Eén ding staat vast: 2020 is tot dusver een gek jaar. De Covid-19-pandemie heeft ons normale leven op zijn kop gezet. Bij velen leidde het tot chaos en zware tijden.

Hoewel de negatieve effecten van de coronacrisis niet mogen worden gebagatelliseerd, moeten we 2020 ook zien als een kans om veranderingen door te voeren. We hebben nu de reële mogelijkheid om onze visie op een gewenste toekomst vorm te geven en te realiseren.

Als PADI-duikers is het onze erfenis. Ons logo is een rode duiker boven een blauwe planeet; kleuren van passie, kracht, loyaliteit en vertrouwen. De duiker draagt ​​een fakkel als symbool voor inspirerend en gedurfd leiderschap. Bijna als een profetie van lang geleden, staat ons logo voor onze bestemming op deze planeet. Sinds de oprichting van Project AWARE® zijn we als ‘s werelds grootste netwerk van ambassadeurs voor de zee een belangrijk collectief geworden voor de bescherming van de waterwereld.

We kunnen nu onze gezamenlijke kracht in 2020 aanwenden om een belangrijke bijdrage te leveren aan een duurzame oplossing, door in hoop te geloven en actie te ondernemen.

Samen inspireren PADI en Project AWARE een krachtige gemeenschap van fakkeldragers (ambassadeurs voor de zee) die toegewijd is om de zee te verkennen en te beschermen. Zij belichten niet de onmogelijkheden maar juist wat wij mensen wél kunnen doen om toe te werken naar een duurzame toekomst.

Ter ere van de zee vindt de AWARE-week plaats van 19 – 27 september 2020! Het wereldwijde evenement bevat opnieuw activiteiten die zijn gericht op het aanpakken van het afvalprobleem in zee, en het creëren van bewustzijn voor een plasticvrije zee. Maar ook op lokale gemeenschappen het mogelijk maken om positieve maatregelen te nemen voor de bescherming van kwetsbare aquatische omgevingen.

Tijdens de AWARE-week wordt PADI’s wereldwijde duikgemeenschap uitgenodigd om net als steeds meer mensen PADI®-ambassadeur (fakkeldrager) te worden. En om zowel boven als onder water actie te ondernemen voor de waterwereld. Het thema luidt daarbij: “Carry The Torch For Ocean Protection”. Begin je reis als fakkeldrager met Projecgt AWARE tijdens aankomende AWARE-week

Wat betekent dat voor de AWARE-week van 2020? Het betekent dat bij de AWARE-week van dit jaar alles draait om het ondernemen van AWARE-acties om je reis als PADI-fakkeldrager te beginnen.

Er zijn vijf hoofddoelen opgesteld die nu en in de nabije toekomst een leidraad voor de gemeenschap van PADI-fakkeldragers vormen voor de activiteiten die we ondernemen. Door op te treden als collectief zorgen we er voor dat onze individuele bijdrage voor een gezonde toekomst van de mensheid en onze planeet meer effect heeft.

Dit jaar stellen we tijdens de AWARE-week elke dag één van de hoofddoelen centraal en ondernemen we op elke mogelijke manier actie, alle met aandacht voor de veiligheid van onszelf en van onze gemeenschap. Lees verder voor een vooruitblik op wat er zoal komen gaat. Denk alvast na over wat jij zou kunnen doen …

Maandag 21 september

Doel 1: opkomen voor de zee

We laten onze stem horen om te zorgen voor een positieve verandering. We ondersteunen milieucampagnes, ondertekenen petities, wonen belangrijke evenementen bij, schrijven onze volksvertegenwoordigers aan en treden in gesprek met onze plaatselijke gemeenschap. Terwijl de wereld zich blijft ontwikkelen, komen wij steeds meer voor de waterwereld op.

Doel van de AWARE-week: help makreelhaaien te beschermen

We hopen dat je dit jaar met ons meedoet om op te komen voor de bescherming van haaien, een van de meest kwetsbare zeediersoorten ter wereld. Vorig jaar kwam Project AWARE namens duikers op voor makreelhaaien en een bepaalde soort vioolroggen, door deze soorten te beschermen via de ‘Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten’ (CITES).

Dit jaar zetten we die campagne voort en roepen we regeringen ter verantwoording. We promoten en volgen de steun van Atlantische visserslanden om een ​​van ‘s werelds meest urgente crisissen in het behoud van haaien aan te pakken: de alarmerende achteruitgang van de Atlantische makreelhaai.

Kom in actie: staat jouw land nog niet op de ‘Mako Champions’-kaart? Daar kun jij dan verandering in helpen aanbrengen! Ga hiervoor naar http://www.sharkleague.org/mako-champions/

Dinsdag 22 september

Doel 2: verantwoordelijkheid nemen

We nemen directe verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de zee en treden op als ambassadeur voor de plekken zowel boven als onder water waar we zo van houden. Onze drijfveer is de algemene opvatting dat al het leven op aarde met elkaar verbonden is. En dat onze handelingen een directe impact hebben op de natuur. We zijn een voorbeeld voor de mensen in onze omgeving en stimuleren hen om in toenemende mate positief bij te dragen aan mens en planeet.

Doel van de AWARE-week: zowel boven als onder water betere gewoonten aanhouden

Dit jaar is de algemene opvatting dat al het leven op aarde met elkaar verbonden is, onze drijfveer. En dat onze handelingen een directe impact hebben op de natuur. Als duiker moeten we ons meer verdiepen in de ecosystemen van de zee. We begrijpen dan de belangrijkste bedreigingen waar de zee mee te maken heeft. We kunnen dan manieren vinden om actie te ondernemen en om op meer verantwoorde wijze de zee te verkennen.

Kom in actie: breid je kennis en begrip uit via de “Top 10 tips voor duikers om de waterwereld te beschermen” en neem contact op met de PADI-duikinstructeur bij jou in de buurt om je op te geven voor Project AWARE Specialty-cursus (een cursus waarbij geen duiken worden gemaakt). 

Woensdag 33 september

Doel 3: duiken met een doel

We erkennen dat elke duik een kans is om cruciale gegevens te verzamelen die we gebruiken om toekomstige beschermingsmaatregelen op te stellen voor de waterwereld. We nemen deel aan natuurbeschermingsprogramma’s en bijdragen aan burgerwetenschap. Dit doen we met activiteiten die onderwateromgevingen en biodiversiteit in stand houden die van vitaal belang zijn voor de gezondheid van mens en planeet. En door de plaatselijke omgeving waar we duiken te ondersteunen. 

Doel van de AWARE-week: “Elke duik een onderzoeksduik”

Dit jaar blijven we onze unieke vaardigheden aanwenden om cruciale gegevens te verzamelen voor de bescherming van onze zee. Download de Dive Against Debris®-app downloaden en rapporteer wat je onder water aan afval aantreft. Zo sluit je je aan bij de grootste groep mensen ter wereld die onder water aan burgerwetenschap doen. Je levert hiermee een directe bijdrage aan onderzoek naar afval in zee. Hierdoor beperken we de gevolgen van vervuiling voor de waterwereld.

Kom in actie: maak van elke duik een onderzoeksduik, adopteer een duikstek (Adopt a Dive Site™) en/of geef je op voor de Dive Against Debris® Specialty-cursus! Je hebt ook de mogelijkheid om een donatie te doen. Je ontvangt dan de unieke Project AWARE-versie van de PADI-brevetpas.

Donderdag 24 september

Doel 4: onze ecologische voetafdruk verkleinen  

We herstellen het evenwicht door onze eigen CO2-uitstoot op het werk en thuis te verminderen. We helpen de zee- en kustomgevingen door de effecten van door de mens veroorzaakte klimaatverandering te beheersen. Dit doen we door samen te werken met belangrijke partners om zeegrasweiden, mangrovebossen en kwelders te herstellen en te beschermen.

Doel van de AWARE-week: kom meer te weten en spreek over het zeegrasgroeiprogramma van de Ocean Foundation.

Dit jaar beloven we ons steentje bij te dragen in de strijd tegen de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Dit doen we door onze eigen ecologische voetafdruk te verkleinen door een overwogen levensstijl aan te houden en zeegras en mangroven te planten. Zeebodems aan de kust zijn de krachtigste CO2- en koolstoffilters ter wereld. Ze nemen meer dan 50% van de door de zee opgenomen CO2 voor hun rekening. En ze vormen de basis voor het zeeleven.

Kom in actie: draag bij aan het behoud en herstel van zeegrasweiden en mangrovemoerassen door te doneren aan het zeegrasgroeiprogramma van The Ocean Foundation.

Vrijdag 25 september

Doel 5: gaan voor duurzaamheid         

Plastic voor eenmalig gebruik wijzen we af en we sporen anderen aan tot eco-reizen en vrijwilligerstoerisme. Verder gaan we voor duurzaam voedsel, duiken we waar mogelijk bij milieuvriendelijke duikcentra, en ondersteunen we bedrijven die op innovatieve wijze voor duurzaamheid gaan. Door een voorbeeld te zijn zal dit het gedrag van de mensen om ons heen beïnvloeden en de weg vrijmaken voor systematische verandering.

Doel van de AWARE-week: begrijp wat je aankopen al dan niet teweegbrengen

Dit jaar zijn we ons extra bewust geworden dat de keuzes die we maken rechtstreeks van invloed zijn op de zee. Maar ook op het gedrag van mensen om ons heen. We kiezen ervoor om producten en diensten af te nemen die een gezonde toekomst voor onze planeet niet in de weg staan. En om anderen te inspireren hetzelfde te doen. Elke aankoop die we doen of juist niet doen, is een kans om toe te werken naar een betere toekomst.

Kom in actie: Wees een week lang je bewust van de gevolgen van elke aankoop die je doet. Deel met je omgeving al die aankopen die een positieve bijdrage leveren aan een betere toekomst.

Share This