Veel duikers beginnen met een passie voor spannende uitdagingen – uitdagingen die voortkomen uit onder water ademhalen, de diepte van de zee verkennen en fascinerende waarnemingen van zeeleven. Deze eerste passie voor uitdagingen groeit vaak uit tot een liefde voor en toewijding aan de mariene omgeving, die vandaag de dag meer dan ooit tevoren hand in hand gaat met bescherming van de wereldzeeën. Aangezien duikers zelf getuige zijn van de achteruitgang van leefomgevingen in zee en leren over methoden over hoe die te behouden, worden ze meer bewust van hun verantwoordelijkheid voor het maken van duurzame manieren van reizen.

Aan de andere kant van toerisme liggen de gemeenschappen die aan de kust wonen en voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van die mariene omgeving. Economisch levensvatbaar zijn betekent in deze gemeenschappen vaak steunen op landbouw, visserij, mijnbouw, boren naar olie, en andere wijzen van levensonderhoud die mogelijk schadelijk zijn voor de zee als ze niet op een duurzame manier worden toegepast. Toerisme is vaak het enige echte alternatief voor zulke traditionele inkomstenbronnen. En als dat duurzaam is en in balans met de natuur, kan afhankelijk zijn om deze vorm van toerisme gunstig uitpakken voor de mariene omgeving.

De adembenemende zeelandschappen die reizigers van over de hele wereld aantrekken, geven economische kansen voor de gemeenschappen en ecosystemen langs de kust. Daarom dienen ze als hoeksteen voor de ‘Blauwe Economie.’

De Blauwe Economie legt de nadruk op het gebruik van bronnen uit de zee voor economische groei, beter levensonderhoud, en gezonde ecosystemen in zee. Als duikers en als reizigers verkeren we in de unieke positie om een gezonde Blauwe Economie te ondersteunen door verfijnd door de balans tussen het gebruik van de zee voor toerisme te navigeren, wat vervolgens lokale economieën ondersteunt, en de wereldzeeën behoudt voor toekomstig gebruik. Wij kunnen dat doen door duurzaam toerisme of regeneratief toerisme te ondersteunen. Maar wat is daar precies het verschil tussen?

Coral reef with colorful corals, schools of fish and a diver on the background

Duurzaam Reizen versus Regeneratief Reizen

Hoewel zowel duurzaam reizen als regeneratief reizen als doel hebben toerisme een positieve impact te geven, zijn ze in de aanpak verschillend.

Duurzaam reizen richt zich op minimaliseren van de negatieve impact van toerisme op natuur en milieu. Dit houdt in geen sporen achterlaten, CO2-uitstoot verminderen, en bestemmingen behouden voor toekomstige generaties.

Regeneratief reizen vereist echter een proactieve benadering op toerisme. Bij regeneratief reizen worden de omgevingen van toeristische bestemmingen verbeterd door bezoekers dankzij hun actieve bijdragen aan het opnieuw aanwakkeren van projecten voor natuur en milieu met die zich uitstrekken tot de gemeenschappen.

Deelname aan herstelprojecten voor koraal, deelnemen aan burgerwetenschaps-onderzoeken of ondersteunen van lokale initiatieven voor natuur- en milieubehoud zijn voorbeelden van hoe reizigers kunnen bijdragen aan regeneratief toerisme.


A hammerhead shark swimming over the sandy bottom

Wat is regeneratief reizen voor duikers?

Voor ons als duikers betekent regeneratief reizen duiken met een doel. Het betekent het kiezen voor bedrijven die ons niet alleen de onderwaterwereld laten zien maar ook actief stappen ondernemen om die wereld te beschermen en te behouden. Het is een keuze die ervoor zorgt dat onze duiken bijdragen aan herstel van de zee.

Regeneratieve duikers zouden kunnen deelnemen aan onderwaterschoonmaakacties, helpen bij het verzamelen van gegevens voor marien onderzoek, of betrokken raken bij burgerwetenschapsprojecten. Door middel van deze activiteiten zijn ze niet alleen getuige van de onderwaterwereld. Ze worden deel van het verhaal die te herstellen.


Extra benaderingen voor verantwoord reizen

Je vraagt je wellicht af of je een keuze moet maken tussen duurzaam en regeneratief reizen. Het antwoord op die vraag is heel duidelijk: nee. Ze vertegenwoordigen verschillende benaderingen voor verantwoord reizen, en zijn ondersteund aan elkaar.

Zowel duurzaam reizen als regeneratief reizen helpt bij het beschermen en verbeteren van natuur en cultuur. Duurzame gewoonten richten zich op het veilig houden van de onderwateromgeving en -dieren, op het tijdens je bezoek geen schade toebrengen. Regeneratieve gewoonten gaan nog een stapje verder en zijn gericht op het herstel en verbetering van deze plekken ten gunste van iedereen in de toekomst.

Doordat ze met elkaar samenwerken, kunnen beide methoden een positieve impact hebben op de mariene omgeving als plek om te leven en te bezoeken, met voordeel voor de lokale bewoners en voor de toeristen. Dit levert een win-winsituatie op: het versterkt de Blauwe Economie met zorg voor onze planeet en zijn bewoners. 

Beautiful island in Bimini with white sand and turquoise water

Duiken met een doel – Go Eco!

Als we de keuzes nagaan die onze wereld vormgeven, wordt het belang van duurzaam reizen en actief regeneratief reizen onmiskenbaar duidelijk. Duikers in het bijzonder kunnen actief deelnemen aan de Blauwe Economie, en een krachtige stem laten horen voor de validiteit van duurzame gewoonten door te kiezen voor een duikcentrum of locatie met een duurzame of regeneratieve bedrijfsvoering.

Deze keuze is ondersteunend aan het bereiken van een balans tussen mens en zee, verrijkt ons leven, en draagt op een positieve manier bij aan de planeet. Door te kiezen voor bestemmingen en bedrijven die in lijn met deze waarden hun bedrijf runnen, kunnen we onze ondersteuning voor betekenisvolle bescherming laten zien en worden we deel van een grotere beweging richting regeneratief reizen.

Duurzame keuzes maken en regeneratief reizen ondersteunen is eenvoudiger dan ooit tevoren. Kies voor jouw volgende avontuur voor een ecocentrum en ervaar uit de eerste hand de echte waarde van actief betrokken zijn bij bescherming en regeneratie van onze wereldzeeën.

Share This

Gerelateerde berichten