PADI en National Geographic Pristine Seas hebben de handen ineen geslagen voor het beschermen van ten minste 30% van de oceanen tegen 2030. Hier volgt hoe PADI-duikcentra een cruciale rol in het proces innemen.

Om meetbaar verschil te kunnen maken in het beschermen van de wereldzeeën, is het van essentieel belang dat wij allen met elkaar samenwerken – zowel op het gebied van activiteiten als op resultaten. Daarom is het vormen van strategische samenwerkingen op het gebied van natuurbescherming met de expertise van onze 6.600 PADI-duikcentra en -resorts, 128.000 PADI-professionals en 29 miljoen PADI-duikers een van onze belangrijke strategieën voor het bereiken van een duurzame duikbranche.  

Onze wereldwijde dekking is uniek; daardoor kunnen we op lokaal niveau actie bieden die wereldwijd voor betekenisvolle verandering voor de wereldzeeën zorgt. We richten deze acties op de vijf onderdelen van de PADI Blauwdruk voor Actie voor de Zee: Het instellen van zeereservaten, herstel en behoud van koraal, afval in zee, kwetsbare mariene soorten, en CO2.

Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met National Geographic Pristine Seas om tegen 2030 ten minste 30% van de oceanen te beschermen via het instellen van zeereservaten (Engels: Marine Protected Areas – MPA’s). Deze samenwerking zal helpen onze doelen voor duurzaamheid van duikbranche te behalen onder respectievelijk de PADI Blauwdruk en PADI’s Pijlers voor Verandering. Deze alliantie zal tevens een ongekende kans voor duikcentra en resorts over de hele wereld bieden om hun lokale duikstekken te beschermen.

pristine seas partnership diver on reef
Afbeelding van Pristine Seas, National Geographic Society.

Samen met National Geographic Pristine Seas zijn we begonnen een wereldwijd onderzoek uit te voeren naar de economische voordelen van de duikbranche. Het eerste onderzoek werd in 2022 gehouden, en de resultaten zullen begin 2024 worden gepubliceerd in een wetenschappelijk rapport. Onder leiding van onderzoekers van het Scripps Instituut voor Oceanografie en de Universiteit Simon Fraser, wordt deze analyse gebruikt om overheden te informeren over hoe het instellen van zeereservaten kan zorgen voor banen en op lokaal niveau belangrijke economische effecten kan hebben. We zullen ook voor middelen zorgen die PADI-duikcentra kunnen gebruiken bij hun activiteiten voor bescherming van hun duikstekken. De wateren waar duikers vaak in duiken zijn doorgaans gelegen in kustgebieden, en zijn van onschatbare waarde voor de gemeenschap en voor de lokale economie.

Belangrijke inzichten die tot dusver uit het onderzoek zijn verkregen, zijn dat duikondernemingen voor duizenden duikbanen en aan duiktoerisme gerelateerde banen zorgen. Veel daarvan zijn te vinden aan de kust en in ontwikkelingslanden waar ze een belangrijke, of de belangrijkste bron van inkomsten vormen voor de lokale economie. “De PADI ‘Mission Hubs’ spelen een cruciale rol in onze Blauwdruk voor Actie voor de Zee en zijn belangrijke belanghebbenden bij de inspanningen voor aangescherpte beschermende maatregelen voor de onderwaterwereld”, aldus Drew Richardson, President & CEO van PADI Worldwide.

“Elke PADI-onderneming brengt unieke inzichten, plaatselijke expertise, leiderschap in de gemeenschap en ongeëvenaarde passie voor onze wereldzeeën. Door als verenigde krachten samen te komen, verstrekt de PADI-gemeenschap in samenwerking met National Geographic Pristine Seas ongekende data, perspectieven en vaardigheden voor bescherming van de zee op lange termijn.”

divers exploring underwater with light shining through a coral fan

Dit allereerste economische onderzoek van de duiksector kan over de hele wereld nieuwe zeereservaten creëren. Het doel is om ongeveer 30% van de oceanen te hebben beschermd zodat soorten zich kunnen herstellen. Op dit moment is zo’n zes procent van de nationale statelijke gebieden (niet-internationale wateren) beschermd.

Duiken is een activiteit voordeel heeft van zeereservaten en dat mensen in contact brengt met zeereservaten. De duiksport zorgt voor bewustzijn over de economische kracht van het duiken en kan bijdragen aan het instellen van zeereservaten door overheden, gemeenschappen, sectoren en andere instellingen te laten zien dat beschermde en/of herstelde mariene omgevingen aanzienlijk veel rechtstreekse bijdragen leveren aan de economie.

Metingen van het succes van dit onderzoek en de samenwerking zal het aantal en de omvang van nieuwe zeereservaten overstijgen. We zijn van plan met National Geographic Pristine Seas een monitoringsprogramma op te zetten om de gevolgen op lange termijn te kunnen zekerstellen.

pristine seas partnership boat on water's surface
Bijdragen: Manu San Felix

In 2020 benaderde Enric Sala, oprichter van Pristine Seas en National Geographic Explorer-in-Residence, ons met het idee om de krachten te bundelen bij het beschermen van de oceanen, waarbij hij zijn visie en bewezen track record op het vlak van succesvolle instelling van zeereservaten combineerde met de wereldwijde voetafdruk en uitgebreide bereik van de PADI-gemeenschap over de hele wereld.

Vandaag de dag heeft National Geographic Pristine Seas al gewerkt aan de bescherming van een gebied van ruim 6 miljoen vierkante kilometer (2 miljoen vierkante mijl) door de instelling van 24 zeereservaten.

Samen met de invloed en expertise van Enric Sala en zijn team van National Geographic Pristine Seas kan een katalyserende werking hebben voor duurzame verandering voor een terugkeer naar een gezonde oceaan en een mariene ecosysteem dat in balans is.

“Behoud van de wereldzeeën komt iedereen ten goede, met name de duiksector. Wij zijn verheugd over de samenwerking met PADI en met al hun wereldwijde duikcentra, resorts en professionals om de bescherming van populaire duikstekken over de hele wereld te cultiveren, aldus Enric Sala.

Bekijk deze video die is ingesproken door Enric Sala en kom meer te weten over het onderzoek waar PADI-ondernemingen aan hebben bijgedragen.


Wil je zelf een rol spelen bij het beschermen van de zee? Bekijk PADI’s Pijlers voor Verandering of ontdek wat je kunt doen om de wereldzeeën te behouden als duiker. Of – als je nog niet de plechtige belofte hebt afgelegd om de wereldzeeën te beschermen – meld je vandaag nog aan en word deel van de wereldwijde PADI-gemeenschap in de strijd om alles wat blauw is te beschermen.

Share This