Kom nog meer op voor de zee door lid te worden van de Torchbearer Community. Kom in actie voor mens en planeet.

Geschreven door Katie Thompson, PADI Global Director, Corporate Social Responsibility

In 2020 zagen we een opleving van het zeeleven in de wereldzeeën. De opleving was het gevolg van de wereldwijde lockdowns vanwege de COVID-19-pandemie. Het geeft ons hoop dat we een verder een verschil kunnen maken door extra in te zetten op milieubeschermingsactiviteiten. Beleidsplannen voor de klimaat- en milieucrisis verdwenen heel begrijpelijk naar de achtergrond. Wereldwijd georganiseerde milieubijeenkomsten werden geannuleerd om de enorme uitdaging waar de pandemie voor zorgt aan te pakken. Maar de bedreigingen voor de zee zijn er nog steeds. En de urgentie om deze aan te pakken neemt alleen maar toe.

Alle wereldburgers kunnen een rol spelen in de bescherming van de waterwereld. NU is het moment om in actie te komen.

Door in actie te komen kunnen wij gelukkig het tij keren voor een betere toekomst van de mensheid en de zee. Wat we doen in 2021 – en het komende decennium – is cruciaal voor de gezondheid van onze wereldzeeën en voor het welzijn van de mensheid. De Verenigde Naties hebben vanuit de maritieme wetenschap een tienjarenplan opgesteld (2021-2030) voor duurzame ontwikkeling. Het plan is gericht op inspanningen om de neerwaartse spiraal in de gezondheid van de zee te doorbreken. En om met belangrijke stakeholders van de waterwereld te zorgen voor een gemeenschappelijk kader voor wetenschappelijk onderbouwde voorwaarden voor duurzame ontwikkeling van de zeeën.

PADI zet zich in om zoveel mogelijk burgers te mobiliseren en te werven om de waterwereld te beschermen.  

We kunnen niet negeren dat de natuur wereldwijd in een crisis verkeert. Eentje die net zo bedreigend voor de planeet en de mensheid is als de klimaatcrisis. En elke uitdaging waar we mee te maken krijgen, heeft weer invloed op andere uitdagingen. In 2021 moeten we daarom wereldwijd de handen ineen slaan om weer momentum te creëren voor wat het ‘Jaar van de Oceaan’ (2020) zou worden. Het komende decennium moet vervolgens gaan over actie en implementatie. We mogen gewoon niet accepteren dat in onze wereld straks schildpadden, vissen en koraalriffen uit de zeeën verdwijnen. In plaats daarvan moeten we als collectief ervoor zorgen dat de zee duurzaam gebruikt wordt.

De PADI Torchbearer Community staat open voor iedereen die het belangrijk vindt om onze planeet in woord en daad te beschermen, en een duurzamere relatie wil met de natuur en de maatschappij.

Om wereldwijd bij te dragen aan de bescherming van de biodiversiteit en het herstel van de gezondheid van de waterwereld, richtte PADI in 2020 de Torchbearer Community op. Omdat de gezondheid van de zeeën en koralen de afgelopen jaren in rap tempo verslechtert, voelden we ons genoodzaakt om natuurbehoud in het hele bedrijf. missie en visie door te voeren. We tonen hiermee onze toewijding om de onderwaterwereld te beschermen.  De wereld waar we zo veel van houden en afhankelijk van zijn om te overleven.  We zijn in de unieke gelegenheid om miljoenen duikers en andere waterliefhebbers wereldwijd te mobiliseren om op te komen voor de zee. We kunnen daarbij de katalysator zijn voor verandering voor de zee en onze duikgemeenschappen over de hele wereld.

“Het is tijd om te bepalen hoe wij als verkenner en ambassadeur van de zee moeten zorgen voor een gezonde waterwereld voor de volgende generatie.”

– Drew Richardson, PADI President en CEO

Elke nieuwe PADI Torchbearer is weer een nieuwe ambassadeur voor de zee. Hoe groter de gemeenschap, hoe meer impact we hebben als collectief. Het ‘Torchbearer 5’-raamwerk is een leidraad voor de activiteiten die we gezamenlijk, nu en in de toekomst ondernemen. Het zorgt ervoor dat onze individuele bijdragen als collectief meer effect heeft voor een gezonde toekomst van de mensheid en onze planeet. PADI gaat partnerschappen aan met vooraanstaande en invloedrijke organisaties zoals The Ocean Foundation, WSL PURE, We Are One Ocean, Mission Blue en Reef World. Dit om ervoor te zorgen dat we onze gemeenschap op de meest effectieve manier mobiliseren.

De PADI Torchbearer Community kan bij beleidsmakers en regeringen wereldwijd een invloedrijke rol spelen.

In 2021 zullen we de We Are One Ocean 30×30-petitie blijven steunen. Met de petitie roepen we wereldleiders op om in 2030 onze zeeën en oceanen voor meer dan 30 procent te beschermen.  In februari zullen we elke fakkeldrager vragen om deel te nemen aan de Great Barrier Reef Census, ’s werelds eerste burgerwetenschapsprogramma om het Groot Barrièrerif te onderzoeken. We zullen ook blijven samenwerken met Project AWARE, onze belangrijkste partner op het gebied van natuurbescherming. Daarbij  betrekken wij de fakkeldragers bij de bescherming van de Atlantische kortvinmakreelhaai. En om mee te doen met het Dive Against Debris-programma, PADI’s vlaggenschip onder de burgerwetenschapsprogramma’s voor onderwateronderzoeken. Met dit programma willen we het afvalbeleid van regeringen wereldwijd beïnvloeden.

In 2021 zijn er meer mogelijkheden om daadwerkelijk actie te ondernemen om de zee te beschermen. 

  • Aankomende wereldoceaandag (8 juni): PADI lanceert een aangepaste en meer interactieve PADI-website om duikers en liefhebbers van de waterwereld te informeren over manieren om op te komen voor de zee. Het uitgebreide portaal op padi.com over natuurbehoud zal de PADI-cursussen en -programma’s voor natuurbehoud onder de aandacht brengen. Ook worden er verhalen gedeeld van de Torchbearer-gemeenschap en hoe de fakkeldragers de zee en onze duikgemeenschappen over de hele wereld beschermen.
  • Via een nieuwe tool op de PADI-website kunnen bezoekers cursussen, evenementen en activiteiten op het gebied van natuurbescherming vinden bij PADI-duikcentra en -resorts wereldwijd.
  • Versterkt partnerschap tussen PADI en Project AWARE dat meer natuurbeschermingsprogramma’s en mogelijkheden voor duikers ondersteunt om deel te nemen aan burgerwetenschappelijk onderzoek.
  • Er komen nieuwe tools voor de PADI Torchbearer Community om te laten zien wat hun impact op natuurbehoud is.

Kom tijdens dit nieuwe decennium op voor de zee door een PADI Torchbearer te worden.

2021 is een cruciaal jaar om met nog meer energie het komende decennium in actie te komen. Wat de pandemie heeft laten zien is dat we net zo onherroepelijk afhankelijk van elkaar als van de natuur zijn. En als we iets willen bereiken we er samen voor moeten gaan.

Share This

Gerelateerde berichten