การเป็นครูผู้สอนของ PADI มีอะไรมากมายที่มากกว่าการเป็นนักดำน้ำที่ยอดเยี่ยม (แต่แน่นอนว่าสิ่ง

นั้นจะช่วยได้) ครูผู้สอนที่ดีก็คือ: นักพูดในที่สาธารณะที่เก่ง คนที่สามารถคาดการณ์ความต้องการของ

นักเรียนได้ และคนที่สามารถแยกหัวข้อที่ซับซ้อนออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ ที่เข้าใจง่าย

ทักษะเหล่านี้ที่เรียนรู้ในหลักสูตร PADI Instructor Development Course ยังมีประโยชน์อย่าง

น่าเหลือเชื่อในโลกแห่งความเป็นจริงอีกด้วย ผู้สมัคร Instructor Candidates บอกเราบ่อยครั้งว่า

การฝึกอบรมครูผู้สอนของ PADI ปรับปรุงความสามารถในการสื่อสารความคิด เพิ่มความมั่นใจใน

การพูดในที่สาธารณะ และสอนวิธีการตำหนิเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Criticism) ตัวอย่างเช่น 

ที่สำนักงาน PADI ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สต๊าฟที่จะใช้เทคนิคของ IDC (แบบกึ่งล้อเล่น) เพื่อบังคับใช้

มารยาทในสำนักงาน:

“ฉันชอบวิธีที่คุณ – รักษาความสะอาดห้องพักเบรคจริงๆ อย่างไรก็ตาม ฉันสังเกตเห็นว่ามีคนลืม – 

ทำกาแฟเพิ่มเมื่อมันหมดจำไว้ว่าการทำให้เพื่อนร่วมงานของคุณมีคาเฟอีนดื่มเป็นสิ่งสำคัญ”

ในขณะที่บางคนเป็นครูผู้สอนได้โดยธรรมชาติ แต่หลาย ๆ คนเริ่มหลักสูตร PADI Instructor ของพวก

เขาด้วยความสงสัยว่า “ฉันจะสอนวิธีหายใจใต้น้ำได้อย่างไร” นั่นคือตอนที่ PADI Course Director 

ใช้เวทย์มนตร์ของพวกเขา การใช้ระบบการศึกษาของ PADI ผู้สมัคร Instructor Candidates จะเรียนรู้

วิธีจัดระเบียบและนำเสนอข้อมูล ดำเนินการพัฒนาทักษะ และจัดการการฝึกดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 

เมื่อจบหลักสูตร IDC ผู้สมัคร Instructor Candidates จะเดินออกไปพร้อมกับความรู้และความสามารถ

ในการอธิบายและนำเสนอข้อมูลอย่างมั่นใจ

นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะและทักษะในน้ำแล้ว หลักสูตร IDC ยังเป็นวิธีที่ดี

เยี่ยมในการสร้างเครือข่ายกับผู้คนที่น่าสนใจ นักดำน้ำที่เรียนหลักสูตร Divemaster หรือ IDC จะได้

เรียนรู้จากกันและกัน เติบโตไปด้วยกัน และสร้างสายสัมพันธ์ที่พิเศษ


หากคุณไม่พึงพอใจกับงานปัจจุบันของคุณ การเป็นครูผู้สอนของ PADI นั้นจะช่วยยกระดับทักษะการ

ทำงานที่สำคัญและเปิดประตูแห่งโอกาสใหม่ ๆ ครูสอนดำน้ำของ PADI คือมืออาชีพด้านการดำน้ำที่

เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก เมื่อคุณเป็นมืออาชีพของ PADI แล้ว การดูบอร์ดงานบนเว็บไซต์ PADI 

Pros Site จะแสดงงานจากในหลายสิบประเทศ

แม้ว่าการเป็นครูสอนดำน้ำแบบเป็นงานประจำจะไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบ แต่การทำงานพาร์ทไทม์ในฐานะ

ครูผู้สอนหรือไกด์ดำน้ำก็เป็นวิธีที่ดีในการเสริมงานอิสระอื่น ๆ ใกล้บ้านหรือในสวรรค์เขตร้อน คุณอาจ

ได้รับหน่วยกิตจากวิทยาลัยได้ด้วย สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด การเป็นมืออาชีพของ PADI และเปลี่ยนแปลง

ชีวิตของผู้อื่นนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่ง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นครูสอนดำน้ำ หรือสำรวจอาชีพการดำน้ำสคูบาบางส่วนที่มีสำหรับ

มืออาชีพของ PADI หรือติดต่อศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ในท้องถิ่นของคุณเพื่อลงทะเบียน

ในหลักสูตร Divemaster หรือ IDC ที่กำลังจะมีขึ้น

Share This