Dive Against Debris® เป็นใจกลางของโครงการเกี่ยวกับขยะในทะเลของมูลนิธิ PADI AWARE Foundation™

มาตั้งแต่ปี 2011 Dive Against Debris® ได้พัฒนาการวิจัยทางทะเลที่ก้าวล้ำ โดยผลิตสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์

สองฉบับที่จัดทาแผนที่สถานะขยะทะเลทั่วโลก เข้าร่วมการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ที่สุดสาหรับขยะในทะเลบนโลกใบนี้

คว้าถุงตาข่ายและแผ่นสเล็ทจดข้อมูลของคุณ แล้วทำให้ #EveryDiveaSurveyDive!

Dive Against Debris คืออะไร

Dive Against Debris® เป็นโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองที่สำคัญของมูลนิธิ PADI AWARE Foundation

ซึ่งเพิ่มศักยภาพให้กับนักดำน้ำแบบสคูบาในการกำจัดขยะทะเลจากใต้น้ำ (ทั้งในน้ำจืดและน้ำทะเล) เพื่อ

รายงานข้อมูลเกี่ยวกับประเภท ปริมาณและตำแหน่งของขยะที่ได้เก็บขึ้นมา

เนื่องจากเป็นโปรแกรมรวบรวมข้อมูลขยะใต้น้ำเพียงโปรแกรมเดียว Dive Against Debris จึงทำให้ความอุดม

สมบูรณ์ของระบบนิเวศในมหาสมุทรดีขึ้นผ่านทั้งการดำเนินการในท้องถิ่นและการให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับขยะ

ใต้น้ำเพื่อช่วยให้ข้อมูลสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อให้ส่งผลไปทั่วโลก

โปรแกรมนี้กำลังจัดการปัญหาอะไรอยู่

เป็นที่เชื่อกันว่าประมาณ 70% ของขยะทั้งหมดและประมาณ 94% ของพลาสติกที่ไหลลงสู่มหาสมุทรจะจมลง

สู่พื้นใต้ทะเล อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลนี้เกี่ยวกับขยะทะเลที่พื้นทะเลมากนัก ซึ่งนี่จะเป็นส่วนที่นักดำน้ำแบบสคูบา

อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดที่จะเติมเต็ม! ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า PADI AWARE’s Marine Debris

ทำไมมันถึงสำคัญ

นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการดังกล่าว นักดำน้ำมากกว่า 100,000 คนได้เข้าร่วมใน Dive Against Debris ใน

120 ประเทศทั่วโลก และได้มีการรายงานขยะมาแล้วมากกว่า 2,000,000 ล้านชิ้น โดยเน้นที่การกระจาย

ทางภูมิศาสตร์ จุดสำคัญ ๆ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และการที่สัตว์ทะเลเกี่ยวพันกับขยะ

ฉันจะเป็นนักดำน้ำ Dive Against Debris Diverได้อย่างไร

  • เข้าร่วมหลักสูตร PADI AWARE Dive Against Debris Specialty ตอนนี้มีในรูปแบบ PADI eLearning!
  • นักดำน้ำ PADI Junior Open Water Diver, Freediver, Advanced Mermaid หรือระดับที่ สูงกว่า สามารถเข้าร่วมหลักสูตร Dive Against Debris Specialty และช่วยแก้ไขปัญหาขยะใน ทะเลได้โดยตรง
  • เมื่อรายงานแล้ว ข้อมูล Dive Against Debris ของคุณจะเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับโลกเพื่อช่วยสนับ สนุนการพัฒนาและการดาเนินการตามนโยบายเพื่อปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในระดับ ท้องถิ่นและระดับโลก

Dive Against Debris Diver

PADI AWARE Dive Against Debris eLearning® จะให้วิธีที่เข้าถึงได้มากที่สุดสำหรับผู้นำ Torchbearers™

ในการมีส่วนร่วมในการจัดการกับขยะทะเลกับศูนย์ดำน้ำทั่วโลก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จำเป็นใน

การบรรลุเป้าหมาย PADI Blueprint for Ocean Action ในการลดขยะในทะเลลง 50% ในประเทศเป้าหมาย

ภายในปี 2030

เป้าหมายหลักของหลักสูตร Dive Against Debris Specialty คือการใช้ประโยชน์จากการสำรวจขยะในทะเลที่คุณ

และนักดำน้ำคนอื่น ๆ ส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการขยะและเพื่อแก้ไขปัญหาโดยตรงด้วยการจัดการขยะนั้น

ออก

แอป PADI AWARE App

ดาวน์โหลดแอป PADI AWARE ฟรีจาก Google Play หรือ Apple App Store และเปลี่ยนโทรศัพท์ของคุณ

ให้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ เข้าร่วมกับอาสาสมัครมูลนิธิ PADI AWARE ทั่วโลกที่กำลังดำเนินการเพื่อกำจัด

ขยะออกจากสภาพแวดล้อมทางทะเลและร่วมมือกันเพื่อช่วยปกป้องสัตว์ทะเล การเปลี่ยนแปลงนั้นทำได้ง่าย

เพียงแค่การบันทึกการดำน้ำของคุณ

เราได้เพิ่มแหล่งข้อมูลให้มากขึ้นสำหรับนักดำน้ำและผู้สนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองนี้และปรับปรุง

ข้อมูลบางส่วนสาหรับการสำรวจเวอร์ชันใหม่นี้ยังแนะนำโครงการ Adopt The Blue ลงในแอปเป็นครั้งแรก

Dive Against Debris สนับสนุนงานวิจัยทางทะเลอย่างไร

ด้วยความร่วมมือกับ Ocean Conservancy (ชุดข้อมูลขยะบนชายหาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก) และ CSIRO

(Commonwealth of Scientific and Industrial Research Organisation – ผู้นำด้านการวิจัยขยะทะเล

ระดับโลก) เราได้คิดค้นการวิเคราะห์ขยะทะเลเชิงปริมาณทั่วโลกเป็นครั้งแรกจากทั้งแหล่งขยะบนบกและ

ในทะเล: เป็นการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างขยะจากมนุษย์บนบกและพื้นทะเล (คลิกเพื่อเปิด)

รายงานฉบับที่สองจัดทำขึ้นเพื่อพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อจุดที่มีขยะทั่วไปทั่วโลกทั้งบน

พื้นดินและพื้นทะเล ผลครั้งใหญ่นี้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านนโยบายในอนาคตเกี่ยวกับภัยคุกคามใน

ทะเลที่สำคัญนี้ และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากความพยายามของนักดำน้ำแบบสคูบา

ต้องการสนับสนุนให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปใช่ไหม

ผลงานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้โดยผู้บริจาคที่มีน้ำใจเช่นคุณ PADI ยังภูมิใจที่ได้ Seiko ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุน

โครงการ Marine Debris Program การสนับสนุนของพวกเขามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าของ

PADI Blueprint for Ocean Action และการปกป้องมหาสมุทรในปัจจุบันและสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป

Share This