นักดำน้ำทุกคนต้องการอนุรักษ์โลกใต้ทะเลที่พวกเขาสำรวจ มันเป็นผลตามธรรมชาติของการได้เห็นความงามที่ถูกคุกคามมามากมาย

ใต้น้ำ ความหลงใหลที่มีร่วมกันในการอนุรักษ์นี้ได้ปูทางให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหยั่งรากลึกในชุมชนดำน้ำ อันที่จริงแล้ว การสำรวจของ

Reef-World ในปี 2022 เปิดเผยว่านักดำน้ำต้องการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและยินดีจ่ายมากขึ้นสำหรับการผจญภัยดำน้ำ

อย่างยั่งยืนที่จะคืนกลับสู่มหาสมุทร

ดังนั้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ชุมชนดำน้ำทั่วโลกจึงเรียกร้องฉลาก Eco Label ระดับโลกที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ ซึ่งจัดการกับความกลัว

การโฆษณาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลอม ๆ และทำให้ง่ายต่อการระบุถึงผู้ประกอบการที่ยั่งยืนที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทร

เพื่อสนับสนุนสิ่งนี้ PADI ได้สร้างศูนย์ PADI Eco Center สำหรับศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทของ PADI ศูนย์ PADI Eco Centers ทั่วโลกเป็น

ข้อพิสูจน์ถึงความยั่งยืนและการดูแลสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการดำน้ำ

ในการเป็นศูนย์ PADI Eco Center ร้านดำน้ำต้อง:

 1. เข้าร่วมในโปรแกรมPADI AWARE Adopt the Blue™
 2. เป็นสมาชิกGreen Fins
 3. แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบอย่าง

โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการปรับปรุงโอกาสในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของการดำน้ำสคูบาที่มีอยู่ แต่

ความหมายที่แท้จริงสำหรับนักดำน้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลคืออะไร มาเจาะลึกเกี่ยวกับการรับรองเป็น Eco Center และค้นพบ

ว่าการรับรองนี้สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการดำน้ำอย่างมีความรับผิดชอบอย่างไร


several people looking at growing coral

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) คืออะไร

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบหนึ่งของการเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและลดผลกระทบ

ของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งอาจมีหลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์

อย่างแข็งขัน การสร้างความตระหนักรู้ผ่านการศึกษา หรือในกรณีของการเลือก PADI Eco Center การเลือกที่จะเป็น/มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมกับผู้ประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม


ประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทำให้นักเดินทางมีตัวเลือกในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเดินทาง – เป็นตัวเลือกที่กำลัง

มาแรงในหมู่นักเดินทางดำน้ำในปี 2024 เมื่อนำไปใช้อย่างถูกต้อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะมอบผลประโยชน์ที่จับต้องได้หลายประการ 

ซึ่งรวมถึง:


dive guide introducing rules to divers

PADI Eco Center คืออะไร

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น PADI Eco Center คือศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ที่ผ่านตามเกณฑ์สำคัญสามประการ ผู้ประกอบการที่มุ่งเน้น

ด้านความยั่งยืนและการอนุรักษ์เหล่านี้เป็นสมาชิกของโปรแกรม PADI AWARE Adopt the Blue และโครงการ Green Fins ศูนย์ PADI 

Eco Centers ยังต้องแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการอนุรักษ์ที่สูงอีกด้วย ข้อกำหนดสุดท้ายนี้อาจบรรลุได้โดยการสอนหลักสูตรที่มุ่งเน้น

การอนุรักษ์ เช่น หลักสูตร PADI AWARE speciality การจัดกิจกรรมเก็บขยะบนชายหาด หรือการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน เป็นต้น


two divers hold up a PADI AWARE flag underwater

ร้านดำน้ำจะเป็น PADI Eco Center ได้อย่างไร

เพื่อให้บรรลุถึงการเป็น PADI Eco Center ศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทของ PADI จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หลักสามประการ เหล่านี้

คือ:

1. มีส่วนร่วมในPADI AWARE Adopt the Blue Program

น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก (มากกว่า 10,000 

แห่ง!) ศูนย์ดำน้ำ รีสอร์ทและมืออาชีพของ PADI รับผิดชอบสถานที่ดำน้ำที่ระบุ และ – โดยปกติด้วยความช่วยเหลือจากชุมชนท้องถิ่น – 

รวบรวมและรายงานข้อมูลผ่าน PADI AWARE App ความรับผิดชอบของสถานที่ดำน้ำยังรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในประเด็น

การอนุรักษ์และความเต็มใจที่จะดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด

2. เป็นสมาชิกGreen Finsในปัจจุบัน

ผู้สมัครที่อาจสามารถเป็น Eco Center ได้จะต้องเป็นสมาชิก Green Fins ซึ่ง Green Fins มอบวิธีการที่เป็นมาตรฐานในการวัดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร ในฐานะสมาชิกของ Green Fins ศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทของ PADI ปฏิบัติตามหลัก Green Fins Code of Conduct และได้รับการประเมินประจำปี นอกจากนี้ Green Fins ยังให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจและกิจวัตรประจำวันที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานเพื่อความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

ในการที่จะเป็น PADI Eco Center นั้นศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทของ PADI จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ต่ำ

3. แสดงให้เห็นถึงระดับที่เป็นแบบอย่างของประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทของ PADI ที่ต้องการเป็น PADI Eco Center จะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง PADI Eco Centers แสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้ผ่านสองวิธี:

 • การมีส่วนร่วมตามแผนปฏิบัติการ: หลังจากมีการประเมิน Green Fins แล้ว Green Fins Hub ได้จัดเตรียมการดำเนินการ
  ให้ศูนย์ดำน้ำเลือกหกอย่างต่อปีซึ่งจะให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันของศูนย์ดำน้ำ ศูนย์ดำน้ำ
  จึงเลือกการดำเนินการสี่อย่างเพื่อดำเนินการในช่วงปีถัดไป ความคืบหน้าต่อจุดดำเนินการเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้เป็นประจำ
  (ตัวอย่างเช่น การดำเนินการเหล่านี้อาจรวมถึงการแจ้งให้สื่อสารได้ดีขึ้นถึงความจำเป็นในการทาครีมกันแดดที่
  ปลอดภัยต่อแนวปะการัง หรือเพื่อทำให้กระบวนการเช็คอินเป็นแบบดิจิทัลสำหรับนักดำน้ำเพื่อลดการใช้กระดาษ)
 • การมีส่วนร่วมกับชุมชน: ศูนย์ดำน้ำที่ต้องการเป็น PADI Eco Centers จะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีส่วนร่วมกับชุมชน 
  Green Fins ผ่านทาง Green Fins Hub ศูนย์ดำน้ำแต่ละแห่งจะต้องมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายภายในแพลตฟอร์ม เพื่อ
  ปรับปรุงคะแนนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยรวมแล้ว ข้อกำหนดที่สามสำหรับ PADI Eco Center หมายความว่าการกระทำของพวกเขาไม่ได้เป็นแบบเชิงรับ แต่
พวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความพยายามเชิงปฏิบัติเพื่อปกป้องโลกใต้ทะเล


การแต่งตั้งเป็นศูนย์ PADI Eco Center เป็นเพียงฉลากการอนุรักษ์ปลอมๆอีกอย่างหนึ่งหรือไม่

ไม่ นี่ไม่ใช่แค่การอนุรักษ์ปลอม ๆ PADI มีความภาคภูมิใจในการแต่งตั้ง Eco Center โดยให้คำแนะนำที่ชัดเจนและเชื่อถือได้

สำหรับนักดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืนและการเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจสำหรับ

ศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทของ PADI เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันทรงเกียรตินี้โดยเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ ปัจจุบัน ยังไม่มีโปรแกรมที่เทียบ

เคียงได้ในอุตสาหกรรมการดำน้ำสคูบา

แต่อย่าเพิ่งเชื่อเรา โปรแกรม PADI Eco Center ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอิสระอื่น ๆ ในปี 2023 Condé Nast Traveller ได้จัดอันดับการดำน้ำกับ PADI Eco Centers ว่าเป็นแนวโน้มที่ส่งผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับสองซึ่งส่งผลต่อวิธีที่นักเดินทางมอง

โลกในปี 2024 บทความนี้กล่าวถึงโดยเฉพาะว่าการรับรอง Eco Center นั้นเป็นผู้นำอย่างไร PADI ยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัท

การท่องเที่ยวที่มีนวัตกรรมมากที่สุดโดย Fast Company ในปี 2024 จากความพยายามในการอนุรักษ์

ความมุ่งมั่นในการรักษามหาสมุทรนี้เป็นหัวใจสำคัญขององค์กร PADI และเป็นหัวข้อทั่วไปในหมู่นักดำน้ำ PADI ทั่วโลก “ในฐานะ

ชุมชน เรามีความสามารถในการสร้างพลังเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่สำหรับการฟื้นฟูและปกป้องมหาสมุทร ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ

นานาชาติ” ดรูว์ ริชาร์ดสัน (Drew Richardson) ซีอีโอและประธาน PADI กล่าว การแต่งตั้งศูนย์ดำน้ำเป็น PADI Eco Center เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการที่จะทำให้เรารู้คุณค่าของมหาสมุทร


two divers sat on a boat

ศูนย์ PADI Eco Center สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างไร

หลักฐานที่แท้จริงนั้นสามารถพบได้ในมหาสมุทร แล้วผลกระทบเชิงบวกนี้มีลักษณะอย่างไร Paul Shepherd จาก Seminole Scuba 

ซึ่งเป็น PADI Eco Center ในฟลอริดา สหรัฐอเมริกา นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำวันของศูนย์ดำน้ำที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม “เราเป็น PADI Eco Center ในปี 2023 และเพิ่งต่ออายุในปี 2024 การเป็น Eco Center มากับความรับผิดชอบและ

งานมากมาย เราทำงานอย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อปรับปรุงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

ความพยายามในการอนุรักษ์เชิงรุกของ Eco Center จำเป็นต้องแพร่หลาย Shepherd อธิบายว่า “เราได้ดึงขยะหลายร้อยปอนด์ขึ้น

จากมหาสมุทรและทะเลสาบรอบตัวเรา แต่ก็มีมากกว่านั้นเสมอ เราได้บูรณาการโปรแกรม PADI AWARE เข้ากับหลักสูตร Open

Water Diver ทั้งหมดของเรา เพื่อให้นักเรียนของเราทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเป็นทูตทางทะเล เราตรวจสอบให้

แน่ใจว่าในการเดินทางของเรา เราอนุญาตให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อแนวปะการังเท่านั้น (ครีมกันแดด อุปกรณ์ไล่ฝ้า ฯลฯ…) เราใช้ศูนย์กลางชุมชน Green Fins อยู่เสมอเพื่อเรียนรู้วิธีการปรับปรุงและปรับโครงสร้างใหม่ให้ดีขึ้น เราพบสถานที่ในการใช้สิ่งของซ้ำ

จากฮัปสำหรับชุดเว็ทสูทและตอนนี้มีเสื่อเปลี่ยนชุด/เสื่อโยคะที่น่าทึ่งสำหรับการดำน้ำที่ทำจากชุดเว็ทสูทเก่า

ในที่สุด Shepherd ขยายความเกี่ยวกับแรงจูงใจเบื้องหลังงานนี้ “เรายังคงทำงานหนักต่อไปและการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่ง

จำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมที่เรารักมาก และเพื่อคงความเป็น PADI Eco Center”

ความก้าวหน้าเชิงบวกยังเห็นได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งไปยัง Green Fins โดย PADI Eco Centers ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ของ The Reef-World Foundation (ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ Green Fins) JJ Harvey อธิบายว่า “จากข้อมูลที่สมาชิก PADI 

แบ่งปันกับเราผ่านทาง Green Fins Hub ทำให้คะแนนของพวกเขาดีขึ้น 26%” นี่เป็นข่าวดีและเป็นหลักฐานว่า “สมาชิกที่มีส่วนร่วม

อย่างแข็งขันใน Hub และดำเนินการในการประกอบการงานผ่านสมาชิกดิจิทัล Green Fins สามารถมีผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม

ได้อย่างแท้จริง”

และสำหรับศูนย์ดำน้ำที่ยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็น Eco Center ทาง PADI และ Green Fins มุ่งมั่นที่จะมอบเส้นทางตรงเพื่อช่วยให้

ผู้ประกอบการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ศูนย์ดำน้ำที่ปฏิบัติเพื่อการกำหนดนี้จะได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปรับปรุง

กระบวนการและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายความว่าเราไม่เพียงแค่ให้รางวัลแก่ศูนย์ดำน้ำที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อยู่แล้วแต่ยังปรับปรุงความยั่งยืนโดยรวมของอุตสาหกรรมอีกด้วย


teaching a specialty course in a classroom

ความก้าวหน้าในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุตสาหกรรมดำน้ำสคูบานี้มีความหมายต่อนักดำน้ำอย่างไร

หนึ่งในผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดที่นักเดินทางดำน้ำที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจะสังเกตเห็นคือประสบการณ์การจองของพวกเขา การหาศูนย์ดำน้ำ

ที่มุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทำได้ง่ายกว่าที่เคย ด้วยการแต่งตั้ง PADI Eco Center ขณะนี้นักดำน้ำสามารถจองหลักสูตรหรือทริปโดยรู้ว่า

ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติอย่างยั่งยืน

เมื่อไปถึง PADI Eco Center ที่พวกเขาเลือกแล้ว นักดำน้ำจะสามารถเห็นการทำงานของโปรแกรมได้ นักดำน้ำและนักเรียนควรมองหา

หลักฐานของการเป็นสมาชิก Green Fins และแนวปฏิบัติที่แนบมาด้วย นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่อยากรู้อยากเห็นมากขึ้น นักท่องเที่ยว

ควรสอบถามกับหัวหน้าทริปหรือครูผู้สอนของ PADI เกี่ยวกับสถานที่ดำน้ำ Adopt the Blue ของ Eco Center และกิจกรรมเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังอาจได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมในความพยายามในการอนุรักษ์ที่กำลังดำเนินอยู่ (ลองนึกถึงโครงการทำความสะอาดหรือ

การศึกษา)

ท้ายที่สุดแล้ว การดำน้ำหนึ่งวันกับ PADI Eco Center ก็ไม่ได้ดูแตกต่างไปจากการดำน้ำหนึ่งวันกับ PADI Dive Center อื่น ๆ เสมอ

ไป แต่นักดำน้ำสามารถมั่นใจได้ว่าความพยายามในการอนุรักษ์นั้นจะมีการดำเนินการอยู่เสมอ


group standing around a padi aware flag

ดำน้ำอย่างมีเป้าหมาย – Go Eco!

การตัดสินใจเลือกที่ยั่งยืนและสนับสนุนการอนุรักษ์ที่มีความหมายนั้นง่ายกว่าที่เคย เลือก Eco Center สำหรับการผจญภัยครั้งถัดไป

ของคุณและสัมผัสคุณค่าที่แท้จริงของการเดินทางเชิงฟื้นฟูโดยตรง

Share This