การดำน้ำเป็นโอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้ในการชมความงามอันน่าทึ่งของระบบนิเวศใต้น้ำ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความนิยมของ

กีฬาประเภทนี้เติบโตควบคู่ไปกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล จึงจำเป็นต้องมีแนวทางในการดำเนินกิจกรรมดำน้ำอย่าง

มีความรับผิดชอบเช่นกัน นี่คือเหตุผลที่ Green Fins ได้รับการพัฒนาในช่วงแรกและที่การประเมิน Green Fins เข้ามามีบทบาท 

โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติเพื่อการดำน้ำอย่างยั่งยืนทั่วโลก


Green Fins คืออะไร

Green Fins ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง United Nations Environment Programme และมูลนิธิ The Reef-World

Foundation ที่เป็นโครงการเดียวที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยมีเปาหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำน้ำสคูบา 

การสน็อกเกอลิ่งและกีฬาทางน้ำอื่น ๆ ด้วยการกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกัน Green Fins ช่วยแนะนำศูนย์ดำน้ำ

สู่แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนที่ปกป้องแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล


การประเมิน Green Fins Assessment คืออะไร

การประเมิน Green Fins Assessment คือการเยี่ยมเยียนทุก ๆ ปีของผู้ประเมินที่ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งจะประเมินการปฏิบัติตาม

หลัก Green Fins Code of Conduct ของสมาชิก Green Fins และให้คำแนะนำในการปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ

สมาชิก

การประเมินใช้ระบบคะแนน 0 ถึง 330 คะแนน โดยคะแนนต่ำกว่าแสดงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ลดลง ผู้ประเมินยังจัดให้

มีการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานและลูกเรือทุกคน และพบปะกับผู้ประกอบการร้านดำน้ำเพื่อตกลงในประเด็นการ

ดำเนินการเพื่อปรับปรุงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในปีต่อไป ประเด็นการดำเนินการเหล่านี้อาจรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น การปรับ

ปรุงนโยบายครีมกันแดดที่ปลอดภัยต่อแนวปะการัง หรือการทำให้กระบวบการเช็คอินแบบดิจิทัลสำหรับนักดำน้ำมือใหม่เพื่อลด

การใช้กระดาษ

สมาชิกGreen Fins Certified จะได้รับการจัดอันดับเป็นระดับ Gold, Silver หรือ Bronze ตามผลงานในการประเมินนี้ หากต้อง

การเป็นสมาชิก Green Fins Certified ร้านดำน้ำจะต้องมีคะแนน 200 คะแนนหรือน้อยกว่าในการประเมิน

green fins education padi industry sustainability

ประเด็นการประเมินหลักของ Green Fins Assessment

การประเมิน Green Fins นั้นมีความครอบคลุม โดยมุ่งเน้นไปที่แง่มุมต่าง ๆ ของการดำน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าการรบกวนสิ่งแวดล้อม

น้อยที่สุด อ่านต่อเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินดังกล่าว

 1. การอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม: Green Fins เน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่นักดำน้ำเกี่ยวกับ
  แนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่นักดำน้ำจะลงไปในน้ำด้วยซ้ำ การอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
  สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่นักดำน้ำควรปฏิบัติในน้ำ พฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสัตว์ทะเลและคำแนะนำ
  เกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายต่อปะการัง
 2. การจัดการขยะ: ศูนย์ดำน้ำได้รับการประเมินความสามารถในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงแนวทาง
  ปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การรีไซเคิล การกำจัดขยะอันตรายอย่างเหมาะสม การใช้ถาดที่เขี่ยบุหรี่แบบมีฝาปิดเพื่อป้องกัน
  ไม่ให้ขี้บุหรี่ลงสู่น้ำและกลยุทธ์ในการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวให้เหลือน้อยที่สุด
 3. การใช้พลังงาน: การประเมินจะดูว่าศูนย์ดำน้ำจัดการการใช้พลังงานอย่างไร ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์
  ประหยัดพลังงาน การเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อเป็นไปได้ และดำเนินมาตรการเพื่ออนุรักษ์น้ำ
 4. กิจกรรมการอนุรักษ์: การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างแข็งขันในท้องถิ่นเป็นส่วนสำคัญในการประเมิน ศูนย์ดำน้ำ
  จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์มหาสมุทร เช่น การติดตามแนวปะการัง การดำน้ำเก็บขยะ และโครงการให้
  ความรู้
 5. แนวทางปฏิบัติในการดำน้ำอย่างปลอดภัย: การตรวจสอบให้แน่ใจว่าการฝึกดำน้ำไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
  ถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งรวมถึงการรักษาการลอยตัวที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกพื้นทะเลหรือแนวปะการัง
  และไม่แตะต้องสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล แม้แต่ให้ลูกค้าได้มีโอกาสในการถ่ายภาพที่ดีขึ้น
 6. การฝึกอบรมสต๊าฟ: การฝึกอบรมสต๊าฟดำน้ำเป็นประจำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมล่าสุดและวิธีการ
  บังคับใช้ก็เป็นส่วนสำคัญของการประเมินเช่นกัน

การเป็นสมาชิก Digital และ Certified Green Fins Membership

Green Fins ดำเนินงานภาคพื้นดินใน 14 ประเทศทั่วเอเชีย ตะวันออกกลางและแคริบเบียน ในประเทศที่ ‘แอคทีฟ’ เหล่านี้ 

สมาชิก Green Fins จะได้รับการประเมินและการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

อย่างไรก็ตาม สมาชิก Green Fins Digital Membership ยังมีให้บริการสำหรับศูนย์ดำน้ำทั่วโลก แม้กระทั่งก่อนที่ประเทศ

ของพวกเขาจะเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการก็ตาม Digital Membership ได้รับการออกแบบมาให้จัดการด้วยตนเอง

และเป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ เมื่อเข้าร่วมแล้ว สมาชิกจะได้ทำการประเมินด้วยตนเองเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

ของตนเอง การประเมินนี้จะให้คะแนนส่วนบุคคลและให้แผนปฏิบัติการประจำปีที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของ

พวกเขา ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในความพยายามของการประการอย่างยั่งยืน

ต่างจากการรับรอง Green Fins แบบดั้งเดิม สมาชิก Digital Members จะไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับคะแนนขั้นต่ำ

หากต้องการแยกความแตกต่างระหว่างสมาชิก Green Fins Member ที่ผ่านการประเมินกับผู้ประเมินและสมาชิก Green Fins 

Digital Member ให้มองหาโลโก้ Green Fins ที่แสดงอยู่ที่ศูนย์ดำน้ำและบนเว็บไซต์ของพวกเขา ศูนย์ดำน้ำที่ได้รับการประเมิน

จากผู้ประเมินจะแสดงโลโก้สีทองแดง สีเงินหรือสีทอง ในขณะที่สมาชิก Digital Members จะใช้โลโก้ Green Fins สีน้ำเงินเข้ม


a padi eco center and green fins member assesses the coral reef

บทบาทของ Green Fins ในศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Centers

ด้วยการยึดมั่นในเกณฑ์ที่เข้มงวดที่กำหนดโดย Green Fins พร้อมด้วยข้อกำหนดอื่น ๆ ศูนย์ดำน้ำจึงสามารถได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Centers การแต่งตั้งที่มีเกียรตินี้มอบให้ผู้ที่ไม่เพียงแต่ผ่านตามเกณฑ์เท่านั้นแต่ยังเป็นเลิศในการ

ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การเลือกศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center ในการดำน้ำครั้งต่อไป 

หมายความว่าคุณกำลังเลือกสถานที่ที่ได้รับการพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นต่อความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม


Go Eco!

ศูนย์ดำน้ำที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center ได้ผ่านการประเมิน Green Fins ที่เข้มงวด ซึ่งหมายความว่า

ศูนย์ดำน้ำเหล่านี้ดำเนินการด้วยความเคารพสูงสุดต่อระบบนิเวศทางทะเล

ตัดสินใจเลือกอย่างมีความรับผิดชอบสำหรับทริปดำน้ำครั้งต่อไปของคุณ เลือก PADI Eco Center ที่ซึ่งความยั่งยืนมาพบกับ

ประสบการณ์การดำน้ำที่ยอดเยี่ยม ดำน้ำอย่างมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มหาสมุทรของเรา ค้นหาศูนย์ดำน้ำ

PADI Eco Center โยคลิกที่ปุ่มด้านล่างและร่วมปกป้องโลกใต้น้ำไปกับเรา

Share This