มีเหตุผลในการเป็นได๊พ์มาสเตอร์ (Divemaster) ของ PADI อยู่หลายข้อ ไม่ใช่เพียงเพราะคุณต้องการ

อาชีพในอุตสาหกรรมการดำน้ำเท่านั้น!

มันเป็นความจริงที่หลาย ๆ คนใช้โปรแกรม PADI Divemaster เพื่อทำงานเป็นไกด์ดำน้ำหรือเป็นบันได

ก้าวสู่การเป็นครูผู้สอนของ PADI อย่างไรก็ตาม หลาย ๆ คนยังเลือกเรียนโปรแกรม PADI Divemaster 

เพราะพวกเขาเพียงต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ในการดำน้ำ หรือต้องการท้าทายตัวเอง และแม้แต่

เพื่อความสนุกที่จะทำในช่วงปีที่ว่าง


PADI Scuba Diving

ก้าวขึ้นสู่ความท้าทาย

แน่นอน การฝึกอบรมเป็นได๊พ์มาสเตอร์ (Divemaster) ของ PADI ช่วยพัฒนาทักษะการดำน้ำของคุณ

และสร้างเสริมความรู้ทฤษฎีการดำน้ำของคุณ แต่ก็ยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกมาก หลายคนรายงานว่า

การฝึกอบรมเป็นได๊พ์มาสเตอร์นั้นเปลี่ยนเส้นทางอาชีพ ทัศนคติในการทำงาน ระดับความมั่นใจ และ

ชีวิตของพวกเขา!

ในระหว่างการฝึกได๊พ์มาสเตอร์ของคุณ หนึ่งในงานและแบบฝึกหัดอื่น ๆ ที่คุณจะต้องทำ คุณยังช่วย

ครูผู้สอนในขณะที่พวกเขากำลังสอนหลักสูตรและช่วยแนะนำและชักจูงนักเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ 

สำหรับหลาย ๆ คน นี่เป็นครั้งแรกของพวกเขาในบทบาทการเป็นที่ปรึกษา – มันเป็นสิ่งที่เป็นเหมือน

รางวัลอย่างน่าเหลือเชื่อและยังมาพร้อมกับความรับผิดชอบด้วย ในทางกลับกัน คุณจะไม่มีความสัมพันธ์

ระหว่างครูผู้สอน/นักเรียนกับครูผู้สอนเหมือนที่คุณมีในระหว่างหลักสูตรแรก ๆ จนถึงปัจจุบัน ครูผู้สอน

ของคุณจะเป็นที่ปรึกษาของคุณและคุณจะได้รับการยอมรับว่าเป็นมืออาชีพด้านการดำน้ำในไม่ช้า

คุณจะได้รับการประเมินทางด้านร่างกาย จิตใจและการติดต่อกับลูกค้าและนักเรียนในชีวิตจริง การเรียน

หลักสูตร PADI Divemaster นั้นเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงชีวิต เป็นการเรียนรู้ครั้งใหญ่ และเป็น

การเรียนเกี่ยวกับการตระหนักรู้ในตนเอง!


PADI Divemaster

หลังจากหลักสูตรได๊พ์มาสเตอร์

มีหลายเส้นทางที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่จบหลักสูตร PADI Divemaster และประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม

การดำน้ำแบบสคูบา จากสองเส้นทางที่พบบ่อยที่สุด ตัวเลือกแรกคือการหางานในตำแหน่งได๊พ์มาสเตอร์

ที่ทำงานที่ศูนย์ดำน้ำ ได๊พ์รีสอร์ท หรือบนเรือ Liveaboard ตัวเลือกที่สองที่พบมากที่สุดคือดำเนินการฝึก

อบรมเพื่อการพัฒนาต่อไป ลงทะเบียนเพื่อเรียนหลักสูตร PADI Instructor Development (IDC) และเป็น 

PADI Open Water Scuba Instructor บอร์ดจ้างงานของ PADI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการค้นหา

ตำแหน่งงานทั่วโลก

สำหรับผู้ที่ไม่ได้วางแผนที่จะทำงานเกี่ยวกับการดำน้ำแบบสคูบา มักเป็นการกลับไปทำงาน ไปโรงเรียน

หรือรับความท้าทายใหม่ด้วยความรู้สึกมั่นใจในตนเอง ความกระตือรือร้น และความเชื่อมั่นในตนเองที่

พัฒนาขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี ผู้ที่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมในอุตสาหกรรมนี้อาจเปลี่ยน

ใจโดยสิ้นเชิงในระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตร Divemaster!


Divemaster internships - responsibility

ทำไมผู้คนถึงเปลี่ยนจากได๊พ์มาสเตอร์ไปเป็นครูผู้สอน

ในระหว่างการฝึกหลักสูตร Divemaster คุณจะเห็นการทำงานภายในของร้านดำน้ำ และมันยากที่

สิ่งนั้นจะไม่มีอิทธิพลต่อคุณ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยตรงว่าออฟฟิศของคุณอาจอยู่บนชายหาด 

การเดินทางประจำวันของคุณบนเรือดำน้ำ และออฟฟิศของคุณทีใต้น้ำ! ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้สมัคร 

Divemaster จำนวนมากที่มองหาความท้าทายหรือวิธีที่สนุกสนานในการใช้เวลาระหว่างโรงเรียน

หรือที่ทำงานจึงตัดสินใจที่จะพัฒนาต่อไปหรือทำงานเป็นได๊พ์มาสเตอร์ (Divemaster) ต่อไป

ไม่ว่าคุณกำลังคิดเกี่ยวกับการเป็นมืออาชีพของ PADI หรือมีเหตุผลอื่น ๆ มีบางสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

เกี่ยวกับการเป็นได๊พ์มาสเตอร์ (Divemaster) ของ PADI ก่อน…


dive guide and divers

ได๊พ์มาสเตอร์ (Divemaster) ของ PADI สามารถทำ อะไรได้บ้าง

ในฐานะได๊พ์มาสเตอร์ (Divemaster) ของ PADI ที่ได้รับการรับรองแล้ว คุณจะสามารถ:

 • ควบคุมดูแลกิจกรรมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม โดยการวางแผน 
 • การจัดการ และการควบคุมดูแลการดำน้ำ
 • ดูแลนักดำน้ำของ PADI ในการดำน้ำ
 • ช่วยเหลือครูผู้สอนของ PADI ในระหว่างภาคการฝึกอบรมต่าง ๆ ไม่ว่าสำหรับหลักสูตร PADI Diver 
 • ใด ๆ
 • ดำเนินการสอนหลักสูตร PADI Advanced Snorkeller และโปรแกรม PADI Discover Snorkelling
 • นำโปรแกรมประสบการณ์ PADI Discover Local Diving
 • ดำเนินการสอนโปรแกรม PADI ReActivate

คุณยังสามารถเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตรระยะสั้นและเป็น PADI Discover Scuba Diving Leader ได้ด้วย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถดำเนินการสอนโปรแกรม PADI Discover Scuba Diving ในสระว่ายน้ำได้อย่างอิสระ 


PADI divemaster working with students

ประเด็นอื่นๆที่คุณต้องทราบ

ในการลงทะเบียนเรียนหลักสูตร PADI Divemaster:

 • คุณต้องมีอายุ 18 ปีและเป็นนักดำน้ำ Rescue Diver ที่ได้รับการรับรองแล้วและจบหลักสูตร EFR 
 • ในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา
 • คุณต้องมีบันทึกการดำน้ำ 40 ได๊พ์เพื่อเริ่มการฝึก Divemaster และคุณจะต้องมีบันทึกการดำน้ำ
 • อย่างน้อย 60 ได๊พ์จึงจะได้รับการรับรองเมื่อเรียนจบ
 • คุณต้องมีสุขภาพแข็งแรงสำหรับการดำน้ำและต้องได้รับการอนุมัติจากแพทย์ในการดำน้ำแบบสคูบา
 • ซึ่งลงนามโดยแพทย์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา
 • คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ความสนุกที่มากมาย และบางทีอาจเป็น
 • อาชีพที่คุณไม่เคยนึกถึงมาก่อน!

คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางสู่การเป็นได๊พ์มาสเตอร์ (Divemaster) ของ PADI แล้วหรือยัง ไม่ว่าเหตุผลใน

การเป็นมืออาชีพของ PADI ของคุณคืออะไร ให้ดูลิงก์ที่ด้านล่างเพื่อค้นหาศูนย์ดำน้ำใกล้ ๆ คุณ!

Share This