PADI Four Pillars of Change

De gezondheid van de wereldzeeën is afhankelijk van onze acties en het speelt een vitale rol in het welzijn van onze gemeenschappen over de hele wereld. Met ons netwerk aan PADI®-duikers, PADI-instructeurs en PADI-duikcentra en -resorts over de hele wereld die een passie voor de oceaan delen, richten wij ons op het maken van aanzienlijk verschil voor wat betreft de belangrijkste problemen waar onze zeeën mee te maken hebben, en voor onze kwaliteit van leven door samenwerking met partnerorganisaties die een positieve impact voor de wereldzeeën bewerkstelligen. In navolging van wereldwijde inzet zoals de Sustainable Development Goal 14, Life Below Water ( van de Verenigde Naties, om de wereldzeeën, zeeën en andere wateren te beschermen en er duurzaam gebruik van te maken, hopen wij de stem van duikers te kunnen laten horen en voor verandering te kunnen zorgen.

“De PADI-organisatie is toegewijd om de krachten voor de goede zaak in te zetten. Het is een voorrecht dat wij een krachtige nalatenschap hebben die ons inspireert”, aldus Drew Richardson, PADI President en CEO. “Door duikers te mobiliseren en ze te verbinden met de PADI-familie en met wereldwijde problemen die relevant zijn voor de duikbranche, kunnen we mensen helpen de wereld beter te maken en zelfs een nog krachtiger katalysator voor verandering te zijn. Als we wereldwijd duikers op lokaal niveau effectiever kunnen betrekken, dan is wereldwijde verandering onvermijdelijk.”

PADI richt zich op het ondersteunen van wereldwijde inspanningen en op het zijn van katalysator voor verandering, door middel van het programma de vier pijlers van verandering,  Dit programma werd in november 2016 gelanceerd, en dient als platform voor sociaal en milieu-activisme, en is een grote stap richting het ontwikkelen van een effectief duurzaamheidsprogramma voor PADI.

Pijler gezonde oceaan: Vorm partnerschappen met organisaties die ontwikkelingen steunen als het vestigen van meer zeeresrvaten (Engels: MPA’s ofwel Marine Protected Areas) en vermindering van menselijke druk – waaronder afval in zee – die de toekomst van onze waterplaneet bedreigen. Voortzetten van de samenwerking met Project AWARE® in de inspanningen om afval in zee te helpen verminderen, duikers te mobiliseren om betrokken te raken door middel van specialty-cursussen van Project AWARE  en programma’s zoals  Dive Against Debris® en Adopt a Dive SiteTM .

Pijler bescherming zeedieren: Bescherming van de biodiversiteit aan zeeleven door onze stem te verheffen wanneer het gaat om bescherming van haaien en roggen en door te zorgen voor bewustwording over het probleem van zeedieren die verstrikt raken in afval. Project AWARE® ondersteunen in de inspanningen om haaien en roggen te beschermen en duikers te stimuleren betrokken te raken via de specialty  AWARE Shark Conservation.

Pijler mensen en gemeenschap: Als grootste organisatie ter wereld op het gebied van duikcursussen, meer te doen om de duikinfrastructuur en duikcursussen te ondersteunen zodat we een duurzame mindset aanmoedigen en groei van de lokale gemeenschapszin voeden.

Pijler gezondheid en welzijn: Mooie verhalen over het voetlicht brengen over triomf in tijden van tegenspoed, ziekte en ontbering, die de genezende kracht van het duiken bewijzen. Bij het duiken hebben veel mensen hoop gevonden voor hun toekomst en wij richten ons op het inspireren van andere mensen om soortgelijke persoonlijke veranderingen te vinden en te kunnen genezen, zowel mentaal als fysiek.

De vier pijlers dienen als platform om duikers in staat te stellen informatie tot zich te nemen en betrokken te raken bij zaken waar zij letterlijk iets mee hebben. Door te zorgen voor synergie met andere gespecialiseerde “change-agents”, geven we meer kansen voor wereldwijde impact en blijvende verandering.

De PADI-familie omvat onnoemlijk veel menskracht dat in staat is om te zorgen voor positieve verschil. PADI is erop gericht de doelen hoog te houden, als organisatie en als individu, door het gesprek op de voorgrond te blijven houden en mensen te inspireren in actie te komen.

Ken jij PADI-duikers die verschil maken? Deel je verhalen en stuur een e-mail naar [email protected].

#padi4change

Share This