ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมดำน้ำ (Dive Industry Sustainability) คือ Pillar of Change ที่สองของ

PADI ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากอิทธิพลระดับโลกของเราเพื่อสนับสนุนให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรม

ดำน้ำรายใหญ่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นหนทางสำหรับเราในการรับรองว่าการดำน้ำ

เป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์เชิงบวกต่อผู้คนและต่อโลก

Pillar Two: Dive Industry Sustainability (ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมดำน้ำ)Reduce the

global environmental footprint of the diving industry (ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ

อุตสาหกรรมดำน้ำ)

การดำน้ำเป็นกิจกรรมที่น่าหลงใหลที่ครองใจผู้คนนับล้านทั่วโลก นับตั้งแต่ PADI เริ่มต้นเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว

ความนิยมในการดำน้ำได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสันทนาการที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดใน

โลก ปัจจุบัน การท่องเที่ยวเพื่อการดำน้ำมีบทบาทสำคัญในการหาเลี้ยงชีพของชุมชนต่าง ๆ มากมายทั่วโลก และวิธีที่เราปฏิบัติตนในฐานะเครือข่ายนักดำน้ำจากทั่วโลกมีศักยภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนที่จะมีอิทธิพล

ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของระบบนิเวศที่เรารักที่จะสำรวจ

ด้วยการตระหนักถึงสิ่งนี้ เราจึงมีโอกาสพิเศษที่จะมีอิทธิพลและกำหนดรูปแบบอุตสาหกรรมการดำน้ำให้

เป็นอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยัง

ช่วยปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งอันมีค่าและทรัพยากรทางทะเลอีกด้วย

sustainable dive industry teacher speaking to a group

PADI กำลังสร้างสรรค์และสนับสนุนโครงการและโอกาสต่าง ๆ ที่เพิ่มความสามารถแก่นักสำรวจมหาสมุทร

ทุกคนในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เราเชื่อในพลังของการศึกษา ด้วยการร่วมมือกับมูลนิธิ Reef-World Foundation ที่เป็นพันธมิตรของเราที่

ดำเนินการโครงการ Green Fins เรามุ่งมั่นที่จะปลูกฝังความรู้สึกอย่างลึกซึ้งต่อโลกใต้น้ำให้กับนักดำน้ำของ

PADI นักสน็อกเกอเลอร์และผู้ที่เดินทางเพื่อการดำน้ำ

ภายในเครือข่ายร้านดำน้ำมืออาชีพของเราและเครือข่ายอื่น ๆ เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือการอนุรักษ์

และทรัพยากรสื่อการศึกษาที่ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วทั้งอุตสาหกรรมดำน้ำ ด้วยการช่วยให้มืออาชีพ

ด้านการดำน้ำและผู้ประกอบการดำน้ำสามารถพัฒนาโดยคำนึงถึงความยั่งยืน เราสามารถปกป้องความเป็นอยู่

สำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไปได้โดยการปกป้องระบบนิเวศที่น่าทึ่งที่ขับเคลื่อนความต้องการการสำรวจใต้น้ำ

the padi blueprint for ocean action

เป้าหมายของเราคือการยกระดับการดำน้ำให้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมทั่วโลกสามารถ

ทำงานร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน

ภายในเครือข่าย PADI เรามีนักดำน้ำที่ได้รับการรับรองแล้วหลายล้านคน มีมืออาชีพด้านการดำน้ำมากกว่า

120,000 คนและผู้ประกอบการดำน้ำของ PADI มากกว่า 6,600 รายในเกือบทุกมุมโลก ขณะที่เราขยาย

และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราก็มุ่งมั่นในลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรของเราเองให้เหลือ      

น้อยที่สุด เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าผู้มีส่วนร่วมทุกคนในห่วงโซ่อุปทานของการดำน้ำ (นักดำน้ำ มืออาชีพ ผู้ประกอบ

การ ซัพพลายเออร์ องค์กร NGO ที่เกี่ยวข้องกับทะเลและ PADI ในฐานะองค์กร) สามารถช่วยสร้างอุตสาหกรรม

ดำน้ำที่ยั่งยืนมากขึ้นได้ สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการลดของเสีย จัดการกับการใช้ทรัพยากร การสร้างมาตรฐาน

ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา

“การบริหารศูนย์ดำน้ำทำให้เราอยู่ในแนวหน้าในฐานะผู้พิทักษ์แนวปะการัง เมื่อคุณอยู่ใจกลางธรรมชาติ

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นสิ่งสำคัญ ในโลกที่สมบูรณ์

แบบ แนวปะการังควรได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงดำน้ำมากกว่าที่จะสูญเสีย”

~ แมกนัส เอ็ม. นีลเซ่น (Magnus M. Nielsen) เจ้าของศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center Bongo Bongo Divers

ประเทศฟิลิปปินส์


padi industry sustainability through teaching

วิธีที่ PADI ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) ของอุตสาหกรรมดำน้ำ

  • เราได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะเป็นกลางในการปล่อยคาร์บอนภายในปี 2030 และเรากำลังทำตาม ขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ทั่วทั้งองค์กรและห่วงโซ่อุปทานของเราทั่วโลก
  • นอกจากนี้เรายังปรับปรุงการเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรการอนุรักษ์ที่สมาชิก PADI สามารถใช้เพื่อการประกอบการอย่างยั่งยืนมากขึ้นและสมดุลกับมหาสมุทร เรายังส่งเสริมให้พวกเขาถ่ายทอดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องไปยังลูกค้าของพวกเขาด้วย
  • สุดท้ายนี้ เรากำลังสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ทั่วโลกที่สามารถนำเสนอทางออกใหม่ ๆ ที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการดำน้ำและนักดำน้ำทั่วโลก

อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Pillar 2 ของเรา


Two ocean advocates collect trash from a beach.

ศูนย์ PADI Eco Center

ศูนย์ PADI Eco Center™ เป็นการรับรองที่มีความท้าทายที่มอบให้กับศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทของ PADI ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์และความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการดำน้ำ นอกจากนี้ เพื่อ

ให้ได้ตำแหน่ง PADI Eco Center ผู้ประกอบการดำน้ำของ PADI จะต้อง:

  • เข้าร่วมชุมชน Adopt the Blue โดยมุ่งมั่นที่จะทำการอนุรักษ์สถานที่ดำน้ำในท้องถิ่นของพวกเขา และ
  • เป็นสมาชิก Green Fins และบรรลุระดับที่เหมาะสมในการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต่ำใน การประเมินในประเทศหรือการประเมินดิจิทัล

จากการสำรวจนักดำน้ำ PADI ทั่วโลก เราได้เรียนรู้ว่าการจองทริปดำน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่

เป็นที่ชื่อชอบและการออกฉลากด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกที่โปร่งใส เชื่อถือได้และมีความทะเยอทะยานจะช่วย

ลดความท้าทายในการเดินทางเพื่อการดำน้ำอย่างยั่งยืน

สนับสนุนผู้ประกอบการของ PADI รุ่นบุกเบิกเหล่านี้ที่รับรองว่าค่าใช้จ่ายในการผจญภัยของคุณจะถูกใช้

ควบคู่กับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนของพวกเขา


green fins education padi industry sustainability

โครงการ Green Finsของมูลนิธิ Reef-World Foundation

ตั้งแต่ปี 2018 PADI ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ The Reef World Foundation และโครงการ Green Fins เพื่อ

แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมระดับโลกสามารถสนับสนุนผู้คน โลกและผลกำไรได้อย่างไร Green Fins เป็น

ประกาศนียบัตรอิสระใบแรกของโลกที่กล่าวถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวทางทะเล นอก

จากนี้ยังส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปกป้องระบบนิเวศและช่วยให้สามารถพบกับสัตว์ทะเลได้ดี

ขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

การดำเนินการที่สำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือ:

  1. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของ PADI เป็นสมาชิก Green Fins Members และใช้หลักปฏิบัติของ Green Fins
  2. ยกระดับบรรทัดฐานด้านพฤติกรรมทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อให้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการเคารพและเป็นรองจากมาตรฐานด้านความปลอดภัยเท่านั้น


diver filling out sheet underwater padi sustainability

การสำรวจเศรษฐกิจโลกของอุตสาหกรรมการดำน้ำ

ด้วยการร่วมมือกับ Scripps Institution of Oceanography และ National Geographic Pristine Seas เราได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการดำน้ำทั่วโลกเพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจทั่วโลกของภาคส่วน

การดำน้ำ สิ่งนี้ช่วยวางตำแหน่งการดำน้ำในฐานะผู้มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจมหาสมุทรสีฟ้าครามและเสริม

สร้างมูลค่าของพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

ใช่ คุณอ่านถูกต้องแล้ว การสำรวจทางเศรษฐกิจครั้งแรกของอุตสาหกรรมการดำน้ำนี้สามารถสร้าง MPA ใหม่

ได้ทั่วโลก

นำโดยนักวิจัยจาก Scripps และ Simon Fraser University การวิเคราะห์นี้จะใช้เพื่อแจ้งให้รัฐบาลต่าง ๆ

ทราบว่า MPA สามารถสร้างงานและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้อย่างไร

การใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ได้จากการสำรวจ National Geographic Pristine Seas และ PADI จะสร้าง

ทรัพยากรที่ศูนย์ดำน้ำของ PADI สามารถใช้เพื่อสนับสนุนการปกป้องสถานที่ดำน้ำของพวกเขา แหล่งน้ำ

เหล่านี้มักตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ล้ำค่าต่อชุมชนและเศรษฐกิจในท้องถิ่น

การวัดความสำเร็จจะไปไกลกว่าจำนวนและขนาดของ MPA ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น นอกเหนือจาก National

Geographic Pristine Seas แล้ว เราวางแผนที่จะร่วมพัฒนาโปรแกรมการติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่

คุ้มครองเหล่านี้จะส่งผลกระทบเชิงบวกในระยะยาว ซึ่งในทางกลับกัน จะช่วยให้ผู้อื่นเร่งการปกป้องที่มี

ประสิทธิภาพและสร้างชุมชนดำน้ำที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น


ด้วยความร่วมมือและความมุ่งมั่นร่วมกันในเรื่องความยั่งยืน เราสามารถเปลี่ยนอุตสาหกรรมดำน้ำให้เป็น

สัญญาณแห่งแนวทางปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ ให้เราร่วมมือกันปกป้องมหาสมุทรที่มอบความสุขและ

สิ่งมหัศจรรย์ให้กับเรามากมาย ถึงเวลาในการลงมือปฏิบัติแล้ว และ PADI ภูมิใจที่จะเป็นผู้นำในการมุ่ง

สู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

อยากมีส่วนร่วมไหม ลงทะเบียนเพื่อมาเป็นผู้นำ PADI Torchbearer เพื่อเข้าร่วมการเคลื่อนไหวและรับ

การสื่อสารว่าคุณจะช่วยรักษามหาสมุทรได้อย่างไรอย่างสม่ำเสมอ


อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

Share This