financieel geraakt wordt, kan jouw bijdrage hen helpen hun werk voort te zetten. Naast Project AWARE hebben onder andere deze organisaties ook onze hulp nodig, mochten we in de positie verkeren om die hulp te bieden.
  • De PADI-organisatie en Project AWARE  ondersteunen de Dag van de Wereldzeeën 30×30-campagne om in 2030 30% van de oceaan te hebben beschermd. De Dag van de Wereldzeeën valt dit jaar op 8 juni. Houd dus rekening met deze dag – neem persoonlijk of online deel, afhankelijk van jouw situatie. Voor fakkeldragers van PADI als jij en ik is het een kans om in contact te komen met anderen die zich inzetten om de wereld te beschermen door de oceaan te beschermen.

De belangrijkste les: Wij kunnen dit.

Ik heb al eerder gezegd dat ondanks dat het wereldwijd beschermen van zeeën, milieu en natuur overweldigend kan lijken, is het nog niet te laat en kunnen we de balans herstellen. De COVID-19 pandemie is daar het bewijs van. Deze pandemie is ongeëvenaard omdat dit de eerste keer is dat de hele wereld met een enkele bedreiging te maken heeft. Het is ook de eerste keer dat, in de praktijk,
de hele wereld zich op deze schaal heeft verenigd en een front heeft gevormd. Hoewel er scheurtjes zitten in die wereldwijde reactie, zoals vertragingen, onvoldoende voorbereid zijn op zo’n situatie en strijd om prioriteiten, is er nog nooit eerder zoveel informatie gedeeld, samengewerkt en innovatie geweest tussen mensen – zelfs in het geval van landen die op gespannen voet met elkaar staan. Hoe schadelijk, pijnlijk en afschuwelijk de pandemie ook is, COVID-19 wordt overwonnen doordat de mensheid zich als één blok ertegen verzet – en dat is dan weer prachtig. COVID-19 laat zien dat wanneer de wereld een gezamenlijke dreiging erkent, we nationale en culturele verschillen opzij kunnen zetten en gaan samenwerken. En daarom hebben wij talloze fakkeldragers zoals jij en ik nodig om de wereld te waarschuwen dat we met een groter gemeenschappelijk gevaar te maken hebben en dat we daar als één front in moeten optreden.

Seek Adventure. Save the Ocean,

Drew Richardson
President & CEO PADI Worldwide

Share This

Gerelateerde berichten