Elke duiker wil dat de onderwaterwereld waar ze in duiken behouden blijft. Het is het voorspelbare resultaat van het zien van zo veel bedreigde schoonheid onder water. Deze collectieve passie voor behoud heeft voor het ecotoerisme de weg vrijgemaakt om in de duikgemeenschap voet aan de grond te krijgen.  In feite heeft een Reef-World onderzoek uit 2022 uitgewezen dat duikers tijdens hun vakantie meer willen leren over natuur- en milieuaspecten en bereid zijn meer te betalen voor duikavonturen die iets terugdoen voor de zee en die op een duurzame manier worden gehouden. 

Daardoor heeft de wereldwijde duikgemeenschap de afgelopen jaren gevraagd om een transparant en betrouwbaar wereldwijd eco-label dat zorgen omtrent greenwashing wegneemt en het makkelijker maakt om te kiezen voor duurzame bedrijven die zich sterk maken voor verandering voor de zee. 

PADI heeft ter ondersteuning van deze zaak voor PADI-duikcentra en -resorts het predicaat PADI Eco Center ingesteld. PADI Eco Centers wereldwijd zijn in de duiksector een bewijs van duurzaamheid en pleitbezorging voor natuur en milieu.

Om PADI Eco Center te worden, moeten duikcentra: 

  1. Deelnemen aan het PADI AWARE Adopt the Blue™-programma
  2. Een actief Green Fins-lid zijn
  3. Voorbeeldgedrag laten zien ten aanzien van natuur en milieu

Dit initiatief vertegenwoordigt een siginificante stap richting het verbeteren van beschikbare mogelijkheden voor duikecotoerisme. Maar wat betekent het precies voor duikers en de mariene omgeving? Laten we een duik nemen in de accreditatie van een Eco Center en ontdekken hoe dat een nieuwe norm neerzet voor verantwoorde duikgewoonten.


several people looking at growing coral

Wat is ecotoerisme?

Ecotoerisme is een vorm van verantwoord reizen dat de nadruk legt op duurzaamheid en het beperken van de impact van toeristische activiteiten op de omgeving. Het kan een aantal vormen omvatten, zoals het actief ondersteunen van inspanningen voor natuur en milieu, het vergroten van bewustzijn door middel van educatie of, zoals in het geval van kiezen voor een PADI Eco Center, kiezen voor een verblijf bij/deelname aan activiteiten met natuur- en milieubewuste bedrijven.


Voordelen van ecotoerisme

Ecotoerisme biedt reizigers de mogelijkheid hun impact op de omgeving tijdens hun reizen te beperken – een optie die onder duikreizigers in 2024 populair is. Wanneer het op de juiste manier wordt doorgevoerd, heeft ecotoerisme een aantal concrete voordelen.  Onder andere:


dive guide introducing rules to divers

Wat is een PADI Eco Center?

Zoals hierboven vermeld, is een PADI Eco Center een PADI-duikcentrum of -resort dat aan drie belangrijke criteria voldoet. Deze bedrijven met een focus op duurzaamheid en natuurbehoud zijn zowel lid van het PADI AWARE Adopt the Blue-programma als het Green Fins-initiatief. PADI Eco Centers moeten ook laten zien dat ze een bovengemiddelde toewijding aan natuur- en milieubehoud hebben. Deze laatste vereiste kan vormgegeven worden door het geven van cursussen die gericht zijn op natuur- en milieubescherming, zoals de PADI AWARE-specialty, het organiseren van strandschoonmaakacties of activiteiten die de lokale gemeenschap raken, om er maar een paar te noemen.


two divers hold up a PADI AWARE flag underwater

Hoe wordt een duikcentrum of -resort een PADI Eco Center?

Om het predicaat PADI Eco Center te ontvangen, moeten PADI-duikcentra en -resorts aan drie criteria voldoen. Deze zijn:

1. Deelname aan het PADI AWARE Adopt the Blue™-programma

PADI AWARE’s Adopt the Blue is een natuurbeschermingsprogramma dat zich uitstrekt tot ’s werelds grootste netwerk aan duikstekken (ruim 10.000!). PADI-duikcentra, -resorts en -professionals nemen verantwoordelijkheid voor een specifieke duikstek en verzamelen – meestal met behulp van de lokale gemeenschap – gegevens en doen daar verslag over via de PADI AWARE App. Verantwoordelijkheid voor een duikstek betekent ook het vergroten van bewustzijn over problemen omtrent natuur en milieubehoud, en bereidheid om beleidsmatige actie te ondernemen.

2. Een actief Green Fins-lid zijn

Potentiële Eco Center-kandidaten moeten lid zijn van Green Fins. Green Fins biedt een gestandaardiseerde manier om de impact van een organisatie op natuur en milieu te meten. Als lid van Green Fins volgen PADI-duikcentra en -resorts de gedragscode van Green Fins en ondergaan een jaarlijkse toets. Green Fins geeft ook advies aan bedrijven over hoe zij hun dagelijkse bedrijfsvoering meer natuur- en milieuvriendelijk kunnen inrichten. Dit omvat training aan personeel voor bewustzijn over natuur en milieu en het betrekken van lokale gemeenschappen.

Om PADI Eco Center te worden moeten PADI-duikcentra en -resorts voldoen aan de drempel van lage impact.

3. Voorbeeldgedrag laten zien ten aanzien van natuur en milieu

PADI-duikcentra en -resorts die PADI Eco Center willen worden, moeten laten zien dat ze voortdurend proberen hun prestaties ten aanzien van natuur en milieu te verbeteren. PADI Eco Centers laten dit zien via twee methoden:

  • Actieplan Betrokkenheid: Volgens de Green Fins-toets verstrekt de Green Fins Hub duikcentra met zes acties per jaar waaruit ze kunnen kiezen, die voor minder impact op natuur en milieu zorgen dan de huidige praktijken van het duikcentrum. Het duikcentrum kiest vervolgens vier acties die ze gedurende het volgende jaar zullen doorvoeren. De voortgang op deze actiepunten wordt periodiek vastgelegd.
    • Bijvoorbeeld: deze acties moeten bestaan uit een oproep om beter te communiceren over de behoefte aan het gebruik van rifvriendelijke zonnebrandmiddelen of het proces voor check-in voor duikers te digitaliseren zodat het gebruik van papier afneemt.
  • Betrokkenheid van de gemeenschap: Duikcentra die PADI Eco Center willen worden moeten ook aantonen dat ze betrokken zijn bij de Green Fins-gemeenschap via de Green Fins Hub. Elk duikcentrum moet betekenisvol betrokken zijn op het platform zodat ze de score van hun milieu-voetafdruk verbeteren.

Alles bij elkaar betekent de derde vereiste voor PADI Eco Centers dat hun activiteiten niet passief zijn. In plaats daarvan zijn ze actief betrokken bij hands-on inspanningen om de onderwaterwereld te beschermen.


Is het predicaaat PADI Eco Center gewoon weer een Greenwashing Label?

Nee, dit is niet weer zomaar een greenwashing label. PADI is trots op het predicaat Eco Center. Het geeft een duidelijke en betrouwbare handreiking aan duikers die zich aangetrokken voelen tot duurzaamheid en verantwoord reizen. Het fungeert ook als motivatie voor PADI-duikcentra en -resorts om dit prestigieuze predicaat te behalen door de zorg voor bescherming te leiden. Op dit moment bestaat er in de duiksector geen vergelijkbaar programma. 

Maar vertrouw niet alleen op ons; het PADI Eco Center-programma heeft een erkenning ontvangen van andere onafhankelijke autoriteiten. In 2023 heeft Condé Nast Traveller duiken met PADI Eco Centers als de op een na betekenisvolste trend gemarkeerd over hoe reiziger in 2024 de wereld bezien. In het artikel wordt specifiek ingegaan op hoe de Eco Center-accreditatie de weg plaveit. PADI werd ook door de Fast Company in 2024 geselecteerd als een van de meest innovatieve reisorganisaties voor hun inspanningen op het gebied van natuur- en milieubescherming.

Deze toewijding aan het behoud van de wereldzeeën zit in het hart van de PADI-organisatie en loopt als een rode draad door PADI-duikers over de hele wereld. “Als gemeenschap beschikken we over de capaciteit om beweging in gang te zetten die voor enorme positieve kracht zorgt voor het herstel en bescherming van de zee, zowel op lokaal als internationaal niveau”, aldus PADI CEO en President Drew Richardson. Het PADI Eco Center-predicaat is slechts een stap in dit bescheiden proces.


two divers sat on a boat

Hoe zorgen PADI Eco Centers voor positieve impact op de wateromgeving?

Zoals vaak het geval is, zal de praktijk het uitwijzen (of de zee, in dit geval). Dus hoe ziet die positieve impact eruit? Paul Shepherd van Seminole Scuba, een PADI Eco Center in Florida, VS, biedt een inkijkje in de dagelijkse praktijk van een natuur- en milieuvriendelijk duikcentrum. “Wij werden in 2023 PADI Eco Center en hebben net verlengd voor 2024. Als je Eco Center bent, komt er veel verantwoordelijkheid en extra werk bij kijken. We werken er altijd, elke dag weer aan om te verbeteren en meer groen te worden.” 

De inspanningen voor natuurbescherming van een Eco Center moeten wijdverspreid worden. Shepherd licht toe: “We hebben honderden kilo’s afval uit zee en de meren gehaald, maar het is nooit genoeg. We hebben het PADI AWARE-programma in al onze Open Water Diver-cursussen geïntegreerd, zodat al onze cursisten het belang leren van het zijn van ambassadeur voor de zee. We zorgen ervoor dat we op onze excursies alleen toestaan dat onze klanten rifvriendelijke producten gebruiken (zonnebrand, maskerontwasemer, etc…). We maken altijd gebruik van de Green Fins Hub-gemeenschap om nieuwe manieren te leren, te verbeteren en te herstructureren. We hebben een plek gevonden waar je natpakken kunt upcyclen (bestaande producten een nieuwe bestemming geven). Nu hebben we prachtige omkleedmatjes/yogamatjes die gemaakt zijn van oude natpakken.”

Ten slotte werkte Shepherd aan het uitbreiden van de motivatie. “We blijven doorgaan met ons harde werk en die voortdurende inzet is nodig voor de omgeving die we liefhebben, en om PADI Eco Center te blijven.”

Positieve ontwikkelingen zijn ook te zien in de analyse van de informatie die door PADI Eco Centers wordt doorgegeven aan Green Fins. JJ Harvey, Operations Director bij The Reef-World Foundation (Green Fins internationaal coördinator) legt uit: “Gebaseerd op de informatie die PADI-leden met ons hebben gedeeld via de Green Fins Hub, is er 26% verbetering in hun cijfers te zien.” Dat is goed nieuws en het dient als bewijs dat “leden die actief deelnemen aan de Hub en in hun eigen bedrijf in actie komen via het digitale lidmaatschap van Green Fins, daadwerkelijk een positief effect op de omgeving kunnen hebben.” 

En voor duikcentra die nog niet het predicaat Eco Center hebben, zetten PADU en Green Fins zich in om een handelingsperspectief te geven en bedrijven te helpen meer natuur- en milieubewust te worden. Duikcentra die eraan werken dit predicaat te behalen, krijgen heldere adviezen over hoe ze hun bedrijfsprocessen kunnen verbeteren en hun impact op natuur en milieu kunnen beperken. Dat betekent dat we niet alleen de duikcentra belonen die al groen zijn maar de duurzaamheid in de hele sector verbeteren. 


teaching a specialty course in a classroom

Wat betekent dit Resultaat in Ecotoerisme in de Duiksector voor Duikers?

Een van de grootste effecten die ecobewuste duikreizigers zullen opmerken is de ervaring bij het boeken van een reis. Duikcentra herkennen die zich toeleggen op natuur- en milieubescherming is makkelijker dan ooit tevoren, dankzij het predicaat PADI Eco Center. Duikers kunnen zich nu inschrijven voor een cursus of een excursie of reis boeken in de wetenschap dat het bedrijf voldoet aan specifieke criteria en toegewijd is aan duurzame bedrijfsvoering.

Zodra ze bij het door hun gekozen PADI Eco Center arriveren, kunnen de duikers zien hoe het programma er in de praktijk uitziet. Duikers en cursisten zouden moeten letten op bewijs van Green Fins-lidmaatschap en de bijbehorende gebruiken. Daarnaast, kunnen de meer nieuwsgierige bezoekers bij hun begeleider van de excursie of reis, of bij hun PADI Instructor,  informeren over de Adopt the Blue-duikstekken van het Eco Center en welke extra activiteiten er gedaan worden. Dit kan ook de kans vergroten op meer betrokkenheid bij inspanningen die al gaande zijn. Denk daarbij aan schoonmaakacties of educatieve programma’s. 

Ten slotte ziet een dag duiken bij een PADI Eco Center er helemaal niet zo anders uit als een dag duiken bij andere PADI-duikcentra. Maar duikers kunnen zich geruststellen over het feit dat er altijd inzet gepleegd wordt op bescherming van natuur en milieu.


group standing around a padi aware flag

Duiken met een doel – Go Eco!  

Duurzame keuzes maken en betekenisvolle bescherming ondersteunen is eenvoudiger dan ooit tevoren. Kies een Eco Center voor jouw volgende avontuur en ervaar de werkelijke waarde van regeneratief reizen uit de eerste hand.  

Share This