PADI legt zich toe op investeren in onze wereldzeeën, in de toekomst van de duiksector en in onze duikgemeenschappen over de hele wereld.  In het licht van de toenemende bedreigingen waar onze zeeën mee te maken hebben en de steeds grotere rol die duikers kunnen spelen in het herstellen van de balans in het ecosysteem met de zee.

Op de Dag van de Aarde, kondigden PADI en PADI AWARE Foundation hun gezamenlijke blueprint voor bescherming van de zee aan, beginnend bij het PADI Decennium van Actie voor de Zee, aansluiting bij de algemene oproep van de Verenigde Naties om een Decennium van Actie om Doelen van Duurzame Ontwikkelingen te behalen, specifiek voor ondersteuning van de implementatie van het doel SDG14 – Leven Onder Water. Door de blauwdruk van PADI voor bescherming met de internationale agenda voor duurzaamheid te verbinden, nemen we betekenisvolle actie die de wereldwijde agenda die is opgesteld om de mens en de wereld gezonder te maken, verder brengen.

Om de doelen die onder de blauwdruk zijn gesteld te behalen, zal de PADI-organisatie de groeiende wereldwijde PADI Torchbearer-gemeenschap – miljoenen actieve en betrokken duikers, 128.000+ PADI Pro’s en ruim 6.600 PADI Retailers & Resorts – op ongekende schaal betrekken en activeren om menselijke bronnen in te zetten die zowel breed als lokaal deelnemen aan initiatieven om de wereldzeeën te redden.

Middels een steeds hechtere relatie combineren PADI en AWARE een wereldwijd netwerk van ruim 6.600 duikcentra met drie decennia bewezen en geteste pleitbezorging ten aanzien van bescherming. Dit plaatst ons in een positie die zee invloedrijk is en verantwoordelijkheid betekent als het gaat om zorgen voor de blauwe planeet die ons zoveel geeft.

De komende 10 jaar zal de PADI Blauwdruk voor Actie voor de Zee werken aan:

1. De zeeën ontdoen van afval

Doel: In specifieke landen afval in zee met 50% verminderen door middel van partnerschappen en het Grant-programma van PADI AWARE.

We bereiken dit doel door:

  1. Fakkeldragers te mobiliseren als burgerwetenschappers door afval in zee te verzamelen en er verslag over te doen.
  2. In specifieke landen 100 begunstigden financieren middels het PADI AWARE Community Grant Programma.

Dit doel steunen: Pak je netje en maak van #EveryDiveASurveyDive!

2. Bedreigde en kwetsbare mariene soorten beschermen

Doel: Twintig kwetsbare haaien- en roggensoorten beschermen door in landen beschermingscampagnes te houden

We bereiken dit doel door:

  1. Tien binnenlandse beschermingscampagnes voor  haaien en roggen houden met financiering van 100 begunstigden.
  2. In 2023 is een einde gekomen aan de vangsten van de bedreigde makreelhaaien in de Atlantische Oceaan

Dit doel steunen: Onderteken de Makreelhaaipetitie van AWARE, schrijf, tweet en tag vervolgens jouw vertegenwoordiger! Lees hier verder.

3. Verminder en compenseer de CO2-voetafdruk van de duiksector

Doel: CO2 neutraliteit bereiken door de hele PADI-organisatie heen en habitats voor zeegras en mangrove financieren om CO2 te compenseren.

We bereiken dit doel door:

  1. PADI Torchbearers te mobiliseren om 100 habitats voor zeegras en mangrove te herstellen, beschermen en financieren, en de CO2-uitsoot te compenseren.
  2. In 2025 een CO2-reductie van 50% bereiken van de PADI-toeleveringsketen.

Dit doel steunen: Ga naar de SeaGrass Grow Calculator van de The Ocean Foundation om jouw voetafdruk te compenseren, of doe een donatie aan het programma via PADI Travel.

4. Herstel van koraalriffen versnellen

Doel: Herstel 5% van de koraalrifhabitats door middel van burgerwetenschapsprogramma’s en financiering van projecten.

We bereiken dit doel door:

  1. Komen tot 30.000 burgerwetenschapsonderzoeken over de habitats van koraalriffen voor herstel
  2. Voorzien in projectfinanciering van 100 begunstigden om tegen 2025 tien iconische riffen te herstellen

Dit doel steunen: Doe jouw deel om de milieunormen van onze sector te verhogen en onbedoelde schade te voorkomen door de Green Fins-richtlijnen over te nemen.

5. Vermenigvuldigen van het aantal beschermde mariene natuurreservaten

Doel: Beschermen van 30% van de wereldzeeën door gezamenlijke acties en uitbreiding van Adopt A Dive Site®.

We bereiken dit doel door:

  1. In 2023 50% van de wereldwijde duikcentra gemobiliseerd te hebben voor Adopt A Dive Site®.
  2. In 2026 in 20 landen nieuwe mariene natuurreservaten ingesteld te hebben.

Dit doel steunen: Voeg jouw bijdrage toe aan de PADI x SeaLegacy 30×30 Campagne, een samenwerking tussen organisaties uit de gehele watersportsector en natuurbeschermingsorganisaties. Lees hier verder.

Sluit je aan bij de Torchbearer Community en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen t.a.v. natuur- en milieubescherming; zet jouw passie om in een doel voor een gezondere toekomst. Sluit je aan op padi.com/onebillion.

Share This