คุณอาจไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้นำ แต่ในฐานะคนที่รักโลกใต้น้ำ คุณได้เห็นและสัมผัสกับสิ่งที่

คนส่วนใหญ่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน เมื่อคุณพูดถึงโลกภายใต้เกลียวคลื่น คำพูดของคุณจะมี

อิทธิพลต่อผู้อื่น เราทุกคนมีพลังที่จะสร้างความแตกต่าง และความรักในโลกใต้น้ำของคุณ

สามารถใช้เป็นพลังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเดินตามรอยของคุณได้

ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับโลกมหาสมุทร…คือพลังอันยิ่งใหญ่สำหรับมหาสมุทร โดยการทำตัว

ให้เป็นตัวอย่างที่ดีคุณจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนช่วยกันปกป้องมหาสมุทรได้

มาเป็นผู้นำ PADI® Torchbearer และจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของคุณ ใช้เสียงของคุณเพื่ออธิบายประเด็นสำคัญและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นดำเนินการเพื่อปก

ป้องมหาสมุทร การร่วมมือกันของเรานั้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้

ภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อโลกของเราคือความเชื่อที่ว่าคนอื่นจะช่วยปกป้องมัน 

 โรเบิร์ต สวอน (Robert Swan), OBE นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


เป็นผู้ดูแลมหาสมุทรและชายหาดในท้องถิ่นของคุณ

 • เก็บขยะของตัวเองเสมอและนำขยะที่คนอื่นอาจทิ้งไว้ไปทิ้งให้ถูกที่
 • ปฏิบัติตามแนวทางการล่องเรือที่ไม่เป็นอันตรายต่อแนวปะการังหรือที่อยู่อาศัย

ของสัตว์ทะเลบริเวณชายฝั่ง

 • เป็นอาสาสมัครทำความสะอาดชายหาดในท้องถิ่น หรือ Dive Against Debris®
 • มีความระมัดระวัง – อย่ายุ่งหรือรบกวนสัตว์ป่า
 • ห้ามนำหิน ปะการังหรือเปลือกหอยออกจากทะเลโดยเด็ดขาด
 • สำรวจหรือเยี่ยมชมพื้นที่ระหว่างน้ำลงอย่างชาญฉลาดและปฏิบัติตามแนวทางที่

มีการระบุไว้ทั้งหมด


หยุดไลฟ์สไตล์แบบใช้แล้วทิ้ง

พวกเราหลายคนโตมากับการเรียนรู้ว่าเราควร “ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นํากลับมาใช้ใหม่” แต่ผู้คน

ลืมไปว่าคำเหล่านั้นเป็นลำดับขั้น เราควรลดขยะก่อนและนำสิ่งที่เราทำได้กลับมาใช้ใหม่ 

การรีไซเคิลนั้นคือตัวเลือก “สุดท้าย”

หลอด ช้อนส้อมที่ใช้แล้วทิ้ง กระดาษห่อขนมและถุงพลาสติกจำนวนมากไม่สามารถรีไซเคิลได้

และพลาสติกส่วนใหญ่ใช้เวลาถึง 1,000 ปีในการย่อยสลายในหลุมฝังกลบ ถุงพลาสติกที่เราใช้

ในชีวิตประจำวันใช้เวลา 10-20 ปี ในการย่อยสลาย ในขณะที่ขวดพลาสติกใช้เวลา 450 ปี ขยะพลาสติกส่วนใหญ่ของเราถูกส่งทางเรือไปยังประเทศกำลังพัฒนาซึ่งไม่สามารถจัดการได้

อีกต่อไป ส่งผลให้เกิดวิกฤตการจัดการขยะทั่วโลก นอกจากนี้ ในระหว่างการขนส่ง พลาสติก

อาจถูกพัดเข้าสู่มหาสมุทร ทำให้นกทะเล เต่า แมวน้ำ และสัตว์อื่น ๆ เสียชีวิตเนื่องจากเข้าใจ

ผิดคิดว่าพลาสติกเป็นอาหาร

เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นและหยุดไลฟ์สไตล์แบบใช้แล้วทิ้ง ด้านล่างนี้คือรายการผลิตภัณฑ์

ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่สามารถช่วยลดขยะได้ หากคุณเป็นเจ้าของรายการด้านล่างนี้แล้ว 

ให้พิจารณามอบเป็นของขวัญ

ถุงช้อปปิ้ง

เครื่องใช้สำหรับการเดินทาง

ถุงขนมขบเคี้ยว
ภาชนะใส่เครื่องดื่มร้อนและเย็น
หลอดที่ใช้ซ้ำได้

ความพยายามร่วมกันของเราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ เพียงเปลี่ยนมาใช้แก้วกาแฟ

แบบใช้ซ้ำได้ จะช่วยลดขยะที่ฝังกลบได้ 10 กก./23 ปอนด์ต่อปีต่อคน


ร่วมเป็นกระบอกเสียงให้กับท้องทะเล

 • แสดงความคิดเห็นของคุณ (ผ่าน eSignature)
 • แชร์คำร้อง คำมั่นสัญญาและการรณรงค์ต่าง ๆ บนโซเชียลมีเดีย
 • ร้านดำน้ำของ PADI ในท้องถิ่นว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมใดและ

ติดต่อตัวแทนในท้องถิ่นที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการ

 • แจ้งหากคุณเห็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อยู่ในเมนูของร้านอาหารหรือที่เคาน์เตอร์ขาย

อาหารทะเล (ใช้แอป Seafood Watch ฟรีเพื่อประเมินตัวเลือกหรือรับประทาน

อาหารตามรายการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับมหาสมุทรของ Surfrider)


Reusable shopping bags when travelling

เลือกซื้ออย่างยั่งยืน

ทางเลือกของคุณมีความสำคัญ ตัวอย่างเช่น หากทุกคนเลือกอาหารทะเลที่ยั่งยืนแทนที่จะ

เลือกสายพันธุ์ที่ถูกจับมาก ความต้องการการจับปลาที่มากเกินไปจะลดลงและประชากร

ปลาที่ใกล้สูญพันธุ์จะเริ่มฟื้นตัว ต่อไปนี้เป็นอีกสองสามวิธีในการเลือกซื้ออย่างยั่งยืน:

เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – และสร้างแรงจูงใจทางการเงินสำหรับ

ชุมชนในการปกป้องที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลในท้องถิ่นของพวกเขา ห้ามซื้อของที่ทำจาก

ปะการัง กระดองเต่า ปลาฉลามหรือสัตว์ทะเลอื่น ๆ

ซื้อผลิตภัณฑ์อัพไซเคิล (Upcycled) ทุกครั้งที่ทำได้ ผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลช่วยลดของเสียและ

เพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของที่อาจถูกทิ้ง เช่น:

กระเป๋าซ้ำกับคนอื่น)

ในที่ทำงาน:

 • กระตุ้นให้เพื่อนร่วมงาน/พนักงานของคุณประชุมผ่านวิดีโอแทนการเดินทางไปประชุม

ด้วยตนเอง

 • เลือกบริการจัดเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ถามว่าบริษัทสามารถจัดหาถ้วยและช้อนส้อมที่ใช้ซ้ำได้สำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อ

หรือไม่และเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยการพกของคุณไปเอง

 • หากสำนักงานของคุณมีหญ้าหรือต้นไม้อื่น ๆ ที่ต้องรดน้ำ แนะนำให้ทำ xeriscaping แทน

เลือกประสบการณ์แทนที่จะเป็นสิ่งของ
นี่คือสิ่งที่ผู้นำ PADI Torchbearer หลายคนมีเหมือนกัน – เราควรมีความทรงจำที่น่าอัศจรรย์มากกว่า

สิ่งของ ว่ายน้ำกับแมวน้ำ ดูปลาโลมา หรือฟังเพลงของปลาวาฬ สิ่งเหล่านี้คือของขวัญจากธรรมชาติที่

ยากจะลืมเลือน การดำน้ำเป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบในการมอบเป็นของขวัญให้กับผู้อื่นหรือตัว

คุณเอง

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น สถานที่ที่คุณเดินทางและธุรกิจที่คุณเลือกมีความสำคัญ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักดำน้ำ

อยู่แล้วหรือต้องการที่จะได้รับการรับรอง ลองดูรายชื่อผู้ประกอบการเชิงอนุรักษ์จาก PADI Travel® 

หรือค้นหาร้านดำน้ำ PADI GREEN STAR™ และพันธมิตร AWARE 100% บนเว็บไซต์ของ PADI


องค์กรสนับสนุนที่มุ่งมั่นที่จะปกป้องมหาสมุทร

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็มีองค์กรที่สามารถช่วยคุณได้ สละเวลาของคุณเป็นอาสาสมัคร ลงชื่อในคำร้อง 

เริ่มงานระดมทุนส่วนตัว ทำทุกวิถีทางเพื่อสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานเพื่อปกป้องมหาสมุทรของ

เรา

ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรใช่ไหม นี่คือรายการโปรดบางส่วนของเรา:

PADI AWARE® – การเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อปกป้องมหาสมุทรที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน

นักผจญภัย

Surfrider – ผู้พิทักษ์ที่หลงใหลในมหาสมุทร คลื่น และชายหาด

Oceana – องค์กรสนับสนุนระหว่างประเทศที่อุทิศตนเพื่อการฟื้นฟูและปกป้องมหาสมุทร

ของโลก

The Coral Restoration Foundation – อุทิศตนเพื่อการฟื้นฟูแนวปะการังผ่านการเพาะปลูก

การปลูก และการติดตามปะการังที่จะสร้างแนวปะการังที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม

Lonely Whale – แหล่งบ่มเพาะความคิดที่กล้าหาญซึ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบ

ในนามของมหาสมุทรของเรา


Be a torchbearer and report Manta Rays at brisbane dive site

เป็นนักวิทยาศาสตร์พลเมืองที่เป็นผู้นำ Torchbearer

ความรู้คือพลัง – พลังในการปกป้องมหาสมุทรของเรา หากคุณกำลังดำน้ำในพื้นที่ที่เป็นที่อยู่ของสัตว์

ทะเลหายาก เช่น กระเบนราหู ฉลามวาฬหรือเต่า ให้รายงานการพบเห็นของคุณ นักวิจัยทางทะเลมี

ส่วนร่วมในการปกป้องมหาสมุทรโดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและจำนวนของสัตว์ทะเล 

ในการรายงานนั้นมีแพลตฟอร์มออนไลน์มากมายที่คุณสามารถรายงานการพบเห็นและอัปโหลด

รูปภาพได้ ซึ่งรวมถึง:

MantaMatcher (สำหรับการพบเห็นกระเบนราหู)

Sharkbook (สำหรับการพบเห็นฉลาม)

Wildbook for Whale Sharks (สำหรับรายงานการพบเห็นฉลามวาฬโดยเฉพาะ)


Instructor - PADI - Scuba Diving - Underwater

มาเป็นมืออาชีพของ PADI

ได๊พ์มาสเตอร์และครูผู้สอนของ PADI ล้วนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับนักดำน้ำมือใหม่และส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทะเล ในฐานะมืออาชีพของ PADI 

นักดำน้ำคนอื่น ๆ จะเชื่อถือคุณ และด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีของพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อท้อง

ทะเล คุณจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่น ๆ ได้ปฏิบัติตาม!

การทำงานในอุตสาหกรรมการดำน้ำไม่เพียงเป็นตำแหน่งที่ดีสำหรับการอนุรักษ์ทะเลเท่านั้น แต่

ยังให้ความรู้สึกเหมือนรางวัลที่น่าเหลือเชื่ออีกด้วย ลองนึกภาพการได้ดำน้ำทุก ๆ วันและแบ่งปัน

ความหลงใหลของคุณกับผู้อื่น

คุณพร้อมที่จะรับคำท้าและ Go Pro แล้วหรือยัง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรระดับ

มืออาชีพของ PADI ได้ที่นี่


เราหวังว่าแนวคิดข้างต้นจะทำให้คุณรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจและมีพลัง แต่ถ้าคุณมีความรู้สึกบางอย่าง

ที่มากมายก็ไม่เป็นไร การปกป้องมหาสมุทรเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือเหตุผลที่โลกแห่งมหาสมุทรของเรา

ต้องการผู้รักมหาสมุทรเช่นคุณเพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนทั้ง

เหนือและใต้ผิวน้ำ

หากคุณยังไม่ได้เป็นนักดำน้ำ วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์มหาสมุทรคือการมีประกาศนียบัตร 

PADI Open Water Diver การได้รับการรับรองไม่เพียงแต่ำจะช่วยให้คุณ #LiveUnfiltered ได้เท่านั้น 

แต่ยังช่วยให้คุณเป็นส่วนสำคัญของ #OceanChange อีกด้วย

Share This