คุณรักเกี่ยวกับการอนุรักษ์มหาสมุทรหรือไม่ คุณต้องการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทาง

ทะเลของเราใช่ไหม หากใช่ ไปที่ศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทของ PADI ที่จะเป็นประตูสู่การดำเนินการอนุรักษ์ที่มี

ความหมาย

มูลนิธิ PADI AWARE Foundation™ ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับ

โลกผ่านการดำเนินการในท้องถิ่น ผู้คนกว่าล้านคนได้เรียนหลักสูตรการอนุรักษ์ของ AWARE แล้ว เข้าร่วมกับ

พวกเขาเพื่อทำความเข้าใจความท้าทายที่มหาสมุทรของเราต้องเผชิญและวิธีที่คุณสามารถสร้างผลกระทบเชิง

บวกได้

เนื่องจากร้านดำน้ำของ PADI® ที่ทำงานร่วมกับ PADI AWARE จึงทำให้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

การอนุรักษ์ในเกือบทุกมุมโลก มีบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบมหาสมุทรทุกคนที่ต้องการเป็นผู้

สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับมหาสมุทร


PADI AWARE Group at a cleanup event

 กลุ่มหนึ่งที่สนับสนุน PADI AWARE ในกิจกรรมเก็บขยะ

สร้างการเปลี่ยนแปลงไปกับ PADI


1. ดำน้ำอย่างมีจุดมุ่งหมายที่ศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center

ศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Centers เป็นผู้นำในการอนุรักษ์มหาสมุทร ศูนย์ดำน้ำเหล่านี้ได้รับการยอมรับจาก 

PADI สำหรับการอุทิศตนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ความแข็งแกร่งของชุมชนและเพื่อ

ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการดำน้ำ

ขอบคุณโปรแกรม Adopt the Blue ที่ทำให้ศูนย์ดำน้ำ  PADI Eco Centers สามารถส่งเสริมการอนุรักษ์

ผ่านวิทยาศาสตร์พลเมือง การสนับสนุนนโยบายและการศึกษาได้

นอกจากนี้ ด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรของ PADI โครงการ Green Fins Initiative ของมูลนิธิ Reef–

World Foundation ทำให้ศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Centers ดำเนินงานด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้าน

สิ่งแวดล้อมชั้นนำของโลก พวกเขาได้ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกฝังความยั่งยืนทั่วทั้งธุรกิจ

ของพวกเขา

ด้วยการดำน้ำกับศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Centerer คุณสามารถเพลิดเพลินกับการดำน้ำในช่วงวันหยุดอย่าง

สบายใจโดยรู้ว่าการผจญภัยในทะเลของคุณคือการปกป้องมหาสมุทรและการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

สร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้: พูดคุยกับศูนย์ดำน้ำในพื้นที่ของคุณเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อเป็นศูนย์ดำน้ำ

 PADI Eco Center

Dive Against Debris is a giftable scuba course

 ดำน้ำกับศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Center และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับมหาสมุทรของเรา 

2. ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร AWARE Conservation

PADI และมูลนิธิ PADI AWARE Foundation ร่วมมือกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเด็นที่

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมหาสมุทรในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ผู้คนมากกว่าหนึ่งล้านคนได้เข้าร่วม

หลักสูตร AWARE Conservation เนื่องจากผู้สนับสนุนมหาสมุทรได้เกิดขึ้นผ่านหลักสูตรดังกล่าว จึงมีผู้คน

จำนวนมากขึ้นตระหนักถึงภัยคุกคามที่มหาสมุทรกำลังเผชิญอยู่และวิธีที่พวกเขาสามารถสร้างความแตกต่าง

เชิงบวกได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักดำน้ำหรือไม่ก็ตาม คุณสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตร PADI AWARE 

 Specialty เพื่อเรียนรู้วิธี 10 อันดับหลัก ๆ ในการอนุรักษ์มหาสมุทร หลักสูตรนี้และหลักสูตรอื่น ๆ ของ 

PADI AWARE ช่วยให้คุณเป็นผู้สนับสนุนมหาสมุทรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยการเข้าร่วมหลักสูตรการอนุรักษ์ของ AWARE คุณยังมีส่วนในการสนับสนุน PADI Blueprint for Ocean 

 Action อีกด้วย โครงการนี้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable 

Development Goals) ในการปกป้อง 30% ของมหาสมุทร ภายในปี 2030

สร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้: สมัครส่วน eLearning ของหลักสูตร PADI AWARE Specialty

A man looks at the PADI AWARE Foundtion website

การลงทะเบียนเรียนหลักสูตร PADI AWARE ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะการดำน้ำและการอนุรักษ์
มหาสมุทรของคุณไปอีกระดับ 

3. ดำดิ่งไปสู่โครงการ Adopt the Blue

เครือข่ายศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทของ PADI ทั่วโลก จำนวน 6,600 แห่ง และสมาชิกมืออาชีพมากกว่า 

128,000 คนทั่วโลก ทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังสำหรับโปรแกรม Adopt The Blue โครงการนี้มี

จุดมุ่งหมายเพื่อเร่งการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (MPA) เพื่อการคุ้มครองและการอนุรักษ์

เมื่อศูนย์ดำน้ำรับดูแลสถานที่ดำน้ำในท้องถิ่นของตน มูลนิธิ PADI AWARE Foundation และพันธมิตร

จะได้รับรายงานเกี่ยวกับปัญหาการอนุรักษ์ที่บริเวณดังกล่าวกำลังเผชิญอยุ่เป็นประจำ จากนั้นพวกเขา

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลนั้นเข้ากับโครงการและแคมเปญในระดับท้องถิ่นและระดับโลกและโอกาสใน

การรับทุนต่าง ๆ

สร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้: ขอให้ร้านดำน้ำของคุณดูแลสถานที่ใต้น้ำที่คุณชื่นชอบหรือเลือกที่จะมี

ส่วนร่วมในวิทยาศาสตร์พลเมืองใต้น้ำที่เว็บไซต์ Adopt the Blue

divers with a padi aware flag underwater

 เสนอชื่อสถานที่ดำน้ำที่คุณชื่นชอบเพื่อปกป้องทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

4. สนับสนุนพันธมิตร 100% AWARE

โปรแกรมพันธมิตรพิเศษของ PADI 100% AWARE ช่วยให้ศูนย์ดำน้ำ รีสอร์ท และมืออาชีพของ PADI

สามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทางทะเลได้อย่างง่ายดายผ่านกระบวนการออกบัตรรับรองของ PADI 

ด้วยการเข้าร่วมในโครงการพันธมิตรสุดพิเศษนี้ ร้านดำน้ำและบุคคลเหล่านี้สนับสนุนการปกป้องโลกใต้น้ำ

โดยตรงและต่อสู้กับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาสมุทร นั่นเป็นเพราะว่าในการเป็น 100% AWARE 

ร้านดำน้ำจะต้องมุ่งมั่นที่จะบริจาคให้กับ PADI AWARE สำหรับบัตรรับรองแต่ละใบที่ออก และโดยเป็น

โบนัสเพิ่มเติม นักดำน้ำที่ได้รับการรับรองแล้วจากร้านดำน้ำ 100% AWARE จะได้รับบัตรรับรองของ AWARE 

สนับสนุนให้ร้านดำน้ำในท้องถิ่นของคุณเข้าร่วมและเมื่อร่วมมือกัน คุณจะสามารถสร้างผลกระทบที่สำคัญ

ได้

สร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้: ขอให้ร้านดำน้ำของคุณเข้าร่วมในโปรแกรม 100% AWARE

A diver swims next to a whale shark

 สนับสนุน 100% AWARE และปกป้องสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล เช่น ฉลามวาฬที่ใกล้สูญพันธุ์

5. ปกป้องทะเลด้วยโครงการ Mission Hub Community Grant Program ของมูลนิธิ PADI AWARE Foundation

ดำดิ่งสู่โครงการ Mission Hub Community Grant Program ของมูลนิธิ PADI AWARE Foundation ที่คุณ

จะได้สัมผัสประสบการณ์โดยตรงว่าศูนย์ดำน้ำของ PADI และ AWARE ทำงานร่วมกันอย่างไร โครงการที่สำคัญ

นี้มอบทรัพยากรทางการเงินแก่ PADI Mission Hubs และองค์กรไม่แสวงผลกาไรในชุมชนซึ่งเป็นแนวหน้าใน

การอนุรักษ์มหาสมุทร ด้วยการสนับสนุนโครงการปกป้องมหาสมุทร รวมถึงการฟื้นฟูปะการัง การพัฒนาพื้นที่

คุ้มครองทางทะเล การกำจัดขยะในทะเล การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการคุ้มครอง

สายพันธุ์ที่ถูกคุกคาม เช่น ฉลามและเต่า โปรแกรมนี้จะสร้างคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับ PADI Blueprint 

for Ocean Action ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ United Nations Decade of Science for Sustainable Development

PADI coral restoration save the ocean

 การฟื้นฟูแนวปะการังได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิ PADI AWARE Foundation 

6. มาเป็นผู้นำ Ocean Torchbearer

เสียงของคุณมีความสำคัญ ในฐานะผู้นำ Ocean Torchbearer คุณมีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและ

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมาเป็นผู้สนับสนุนมหาสมุทร เชื่อมต่อกับร้านดำน้ำของ PADI ในชุมชนท้องถิ่น

ของคุณหรือในการผจญภัยดำน้ำครั้งต่อไปของคุณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเพื่อให้มหาสมุทร

มีความสมบูรณ์มากขึ้น มาร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่สดใสและยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับมหาสมุทรของเรา

แล้วคุณจะยังรออะไรอยู่ ด้วยการดำน้ำกับศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทของ PADI คุณสามารถสร้างความแตกต่าง

เชิงบวกให้กับมหาสมุทรได้ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจปกป้องโลกฟ้าครามใบนี้อย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งให้ทุกคนได้

ทำเพื่อโลกสีฟ้าครามของเรา ทำไมไม่เริ่มต้นด้วยการลงชื่อในคำมั่นสัญญาเพื่อปกป้องมหาสมุทร (Save the 

 Ocean Pledge) ของ PADI ล่ะ

a scuba diver looks up towards the surface in a a clear blue sea

 มาเป็นผู้นำ Ocean Torchbearer และเข้าร่วมในชุมชนที่กำลังเติบโต 

Share This