จากการสำรวจของ Reef-Worldในปี 2022 พบว่านักดำน้ำต้องการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ในช่วงวันหยุดของพวกเขาและยินดีจ่ายแพงกว่าสำหรับการผจญภัยดำน้ำที่ให้ผลตอบแทนแก่มหาสมุทร

และสำหรับการดำเนินการอย่างยั่งยืน

สิ่งที่ขัดขวางคุณจากการใช้จ่ายคือความเสี่ยงในการให้เงินกับ “ธุรกิจฟอกเขียว (Greenwashing)” นั่นคือ

ธุรกิจที่แสดงตนว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ในความเป็นจริงกลับไม่ใช่

ชุมชนดำน้ำทั่วโลกกำลังต้องการเครื่องหมายสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่โปร่งใส เชื่อถือได้และมีความทะเยอ

ทะยานที่แก้ปัญหาความกลัวธุรกิจฟอกเขียวและทำให้การระบุถึงผู้กระกอบการ “สีเขียว” เป็นเรื่องท้าทาย

น้อยลง

PADI Eco Center™ จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบสนอง

มีสามเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการของ PADI ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็น PADI Eco Center:

  • การเข้าร่วมโปรแกรม PADI AWARE Adopt the Blue
  • เป็นสมาชิก Green Fins ในปัจจุบัน
  • แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมในระดับที่เป็นแบบอย่างผ่านโปรแกรมข้างต้น

ข้อกำหนดเหล่านี้ถูกเลือกมาเพื่อพัฒนา PADI Blueprint for Ocean Action และสนับสนุน PADI Pillars

 of Change ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรวมคุณค่าหลักของการอนุรักษ์และความยั่งยืนของอุตสาหกรรม

ดำน้ำในเครือข่าย PADI ทั้งหมด

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการรับรองจาก PADI ใหม่ที่มีความท้าทายนี้ นี่คือห้าสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 

PADI Eco Centers


1. พวกเขาเป็นศูนย์กลางสำหรับการดำเนินการอนุรักษ์ที่นำโดย นักดำน้ำ

ศูนย์ PADI Eco Center ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย PADI AWARE’s Adopt the Blue นี่คือ

เครือข่ายสถานที่ใต้น้ำสำหรับการดำเนินการอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งนำโดยศูนย์ดำน้ำ รีสอร์ทและ

มืออาชีพของ PADI กว่า 1,000 แห่งทั่วโลก

ศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทที่เข้าร่วม Adopt the Blue Dive เป็นสถานที่ที่ควรไปหากคุณต้องการเข้าร่วม

หลักสูตรการอนุรักษ์ของ PADI AWARE และ/หรือเป็นนักวิทยาศาสตร์พลเมือง ด้วยคำแนะนำง่าย ๆ นักดำน้ำทุกคนสามารถให้ข้อมูลใต้น้ำที่สำคัญซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างนโยบายการอนุรักษ์ที่ดีกว่า

ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ

Two divers look at the debris they collected on their last dive. They are currently on a boat and going to log the debris in the Dive Against Debris app.

ผู้เข้าร่วม Adopt the Blue เสนอกิจกรรมการอนุรักษ์และโอกาสในการมีส่วนร่วมในการจัดการกับ

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาสมุทร เช่น ขยะทะเล การอนุรักษ์ปลาฉลามและปะการัง การเปลี่ยน

แปลงของสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาพื้นที่คุ้มครองทางทะเลใหม่

“Whale Defender เป็นหลักสูตร PADI Distinctive Specialty ที่เราสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักดำน้ำและผู้ที่

ไม่ใช่นักดำน้ำได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยักษ์ผู้อ่อนโยนที่มาเยี่ยมเยียนน่านน้ำของเราและวิธีที่พวกมันมีบท

บาทสำคัญต่อสุขภาพของโลกของเราเราจัดกิจกรรมอนุรักษ์อื่นๆมากมายเช่นกันตั้งแต่กิจกรรมสั้นๆ 

เช่นการดำน้ำ Dive Against Debris ที่จัดขึ้นทุกๆเดือนการรวบรวมข้อมูลการสำรวจจำนวนประชากร

สัตว์ทะเลหรือการปล่อยเต่าทะเลกับนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นไปจนถึงการสำรวจวิทยาศาสตร์พลเมืองที่จัดขึ้น

เป็นเวลาหลายวัน Dive Ninja ก่อตั้งขึ้น ~ เจย์ คลู (Jay Clue) เจ้าของศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center Dive 

Ninja Expeditions ประเทศเม็กซิโก


2. พวกเขามุ่งมั่นอย่างแข็งขันต่อหลักการดำน้ำอย่างยั่งยืน

ในฐานะสมาชิก Green Fins ศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center ตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของ 

Green Fins และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในแต่ละปีเพื่อปรับปรุงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม Green Fins เป็นใบการรับรองอิสระฉบับแรกของโลกที่จัดการกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยวทางทะเล และส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปกป้องระบบนิเวศและช่วยให้สามารถพบเจอสัตว์ทะเลได้ดีขึ้นทั้ง

ในปัจจุบันและอนาคต

A man wearing a PADI hat shows two other people a sign about the Green Fins Code of Conduct.

กระบวนการเป็นสมาชิกของ Green Fins นั้นขึ้นอยู่กับการดำเนินงานเกือบสองทศวรรษควบคู่ไปกับผู้ประกอบ

การดำน้ำที่มุ่งสร้างผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วปีแล้วปีเล่า หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ในการจัดทำฉลากสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นจากการฟอกเขียว (Greenwashing) เมื่อคุณเห็นฉลาก Green Fins คุณจะมั่นใจได้ว่าธุรกิจดำน้ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ประกอบการดำน้ำทั่วโลกที่อุทิศตนเพื่อปรับปรุงมาตร

ฐานด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมทั้งหมดของเรา

เราเปลี่ยนจุดสนใจหลักของเราไปที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์เพราะเราใส่ใจและในฐานะมืออาชีพ

ด้านการดำน้ำเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องให้ความรู้และอนุรักษ์มหาสมุทรเพื่อให้นักดำน้ำรุ่นต่อๆ 

ไปได้เพลิดเพลิน”~ มิเชล ฮอลแลนด์ (Michelle Holland) ผู้จัดการศูนย์ดำน้ำที่ PADI Eco Center Excel 

Scuba Tenerife


3. พวกเขาเป็นศูนย์ดำน้ำของ PADI ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

เพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็น PADI Eco Center ผู้ประกอบการแต่ละรายได้ผ่านเกณฑ์ที่ท้าทายใน

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการตรวจสอบโดยมูลนิธิ Reef-World 

ซึ่งดำเนินการโครงการ Green Fins โดยความร่วมมือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN 

Environment Programme) ให้ความโปร่งใส ความเชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของโลกและการตรวจสอบ

จากภายนอกสำหรับความพยายามและความสำเร็จด้านความยั่งยืนของ PADI Eco Center แต่ละแห่ง

สมาชิก PADI ที่แสดงถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสิ่งแวดล้อมในระดับที่เป็นแบบอย่างจะถูกรายงานต่อ PADI 

ว่าผ่านเกณฑ์ที่ท้าทายสำหรับการเป็น PADI Eco Center เกณฑ์นี้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม

ในระดับที่เป็นแบบอย่างและเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับนักดำน้ำที่ต้องการแน่ใจว่าค่าใช้จ่ายในการเดิน

ทางเพื่อการดำน้ำนั้นใช้ไปพร้อมกับการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ตามธรรมชาติในทะเล

การบริการศูนย์ดำน้ำทำให้เราอยู่ในแนวหน้าในฐานะผู้พิทักษ์แนวปะการังเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสิ่งสำคัญคือต้องทำให้มีผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในโลกที่สมบูรณ์แบบแนวปะการังควรได้รับ

ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเพื่อการดำน้ำมากกว่าการสูญเสีย ~ แมกนัส เอ็ม. นีลเส็น (Magnus M. Nielsen) 

เจ้าของศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center Bongo Bongo Divers ประเทศฟิลิปปินส์


Three divers communicate about air supply underwater

4. พวกเขามีความน่าเชื่อถือและมีความสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

ศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center ทุกแห่งได้รับสถานะผ่านการอุทิศตนอย่างแท้จริงเพื่อหลักการที่ยั่งยืนในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา ซึ่งทุกแห่งได้ผ่านตามเกณฑ์เดียวกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถคาดหวังถึงประสิทธิภาพด้าน

สิ่งแวดล้อมในระดับเดียวกันได้จากศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center ทุกแห่ง

หากคุณมีคำถามว่าด้วยสถานการณ์ในท้องถิ่นที่หลากหลายเช่นนี้ มันจะเป็นไปได้อย่างไร มันจริงที่การเดินทาง

สู่ความยั่งยืนภายในศูนย์ดำน้ำนั้นไม่เหมือนกันทุกที่ มันจะต้องมีความยืดหยุ่นและปรับให้เหมาะกับทรัพยากร 

บริการและสถานที่ของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ด้วยระบบการประเมินและการตรวจสอบที่ซับซ้อนที่ Green 

Fins ผู้ประกอบการแต่ละแห่งจะได้รับการตรวจสอบแบบองค์รวม ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าการดำเนินการเพื่อไปสู่

ระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบอย่างอาจแตกต่างกันไป แต่เกณฑ์ความสำเร็จของ PADI Eco 

Center นั้นสอดคล้องและยุติธรรมสำหรับสมาชิก PADI ทุกคนทั่วโลก

“Green Fins ช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกับร้านดำน้ำและนักดำน้ำทั่วโลกการได้แบ่งปันความท้าทายและ

ความก้าวหน้าของร้านเล็กๆที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ใหญ่กว่า” 

~ เรน่า ฮอลล์ (Rena Hall) ผู้อำนวยการฝ่ายอนุรักษ์ที่ศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center Silent World Dive Center 

ฟลอริดา


Five people stand around a water tank containing coral fragments that will be used to create a new coral reef

5. เป็นสถานที่เชื่อมต่อกับมืออาชีพด้านการดำน้ำที่มีใจอนุรักษ์

ศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center ทุกแห่งได้ฝังวัฒนธรรมการอนุรักษ์และความยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการให้ความรู้แก่

พนักงานทุกคนและดึงดูดทีมงานที่เข้ากับแนวคิดของ PADI Eco Center นั่นทำให้ PADI Eco Center เป็น

ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักดำน้ำที่ต้องการดำน้ำและเรียนกับมืออาชีพด้านการดำน้ำของ PADI ที่อุทิศตน

เพื่อการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทรและสามารถให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงในช่วงวันหยุด

ทีมงานของเรามีแรงจูงใจสูงและมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่รู้ว่าพวกเขาได้รับการฝึกฝนให้ปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณสูงสุดในอุตสาหกรรมเราทำมากกว่านั้นด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมโปรแกรม

การรับรองฯลฯในทุกสัปดาห์เราเชื่อว่าการลงทุนในพนักงานและทีมงานของเรานี้ทำให้เราได้รับชื่อเสียงที่ดี

อย่างมากและทำให้เราสามารถรักษาทีมของเราไว้ได้ซึ่งพวกเขามีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ

เรื่องราวความสำเร็จของเรา ~ โรเบิร์ต สเกลส์ (Robert Scales) เจ้าของศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center 

Ceningan Divers ประเทศอินโดนีเซีย


ค้นพบเครือข่ายทั่วโลกของศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center บน PADI Dive Shop Locator

Share This