De tweede Pijler van Verandering van PADI, Duurzaamheid in de duiksector, werd opgesteld om onze wereldwijde invloed om de spelers in de grote duikbranche te stimuleren hun impact op natuur en milieu te beperken. Het is ook een middel voor ons om ervoor te zorgen dat duiken een regeneratieve activiteit is die op een positieve manier bijdraagt aan de mens en aan de wereld.

Pijler Twee: Duurzaamheid in de duiksector – Verminderen van de wereldwijde milieuvoetafdruk van de duikbranche

Duiken is een betoverende activiteit die het hart van miljoenen mensen op de wereld heeft gestolen. Sinds PADI ruim 50 jaar geleden begon, is de populariteit van duiken toegenomen, en is het over de hele wereld tot een van de grootste en snelst groeiende recreatieve tijdsbesteding uitgegroeid. Vandaag de dag speelt het duiktoerisme voor veel gemeenschappen in de wereld een belangrijke rol als middel van bestaan, en hoe we ons als wereldwijd netwerk van duikers gedragen heeft ongeëvenaard potentieel  voor het beïnvloeden van het welzijn van de ecosystemen die we zo graag verkennen. 

Door dit te erkennen, hebben we een unieke gelegenheid een verantwoorde duiksector te beïnvloeden en te vormen. Dit zal niet alleen ten goede komen aan lokale economieën maar zal ook kostbare kustecosystemen en mariene bronnen veiligstellen.

sustainable dive industry teacher speaking to a group

PADI maakt en ondersteunt actief programma’s en gelegenheden die alle zeeverkenners in hun kracht zetten om de impact op natuur en mileu te beperken. 

We geloven in de kracht van educatie. Door samen te werken met onze partners, The Reef-World Foundation die het Green Fins initiatief uitvoeren, richten we ons erop bij alle PADI-duikers, snorkelaars en duikreizigers een diep gevoel van respect bij te brengen voor de onderwaterwereld.  

Binnen ons professionele netwerk van duikcentra en daarbuiten, streven we ernaar de toegang te verbeteren tot hulpmiddelen voor natuur- en milieubescherming en educatieve hulpmiddelen die goede gewoonten in de duiksector stimuleren. Door duikprofessionals en ook ondernemingen in staat te stellen zich te ontwikkelen met duurzaamheid als gedachtengoed, kunnen we de bestaansmiddelen voor toekomstige generaties veiligstellen door de prachtige ecosystemen te beschermen die de vraag naar het verkennen van de onderwaterwereld in eerste instantie doen toenemen.

the padi blueprint for ocean action

Ons doel is om duiken als lichtend voorbeeld te laten dienen van hoe een wereldwijde branche harmonieus met de natuur kan samenwerken.

Binnen het PADI-netwerk bevinden zich miljoenen gebrevetteerde duikers, ruim 120.000 duikprofessionals en meer dan 6.600 PADI-duikcentra in bijna elke hoek van de wereld. Als we blijven uitbreiden en groeien, zijn we standvastig in onze toezegging om onze eigen organisatorische voetafdruk te beperken. We zijn ervan overtuigd dat alle actoren in de toeleveringsketen van de duiksector (duikers, professionals, ondernemers, leveranciers, mariene ngo’s en PADI als organisatie) kunnen helpen bij de bouw van een meer duurzame duikbranche. Dat kan door het verminderen van afval, gebruik van middelen aan te pakken, er hoge milieunormen op na te houden en door onze CO2-voetafdruk kleiner te maken. 

“Het runnen van een duikcentrum plaatst ons in de frontlinie van beschermers van koraalriffen. Als je je midden in de natuur begeeft, is het belangrijk om je voetafdruk zo klein mogelijk te houden. In een ideale wereld zouden de riffen voordeel moeten hebben van duiktoerisme in plaats van nadeel.” 

~ Magnus M. Nielsen, Eigenaar van PADI Eco Center Bongo Bongo Divers, Filipijnen


padi industry sustainability through teaching

Hoe PADI de ecologische voetafdruk van de duiksector kleiner aan het maken is

  • We hebben toegezegd in 2030 CO2-neutraal te zijn en we nemen de noodzakelijke stappen door onze hele wereldwijde organisatie en toeleveringsketen heen om dit doel te bereiken.
  • We zijn ook bezig de toegang tot beschermingsmiddelen en bronnen te verbeteren, die door PADI-leden gebruikt kunnen worden om duurzamer en in balans met de zee in te zetten. We stellen ze ook in staat om relevante leerpunten aan hun klanten over te dragen. 
  • Tenslotte vormen we strategische wereldwijde partnerschappen die nieuwe oplossingen kunnen geven, gericht op het verminderen van de impact op natuur en milieu door duikondernemingen en duikers over de hele wereld.

Lees verder om meer te weten te komen over onze projecten die de paradepaardjes vormen voor Pijler 2.


Two ocean advocates collect trash from a beach.

PADI Eco Center

PADI Eco Center™ is een veeleisende accreditatie die aan PADI-duikcentra en -resorts wordt verleend die kunnen laten zien dat ze toegewijd zijn aan natuurbescherming en duurzaamheid in de duikbranche. Daarnaast moeten PADI-duikbedrijven die PADI Eco Center willen worden beschikken over:

  • Deelname aan de Adopt the Blue-gemeenschap, zich toeleggen op beschermende activiteiten voor hun lokale duikstekken, en
  • Een Green Fins-lidmaatschap hebben en een geschikt niveau van lage impact op natuur en milieu hebben bereikt in hun digitale of landelijke toets.

Door wereldwijd onderzoek onder PADI-duikers hebben we geleerd dat het boeken van een milieuvriendelijke duikvakantie gewenst is en dat het doorvoeren van een transparant, geloofwaardig en ambitieus wereldwijd eco-label helpt om duurzaam op duikreis gaan minder uitdagend te maken.

Ondersteun deze pioniers onder de PADI-bedrijven die ervoor zorgen dat de kosten van jouw avontuur hand in hand gaan met bescherming van natuurlijke bronnen en het welzijn van hun gemeenschap. 


green fins education padi industry sustainability

Het Green Fins-initiatief van de Reef World Foundation

Sinds 2018 werkt PADI samen met The Reef-World Foundation en hun Green Fins-initiatief om te laten zien hoe een wereldwijde sector op succesvolle wijze mens, planeet en winst kan ondersteunen.

Green Fins is ’s werelds eerste onafhankelijke certificaat om de impact op natuur en milieu van marien toerisme te adresseren. Het draagt ook de goede gewoonten uit om ecosystemen te beschermen en voor nu en in de toekomst betere ontmoetingen met het onderwaterleven te zorgen.

De belangrijkste activiteiten van deze samenwerking zijn om:

  1. PADI-bedrijven te stimuleren Green Fins-lid te worden en de Green Fins-gedragscode te adopteren.
  2. Sectorbrede gedragsnormen doorvoeren zodat natuur- en milieurichtlijnen worden gerespecteerd en in volgorde alleen na veiligheidsrichtlijnen komen.

diver filling out sheet underwater padi sustainability

Een wereldwijd economisch onderzoek van de duikbranche

Via het partnerschap met Scripps Institution of Oceanography en National Geographic Pristine Seas hebben we samengewerkt met ons wereldwijde netwerk van duikondernemingen om de wereldwijde economische waarde van de duiksector te bepalen. Dit heeft geholpen om de duiksport als belangrijke bijdrager aan de blauwe zee-economie te positioneren en het heeft de waarde van zeereservaten versterkt. 

Ja, dat lees je goed – dit allereerste economische onderzoek van de duiksector kan over de hele wereld voor nieuwe zeereservaten zorgen.

Onder leiding van onderzoekers van het Scripps Instituut voor Oceanografie en de Universiteit Simon Fraser, wordt deze analyse gebruikt om overheden te informeren over hoe het instellen van zeereservaten kan zorgen voor banen en op lokaal niveau belangrijke economische effecten kan hebben.

Door de data uit het onderzoek te gebruiken, zullen National Geographic Pristine Seas en PADI bronnen creëren die PADI-duikcentra kunnen benutten bepleiten van bescherming van hun duikstekken. Deze wateren, vaak in kustgebieden gelegen, zijn van onschatbare waarde voor de gemeenschap en voor de lokale economie.

Metingen van successen zullen het aantal en de omvang van nieuwe zeereservaten overstijgen. Samen met National Geographic Pristine Seas zijn we van plan gezamenlijk een monitoringsprogramma op te zetten om de positieve impact op de lange termijn van deze beschermde gebieden te verzekeren. Dat zal op zijn beurt weer anderen helpen om effectieve beschermende maatregelen te treffen en meer veerkrachtige duikgemeenschappen op te bouwen.


Via samenwerking en een gedeelde toewijding aan duurzaamheid kunnen we de duikbranche transformeren tot een lichtend voorbeeld van verantwoorde gewoonten. Laten we hand-in-hand samenwerken aan bescherming van de wereldzeeën die ons zoveel plezier en verwondering hebben gegeven. Het is nu tijd om in actie te komen, en PADI is er trots op de leiding te nemen richting een duurzamer toekomst.

Wil je betrokken raken? Meld je aan als PADI Torchbearer (fakkeldrager) en sluit je aan bij de beweging, ontvang regelmatig nieuwsberichten over hoe jij kunt helpen de zeeën te behouden.


Meer over dit onderwerp

Share This