De derde Pijler van Verandering van PADI, Mens & Humaniteit, werd ingesteld om diversiteit en inclusie in de duikbranche te cultiveren en ter ondersteuning van lokale gemeenschappen. PADI is opgebouwd op de essentiële overtuiging dat de wereldzeeën voor iedereen toegankelijk moeten zijn. We streven ernaar een open omgeving te creëren in onze sector met het gedeelde begrip dat ‘we onderwater allemaal dezelfde taal spreken’. Als het grootste netwerk in de wereld van onderwaterverkenners, is de inclusieve aard en diversiteit van duiken iets dat we vieren en in ere houden.

Om onze visie voor herstel van de balans tussen mens en zee te bevorderen, is het noodzakelijk de sociale, economische en natuurlijke impact van onze acties te kennen. We zijn toegewijd aan het cultiveren van diversiteit en inclusie door de hele duiksector heen. We zullen ook nieuwe wegen zoeken en creëren om toegang tot de zee en de transformerende kracht van duiken te vergroten.

De PADI Blauwdruk voor Mens & Humaniteit beschrijft onze benadering voor het verder brengen van Pijler 3:

padi blueprint for people and humanity

1. Versterk Diversiteit & Inclusie

We zijn continu op zoek naar het creëren van betere kansen voor meer mensen om de wereldzeeën te verkennen en te beschermen. We omarmen de bestaande diversiteit van de PADI-gemeenschap en zijn op zoek naar nieuwe partnerschappen en mogelijkheden in de duiksport om inclusiever te worden, iedereen te verwelkomen, en mensen van allerlei achtergronden en etniciteiten op te nemen.

PADI-duikcentra, die in 183 landen zijn gevestigd, en hun duikers zijn ongetwijfeld een van de meest diverse gemeenschappen in de wereld die toegewijd zijn aan een enkel doel: verkennen en beschermen van de zee. 

Het jaar 2024 zal de markering worden van het tienjarig jubileum van PADI Vrouwenduikdag. Elk jaar organiseren PADI-duikcentra en -resorts in bijna elk werelddeel evenementen die gericht zijn op het aantrekken van meer vrouwen tot de onderwaterwereld. PADI Vrouwenduikdag is nu de grootste dag vol duikactiviteiten in de wereld en laat zien wat het potentieel van PADI is om positieve culturele verandering op wereldwijd niveau te beïnvloeden. 

Voortbouwend op het succes van Vrouwenduikdag, hebben we Diversiteit-in-Duikendag aan de duikjaarkalender toegevoegd. Diversiteit-in-Duikendag is gericht op het erkennen en vieren van alle leden van onze wereldwijde gemeenschap, inclusief degenen die buiten de typische duikleeftijdsgroepen vallen, als LHBTQ+ worden aangeduid, fysieke/mentale uitdagingen overwinnen om toegang tot duiken te krijgen en/of de duikwereld betreden vanuit culturele, raciale of geografische achtergronden die historisch gezien minder toegang hadden tot de onderwaterwereld. 

PADI ondersteunt verder met trots organisaties als Black in Marine Science, die zwarte mariene wetenschappers en duikers eert, bewustzijn over natuur en milieu verspreidt en wetenschappelijke leiders inspireert. 

Hoe meer gemeenschappen duikgericht worden, des te meer fakkeldragers voor de zee we kunnen vormen. Zoals Sharanya Iyer, een PADI AmbassaDiver uit India verklaart: “Mijn doel is om meer Indiërs in de waterwereld te krijgen, zodat zij binnen hun invloedssfeer ambassadeur voor bescherming van de zee kunnen worden.”

Daarnaast blijven de duikprogramma’s voor de jeugd van PADI de volgende generatie duikers stimuleren, van Bubblemaker-ervaringen via onze PADI Seal Team-programma’s en cursussen Junior Open Water Diver en Advanced Junior Open Water Diver. We zijn er trots op de jongste generatie Fakkeldragers voor de Zee te mogen ondersteunen.

transformational potential of diving four divers enter the water together in the red sea, egypt

PADI Freediver & PADI Mermaid-cursussen

Naast de duikcursussen van PADI, biedt PADI ook mogelijkheden voor duikers en zeeverkenners om freediver en/of zeemeermin te worden, via de cursussen PADI Freediver en PADI Mermaid. Hierdoor kunnen meer mensen in een nieuwe hoedanigheid toegang tot de onderwaterwereld krijgen, ons wereldwijde netwerk verder uitbreiden door meer mensen in de PADI-familie te verwelkomen. 

Elle Jimenez, Elaina Thomas, and Great Chin Burger posing on a beach

2. Bevorder Genezing & Gezondheid

Hier bij PADI geloven we in het transformerende potentieel van duiken voor al het emotionele en fysieke welzijn van de mens. 

En door  voor iedereen de toegang tot duiken en duikcarrières te vergroten en door meer mogelijkheden te scheppen om te leren over de onderwaterwereld en die te beleven, vormen PADI-bedrijven en -professionals een cruciale schakel in het versterken van de verbinding, gezondheid en het welzijn van de gemeenschap. 

an adaptive diver sets up his scuba gear next to a swimming pool

PADI Aangepaste Technieken & Aangepaste Servicefaciliteit

Op de wereld zijn er naar schatting een miljard mensen die een fysieke en/of mentale beperking hebben. Daarom is de benadering van PADI wat betreft het opleiden van duikers altijd inclusief geweest: iedereen die voldoet aan de veiligheidseisen is welkom. Leren duiken heeft oorlogsveteranen met PTSS en andere levensveranderende verwondingen geholpen, alsook paralympische sporters, mensen met een dwarslaesie en talloze andere mensen hebben er een vorm van genezing door gevonden. 

Om de transformerende kracht van duiken verder te brengen, hebben we twee cursussen opgezet die gericht zijn op het vergroten van bewustzijn over de verschillende vermogens van duikers en aangepaste lestechnnieken te verkennen die bij het opleiden van en tijdens het duiken met duikers met een beperking kunnen worden toegepast.  Deze cursussen vergroten de mogelijkheden van PADI-instructeurs om aangepaste technieken voor te schrijven om tegemoet te komen aan de behoeften van duikers. 

In 2023 heeft PADI ook Adaptive Service Facilities (aangepaste servicefaciliteiten) uitgebracht, een accreditatie voor PADI-duikcentra en -resorts voor erkenning van aangepaste voorzieningen. Een PADI Adaptive Service Facility is een onderneming die heeft geïnvesteerd in uitgebreide dienstverlening en infrastructuur van hun bedrijf die tegemoet komen aan de behoeften van duikers met een beperking. Deze voorzieningen kunnen bestaan uit speciaal in aangepaste duiktechnieken getraind personeel en ondersteuning, voorzien in training voor mensen die meer willen leren over aangepaste technieken, toegankelijke klaslokalen en toegankelijke voorzieningen zoals in en rond een zwembad, aan boord van een boot komen, en nog veel meer.


transformational potential of diving Martina Alvarez and local women

3. Ondersteun lokale duikgemeenschappen

Lokale duikgemeenschappen kunnen een aanzienlijke rol spelen in de economische stabiliteit van een regio, en ook in de gezindheid van de wateromgeving. Over de hele wereld zijn miljoenen mensen voor hun levensonderhoud en welzijn afhankelijk van gezonde mariene ecosystemen. 

Om die reden kan de uitgebreide PADI-familie een positieve veranderkracht zijn om mensen te verbinden aan de oorzaken en acties die zorgen voor positieve verandering. We streven ernaar mogelijkheden te bieden aan lokale en inheemse gemeenschappen voor toegang tot de mariene omgeving, de duikwereld en duikloopbanen. We zoeken ook naar samenwerkingsvormen en naar initiatieven die gemeenschappen verbinden om lokale veerkracht te vergroten op het gebied van natuur- en milieu, en op sociaal en economisch gebied. 

Het PADI AWARE Community Grant Programma verstrekt essentiële middelen aan PADI-professionals en kleine ngo’s die lokale projecten organiseren voor het bestrijden van afval in zee, bescherming van kwetsbare soorten, klimaatverandering, behoud van koraal en/of beschermde mariene gebieden. Uiteindelijk richt dit programma zich op het sterker maken van lokale individuele initiatieven om positief verschil te maken, duurzame en regeneratieve middelen van bestaan veilig te stellen, en de basis van het leven in onze wereldzeeën te beschermen.

Verder verenigt Adopt the Blue duizenden PADI-duikcentra en -professionals om als ambassadeur op te treden voor hun lokale duikstekken en om actie te ondernemen voor behoud van de onderwaterwereld. De data die door middel van het programma wordt gedeeld, is informatief voor AWARE-programma’s, draagt bij aan educatie over natuurbescherming, burgerwetenschappelijke actie en beleidswerk. Uiteindelijk werkt elk deelnemend PADI-duikcentrum, -resort en -professional lid aan het realiseren van de wereldwijde agenda om 30% van de oceanen in 2030 te hebben beschermd. 

transformational potential of diving KaorukoInou_PADIAmbassaDiver

PADI AmbassaDivers

Het PADI Ambassadiver™-programma laat de diversiteit van het duiken zien en inspireert mensen over de hele wereld door te voorzien in een menselijke verbinding met de sport. Via onze AmbassaDivers werken we aan het verspreiden van de verhalen van duikers die andere mensen inspireren te houden van en te zorgen voor onze wereldzeeën. Deze personen brengen de duiksport in hun gemeenschap naar een hoger niveau. Zij zijn het voorbeeld voor wat het betekent Fakkeldrager voor de Zee te zijn, en meer mensen in hun kracht te zetten hun dromen te volgen. 


Lees hier verder over onze programma’s die diversiteit en inclusie in de duiksector cultiveren. Of, als je nog geen duikbrevet hebt en deel wil uitmaken van de almaar toenemende PADI-gemeenschap, overweeg om je vandaag nog in te schrijven voor de PADI Open Water Diver-cursus. Haal je PADI-brevet en maak zowel boven als onder water positief verschil.

Share This