Een van de meest significante manieren waarop we ons erfgoed kunnen eren en iets doen voor de huidige en toekomstige generaties, is om ons deel uit te voeren en de PADI®-organisatie op verantwoorde wijze te besturen, een duurzame duiksector te ondersteunen en de wereldzeeën waarvan al het leven afhankelijk is, te beschermen.

De PADI Pijlers voor Verandering reflecteren de waarden van het merk PADI en de toewijding die we hebben verbetering van mens en planeet. Op actieve wijze een koers volgen om de uitdagingen waar de zeeën mee te kampen hebben te adresseren door lokale gemeenschappen te betrekken, is essentieel om de balans tussen mens en natuur te herstellen.

Pijler 1 – Behoud van de zee

Onze gemeenschap in zijn kracht zetten om in actie te komen voor natuur- en milieubescherming

Geïnspireerd door de duiker in het PADI-logo en ons ethos om de onderwaterwereld te beschermen, hebben we de PADI Torchbearer Community opgericht als manier om miljoenen duikers – en tevens iedereen die de wens heeft de zee te ontdekken en te beschermen –  te mobiliseren en als collectief in actie te komen voor de zee, zowel boven als onder water. Onze missie bestaat uit het verbinden van miljoenen fakkeldragers van PADI die onze zeeën verkennen en beschermen.

Met onze primaire partner als het gaat om beschermen, de PADI AWARE Foundation, werken we er proactief aan om de milieucrisis te adresseren door grote bedreigingen voor de zee, zoals klimaatverandering en afval in zee, aan te pakken. Samen kondigden PADI en AWARE hun gezamenlijke PADI Blauwdruk voor de Zee  aan, en sloten zich aan bij de universele oproep van de Verenigde Naties voor een Decennium van Actie om Doelen van Duurzame Ontwikkelingen te behalen, specifiek voor ondersteuning van de implementatie van het doel SDG14 – Leven Onder Water.

Om deze cruciale doelen te kunnen bereiken brengt PADI het grootste netwerk van duikcentra en resorts, duikprofessionals en duikers bijeen om in hun gemeenschappen in actie te komen als PADI Torchbearers (fakkeldragers), waarbij plaatselijke actie wordt verbonden met wereldwijde impact.

Pijler 2 – Duurzame branche

Verminderen van de wereldwijde milieuvoetafdruk van de duikbranche

Duiken is een van de grootste en snelst groeiende recreatieve activiteiten in de wereld. We erkennen dat juist gebruik en plezier van natuurlijke bronnen aan de kust en in het water fundamenteel is voor het levensonderhoud van miljoenen mensen die aan de kust wonen. Recreatief duiken en duiktoerisme zijn voor veel plekken op de wereld essentiële inkomstenbronnen. Als het grootste en invloedrijkste bedrijf in de duikbranche verkeert PADI in de unieke positie een duikeconomie te cultiveren die verantwoord werkt en bijdraagt aan de economische waarde en veerkracht van lokale economieën. Door duikers en duikreizigers op te leiden en te betrekken bij een bewuste levensstijl, en duikondernemers in staat te stellen hun bedrijf op milieuvriendelijke wijze en duurzaam te leiden, kunnen we de duikbranche naar een hoger niveau tillen, die als voorbeeld kan dienen om als mens  en planeet in harmonie naast elkaar te bestaan.

Het PADI-netwerk bestaat uit 128.000 duikprofessionals en 6.600 PADI-ondernemingen, die in alle uithoeken van de wereld actief zijn. Naarmate we groeien en uitbreiden, leggen we ons toe op het verminderen van onze eigen organisatorische voetafdruk, terwijl we de toegang tot goede gewoonten verbeteren wat betreft hulpmiddelen voor het milieu en educatieve hulpbronnen die door de branche kunnen worden gebruikt om duurzamer en in balans met de zee te functioneren.

Wij denken dat de toeleveringsketen voor de duikbranche (waaronder duikreizen, watertoerisme, duikers en duikondernemers) alle kunnen helpen een duurzamere duikbranche op te bouwen door afval te beperken, gebruik van wegwerpartikelen van plastic te verminderen, en onze CO2-voetafdruk te reduceren en te compenseren. Wij leggen ons toe op het bouwen van de meest duurzame duikbranche mogelijk, door programma’s en gelegenheden te ondersteunen en te creëren die duikers en duikondernemers helpen bij het verlagen van hun impact op het milieu.

Green Fins

Sinds 2018 werkt PADI samen met The Reef-World Foundation om het potentieel van de duikgemeenschap te realiseren als voorbeeld van hoe een wereldwijde sector succesvol mens, planeet en winst kan ondersteunen. Door de lokale directe en indirecte druk die het toerisme op de koraalriffen uitoefent te verminderen, worden koralen gezonder en weerbaarder tegen andere stress zoals de effecten van klimaatverandering.

Pijler 3 – Mensen en de mensheid

Diversiteit en inclusie in de duikbranche cultiveren en lokale gemeenschappen ondersteunen

De inclusieve aard en diversiteit van duiken is iets wat we vieren en eren. Het zit opgesloten in het ethos van onze organisatie aangezien PADI is gevestigd op de essentiële overtuiging dat de wereldzeeën voor iedereen toegankelijk moeten zijn. We streven ernaar een open omgeving te creëren in onze sector met het gedeelde begrip dat ‘we onderwater allemaal dezelfde taal spreken’.  Om onze visie authentiek verder te brengen en een balans tussen de mensheid en de zee te bereiken, is erkenning voor zowel de sociale gevolgen als de gevolgen voor natuur en milieu en de implicatie van onze daden. We leggen ons toe op het cultiveren van de altijd aanwezige diversiteit en inclusie door de gehele duiksector, terwijl we doorgaan met het zoeken naar nieuwe wegen voor iedereen om op een plezierige manier toegang te hebben tot de zee en de transformationele kracht van het duiken.  

AmbassaDivers

Het PADI Ambassadiver-programma laat de diversiteit van duiken zien en inspireert andere mensen over de hele wereld door te voorzien in een menselijke connectie tot de sport en de verhalen te versterken van duikers die anderen inspireren onze wereldzeeën lief te hebben en ervoor te zorgen. Deze mensen tillen duiken in hun gemeenschap en op wereldwijd niveau naar een hoger niveau, door anderen te stimuleren hun passie en hun droom te volgen en de onderwaterwereld te ontdekken, te beschermen en te ervaren. Zij dienen als voorbeeld voor wat het betekent om PADI Torchbearer te zijn, toegewijd aan het verkennen en beschermen van de wereldzeeën.

Grant-programma

Om beter met lokale gemeenschappen samen te werken en te kunnen ondersteunen, zal PADI AWARE Foundation in 2021 een Grant-programma voor gemeenschappen uitbrengen, dat de benodigde financiële middelen verstrekt aan PADI-duikcentra en -resorts voor initiatieven en activiteiten ter bescherming van de zee op lokaal niveau. Redden van de zeeën betekent dat wij allemaal op duizenden manieren moeten handelen, op lokaal niveau – het Grant-programma dient als hoeksteen voor al het beschermingswerk van PADI, dat direct de behoefte van lokale gemeenschappen adresseert en tegelijkertijd wereldwijde beleidsdoelen versterkt die zijn gelieerd aan het Decennium van Actie van de Verenigde Naties. Het programma is een voorbeeld van de missie van de AWARE Foundation om lokale actie in te zetten voor wereldwijde bescherming van de zee.

PADI Vrouwenduikdag

In 2014 organiseerde PADI de allereerste PADI Vrouwenduikdag ooit. Nu, in het zevende jaar, is Vrouwenduikdag uitgegroeid tot de grootste duikdag ter wereld. PADI-leden houden duizenden evenementen die een verbazingwekkend aantal vrouwen in de gelegenheid stelt hun eerste ademteug onderwater te nemen, het verschil tussen man en vrouw in de duiksport verkleint en meer mensen in staat stelt de wereldzeeën te gaan ontdekken.

Aangepaste technieken

De benadering van PADI wat betreft het opleiden van duikers is altijd inclusief geweest: iedereen die voldoet aan de vereisten is welkom. Volgens de Wereld Gezonheidsraad zijn er een miljard mensen op de wereld die met een of meerdere beperkingen te maken hebben. Gebrevetteerd PADI-duiker worden heeft  oorlogsveteranen met PTSS en andere verwondingen die hun leven hebben veranderd , Paralympiërs, mensen die grotendeels verlamd zijn, en talloze andere mensen geholpen geneeskracht te vinden, hun leven boven water te transformeren op een manier zoals dat ook onder water kan. Om PADI-leden te ondersteunen die werken met duikers met een beperking, heeft PADI twee cursussen opgezet die zich richten op bewustwording over verschillende beperkingen bij het duiken en op het zoeken naar aangepaste technieken die tijdens de cursus en het duiken kunnen worden toegepast bij het duiken met een fysieke en/of mentale beperking. Deze cursussen breiden de mogelijkheden voor de instructeur uit om zich te richten op de cursist en een benadering toe te passen met aangepaste technieken die voldoen aan de behoeften van de duiker. PADI-pro’s leren deze toe te passen zodat ze bijna elke cursist van dienst kunnen zijn.

Door de krachten en de omvang van het merk PADI te bundelen en als positieve kracht in te zetten die mensen met elkaar verbindt en met acties die sociale impact en impact op het milieu hebben, bewegen we richting een evenwichtiger en veerkrachtiger gemeenschap voor de zee.

PADI is altijd trots geweest op ons diepere doel en de rol die we spelen om van de wereld een betere plek te maken. We staan nu samen, als fakkeldragers, om bewustwording te creëren en op te staan voor een betere wereld. We zijn allemaal nodig om samen te werken aan een gezondere, veiliger planeet voor ons allemaal.

Sluit je vandaag nog aan bij de Torchbearer Community op PADI.COM/CONSERVATION

Share This

Gerelateerde berichten