ในปี 2021 มูลนิธิ PADI AWARE Foundation มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์ที่ระบุไว้ใน Blueprint for Ocean Action ภายใน

ปี 2030

1. กำจัดขยะในมหาสมุทร: ลดขยะในทะเลลง 50% ในประเทศเป้าหมายผ่านความร่วมมือและโครงการทุนสนับสนุนของ PADI AWARE

2. ทวีคูณจำนวนพื้นที่คุ้มครองทางทะเล: ปกป้องพื้นที่ 30% ของมหาสมุทรผ่านโปรแกรม Adopt the Blue

3. ปกป้องสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์และเปราะบาง: ลดปริมาณฉลามและกระเบนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลง 25%

4. เร่งการฟื้นฟูและการคืนกลับสภาพเดิมของแนวปะการัง: ฟื้นฟูแหล่งแนวปะการัง 5% ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองและการให้

ทุนโครงการต่าง ๆ

5. ลดและชดเชยการปล่อยคาร์บอนของอุตสาหกรรมการดำน้ำ: บรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนทั่วทั้งองค์กร PADI และฟื้นฟูแหล่ง

บลูคาร์บอน (Blue Carbon)

ขณะที่เราไตร่ตรองถึงปีที่สามของความมุ่งมั่นที่มีมานานนับทศวรรษนี้ เรากำลังเฉลิมฉลองผลกระทบที่เรามีในการขับเคลื่อนการดำเนิน

การในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนและความทุ่มเทของชุมชนที่กระตือรือร้นของเราทั่วโลก

นี่เป็นเพียงไฮไลท์บางส่วนที่เราได้ทำสำเร็จร่วมกันในปี 2023


ทุนสนับสนุนชุมชน (Community Grant)

การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนคนในท้องถิ่นและแหล่งที่อยู่อาศัยถูกสรุปไว้ในส่วนแรกของภารกิจของ PADI AWARE – เพื่อขับเคลื่อน

การดำเนินการในท้องถิ่น ในปี 2023 เพียงปีเดียว มูลนิธิ PADI AWARE Foundation ได้จัดสรรค่าใช้จ่าย 14% เพื่อมอบทุนสนับสนุน 

31 ทุน ที่รวมมูลค่ากว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริม Blueprint for Ocean Action เงินช่วยเหลือ

ดังกล่าวครอบคลุมหลายประเทศและพื้นที่อนุรักษ์และมอบเงินทุนที่จำเป็นแก่องค์กรไม่แสวงผลกำไรขนาดเล็กและศูนย์ดำน้ำของ PADI ที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชุมชนของพวกเขา โครงการทุนสนับสนุนในปี 2023 รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง):

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม PADI AWARE Community Grant และผู้รับทุนอื่น ๆ ได้ที่นี่

diver attaching coral stems to a garden underwater

  ภาพโดย: Big Bubble Dive Resort

พื้นที่คุ้มครองทางทะเล (MPA)

เป้าหมายของเราคือการปกป้องพื้นที่ 30% ของมหาสมุทร โดยการขับเคลื่อนการสนับสนุนภายในประเทศต่อ MPA ที่มีอยู่และที่อาจ

เกิดขึ้นใหม่ ด้วยการสนับสนุนของ Blancpain พันธมิตรอย่างเป็นทางการของ PADI Blueprint for Ocean Action และพันธมิตร

ผู้ก่อตั้ง Adopt the Blue ทาง PADI AWARE ยังคงลงทุนและกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนร่วมโปรแกรม Adopt the Blue ต่อไป โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งการจัดตั้ง MPA เพื่อการคุ้มครองและการอนุรักษ์โดยการจัดหาเส้นทางที่หลากหลายสำหรับศูนย์ดำน้ำ 

รีสอร์ท มืออาชีพของ PADI นักดำน้ำ และผู้ที่ชื่นชอบมหาสมุทรอื่น ๆ ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการอนุรักษ์ทั้งในระดับท้องถิ่นและ

ระดับโลก ในปี 2023 เรามีพื้นที่ Adopt the Blue ครบ 2,000 แห่งแล้ว ซึ่งเป็นปริมาณที่จำเป็นในการเริ่มต้นการมีส่วนร่วมเชิงลึก

ยิ่งขึ้นในเครือข่ายพื้นที่ใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการดำเนินการอนุรักษ์

ในปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นความพยายามของ MPA ในการสร้างข้อพิสูจน์แนวคิดสำหรับ Small Island Nations ที่จะตรวจสอบแนวทาง

และขนาดของเราสำหรับการสร้าง MPA ด้วยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในท้องถิ่นในบาร์เบโดสเพื่อช่วยบรรลุเป้าหมายการคุ้ม

ครองที่กำหนดโดยรัฐบาลแห่งชาติ มูลนิธิ PADI AWARE ได้เข้าร่วมและนำการประชุมเชิงปฏิบัติการในชุมชนกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมต่าง ๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาสำหรับการฟื้นฟูปะการัง การกำจัดขยะในทะเล และการติดตามสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยง

Group of divers with dive against debris bags

ภาพโดย: Keone Drew Photography

เรายังดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามการตอบรับจากพันธมิตรของเรา เนื่องจากประชากรท้องถิ่นในบาร์เบโดส

มากกว่า 80% ว่ายน้ำไม่เป็น เราจึงให้คำมั่นที่จะสนับสนุนเด็ก ๆ ในท้องถิ่น 500 คนให้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับน้ำ จนถึงปัจจุบัน

มีเด็กเข้าร่วมมากกว่า 300 คน ไม่นานหลังจากการเปิดตัวการรับรู้เกี่ยวกับน้ำ วัยรุ่น 6 คนจากโครงการแสดงความสนใจที่จะได้รับ

การรับรองจาก PADI

“เด็กทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการว่ายน้ำของ PADI AWARE ไม่เพียงแต่จะได้รับโอกาสให้เป็นมืออาชีพด้านการดำน้ำในอนาคต แต่ยัง

เป็นผู้พิทักษ์มหาสมุทรในบาร์เบโดสด้วย” อังเดร มิลเลอร์ (Andre Miller) พันธมิตรชุมชนและเจ้าของ Barbados Blue ซึ่งเป็น

รีสอร์ทดำน้ำ PADI Five Star Dive Resort กล่าว “สุดท้ายแล้ว เราจะปกป้องสิ่งที่เรามองเห็น”

ในปี 2024 เราพยายามที่จะสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมในระดับชาติและเชื่อมโยงโครงการเยาวชนเข้ากับแผนการคุ้มครองทางทะเล

ที่กว้างขึ้น เราขอขอบคุณรัฐบาลบาร์เบโดสที่เชิญชวนให้เราร่วมมือกันในประเด็นสำคัญในน่านน้ำท้องถิ่นของพวกเขา

โครงการ MPA ในบาร์เบโดสนี้นำเสนอรูปแบบการทำงานที่แข็งแกร่งและถูกต้องและเป็นที่ต้องการ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลกเพื่อ

ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อแจ้งนโยบายและมาตรการคุ้มครองในพื้นที่สำคัญสำหรับการพัฒนา MPA


การสำรวจจำนวนประชากรฉลามและกระเบน (Shark & Ray Census)

จนถึงปัจจุบัน เราได้ร่วมกันช่วยเหลือให้มีมาตรการคุ้มครองสัตว์ที่มีความเสี่ยงจำนวน 104 สายพันธุ์ผ่านการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ตั้งแต่ข้อจำกัดการทำประมงที่ตกลงร่วมกันไปจนถึงข้อจำกัดในการค้าที่ไม่ยั่งยืน

shark swimming by a reef

การปรับขนาดวิทยาศาสตร์พลเมืองใต้น้ำเพื่อขับเคลื่อนนโยบายระดับโลกและการวิจัยทางทะเลเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงาน

ของเรา ตลอดปี 2023 เราได้ลงทุนทรัพยากรจำนวนมากและเวลาของพนักงานเพื่อปฏิบัติตามความมุ่งมั่นที่เราให้ไว้กับผู้บริจาคและ

ชุมชนของเราในการสร้าง Global Shark & Ray Census ซึ่งจะรวมถึงเครื่องมือด้านการศึกษา คู่มือการท่องเที่ยวดูฉลามอย่างยั่งยืน และแพลตฟอร์มพลเมืองใหม่โดยความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลทั่วโลก เราดำเนินการอย่างขยันขันแข็งเพื่อรวบรวมชิ้นส่วน

ที่จำเป็นเพื่อให้โปรแกรมประสบความสำเร็จ และหวังว่าจะได้แบ่งปันกับคุณมากขึ้นในขณะที่โปรแกรมได้รับการทดสอบและสรุปผล

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า


ขยะทะเล

หลังจาก 13 ปีของการลงทุนในโครงการขยะทะเลของเรา มูลนิธิ PADI AWARE Foundation ได้สร้างระบบที่น่าเชื่อถือ ทำซ้ำได้ และ

ปรับขนาดได้เพื่อตรวจสอบและกำจัดมลพิษพลาสติกออกจากพื้นทะเลโดยไม่สร้างความเสียหาย – ซึ่งก็คือ Dive Against Debris เนื่องจากการสนับสนุนจากนักดำน้ำมากกว่า 70,000 คน ศูนย์ดำน้ำ  รีสอร์ท และครูผู้สอนของ PADI ทั่วโลก และ Seiko ซึ่งเป็น

ผู้สนับสนุนหลักของเราในโครงการขยะทะเลของเรา ภายในสิ้นปี 2023 เราได้กำจัดและรายงานขยะทะเลมากกว่า 2.3 ล้านชิ้นใน 

121 ประเทศ มีการวิจัยทางทะเลที่ล้ำสมัย และได้ช่วยเหลือสัตว์ทะเลที่ถูกเกี่ยวพันกว่า 35,000 ตัว ปัจจุบัน เราจัดเก็บฐานข้อมูล

ขยะใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกและแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับสาธารณะอย่างจริงจัง

people sorting through collected debris on land

ในปี 2023 โครงการ Dive Against Debris ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่ง หลังจากการเจรจาหลายปี ประเทศต่าง ๆ ของ

องค์การสหประชาชาติได้เริ่มจัดทำสนธิสัญญาระดับโลกที่มีผลผูกพัน โดยนำเสนอโอกาสพบได้ยากในการยุติมลพิษจากพลาสติก

ตลอดไป ในฐานะองค์กรการกุศลที่ได้รับการรับรองซึ่งมีอิทธิพลระดับนานาชาติ เอียน แคมป์เบลล์ (Ian Campbell) รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายนโยบายและการรณรงค์ของเรา ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในขณะที่รัฐบาลต่าง ๆ ในกรุงไนโรบีถกเถียงกันเรื่องสนธิสัญญาดังกล่าว

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2023 มาตรการผลลัพธ์ที่กำหนดโดย Global Plastic Treaty นั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่สิ่งที่ชัดเจนอยู่เสมอ

ก็คือนักดำน้ำคือคนกลางหลักในความสำเร็จในระยะยาว ในขณะที่เรารณรงค์จนถึงการประชุมครั้งสุดท้ายในปี 2025 เราจะยังคงยกระดับเสียงของชุมชนของเราในระดับสากลและให้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อแจ้งผู้กำหนดนโยบาย


แนวปะการัง

ในฤดูร้อนปี 2023 เราได้เรียนรู้ว่า NOAA Coral Reef Watch กำลังค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับการฟอกขาวของปะการังเพื่อ

พิจารณาว่าเครื่องติดตามดาวเทียมของพวกเขาทำงานได้ดีเพียงใด เพื่อช่วยเหลือ เราได้รวบรวมและเปิดใช้งานเครือข่าย Adopt the Blue ของเราอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือ ในขณะที่เรามีส่วนร่วม เราพบว่าจากไซต์ Adopt the Blue ในปัจจุบันจำนวน 2,106 แห่ง 49% อยู่ใน

ระบบนิเวศแนวปะการัง โดย 18% ระบุว่าการฟอกขาวของปะการังเป็นปัญหาการอนุรักษ์ที่น่ากังวล

เราติดต่อไปยังไซต์ Adopt the Blue ในภูมิภาคที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในทะเลแคริบเบียนซึ่งระบุโดย NOAA ศูนย์ดำน้ำต่าง ๆ ก็ร่วมมือ ศูนย์ดำน้ำที่เข้าร่วมโครงการแปดแห่งในห้าประเทศส่งแบบสำรวจมากกว่า 51 รายการ ได้แก่ เกรนาดา เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 

บาร์เบโดส คอสตาริกา และโบแนร์ ข้อมูลนี้ทำให้ NOAA ได้รับข้อมูลใต้น้ำแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการฟอกขาวของปะการัง เพื่อแจ้ง

ระบบและกลยุทธ์การตอบสนอง

diver taking notes underwater

“มูลนิธิ PADI AWARE Foundation: โครงการนำร่องการเฝ้าระวังแนวปะการังของ NOAA ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ถึงมกราคม 2024 ได้วางรากฐานสำหรับความพยายามในการติดตามวิทยาศาสตร์พลเมืองในวงกว้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการติดตามติดตามทางวิทยาศาสตร์

ในระยะยาว ที่ไซต์ Adopt the Blue ทั่วโลก ที่ NOAA และพันธมิตรสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการจัดการตามความยืดหยุ่นและการวิจัย

เกี่ยวกับแนวปะการังในโลกที่ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว” Jacqueline De La Cour ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเฝ้าดูแนวปะการังของ NOAA และผู้เชี่ยวชาญคณะอาวุโสของ University of Maryland/ESSIC กล่าว

ในปี 2024 เรากำลังทำงานในฐานะสมาชิกของ International Coral Reef Initiative (ICRI) และเคียงข้างชุมชน Adopt the Blue เพื่อให้บริการจัดส่งที่สำคัญแก่ชุมชนปะการังระหว่างประเทศนอกเหนือจากทะเลแคริบเบียน เราพยายามติดตามการเปลี่ยนแปลง

ใต้น้ำในช่วงเวลาต่าง ๆ ในพื้นที่ต่าง ๆ มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับ

ปัญหาปะการังต่าง ๆ (เช่น ชนิดพันธุ์ที่รุกราน โรค การฟอกขาว ฯลฯ) ขอขอบคุณศูนย์ดำน้ำที่เข้าร่วมเป็นพิเศษ


ไม่มีอะไรเป็นไปได้หากไม่มีคุณ

ผลกระทบของมูลนิธิ PADI AWARE Foundation เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชุมชนของเรา – อาสาสมัคร ผู้บริจาค พันธมิตร 100% AWARE 

ผู้ระดมทุน ศูนย์ดำน้ำของ PADI และผู้สนับสนุนต่างมารวมตัวกันเพื่อทำให้งานที่สำคัญนี้เป็นไปได้ ตัวอย่างข้างต้นแทบจะไม่ได้ครอบคลุม

ถึงสิ่งที่ชุมชนโลกของเราทำอยู่ทุก ๆ วันเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเลทั่วโลก เราจะต่อสู้เพื่อท้องทะเลสีฟ้าที่สวยงามของเราต่อไป

ด้วยกัน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การบริจาคของคุณ โปรดอ่านรายงานทางการเงินของมูลนิธิ PADI AWARE Foundation

 ปี 2023 ที่นี่ ขอขอบคุณที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในมหาสมุทรกับเรา!

Share This

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง