Als we naar de geschiedenis van de mensheid kijken, valt één kenmerk herhaaldelijk op als onze grootste kracht wanneer mensen en samenlevingen bedreigingen het hoofd bieden, uitdagingen aangaan en essentiële veranderingen doorvoeren. Solidariteit en eenheid hebben herhaaldelijk onderdrukking en ziektes overwonnen, en ons lot ten goede gekeerd.

Zoals burgerrechtenleider Martin Luther King het verwoordde: “Er is macht in cijfers en er is macht in eenheid” (waar ik de nadruk op leg). Wanneer mensen zich verenigen met een gemeenschappelijke visie, zich eraan committeren en besluitvaardig handelen met hoop en geloof, bereiken we veel en zijn we moeilijk te stoppen. Solidariteit geeft onze toekomst een nieuwe vorm door meer eenheid om een ​​gezond evenwicht tussen mens en zee te herstellen. De wereldwijde familie van PADI-duikers en ambassadeurs voor de waterwereld maakt hier een snelgroeiend, zichtbaar en steeds invloedrijker belangrijk onderdeel van uit. Samen maken we het verschil.

Een recent voorbeeld is van vorig jaar toen 23.000 duikers een petitie indienden bij de Convention on International Trade in Endangered Species (CITES). Met de petitie werd gevraagd om de makreelhaai toe te voegen aan de lijst van soorten met internationale beschermingsmaatregelen. Als gevolg hiervan werd de makreelhaai een van de 18 haaien- en roggensoorten waar CITES handelscontroles voor uitvaardigde. Dit initiatief was overigens niet het eerste. In 2010 werd er al een succes behaald toen CITES een petitie bestaande uit meer dan 135.000 handtekeningen, en 245.000 brieven ontving waarin werd opgeroepen tot bescherming van haaiensoorten. Het initiatief is ook zeker niet het laatste; er volgen er meer.

Er zijn vijf dingen om te onthouden over solidariteit en eenheid onder mensen:

  1. Aantal is van belang. Hoe meer mensen zich verenigen, hoe invloedrijker zij als collectief zijn. De wereldwijde familie van PADI-duikers is veruit de grootste en meest invloedrijke groep duikers. We willen uitgroeien tot een groep van meer dan een miljard PADI-ambassadeurs. (Als je je eigen naam nog niet aan de lijst van PADI-ambassadeurs hebt toegevoegd, doe dat dan via deze link.) De reden is simpel: met hoe meer mensen we zijn, hoe meer we worden gehoord en hoe moeilijker het is om ons te negeren.
  2. De vijand van onze vijand is onze vriend. Met andere woorden: ons aantal en onze kracht groeien als we een bondgenootschap sluiten met andere gemeenschappen die een gemeenschappelijke visie hebben. En hoe groter en meer verenigd we zijn, hoe meer bondgenoten we aantrekken. Zo zijn PADI en Project AWARE dankzij de omvang en kracht van onze wereldwijde familie nu een bondgenoot van een groeiend aantal van meer dan 10 organisaties, groeperingen en bedrijven. We werken met elkaar samen om de zee te helpen beschermen tegen onze gemeenschappelijke vijanden, namelijk de wereldwijde klimaatverandering, overbevissing, plastic afval, enzovoort.
  3. We zijn het wellicht niet over alles eens, maar dat hoeft ook niet. De PADI-familie is verspreid over meer dan 185 landen en gebiedsdelen. De familie bestaat wereldwijd uit meer dan 27 miljoen duikers en 137.000 professionals van verschillende culturen. Het ligt daarom voor de hand dat we verschillende opvattingen over zaken hebben, variërend van politiek tot muzikale voorkeuren. Maar door onze gedeelde visie om de zee te beschermen, kunnen we deze verschillen vanwege het grotere belang opzij zetten en als collectief krachtig optreden.
  1. Lokale / individuele initiatieven en acties zijn cruciaal. Hoewel we als collectief handelen, krijgen we dingen voor mekaar door de inspanningen van kleinere groepen mensen en van individuen. Sommigen van ons stimuleren beleidsveranderingen voor de zee, anderen doen onderzoek en weer anderen herstellen koraal; dit alles is nodig om onze algehele visie te verwezenlijken. Alleen individuen en plaatselijke groeperingen kunnen lokaal optreden. Terwijl ik dit schrijf, heeft een scheepsongeval bij Mauritius in de Indische Oceaan een grote olievlek veroorzaakt waarbij schade werd toegebracht aan wilde dieren en koralen. PADI-duikcentra en -resorts over het hele eiland werken met duik- en vissersgemeenschappen samen om de olielek in te dammen, te beheersen en op te ruimen. Ze verenigen zich met lokale ngo’s en grote delen van de bevolking. Dit is een individuele / groepsactie, maar de rest van ons kan ook helpen (klik hier voor meer informatie. [PADI-link indien beschikbaar]) om de lokale schoonmaak te helpen financieren.
  2. Mensen die zich verenigd hebben, letten op en zorgen voor elkaar. Toen de pandemie toesloeg kregen PADI-duikcentra en -resorts over de hele wereld, net als de overgrote meerderheid van kleine bedrijven, een enorme klap te verwerken; de meeste hebben het nog steeds zwaar. Maar de eenheid van de PADI-familie maakt een verschil. PADI-duikers hebben zich achter hun plaatselijke winkels en favoriete duikresorts geschaard door deel te nemen aan allerlei evenementen of andere activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vrouwenduikdag, vervolgcursussen (al dan niet op sociale afstand) en Project AWARE-activiteiten. Mensen zijn duiken in de plaatselijke omgeving in aanzienlijk grotere mate gaan waarderen. Dit helpt veel duikcentra de storm te doorstaan.

“Een enkele pijl breekt gemakkelijk, tien pijlen niet”, luidt een Japans gezegde. Namens de wereldwijde PADI-gemeenschap danken we je voor jouw commitment en inzet. Samen zullen we niet gebroken worden.

Zoek het avontuur op. Bescherm de zee.

Dr. Drew Richardson

PADI President & CEO

Share This

Gerelateerde berichten