หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์มหาสมุทรและวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

มหาสมุทรได้ หลักสูตร PADI AWARE Specialty ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ก็เหมาะสาหรับคุณ

หลักสูตรนี้เน้นที่เคล็ดลับ 10 ข้อในการปกป้องมหาสมุทรที่จะมอบเครื่องมือในการสร้างความแตก

ต่างให้กับมหาสมุทรที่สวยงามทุกครั้งที่คุณดำน้ำ เดินทาง หรือใช้ชีวิตประจำวัน โดยในตอนนี้สามารถ

เรียนผ่าน eLearning ได้แล้ว และหลักสูตรนี้และเคล็ดลับต่าง ๆ เข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคย คุณสามารถ

เรียนส่วนทฤษฏีของหลักสูตรนี้ได้ตามสะดวก โดยใช้เดสก์ทอป แล็ปท็อป หรือโทรศัพท์มือถือ นี่คือ

ตัวอย่างเคล็ดลับใหม่ 10 ข้อในการปกป้องมหาสมุทรของหลักสูตรนี้!


1. มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับมหาสมุทร (Be Ocean AWARE)

เคล็ดลับข้อที่ 1 สอนถึงบทบาทที่สำคัญของมหาสมุทร ภัยคุกคามหลักที่สภาพแวดล้อมทางทะเลเผชิญ

อยู่และคุณค่าของโครงการอนุรักษ์ในปัจจุบัน ความรู้และความเข้าใจนั้นเป็นรากฐานของการอนุรักษ์ มหาสมุทร!


2. ลงมือปฏิบัติ

นักดำน้ำคือดวงตาใต้น้ำของโลก ผู้ให้การสนับสนุนมหาสมุทรที่แข็งแกร่งและผู้พิทักษ์ทางทะเล

ตัวอย่างเช่น นักดำน้ำสามารถรถต่อสู้กับปัญหาขยะในทะเลทั่วโลกโดยการรวบรวมและรายงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับขยะที่พวกเขาเก็บจากการดำน้ำ ข้อมูลนี้มีส่วนทาให้เกิดฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์

ระดับโลกและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถนามาใช้เพื่อปกป้องมหาสมุทรได้ ทุกการกระทำ

ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยก็มีความสำคัญ


3. เคารพสัตว์ทะเล

สัตว์ทะเล เช่น กระเบนราหูและฉลาม เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจให้ผู้คนมาดำน้ำที่สำคัญ นัก

ดำน้ำและนักสน็อกเกอล์เลอร์จำนวนมากต้องการเห็นสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่น่าอัศจรรย์ ดังนั้น

จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อลดผลกระทบ และเพื่อให้

สัตว์ทะเลปลอดภัยและมีสุขภาพดี แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสัตว์คือการไม่ให้อาหาร สัมผัส

หรือไล่ตามสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล


4. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลอยตัว

แนวปะการังที่สวยงามเป็นสถานที่ดำน้ำยอดนิยมและเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ น่าเสียดาย

ที่การดำน้ำในระบบนิเวศของมหาสมุทรเหล่านี้มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เราจะชน กระแทกหรือจับ

ต้องปะการัง และด้วยเหตุนี้จึงเป็นอันตรายต่อปะการัง! นี่คือเหตุผลที่การฝึกทักษะการลอยตัวมี

ความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันอันตรายต่อแนวปะการังและระบบนิเวศทางทะเลที่เปราะบางอื่น ๆ


5. ถ่ายภาพภาพอย่างมีความรับผิดชอบ

มีเหตุผลหนึ่งที่เรามีคำพูดที่ว่า “ภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดเป็นพัน ๆ คำ” การถ่ายภาพอาจ

เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการอนุรักษ์มหาสมุทร แต่ภาพที่สวยงามเหล่านี้ควรถูกถ่ายอย่างมี

ความรับผิดชอบและระมัดระวัง เคล็ดลับข้อที่ 5 สอนวิธีสนับสนุนการอนุรักษ์์ผ่านการเล่าเรื่องที่

ถูกต้องและให้เกียรติ


6. ทิ้งไว้แต่ฟองอากาศ นำกลับไปเพียงขยะ

คุณเป็นแขกที่มาเยี่ยมเยือนเมื่อคุณดำน้ำในมหาสมุทร ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะไม่รบกวน

สถานที่ดำน้ำเพราะคุณอาจทำอันตรายต่อที่แหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ทะเลได้! แนวทางปฏิบัติที่ดี

ที่สุดอีกประการหนึ่งคือการทำให้สถานที่นั้นสะอาดหรือสะอาดกว่าตอนที่คุณดำลงไปตอนแรก

ไม่ทิ้งร่องรอยอะไร และสร้างผลกระทบเชิงบวกในสถานที่ที่คุณสำรวจ


7. เป็นนักวิทยาศาสตร์พลเมือง

เคล็ดลับข้อที่ 7 ดำดิ่งลึกลงไปในขอบเขตของการกระทำที่คุณสามารถทำได้ทั้งด้านบนและใต้ผิวน้ำ

เพื่อสนับสนุนโปรแกรมวิทยาศาสตร์และการกระทำที่จับต้องได้โดยตรงในฐานะนักวิทยาศาสตร์

พลเมือง วิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์นั้นเป็นความพยายามร่วมกัน และคุณก็สามารถมีส่วนร่วม

ได้!


8. เป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เคล็ดลับข้อที่ 8 สอนนักเรียนถึงวิธีการเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ให้เหลือน้อยที่สุดและใช้บริการศูนย์ดำน้ำและผู้ประกอบการทัวร์ที่ยั่งยืน ศูนย์ดำน้ำสามารถมีบทบาท

สำคัญในการนาเคล็ดลับในการปกป้องมหาสมุทรไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อจุดประสงค์นี้ Green Fins

สามารถช่วยคุณค้นหาร้านดำน้ำและผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่มีการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวด

ล้อมอย่างมีความรับผิดชอบได้


9. ตอบแทน

คุณสามารถผู้อาสา บริจาค หรือทำการระดมทุนเพื่อปกป้องสิ่งที่คุณรักได้ ในการเริ่มต้น ให้ตรวจ

สอบศูนย์ดำน้ำของ PADI ในท้องถิ่นของคุณเพื่อดูว่าพวกเขากำลังจัดกิจกรรมอาสาสมัครหรือไม่

เช่น การเก็บขยะบนชายหาด


10. เข้าร่วมกับเรา

เคล็ดลับทั้งหมดครอบคลุมถึงแก่นแท้ของความหมายของการเป็นผู้นำ Ocean Torchbearer!

เข้าร่วมชุมชนผู้สนับสนุนมหาสมุทรของเราทั่วโลกเพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินการในระดับ

ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลก


เคล็ดลับใหม่ 10 ข้อในการปกป้องมหาสมุทรเหล่านี้ พร้อมด้วยข้อมูลส่วนที่เหลือในหลักสูตร

 PADI AWARE Specialty จะช่วยนำมาซึ่งการดำเนินการและอุดมการณ์ที่ชัดเจนเพื่อสร้าง

การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับน่านน้าในท้องถิ่นที่คุณรัก เริ่มหลักสูตรการอนุรักษ์ที่ได้รับการ

ปรับปรุงใหม่วันนี้!


the all-new padi aware 10 tips to save the ocean
Share This