Duiken is een van de meest ongefilterde, opwindende en lonende manieren om onze onderwaterwereld te ervaren.We geloven inderdaad in de grote en egaliserende kracht van de zee om mensen te helpen, helen, uit te dagen en te veranderen. Ondanks dat vrouwen iets minder dan 40% van alle duikers wereldwijd vertegenwoordigen, is er nog steeds een zichtbaar gat als het gaat om professioneel duiken. Op dit moment vertegenwoordigen vrouwen slechts 20% van alle PADI Pro’s. Dat is minder dan bij artsen (34%) en juridische diensten (38%) en financiële diensten (minder dan 33%).

We bespreken de mogelijke redenen voor dit gat en manieren om ermee om te gaan. Verder praten we met een aantal vrouwelijke PADI Pro’s die hier de leiding in nemen.


Francesca Trotman: Het dichten van de genderkloof 

Francesca Trotman is een zeebioloog and de directeur en oprichter van de non-profit organisatie Love the Oceans. Als PADI Divemaster geeft ze aan dat haar training haar leven ongetwijfeld  heeft veranderd op een manier die ze niet kon vermoeden. Trotman werkt in Jangamo Bay, Mozambique, waar zij en haar team de lokale gemeenschap ondersteunen en versterken om hun wateren te beschermen. Kritisch als ze zijn, weten ze dat aan basisbeginselen moet worden voldaan voordat mensen het water in kunnen of leren duiken.

Terug naar de basis

“Om de genderkloof … in de duikindustrie te dichten is het belangrijk dat we prioriteit geven aan eigen vermogen in plaats van slechts gelijkwaardigheid,” zegt Trotman.”Dit houdt in, dat vrouwen toegang moeten krijgen tot dezelfde mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen als mannen. Dit geld bij zowel prominente belemmeringen als subtiele hindernissen.”

Love The Oceans tackelt de genderkloof in Mozambique op een aantal cruciale manieren. Als eerste; passend menstruatiemanagement zorgt er traditioneel voor dat de mogelijkheden voor vrouwen beperkt zijn als het gaat over deelnemen aan zwemmen en duiken, zegt Trotman. Haar “Geslachtsgelijkheid”-programma zorgt ervoor dat vrouwen toegang tot menstruele produkten om meer het water in te gaan.

Two swim instructors help local kids learn water proficiency.
Love The Oceans helpt de lokale bevolking om basis watervaardigheden en comfort te krijgen. Daarmee verwijderen ze de eerste belemmeringen om deel te nemen aan het behoud van de zee. Stella Levantesi/Photographers Without Borders 

Ten tweede, het “gratis zwemmen”-initiatief van het team leert lokale jongens en meisjes zwemmen, geeft rolmodellen en biedt veilige plekken om te leren zwemmen. Een “onthutsende” 95% van de mensen in hun omgeving kan niet zwemmen. Het gat in zwemvaardigheid is “bijzonder uitgesproken bij meisjes” vanwege de culturele prioriteitsstelling van jongens.

Grenzen verbrijzelen

Daarom heeft Trotman’s team de eerste vrouwelijke zweminstructeurs in hun regio opgeleid. Deze vrouwen dienen als rolmodel voor meisjes en moedigen meisjes aan om te gaan zwemmen, voegt ze toe. Bovendien, “Dankzij de steun van PADI worden deze baanbrekende vrouwen binnenkort de eerste vrouwelijke duikers uit Mozambique in ons district. Deze opmerkelijke prestatie verbrijzelt niet alleen historische genderbarrières, maar dient ook al inspiratie voor toekomstige generaties”, zegt Trotman.


Madeline St Clair: Rolmodellen creeëren

Zeebioloog, PADI-instructeur en oprichter van Women in Ocean Science, Madeline St Clair voelt zich dankbaar dat ze opgroeide met duiken en betrokkenheid bij natuurbehoud in het VK. Nu ze het grootste deel van haar loopbaan aan de Indische Oceaan heeft doorgebracht, wil ze diezelfde mogelijkheden voor andere vrouwen creeëren.

A woman freediver floats in a column of light. THe water is aqua.
Madeline St Clair ‘betaalt vooruit’ op de kansen die ze kreeg toen ze opgroeide in het VK om te duiken en zich bezig te houden met natuurbehoud, door deze voor anderen te creëren. Met dank aan Madeline St Clair

De kracht zit in je

“Vrouwen hoeven niet in hun kracht gezet te worden; ze zijn al zo krachtig, maar ze hebben de mogelijkheid nodig om deze kracht in zichzelf aan te boren”

St Clair vat Zainab Salbi’s woorden samen en biedt ze aan als een kernwaarde achter haar werk in de Indische Oceaan. Een aantal jaar geleden ontwikkelde Women in Science “Empower Ocean”, een programma om vrouwen zich bewust te laten worden van hun eigen kracht en capaciteiten. Door middel hiervan werkt St Clair dagelijks samen met lokale vrouwen om toegant tot deze wonderen te krijgen. Ze is momenteel bezig om het programma op te zetten in Raja Ampat, waar je de meest biodiverse koraalriffen ter wereld kunt vinden.

Lokale vrouwen in hun kracht zetten

“We faciliteren mogelijheden voor Papoea-vrouwen om actief betrokken te zijn als bewakers van hun eigen onderwateromgeving in samenwerking met lokale belanghebbenden”, zegt ze. “We doen dit door onderzoek te doen naar genderbarrières, duiklessen teg even and programma’s om het rif in kaart te brengen met lokale vrouwen…”. Hierdoor vergroten ze de zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen in hun gemeenschap. We moedigen deze vrouwen aan om vol vertrouwen aan tafel te gaan zitten als het gaat om toekomstige gesprekken over het management van behoud van rif, voegt ze toe.

Madeline St Clair teachers others to swim and dive.
Door “Empower Ocean” leert Madeline St Clair lokale vrouwen om bewakers van hun thuiswateren te worden. Met dank aan Madeline St. Clair

Ze herinnert zich de training van de eerste vrouwen uit de lokale gemeenschap. St Clair zegt, “Ze was vanaf het begin een geweldige duiker… Ze heeft 19 jaar zwemmend en snorkelend doorgebracht in het water rondom haar huis. En haar te zien duiken – opgewonden, nieuwsgierig – dat was echt een mooi moment. Het was heel emotioneel. Ik heb die dag veel onder water gehuild.

Deze vrouw is nu een ongelooflijke voorvechter van haar zee en is een rolmodel voor de jonge vrouwen om haar heen. “Vertegenwoordiging doet er echt toe, en ik ben er zeker van dat ze absoluut een katalysator van verandering is voor de diverse vrouwen in de regio,” voegt St Clair toe. Het raakt me erg, want de passie, nieuwsgierigheid en de wens om te leren, waren al die tijd daar. Vrouwen hebben al vleugels. Nu moeten we er alleen nog voor zorgen dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te vliegen.”


Shaha Hashim: Vrijheid vinden en anderen inspireren

Opgegroeid in Male, De Malediven; Shaha Hashim herinnert zich dat ze een aantal grenzen moest overwinnen om PADI Divemaster te worden, net als de voorzitter en manager van het Maldives Resilient Reef/Maldives-porgramma bij de Blue Marine Foundation.

Ze zegt, “Traditioneel werd van mannen verwacht dat ze vissers en zeevarenden warden. Zij hadden meer vrijheid om contact te hebben met de zee, dus hadden ze er een beter begrip van. Zelfs nu dit aan het veranderen is, hebben nog maar weinig vrouwen van onze generatie de mogelijkheid gehad de schoonheid (van de zee) te ervaren.”

Shaha Hashim guides citizen scientists doing ocean surveys
Shaha Hashin begeleid burgerwetenschappers tijdens onderzoek in de zee. Met dank aan Shaha Hashim

Breken met tradities voor vrouwen

De vader van Hashim was inderdaad tegen duiken, dus wachtte ze tot zelf voor haar PADI Open Water Diver-brevet kon betalen en haalde haar brevet zonder dat hij het wist. Uiteindelijk accepteerde hij het, maar niet iedereen heeft zoveel geluk, merkt ze op. Ze weet ook hoeveel geluk ze had dat ze terecht kwam bij een duikcentrum dat de lokale bevolking wilde opleiden, want toegang tot een duikcentrum is een andere belemmering in het land.

“Duiken bevrijdt me echt,” zegt ze. “Ik ben ontzettend dankbaar da tik de kans krijg om het rif in onze achtertuin te observeren en te besturderen en om mijn ervaring met anderen te delen. Hashim erkent de mensen die werken om tranditionele grenzen af te breken tussen de lokale bevolking en de zee door zwemmen, snorkelen en duikprogramma’s. Als PADI Divemaster begeleidt ze ook mensen onder water en geeft ze leiding aan rifonderzoekteams in haar thuiswateren.

Aanvullend, met de steun van PADI, geeft ze burgerwetenschapsprogramma’s om jonge mensen in het atoll te leren het ecosysteem in beeld te brengen. Tot op heden heeft ze 15 mensen uit de gemeenschap getraind tot PADI Open Water Divers, die verder opgeleid zijn in het wetenschappelijk in beeld brengen van koraalriffen.

Ik heb gezien hoe de beeldvorming van mensen verandert als ze de kwetsbaarheid en de onderlinge verbondenheid van het koraalrif zien, in plaats van het te zien als een plek om van te halen”, zegt ze. “Sommige van onze burgerwetenschappers worden pleitbezorgers van de zee in hun gemeenschappen, en anderen hebben mogelijkheden ontdekt om een carrière in duiken en natuurbehoud na te streven.

Betrokken industrie

Als laatste gelooft ze dat de toerismeindustrie, die voor een groot deel afhankelijk is van het onderwaterleven van de Malediven en er grote winsten maakt, meer moet doen. Ze zouden toegang tot en activiteiten om de zee te ervaren moet organiseren voor lokale studenten en hun ouders. Ze pleit ook voor begeleiding en mentorschappen voor jonge mensen die een carrière in duiken willen.


Callie Veelenturf: De volgende generatie bereiken

Callie Veelenturf is een zeebioloog, PADI Divemaster, National Geographic-ontdekker en directeur van The Leatherback Project. Naast pleiten voor natuurbeschermingsvoorstellen met wereldwijde grote impact en het bevorderen van wetgeving voor de rechten van de natuur, richt ze zich op de bescherming van de Pareleilanden in Panama. Ze gelooft dat dit gebied dient als broed- en foerageergebied voor zeeschildpadden en werkt daarom samen met de lokale bevolking om de archipel beter te begrijpen en te beschermen.

A group of conservationists and local children gather around a sea turtle with a new satellite tag on it. It's night, and the turtle has a towel over its eyes to keep it calm. One man holds up the Panamanian flag.

Callie Veelenturf werkt samen met de lokale bevolking in Panama om bedreigde zeeschildpadden te bestuderen en te labelen. Hier komen lokale kinderen op Saboga Island samen om van haar en haar team te leren. Tiffany Duong/Ocean Rebels

Het uitrusten van de lokale bevolking

“Jonge vrouwen vroeg in de duikgemeenschap betrekken is een geweldige manier om de genderkloof te dichten”, aldus Veelenturf. “Door vrouwelijke duikers op scholen te laten spreken en naschoolse programma’s te laten leiden, kunnen jonge vrouwen vanaf jonge leeftijd begrijpen dat zij een plaats hebben op dit gebied!”

Veelenturf steekt haar vinnen in het water en doet dat in Saboga, een dorp op de Pareleilanden. Daar faciliteert The Leatherback Project snorkelmogelijkheden voor lokale kinderen en volwassenen. Bovendien schonk de organisatie enkelen zelfs hun eerste maskers, snorkels en vinnen. Eén volwassen ontvanger, Aida Magaña, stelt zich kandidaat om bij de volgende verkiezingen vertegenwoordiger voor haar lokale gebied te zijn. Ze is ook de Pearl Islands Hope Spot Champion via Sylvia Earle’s Mission Blue.

Een start met natuurbehoud

Naast kennismaken met het water inspireert Veelenturf ook anderen om de zeeën te sparen. Inheemse bioloog Ramiselia Ramirez heeft nog nooit met zeeschildpadden gewerkt en is nu opgeleid om Veelenturf te helpen. Bovendien ontmoette de bioloog de lokale Sabogan-broer en -zus Ibdiel en Zulema Gutiérrez toen ze respectievelijk 10 en 8 waren. De bioloog heeft sindsdien ieder hun eigen snorkeluitrusting geschonken, en samen met haar team onderzoeken ze elke kans die ze kunnen.

“Het voelt zo inspirerend en hoopgevend om mensen kennis te laten maken met natuurbehoudswerk”, aldus Veelenturf. “Het geeft mij het gevoel dat er hoop is voor de toekomst van de planeet. Deze jonge mensen geven zoveel om de schildpadden en de mariene ecosystemen die naast hun gemeenschappen bestaan.”


Claudia Schmitt: De visie naar een hoger niveau brengen

Claudia Schmitt is een PADI Divemaster en onderwaterfilmmaker bij The Jetlagged. “Duiken verandert je perspectief”, zei ze. “Je komt in een andere wereld terecht waar veel mensen geen toegang toe hebben.” Nu herschept en herbeeldt ze deze werelden, zodat iedereen ervan kan genieten.

Film gebruiken om anderen te inspireren

Schmitt gebruikt haar kunst als filmmaker om mensen aan te trekken en te inspireren om zelf te ontdekken en te duiken, zei ze.

Naarmate ze meer betrokken raakte bij het maken van films voor natuurbehoud, besefte ze ook dat haar beelden dat belangrijke werk konden ondersteunen. Bovendien voegde Schmitt eraan toe: “Elke dag worden we geïnspireerd door alle mensen, vaak duikers, die er alles aan doen om de zee te beschermen. Ik geloof dat we als duikers allemaal ambassadeurs kunnen zijn voor de onderwaterwereld!”

Claudia Schmitt floats with her camera
Claudia Schmitt van TheJetlagged gebruikt haar PADI Pro-vaardigheden en haar talent om verhalen te vertellen om anderen te inspireren de oceaan te redden. Barney Seier

Nieuwe werelden schappen

Het Jetlagged-team maakt ook gebruik van virtual reality-films om hun verhalen impactvoller en verreikender te maken. 99,9% van de wereldbevolking duikt niet en heeft geen toegang tot de onderwaterwereld, vertelde ze. “Virtual reality kan daar verandering in brengen door de kijkers op een diep emotionele manier unieke ervaringen met de zee te bieden – door hen te helpen het belang van een gezonde zee voor ons eigen voortbestaan ​​op deze planeet te begrijpen.”

Bovendien zijn VR-films krachtige hulpmiddelen voor het vertellen van verhalen die een “werkelijk meeslepende kijkervaring creëren op een van de meest onbereikbare plekken op deze aarde – de diepten van de zee”, aldus Schmitt. TheJetlagged gebruikt VR en films om landliefhebbers overal en altijd te helpen de schoonheid van de diepte van de zee te ontdekken en te ervaren.


Advies van onze vrouwelijke PADI Pro’s 

Zoals je ziet lopen deze stoere PADI-professionals voorop in het gastvrijer, rechtvaardiger en toegankelijker maken van de duikindustrie – voor iedereen. Zij zijn de verandering die we nodig hebben en willen zien, en ze deelden een laatste advies voor alle andere vrouwen die erover denken PADI Pro te worden:

  • Trotman: “Hoewel het landschap nog steeds overwegend door mannen wordt gedomineerd, zowel binnen het duikveld als in de bredere wereld van het behoud van de zee, … onthoud dat jouw aanwezigheid en toewijding de kracht hebben om deze normen ter discussie te stellen en de weg vrij te maken voor grotere inclusiviteit…. De sleutel ligt niet alleen in het slechten van die barrières, maar ook in het uitstrekken van de hand om degenen die jou zullen volgen te verheffen en te ondersteunen.”
  • St Clair: “Gendergelijkheid en de gezondheid van de zee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We weten dat vrouwen onevenredig vatbaar zijn voor de gevolgen van klimaat- en milieurampen, ondanks dat ze worden aangehaald als belangrijke factoren voor verandering voor onze zee, en studies bewijzen keer op keer hun vermogen om een ​​cultuur van marien rentmeesterschap te koesteren. Dit is de reden waarom gelijke kansen zo belangrijk zijn: het creëren van ruimte voor vrouwen om aan tafel te zitten bij het behoud van de zee.”
  • • Veelenturf: “Het is spannend om als vrouw te duiken en grenzen en genderstereotypen te verleggen. We kunnen er allemaal aan werken om ruimte te maken voor andere vrouwen in dit vakgebied, die misschien niet het gevoel hebben dat het voor hen is weggelegd, of die van jongs af aan te horen hebben gekregen dat ze niet zo avontuurlijk en wild kunnen zijn als hun mannelijke klasgenoten.”
  • Schmitt: “Ga er gewoon voor, stap voor stap. Maak verbinding met andere vrouwen. We zijn geen concurrenten; wij zijn bondgenoten. Maak ook een verbinding met mannen. Zij zijn onze vrienden, niet onze vijanden. We zijn één duikgemeenschap en zijn allemaal verbonden door onze liefde voor de zee.”
Love the Oceans
Love The Oceans weet dat mondige mensen anderen en de planeet blijven helpen. Ze leren de lokale bevolking zwemmen en doen belangrijk natuurbehoudswerk. Danielle Da Silva/Photographers without borders

Meer over vrouwen en diversiteit in duiken

Share This

Gerelateerde berichten