10 ทางเลือกในการปล่อยลูกโป่งและโคมลอยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การปล่อยลูกโป่งและโคมลอยเป็นสิ่งที่คุ้นเคยในงานเทศกาล วันเกิด งานแต่งงาน อนุสรณ์สถาน และวันส่งท้ายปีเก่า แต่สิ่งที่ลอยขึ้นก็ต้องตกลงมา หลังจากที่แขกแยกย้ายกันไปและของตกแต่ง อื่น ๆ ถูกจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว ลูกโป่งและกรอบโคมไฟที่สร้างช่วงเวลาแห่งความสุขจะตกเกลื่อน พื้นที่โดยรอบเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี ลูกโป่ง โคมลอย และกระดาษโปรยพลาสติกไม่สามารถรีไซเคิลได้ และใช้เวลาหลายปีในการย่อย สลายทางชีวภาพ พวกมันแตกเป็นชิ้นเล็กลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งกลายเป็นไมโครพลาสติก ซึ่งปลา  นก เต่า และสัตว์ป่าอื่น ๆ...