PADI en PADI AWARE Foundation hebben hun krachten gebundeld met de Zwitserse prestigieuze horlogemaker Blancpain. Het doel is het aantal beschermde zeegebieden (MPA’s) in het komende decennium wereldwijd aanzienlijk te verhogen.

Tijdens de 9e jaarlijkse Wereld Oceanen Dag 2022-conferentie praatten we innovatieve bedrijven, wetenschappers, overheden en de non-profitsector bij over onze strategie. Onder meer over hoe zij bij kunnen dragen aan het Decennium van de Oceaanwetenschap voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Als onderdeel van PADI’s blauwdruk voor actie voor de zee streven we ernaar om tegen 2030 ten minste 30% van onze mariene wereld te beschermen. Om dit te doen, heeft de PADI AWARE Foundation, samen met de genereuze steun van Blancpain, het ADOPT THE BLUE™-programma gelanceerd.

ADOPT THE BLUE is een nieuwe invulling van AWARE’s eerdere Adopt a Dive Site-programma. In dit volledig nieuwe programma wordt het initiatief om duikstekken te adopteren opgeschaald waarmee hetaantal duikstekken en de omvang van de milieuproblemen worden aangepakt.

Samen met ruim 6.600 PADI-duikcentra en -resorts, en 128.000 duikprofessionals, bouwen we aan een netwerk van 10.000 geadopteerde duikstekken in 2025.

Dit belangrijke netwerk dient als drijvende kracht voor de oprichting van nieuwe beschermde mariene gebieden overal ter wereld. Deelnemers aan het programma worden opgeroepen om gerichte lokale actie te ondernemen voor een meetbare, wereldwijde impact. Deze aanpak creëert ook meer kansen voor alle PADI-fakkeldragers om deel te nemen aan milieubeschermingsactiviteiten onderwater.

Om Wereld Oceanen Dag te vieren, verdubbelt Blancpain van 8 tot 11 juni alle individuele donaties aan ADOPT THE BLUE, tot maximaal 100.000 dollar.

Dit maakt het mogelijk om je impact op het behoud van de waterwereld te verdubbelen. Duikers hebben de mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel van de gezondheid van de mariene wereld en het bereiken van evenwicht tussen de mens en de zee.

Het ADOPT THE BLUE-programma beschermt de zee en versterkt lokale duikgemeenschappen over de hele wereld. Met jouw steun kunnen we onze impact vergroten en de waterwereld waar we zo van houden beschermen, nu en voor de komende generaties.  

Een andere pijler van het partnerschap is de oprichting van het Blancpain/PADI AWARE-gemeenschapssubsidieprogramma. Het financiert de belangrijke milieubeschermingsactiviteiten in de plaatselijke omgeving.

In de eerste financieringsronde zijn aanzienlijke financiële middelen toegekend aan lokale initiatieven die alle vijf doelstellingen van de Blauwdruk voor actie voor de zee van PADI bestrijken: vervuiling van de zee, bescherming van kwetsbare soorten, koraalherstel, blauwe koolstof en beschermde mariene gebieden. Deze subsidies stimuleren zowel het behoud van de zeeën als de ondersteuning van de inheemse gemeenschap. En vormen een positieve kracht voor mens en planeet.

Lees hier meer over de individuele ontvangers van subsidies. Klik hier om de verhalen te lezen van PADI-fakkeldragers die al bezig zijn met fondsenwerving om deze programma’s verder te ondersteunen. Of voor meer informatie om vandaag nog met je eigen fondsenwervingstocht te beginnen. 

Share This