PADI Enriched Air Diver Specialty เป็นหลักสูตรเฉพาะทางของ PADI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับ

นักดำน้ำที่ได้รับการรับรองแล้ว ตั้งแต่อายุ 12 ปี นักดำน้ำที่มีประกาศนียบัตรระดับแรกซึ่งก็คือ PADI Open 

Water Diver สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ คุณจะได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับประโยชน์ของการหายใจเอาอากาศ

ที่มีออกซิเจนมากขึ้น รวมถึงวิธีการหายใจอย่างปลอดภัย และ สามารถเรียนหลักสูตรนี้ให้จบได้ภายในเวลา

เพียงไม่กี่ชั่วโมง!

อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดำน้ำด้วยอากาศเอ็นริชแอร์ (Enriched Air) และเหตุผลหลัก 5 ข้อว่าทำไม

หลักสูตรจึงควรเป็นหลักสูตรเฉพาะทางต่อไปของคุณ


Two enriched air scuba diving cylinders - the most common mixes are 32% and 36% nitrox

Enriched Air Nitrox คืออะไร

ในแง่การดำน้ำแบบสันทนาการ อากาศเอ็นริชแอร์ – Enriched Air (หรือเรียกว่าไนตรอกซ์ (Nitrox) 

หรือ EANx) คือก๊าซสำหรับหายใจที่มีเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนสูงกว่าอากาศปกติ ข้อดีของการดำน้ำด้วย

ไนตรอกซ์คือระยะเวลาของการดำน้ำที่นานขึ้นและมีเวลาพักบนผิวน้ำที่สั้นลง


คาศัพท์สามคำที่ต้องรู้:

Mix: หรือส่วนผสมคือเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจน อากาศปกติคือ 21% และส่วนผสมไนตร็อกซ์ที่พบ

บ่อยที่สุดคือ 32% และ 36%

Maximum Operating Depth (MOD): ความลึกสูงสุดที่จะใช้ส่วนผสมที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยง

ออกซิเจนเป็นพิษ และเหตุใดนักดำน้ำ Nitrox Diver จึงควรเลือกส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ

ความลึกที่พวกเขาวางแผนจะดำน้ำ

Analysing: หรือการวิเคราะห์ นักดำน้ำ Nitrox Diver จำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขามีส่วนผสมอะไร 

(และ MOD ของพวกเขาคืออะไร) พวกเขาจะใช้เครื่อง Nitrox Analyser เพื่อตรวจสอบเปอร์เซ็นต์

ของออกซิเจนในถังอากาศก่อนดำน้ำ


A PADI Instructor explaining the benefits of breathing oxygen enriched air to students on the popular PADI Specialty course

หายใจเอาไนโตรเจนเข้าไปน้อยลงเมื่อใช้อากาศเอ็นริชแอร์ (Enriched Air)

ประโยชน์หลักของการใช้ไนตร็อกซ์ขณะดำน้ำก็คือ จริง ๆ แล้วคุณจะได้รับไนโตรเจนน้อยลงเมื่อไป

ดำน้ำ เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในถังอากาศที่สูงขึ้นหมายความว่าคุณจะหายใจเอาไนโตรเจนเข้าไปน้อย

ลง

คุณสามารถใช้ประโยชน์นี้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายวิธี ทางเลือกหนึ่งคือการขยายเวลา No-Stop 

ระหว่างการดำน้ำเพื่อให้คุณมีเวลาในการดำน้ำที่นานขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการดำน้ำซ้ำ

หลายได๊พ์์ หรืออีกทางหนึ่ง คุณอาจต้องการดำน้ำต่อไปโดยใช้ขีดจำกัด No-Stop ของอากาศ

ธรรมดา แต่ได้รับปริมาณไนโตรเจนที่ลดลงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยส่วนบุคคลขณะดำน้ำ


Two scuba divers swimming in a tropical ocean and enjoying the benefits of longer bottom time by breathing enriched air

เวลาของบ๊อตตอมไทม์ (Bottom Time) ที่นานขึ้น

โดยปกติ เมื่อใช้อากาศเอ็นริชแอร์ (Enriched Air) นักดำน้ำจะได้รับส่วนผสมที่มีออกซิเจน 32% หรือ 

36% ทำให้เหมาะสำหรับการดำน้ำที่ระดับความลึกที่ตื้นกว่า

ตัวอย่างเช่น เมื่อดำน้ำด้วยอากาศธรรมดาที่ระดับความลึก 18 เมตร (59 ฟุต) โดยใช้ตาราง Recreational 

Dive Planner คุณจะมีระยะเวลา No-Stop สูงสุด 56 นาทีในการดำน้ำได๊พ์เดียว สำหรับความลึกเดียวกัน 

แต่ใช้อากาศ EANx ส่วนผสม 32% คุณจะมีระยะเวลา No-Stop 95 นาที อาจหมายความว่าคุณจะมีเวลา

เพิ่มอีก 39 นาที ในโปรไฟล์นี้เมื่อเทียบกับอากาศธรรมดา อย่างไรก็ตาม อย่าลืมตรวจสอบมาตรวัดของคุณ 

คุณจะยังคงหายใจด้วยก๊าซในถังอากาศที่มีปริมาณเท่าเดิม ดังนั้นท้ายที่สุดเวลาของบ๊อตตอมไทม์ยังถูกจำกัด

ด้วยปริมาณการใช้ก๊าซ ไม่ใช่ระยะเวลาของ NDL (No Decompression Limit)


A dive computer that features a compatible mode for nitrox diving, a useful tool for planning nitrox dives

เวลาของการพักบนผิวน้ำที่สั้นลง

ข้อดีอีกอย่างของการดำน้ำด้วยไนตร๊อกซ์ (Nitrox) ก็คือเนื่องจากคุณมีไนโตรเจนน้อยลงในระหว่าง

การดำน้ำ คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานมากในการพักระหว่างการดำน้ำ คุณจะมีระยะเวลาของ

การพักบนผิวน้ำที่สั้นลง – ใช้เวลาบนเรือน้อยลงและมีเวลาอยู่ใต้น้ำนานมากขึ้น!


เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดำน้ำของคุณ

ในหลักสูตร PADI Enriched Air Diver คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการดำน้ำด้วยไนตร็อกซ์

โดยใช้ตารางดำน้ำหรือคอมพิวเตอร์ดำน้ำ ของคุณ นักดำน้ำส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะใช้คอมพิวเตอร์ดำน้ำ

เมื่อวางแผนการดำน้ำ โชคดี คอมพิวเตอร์ดำน้ำส่วนใหญ่สามารถใช้งานร่วมกับอากาศเอ็นริชแอร์ 

(Enriched Air) ได้ หากคุณกำลังลังคิดที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ดำน้ำเครื่องแรก คุณอาจต้องการพูดคุยกับ

ศูนย์ดำน้ำของคุณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเรียนหลักสูตร PADI Enriched Air Diver ในเวลาเดียว

กัน นี่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ดำน้ำของคุณทำงานอย่างไร

คอมพิวเตอร์ดำน้ำบางรุ่นมีการตั้งค่า Nitrox ในตัว สิ่งเหล่านี้มาในสองเวอร์ชัน โดยที่คอมพิวเตอร์ดำน้ำ

มีตัวเลือกส่วนผสมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถเลือกได้ หรือเมื่อคุณป้อนส่วนผสมด้วยตัวเองแล้วคอม

พิวเตอร์จะกำหนดความลึกและระยะของเวลาการดำน้ำสูงสุดตามนั้น ซึ่งมักจะพบในคอมพิวเตอร์ระดับ

สูง สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีการตั้งค่าล่วงหน้าและส่วนผสมของคุณไม่ตรงกับ

ค่าที่ตั้งไว้เลย คำแนะนำทั่วไปคือให้ใช้ด้วยความระมัดระวังมากกว่าเดิมและปัดเศษขึ้นไม่ใช่ปัดเศษ

ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดำน้ำที่ระดับความลึกที่ลึกมาก

มีคอมพิวเตอร์ดำน้ำจำนวนมากในตลาด ดังนั้นควรเลือกดูจนกว่าคุณจะเจอเครื่องที่คุณรู้สึกถูกใจจริง ๆ

There is a vast number of computers on the market so shop around until you find one that you feel comfortable with.

Two divers enjoying a scuba vacation and making use of the advantages of nitrox when doing multiple dives over several days

ฝึกเพื่อคุณสมบัติเพิ่มเติม

หากคุณมีความปรารถนาที่จะเป็นได๊พ์มาสเตอร์ของ PADI สักวันหนึ่ง การจบหลักสูตร PADI Enriched 

Air Diver จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดที่จะพัฒนาความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับทฤษฎีดีคอมเพรสชั่นและ

สรีรวิทยา ข่าวดีก็คือ คุณสามารถเชื่อมโยงหลักสูตร PADI Enriched Air Diver กับประกาศนียบัตรอื่น ๆ 

ของ PADI ได้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลักสูตร PADI Specialty Diver อื่น ๆ ใดบ้างที่เข้ากันได้ดี

ยกระดับวันหยุดของคุณ

นักดำน้ำที่ชื่นชอบประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของการดำน้ำด้วยไนตร๊อกซ์ (Nitrox) คือผู้ที่ชอบดำน้ำในช่วง

วันหยุด หากคุณกำลังพักผ่อนในช่วงวันหยุดในท้องถิ่นหรือวางแผนที่จะจองวันหยุดในรีสอร์ทดำน้ำหรือ  

บนเรือ Liveaboard คุณอาจคาดหวังว่าจะต้องดำน้ำซ้ำหลาย ๆ ได๊พ์ภายในระยะเวลาหลาย ๆ วัน 

หากคุณใช้อากาศเอ็นริชแอร์ (Enriched Air) เพื่อยืดระยะเวลาของการดำน้ำของคุณ อาจเท่ากับมี

ระยะเวลาของการดำน้ำเพิ่มเติมหลายชั่วโมงในช่วงวันหยุด ลองนึกภาพดูว่าคุณอาจเห็นสัตว์เพิ่มเติม

อีกกี่ตัว!

หลักสูตร PADI Enriched Air (Nitrox) Diver

หลักสูตร PADI Enriched Air Diver จะสอนทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการดำน้ำด้วยอากาศ

เอ็นริชแอร์ (Enriched Air) ขั้นแรก คุณจะได้เรียนรู้วิธีเลือกส่วนผสมที่เหมาะสมสาหรับการดำน้ำ

ของคุณ คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีใช้เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจน (Oxygen Analyser) และวิธีตั้งค่าคอม

พิวเตอร์ดำน้ำของคุณ คุณสามารถเลือกเรียนโดยใช้ eLearning หรือเรียนกับร้านดำน้ำของ PADI 

โดยทั่วไปจะจบหลักสูตรได้โดยไม่ต้องดำน้ำ แต่ก็มีตัวเลือกในการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 2 ได๊พ์

เพื่อการฝึกเพิ่มเติมร่วมกับครูผู้สอนของ PADI

หากคุณพร้อมที่จะสัมผัสกับประโยชน์ของการดำน้ำโดยใช้ไนตร็อกซ์เมื่อเทียบกับอากาศธรรมดา  

แล้ว ให้ลงทะเบียนหลักสูตร PADI Enriched Air (Nitrox) Diver ไปที่หน้า PADI eLearning หรือ

ติดต่อร้านดำน้ำของ PADI ใกล้บ้านคุณเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

This Cyber Monday, we’re giving deep discounts on PADI Specialty eLearning Courses! Save 20% OFF the Enriched Air (Nitrox) Diver Specialty eLearning Course through December 4. Use Code: CYBER20


อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

ต้นฉบับเขียนโดย Emily Petley-Jones

Share This