Duiken is ongetwijfeld de meest laagdrempelige sport ter wereld. Op dit moment geven PADI-professionals in meer dan 185 landen en gebieden duikles, of leiden en organiseren zij duiken. Naar schatting kunnen meer dan 90% van de mensen in hun eerste en / of tweede taal een duikcursus volgen. En zoals ik vorig jaar blogde, is duiken een verbindende kracht die culturen overbrugt door middel van een gemeenschappelijke passie, doel en taal. Ons interpersoonlijke contact en gedeelde ervaringen bevorderen begrip en verminderen vooroordelen. Hierdoor is duiken een verenigende kracht over lands- en regionale grenzen en verschillende normen en waarden heen – iets dat de wereld hard nodig heeft.
De zon gaat nooit onder in de duikwereld omdat de sport overal ter wereld plaats kan vinden. Maar toch weten we nog niet alle mensen te bereiken en te verenigen. We moeten hierbij zowel naar binnen als naar buiten kijken. Er zijn nog steeds ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen in de zeewetenschappen en de duiksport. Niet omdat je er niet zou kunnen duiken, maar puur vanwege economische en / of sociale barrières. Naar mijn weten staat de overgrote meerderheid van PADI-duikcentra en -duikprofessionals open voor iedereen. Toch lijkt duiken voor sommigen nog steeds onbereikbaar vanwege kosten, misvattingen, perceptie of andere belemmeringen. Een groeiend aantal PADI-professionals doet hier iets aan. Ze verwelkomen niet alleen iedereen, ongeacht diversiteit, maar bereiken ook ondervertegenwoordigde groepen om barrières weg te nemen en duiken mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is Seas Diversity in Long Beach, Californië, VS. De stichting biedt training en subsidie aan middelbaar scholieren in gebieden met lage inkomens waardoor zij een duikcursus kunnen volgen en meer over de zee en mariene biologie leren. In Tanzania, Afrika, heeft PADI AmbassaDiver Frank Mollel founded Linda Bahari (Swahili voor bescherming van onze oceaan) om het bewustzijn van de lokale gemeenschap op te bouwen en cursisten uit de plaatselijke omgeving te trainen tot PADI Rescue Diver. Ze leren daarnaast meer over mariene biologie, afvalbeheer, koraalherstel en andere dingen ten behoeve van milieubehoud.
De Thaise PADI-instructeur en AmbassaDiver Alex Rendell is mede-oprichter van het Environmental Education Centre of Thailand (EEC). De organisatie zet duiken en andere activiteiten in om lokale gemeenschappen duurzaamheid bij te brengen. PADI Instructor en AmbassaDiver Nayantara Jain, die een universitaire graad heeft in Marine Biodiversity & Conservation, leidt de Reefwatch Marine Conservation in India. Deze non-profitorganisatie zet duiken in om de lokale gemeenschappen bewust te maken van de noodzaak om de zee te beschermen. De door PADI Instructor / AmbassaDiver Weldon Wade opgerichte Guardians of the Reef in Bermuda, betrekt op vergelijkbare wijze lokale duikers en potentiële duikers bij het beschermen, behouden en herstellen van de riffen van en de wateren rond Bermuda.In de VS vormen de leden van de National Association of Black Scuba Divers (NABS) een voorbeeld voor Afro-Amerikaanse jongeren in gebieden met lagere inkomens. Zij helpen de jongeren en enthousiasmeren hen voor duiken. De Black in Marine Science Week (29 november- 5 december) is een evenement met meerdere betrokken instellingen en wetenschappers gericht op carrièremogelijkheden in de mariene wetenschappen en trajecten naar vergelijkbaar ondervertegenwoordigde groepen. In de New York Harbor (ja, echt waar), zorgt het Billion Oyster Project voor herstel van de natuurlijke oesterbanken van de haven. Zij doen dit met financiële hulp en met hulp van lokale middelbaar scholieren, die zij opleiden tot wetenschapsduikers en praktijkdeelnemers; veel van de scholieren gaan later mariene wetenschap studeren. Tot nu toe hebben via het Billion Oyster Project meer dan 10.000 vrijwilligers ruim 6.000 leerlingen geholpen op ongeveer 100 scholen in de stad New York City. En de oesterpopulatie in de haven is sterk gegroeid. Dit soort inspanningen om duiken laagdrempeliger te maken, is niet alleen gunstig voor de ondervertegenwoordigde groepen, maar voor ons allemaal. Om de zee te redden hebben we als PADI Torchbearers (fakkeldragers) een gezamenlijk doel nodig. Maar we hebben de kracht die uitgaat van onze diversiteit nodig om dat doel te bereiken. Verrassend vaak komen de antwoorden op “onoplosbare” problemen vanuit een ander perspectief. Daarom is diversiteit een creatieve en krachtige probleemoplosser die ons in staat stelt uitdagingen vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. En we hebben PADI Torchbearers nodig uit elke cultuur, etniciteit en bevolkingsgroep, omdat zij op een geloofwaardige manier als ambassadeur voor de zee vanuit autoriteit verbinding met mensen kunnen maken.
Spreker en auteur Ola Joseph zei: “Diversiteit is niet hoe we verschillen. Diversiteit is het omarmen van elkaars uniekheid.” En het gaat hand in hand met het zoeken naar avontuur en het redden van de zee. Dr. Drew Richardson PADI President & CEO
Share This