ชุมชนดำน้ำกำลังเต็มไปด้วย Ocean Torchbearers ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นต่อระบบนิเวศทางทะเลผ่านการอนุรักษ์มหาสมุทร และ PADI AWARE Foundation มุ่งมั่นที่จะเร่งดำเนินการในท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ในปี 2022 PADI AWARE ได้เปิดตัว Community Grant Program โครงการทุนสนับสนุนที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อช่วยสนับสนุนทุนสำหรับการทำงานที่สำคัญของโครงการมหาสมุทรเหล่านี้ นับตั้งแต่เริ่มโครงการทุนสนับสนุน PADI AWARE ได้มอบเงินสนับสนุนมากกว่า 575,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนโดยตรง 73 โครงการที่ดำเนินการโดยร้านดำน้ำPADI และองค์กรไม่แสวงผลกำไรในชุมชนโดยตรง โครงการเหล่านี้จัดการกับภัยคุกคามที่สำคัญในมหาสมุทร เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยะทะเล การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยในทะเล และการคุ้มครองพันธุ์สัตว์ทะเล

PADI AWARE มีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้รับทุนรายใหม่ล่าสุด ซึ่งทุกคนมุ่งมั่นที่จะพัฒนา Blueprint for Ocean Action ในชุมชนของตน


นักดำน้ำ Rwenzori Scuba และทีมงานกู้ภัยถ่ายเซลฟี่บนเรือ
ภาพจาก Rwenzori Scuba Divers and Salvage Limited
ทะเลสาบวิกตอเรียและแม่น้ำไนล์เมื่อมองจากด้านบน
ภาพจาก Rwenzori Scuba Divers and Salvage Limited

Rwenzori Scuba Divers and Salvage Limited

Rwenzori Scuba Divers and Salvage Limited ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 เพื่อเป็นการตอบสนองด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขต Kasese ทางตะวันตกของ ยูกันดา โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกิจกรรมใต้น้ำและความปลอดภัยทางน้ำในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก

การจัดการของเสีย (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าพลาสติก) เป็นปัญหาทั่วทั้งภูมิภาค แม่น้ำ 90% ในยูกันดาไหลลงสู่ทะเลสาบวิกตอเรีย ซึ่งเป็นแหล่งปลา การคมนาคม และแหล่งน้ำหลักสำหรับประชากร 20 ล้านคน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำที่มีมลพิษมากที่สุดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ทุนสนับสนุน PADI AWARE Foundation จะมอบทรัพยากรที่สำคัญสำหรับ Rwenzori Scuba Divers เพื่อก่อตั้ง Lake Victoria Rwenzori Scuba Divers และ PADI AWARE Conservation Program (LVRPA Initiative) เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่ส่งผลกระทบต่อทะเลสาบ โครงการริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการจัดการขยะที่ไม่ดี และปรับปรุงปัญหาด้านสุขอนามัยผ่านการมีส่วนร่วมและการฝึกอบรมของชุมชน ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ โครงการริเริ่มของเยาวชน และการทำความสะอาดและการสำรวจขยะทะเล Dive Against Debris ในทะเลสาบวิกตอเรียและแม่น้ำสาขา

นักดำน้ำ Rwenzori และทีมงานกู้ภัยบรรยายบนชายหาด
ภาพจาก Rwenzori Scuba Divers and Salvage Limited

“ Dive Against Debris ในทะเลสาบวิกตอเรีย-แม่น้ำไนล์ ยูกันดาเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการให้ข้อมูลแก่ยูกันดาเพื่อทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมทางบกเพื่อรักษามหาสมุทรของเรา” George William Mukasa ผู้อำนวยการและผู้จัดการโครงการของ Rwenzori Scuba Divers and Salvage Limited กล่าว


Sea Communities 

ในปี 2000 ชาวประมงท้องถิ่นของหมู่บ้านเล บาหลี เหนือ ได้เริ่มปฏิรูปแนวทางปฏิบัติของตนโดยใช้วิธีจับแหแบบยั่งยืน พวกเขาเดินหน้าสร้างแนวปะการังเทียมโดยใช้แท่นคอนกรีตเพื่อฟื้นฟูปะการังที่ถูกทำลายจากการตกปลาไซยาไนด์เป็นเวลาหลายปี ในปี 2012 ชุมชนทางทะเลก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่องานฟื้นฟูปะการังและการอนุรักษ์มหาสมุทรร่วมกับชุมชนชาวประมงในท้องถิ่น โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงการศึกษาและการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครดำน้ำเพื่อเป็นทุนสนับสนุนงานนี้ จนถึงทุกวันนี้ Sea Communities ทำงานร่วมกับชุมชนชาวประมงและนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกเพื่อฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของปะการัง พวกเขายังขยายไปสู่เรือนเพาะชำปะการัง การทดลองการแยกส่วนขนาดเล็ก และการปลูกพืชจำนวนมากโดยอาสาสมัครนักดำน้ำและชาวประมงในท้องถิ่น

ชุมชนทางทะเลที่ทำงานปลูกถ่ายปะการัง
ได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนทางทะเล

ทุนสนับสนุน PADI AWARE Foundation จะช่วยให้ชุมชนทางทะเลสามารถดำเนินงานของ STARR (การฟื้นฟูสมรรถภาพแนวปะการังเชิงทดลองทางวิทยาศาสตร์) ต่อไปได้ โดยการรวมตัวของชุมชน นักวิทยาศาสตร์และนักดำน้ำเพื่อสันทนาการ พวกเขาจะร่วมกันดำเนินการตามหลักวิทยาศาสตร์ ในการฟื้นฟูและติดตามดูแลปะการัง กำหนดชนิดปะการังที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงและการปลูกถ่ายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของแนวปะการังและความหลากหลายทางชีวภาพ ทดลองใช้ประสิทธิภาพของวิธีการเกาะปะการังแบบต่างๆ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น สร้างต้นกำเนิดสายพันธุ์ของปะการังที่ไม่แตกกิ่งก้านสาขาใน ศูนย์เพาะพันธุ์ปะการังเพื่อใช้สำหรับการปลูกถ่ายในอนาคตโดยไม่ต้องเก็บเกี่ยวปะการังป่า คาดการณ์ความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูปะการังด้วยการกระจายตัวของปะการัง ทำให้การเพาะเลี้ยงปะการังในแหล่งกำเนิดเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับชายฝั่ง สร้างการมีส่วนร่วมและผลักดันแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว

นักวิทยาศาสตร์ชุมชนทะเลวางท่าเคียงข้างการปลูกถ่ายปะการัง
ได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนทางทะเล

“ฉันหวังว่าผู้คนจะได้ดำน้ำมากขึ้นและเห็นว่ามันมหัศจรรย์แค่ไหน” Elaine Kwee ผู้ร่วมก่อตั้ง Sea Communities กล่าว “วิทยาศาสตร์จำเป็นต้องได้รับการสื่อสารไปยังบุคคลธรรมดาและโดยเฉพาะกับชุมชนชายฝั่งที่สนใจ STARR นำองค์ประกอบที่สำคัญมารวมกัน และทำให้นักดำน้ำก็มีโอกาสในการดำเนินการอนุรัก”


Mike’s Dauin Beach Resort 

Mike’s Dauin Beach Resort ซึ่งเป็น PADI Five Star Dive Resort ใน เมือง Dauin ประเทศฟิลิปปินส์ มุ่งมั่นที่จะดำน้ำอย่างรับผิดชอบและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลที่เปราะบางของน่านน้ำในท้องถิ่น แนวชายฝั่งยาว 13 กม. (8 ไมล์) ของ Dauin มีแปลงหญ้าทะเลที่กว้างขวางซึ่งใช้เป็นอาหารสำหรับเต่าทะเลสีเขียว นอกพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (MPA) พื้นหญ้าทะเลเหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานจากการประมงที่ไม่ระมัดระวัง มลพิษจากพลาสติก และการไหลบ่าทางการเกษตร เต่าทะเลใน Dauin อยู่ภายใต้ภัยคุกคามจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและโรคไฟโบร ปาปิลโลมาโตซิส (Fibro Papillomatosis disease หรือ FP) มลภาวะที่คุกคามถึงชีวิต

เต่าทะเลติดเชื้อไวรัสในฟิลิปปินส์
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ไมค์ เดาอิน บีช รีสอร์ท

PADI AWARE Foundation Community Grant จะสนับสนุนโครงการ Pawikan(“เต่าทะเล” ในภาษาท้องถิ่น) ของ Mike’s Dauin Beach Resort ซึ่งจะสำรวจเต่าทะเลบันทึกการกระจายตัวและสุขภาพของประชากรเต่าและหญ้าทะเลที่พวกขาพบ การสำรวจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่สถาบันวิจัยสัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเลขนาดใหญ่แห่งฟิลิปปินส์ (LaMaVe หรือ the Large Marine Vertebrates Research Institute Philippines) เพื่อวิเคราะห์ตรวจหารูปแบบการย้ายถิ่นในพื้นที่ และเป็นข้อมูลสนับสนุนเรื่องสายพันธุ์เต่าประจำชาติ (the National Turtle Catalogue) การสำรวจจะให้ข้อมูลและการสังเกตเต่าที่แสดง FP แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ที่ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่าง FP และคุณภาพน้ำในพื้นที่ต่างๆ ทั่วฟิลิปปินส์ รวมถึง Dauin ด้วยการทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานระดับชาติ โครงการ Pawikan จะอยู่ในฐานะที่จะแจ้งผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการปกป้องเต่าทะเลของ Dauin สำหรับคนรุ่นถัดไป

สำหรับ Mike’s Dauin Beach Resort ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิสัย สุขภาพ และการแพร่กระจายของประชากรเต่าทะเลของ Dauin พวกเขาหวังว่าการทำแผนที่ประชากรเต่าทะเลในเดาอินจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการทำความเข้าใจและชื่นชมสัตว์ลึกลับเหล่านี้และความท้าทายที่พวกเขาเผชิญ

“โครงการ Pawikan จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับอื่นๆ ถึงความสำคัญของหญ้าทะเลในฐานะแหล่งหาอาหารเต่าทะเล และความจำเป็นในการปรับปรุงการปกป้องพวกมัน” Jonathan Anderson เจ้าหน้าที่โครงการ Pawikan กล่าว


Blue Corner Dive Penida

ด้วยศูนย์ดำน้ำสามแห่งที่ตั้งอยู่ทั่วบาหลี Blue Corner Dive กำลังขยายสาขาอนุรักษ์ – Blue Corner Marine Research – เพื่อสร้างงานฟื้นฟูปะการังที่พวกเขาทำในพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2560 Blue Corner Marine Research มุ่งเน้นไปที่การศึกษาด้านการอนุรักษ์ การติดตามสุขภาพแนวปะการัง และการฟื้นฟูระบบนิเวศ และกำลังดำเนินการในความพยายามฟื้นฟูปะการังขนาดใหญ่ในพื้นที่แนวปะการังเสื่อมโทรมตามแนวชายฝั่งทางตอนเหนือของนูซา เปอนีดา แม้ว่าจะได้รับความเสียหายทางกายภาพ แต่แนวปะการังแห่งนี้ถือเป็นแนวปะการังที่มีความสำคัญทางนิเวศวิทยามากที่สุดในหมู่เกาะนูซา โดยทำหน้าที่เป็นที่หลบภัยของปะการังหลากหลายสายพันธุ์มากที่สุดในพื้นที่

เงินทุนที่ได้รับจาก PADI AWARE Foundation Community Grant จะสนับสนุนการฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรมขนาด 1,000 ตารางเมตร โครงการนี้ยังสร้างโอกาสสำหรับนักชีววิทยาทางทะเลชาวอินโดนีเซียในการทำงานและฝึกอบรมคนอื่นๆ ในโครงการฟื้นฟูแนวปะการัง ทีมนักชีววิทยาทางทะเลหญิงชาวอินโดนีเซียของ Blue Corner Dive ได้รับการฝึกอบรมเป็น PADI Divemasters ในปีนี้ และจะเป็นผู้นำในการอนุรักษ์เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังและให้ความรู้แก่นักดำน้ำและชุมชนท้องถิ่น


Big Bubble Dive Resort 

Big Bubble Dive Resort ดำเนินการโดยคนในท้องถิ่นในชุมชน เกาะเต่า ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2560 พวกเขาทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประเทศไทย เพื่อปลูกชิ้นส่วนของเศษปะการังมากกว่า 100,000 ชิ้นรอบเกาะ ด้วยการสนับสนุนของ PADI AWARE Foundation ทำให้ Big Bubble Dive Resort ได้ขยายโครงการในปี 2565

ด้วยอัตราการรอดชีวิตที่พิสูจน์แล้วถึง 80% ทีมงานในเกาะเต่ากำลังเริ่มโครงการฟื้นฟูแนวปะการังใหม่ด้วยเงินทุนจาก PADI AWARE Foundation Community Grant พวกเขาจะปลูกชิ้นส่วนของเศษปะการัง 3,000 ชิ้นในอ่าวโฉลก เพื่อฉลองครบรอบ 30 ปีของ Big Bubble Dive Resort แนวปะการังเทียมที่พวกเขาปลูกจะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักดำน้ำที่สนใจเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามในการอนุรักษ์แนวปะการัง

“มหาสมุทรนั้นใหญ่เกินกว่าที่มือข้างเดียวจะปกป้องและดูแลได้” นายฉัตรสกุล แก้วพะเนา ผู้อำนวยการหลักสูตร PADI และผู้จัดการทั่วไปของ Big Bubble Dive Resort กล่าว “อย่างไรก็ตาม หากมือเล็กๆ หลายมือทำงานร่วมกัน มหาสมุทรของเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอน”


สมัครขอรับทุนรอบถัดไป

หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ดำน้ำหรือโครงการอนุรักษ์ทางทะเลที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อไป คุณสามารถสมัครขอรับเงินทุนรอบถัดไปได้ PADI AWARE Foundation Community Grant เป็นหนึ่งในทุนสนับสนุนไม่แสวงหากำไรด้านการอนุรักษ์มหาสมุทรที่ดีที่สุดที่คุณสามารถสมัครได้ คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัคร


บริจาคเงินช่วยเหลือชุมชน PADI AWARE Foundation

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถ บริจาค เพื่อสนับสนุน PADI AWARE Mission Hub Community Grant Program หรือดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์มหาสมุทรในชุมชนของคุณ โปรดไปที่ www.padiaware.org

Share This

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง