PADI มุ่งมั่นที่จะลงทุนเพื่อมหาสมุทรของเรา อนาคตของอุตสาหกรรมการดำน้ำและในชุมชนดำน้ำ

ของเราทั่วโลก เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นต่อมหาสมุทรของเราและบทบาทที่เพิ่มมากขึ้น นัก

ดำน้ำสามารถช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศในมหาสมุทรที่สมดุลได้

ในวันคุ้มครองโลก PADI และมูลนิธิ PADI AWARE Foundation ได้ประกาศ Blueprint for Ocean  

ร่วมกันในการอนุรักษ์มหาสมุทร โดยเริ่มต้นทศวรรษ PADI Decade of Ocean Action ร่วมกับการ

เรียกร้อง Decade of Action สากลของสหประชาชาติเพื่อบรรลุเป้าหมาย Sustainable Development

 Goals (SDG) โดยเฉพาะการสนับสนุนการดำเนินงาน SDG14 Life Below Water ด้วยการเชื่อมโยง

PADI Conservation Blueprint เข้ากับวาระระหว่างประเทศเพื่อความยั่งยืน เราลงมือปฏิบัติการอย่าง

มีความหมายซึ่งจะช่วยพัฒนาวาระระดับโลกที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างผู้คนและโลกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้ Blueprint ดังกล่าว องค์กร PADI จะมีส่วนร่วมและให้ชุมชน PADI

Torchbearer ทั่วโลกที่กำลังเติบโตมาร่วมมือด้วย ซึ่งก็คือนักดำน้ำที่แอคทีฟและมีส่วนร่วมหลายล้านคน

มืออาชีพของ PADI มากกว่า 128,000 ราย และร้านค้าและรีสอร์ทของ PADI มากกว่า 6,600 แห่งและ

จำนวนนี้ก็กำลังเติบโตมากขึ้น ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีส่วนร่วมในโครงการ

การอนุรักษ์มหาสมุทรทั้งในวงกว้างและระดับท้องถิ่น

ด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น PADI และ AWARE ได้รวมเครือข่ายศูนย์ดำน้ำทั่วโลกมากกว่า 6,600

แห่งเข้ากับการสนับสนุนการอนุรักษ์ที่ผ่านการทดลองและทดสอบมาเป็นเวลาสามทศวรรษ สิ่งนี้ทำให้

เราอยู่ในตำแหน่งที่มีอิทธิพลและมีความรับผิดชอบอย่างมากในการดูแลโลกสีฟ้าครามใบนี้ที่มอบสิ่งดี

มากมายให้กับเรา

ในอีก 10 ปีข้างหน้านี้ PADI Blueprint for Ocean Action จะปฏิบัติการเพื่อ:

1. กำจัดขยะออกจากมหาสมุทร

เป้าหมาย: ลดขยะในทะเลลง 50% ในประเทศเป้าหมายผ่านความร่วมมือและโครงการทุน

สนับสนุน PADI AWARE’s Grant Program

เราจะบรรลุเป้าหมายนี้โดย:

  1. ระดมพลผู้นำ Torchbearer ในฐานะนักวิทยาศาสตร์พลเมืองเพื่อรวบรวมและรายงานขยะในทะเล
  1. ให้ทุนแก่ผู้รับทุน 100 รายในประเทศเป้าหมายผ่านโครงการ PADI AWARE Community Grant

สนับสนุนเป้าหมายนี้: คว้าถุงตาข่ายของคุณแล้วทำให้ #EveryDiveASurveyDive!

2. ปกป้องสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์และมีความเสี่ยงที่จะใกล้สูญพันธุ์

เป้าหมาย: ปกป้องฉลามและกระเบนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์จำนวน 20 สายพันธุ์โดยการพัฒนา

แคมเปญการอนุรักษ์ในประเทศ

เราจะบรรลุเป้าหมายนี้โดย:

  1. ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฉลามและกระเบนในประเทศจำนวน 10 โครงการ โดยให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้รับทุน 100 ราย
  2. การยุติการจับฉลามมาโกะที่ใกล้สูญพันธุ์ในมหาสมุทรแอตแลนติกภายในปี 2023

สนับสนุนเป้าหมายนี้: ลงนามคำร้อง AWARE’s Mako Shark Petition จากนั้นเขียน ทวีตและแท็ก

การเป็นตัวแทนของคุณ! เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่

3. ลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมการดำน้ำ

เป้าหมาย: บรรลุความเป็นกลางในการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วทั้งองค์กร PADI และให้ทุนต่าง ๆ

แก่หญ้าทะเลและแหล่งป่าชายเลนเพื่อชดเชยคาร์บอน

เราจะบรรลุเป้าหมายนี้โดย:

  1. ระดมพลแหล่าผู้นำ PADI Torchbearer เพื่อฟื้นฟู ปกป้องและให้ทุนแก่หญ้าทะเลและป่าชายเลน 100 แห่ง และชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอน
  1. บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 50% ของการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานของPADI ภายในปี 2025

สนับสนุนเป้าหมายนี้: มุ่งหน้าไปที่ SeaGrass Grow Calculator ของมูลนิธิ The Ocean Foundation

เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนของคุณ หรือบริจาคให้กับโครงการนี้ผ่าน PADI Travel

4. เร่งการฟื้นตัวและทำการฟื้นฟูแนวปะการัง

เป้าหมาย: ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของแนวปะการัง 5% ผ่านโปรแกรมวิทยาศาสตร์พลเมืองและ

การให้เงินทุนโครงการ

เราจะบรรลุเป้าหมายนี้โดย:

  1. บรรลุผลการสำรวจโดยวิทยาศาสตร์พลเมือง 30,000 ครั้งเกี่ยวกับแหล่งแนวปะการังที่สำคัญเพื่อการฟื้นฟู
  2. มอบเงินทุนโครงการแก่ผู้รับทุน 100 รายเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่มีชื่อเสียง 10 แห่งภายในปี 2025

สนับสนุนเป้าหมายนี้: ทำส่วนของคุณเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมของเรา

และป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุโดยการนำมาตรฐาน Green Fins มาใช้

5. เพิ่มจำนวนพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

เป้าหมาย: ปกป้องพื้นที่ 30% ของมหาสมุทรผ่านการร่วมมือกันของพันธมิตรและการขยาย

โครงการ Adopt A Dive Site®

เราจะบรรลุเป้าหมายนี้โดย:

  1. ระดม 50% ของร้านดำน้ำทั่วโลกของ PADI ให้ร่วม Adopt A Dive Site® ภายในปี 2023
  1. การจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทางทะเลแห่งใหม่ใน 20 ประเทศ ภายในปี 2026

สนับสนุนเป้าหมายนี้: เพิ่มการสนับสนุนของคุณให้กับ PADI x SeaLegacy 30×30 Campaign

ซึ่งเป็นความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมขององค์กรกีฬาทางน้ำและองค์กรอนุรักษ์ เรียนรู้เพิ่มเติมได้

ที่นี่

เข้าร่วมชุมชน Torchbearer เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการอนุรักษ์

และเปลี่ยนความหลงใหลของคุณให้เป็นความมุ่งหมายเพื่ออนาคตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเข้าร่วมกับ

เราที่ padi.com/onebillion

Share This