PADI investeert in onze zee, de toekomst van de duikindustrie en onze wereldwijde duikgemeenschappen.

We hebben te maken met toenemende bedreigingen voor onze zee. Duikers kunnen een steeds grotere rol spelen bij het herstellen van een betere balans met de maritieme ecosystemen, Om die reden is de PADI AWARE Foundation opgericht. Een natuurlijke en cruciale volgende stap in de missie van de PADI-organisatie. Namelijk om de zee te redden.

Al meer dan 30 jaar werken PADI en Project AWARE samen om precaire problemen die de gezondheid van de zee aantasten aan te pakken. En om een belangrijke bijdrage te leveren aan de bescherming van de onderwaterwereld. Project AWARE is getransformeerd van een milieu-ethiek gecreëerd door PADI® in 1989 tot een aparte non-profitorganisatie. Zij heeft een wereldwijd bereik en een gepassioneerde gemeenschap die zich inzet voor de bescherming van onze oceaan.

Voortbouwend op wat er bereikt is met de eerdere samenwerking, zal binnen het nieuwe partnerschap gebruik worden gemaakt van PADI’s focus op natuurbehoud. En ook kan het wereldwijd bereik van de PADI-duikgemeenschap worden ingezet om het evenwicht tussen de mens en de zee te helpen herstellen. Dankzij de enorme naamsbekendheid van PADI kan de PADI AWARE Foundation ambitieuze doelen stellen voor de bescherming van de zee.

Op de Dag van de Aarde kondigden PADI en de PADI AWARE Foundation hun gezamenlijke blauwdruk aan voor de bescherming van de zee. Dit was tevens het startsein voor PADI’s decennium van activiteiten om de zee te redden. De organisaties sloten zich daarmee aan bij de wereldwijde oproep van de Verenigde Naties om een decennium lang in actie te komen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te bereiken.

Het gaat hierbij specifiek om de implementatie van ‘SDG14 – Life Below Water’ (het waterleven).

On Earth Day, PADI and PADI AWARE Foundation announced their joint blueprint for ocean conservation, commencing the PADI Decade of Ocean Action, joining the United Nations’ universal call for a Decade of Action to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), specifically supporting the implementation of SDG14 – Life Below Water. Door de PADI-blauwdruk voor natuurbehoud te verbinden met de internationale agenda voor duurzaamheid, ondernemen we zinvolle activiteiten ten behoeve van een betere balans tussen de mens en de zee.

Om de doelen te bereiken die in de blauwdruk zijn vastgelegd, zal de PADI-organisatie de groeiende wereldwijde gemeenschap van PADI-fakkeldragers betrekken. De fakkeldragers worden gestimuleerd om deel te nemen aan initiatieven ter bescherming van de zee.

Als een van de eerste projecten en een belangrijk onderdeel van de samenwerking met lokale gemeenschappen, zal PADI AWARE Foundation een community-subsidieprogramma lanceren. Om de zee te redden moeten we allemaal op welke manier dan ook samenwerken op lokaal niveau. Deze subsidies zullen dan de broodnodige financiële middelen verschaffen aan PADI-duikcentra en -resorts voor lokale initiatieven en activiteiten ter bescherming van de zee.

“Het community-subsidieprogramma is een voorbeeld van onze toewijding aan de nieuwe missie van de stichting om lokale milieubeschermingsactiviteiten te stimuleren. Dit alles voor de wereldwijde bescherming van de zee”, zegt Danna Moore, Global Director van PADI AWARE Foundation. “Dit programma zal de hoeksteen zijn van al ons werk. Daarbij speelt het rechtstreeks in op de behoeften van de lokale gemeenschap. Tegelijkertijd bevordert het de wereldwijde beleidsdoelen die zijn gekoppeld aan het ‘Decade of Action’ van de Verenigde Naties”, zegt Moore.

Om de missie van PADI verder tot uiting te brengen en te ondersteunen, zal PADI AWARE Foundation nieuwe natuurbeschermingsprogramma’s opzetten. Verder zal de stichting het bereik onder doelgroepen, het cursusaanbod en het aantal partnerschappen uitbreiden. Dit alles om de belangrijkste bedreigingen voor de zee aan te pakken, zoals afval in zee, klimaatverandering, verlies van mariene leefomgevingen en de bedreiging van kwetsbare soorten wereldwijd.

Kom meer te weten via padi.com/aware

Share This