De PADI-missie bevorderen voor mens en milieu.

Onze missie: Zorgen voor miljard fakkeldragers die de zee gaan verkennen en beschermen.

Onze aanpak om de zee te beschermen is gebaseerd op onze lange en blijvende ambassadeurschap voor de onderwaterwereld waar we zo van houden. Als ’s werelds grootste netwerk van duikers, duikcentra en duikinstructeurs ooit, hebben we een prachtkans om miljoenen PADI Torchbearers (fakkeldragers) – zoals jij – te mobiliseren om de waterwereld te redden.

De PADI-gemeenschap bevindt zich in een unieke, invloedrijke positie om met de wereldwijde inspanningen te zorgen voor een ​​duurzamere toekomst. Samen met onze belangrijkste partner in natuurbescherming, namelijk AWARE, zijn we toegewijd om te komen met oplossingsgerichte initiatieven met blijvende impact. Ondanks de wereldwijde pandemie, blijven PADI-duikers waar mogelijk op veilige wijze onze zee verkennen en beschermen.

#MakeTime4Makos

De makreelhaai is de snelste haai ter wereld. Helaas is deze haaiensoort ook het schoolvoorbeeld van slachtoffer zijn van de overbevissing in de Atlantische Oceaan. Afgezien van de veelbesproken kwestie van het ontvinnen van haaien, bedreigt de commerciële visserij en de bijbehorende bijvangst de haaienpopulaties nog veel meer. Volgens Seaspiracy worden elk jaar meer dan 300.000 walvissen en dolfijnen gedood als bijvangst. Elk uur worden 30.000 haaien gedood, en 250.000 zeeschildpadden raken gewond of worden gedood (alleen al in de VS).

PADI en Project AWARE zijn al lang samen actief in het bestrijden van overbevissing op internationaal beleidsniveau. Ze hebben bijgedragen aan de vorming van internationale beschermingsmaatregelen en -beleid voor ruim 25 kwetsbare haaien- en roggensoorten. Momenteel vechten we om makreelhaaien in de Atlantische Oceaan te beschermen via onze # MakeTime4Makos-campagne.

In augustus 2019 liet de duikgemeenschap van zich horen tijdens debatten over het opnemen van makreelhaaien in bijlage II van CITES, de wereldwijde conventie om de handel in bedreigde diersoorten te beperken. Hoewel de CITES-lijst voor makreelhaaien overweldigende steun kreeg, hebben verschillende van dezelfde partijen hun ICCAT-standpunt voor makreelhaaien nog niet in lijn gebracht met het wetenschappelijke advies. De lijst van landen die wetenschappelijk onderbouwde limieten voor bedreigde Atlantische makreelhaaien ondersteunen, groeit. De recreatieve duikgemeenschap maakt zich op om regeringen te pushen hun standpunt in het openbaar te brengen.

Hoe jij je steentje kunt bijdragen:

Project AWARE werkt samen met PADI-duikcentra in Zuid-Afrika en Brazilië om duikers te betrekken bij de bescherming van haaiensoorten, ongeacht of duikers ze wel of niet onder water tegenkomen. Als je in een van deze landen woont, kun je meedoen door de Project AWARE Shark Conservation-cursus te volgen. En door foto’s te maken en te posten met # MakeTime4Makos. Als je daar niet woont kun je de inspanningen steunen door de petitie te ondertekenen en te tweeten of taggen. Je kunt ook een kamerlid schrijven door gebruik te maken van deze toolkit.

Duiketiquette van Green Fins

In toenemende mate (en terecht) worden we allemaal aangemoedigd om binnen onze duikgemeenschap in woord en daad op te komen voor het milieu … Maar omdat onze zeeën op alle terreinen bedreigd worden, weet je mogelijk niet waar te beginnen.

Gelukkig biedt Green Fins (als enige) internationaal erkende milieunormen voor maritiem toerisme. Als je de gedragscode hebt gelezen, is het je wellicht opgevallen dat deze milieunormen voorschrijft voor duikcentra en hun medewerkers, en duikers. Maar hoe kun je als duiker deze normen vertalen naar de dagelijkse praktijk?

PADI en de Reef-World Foundation hebben hun krachten gebundeld om duurzaam duiken te stimuleren ter bescherming van de mariene wereld. En om bedreigingen voor een van ’s werelds meest waardevolle ecosystemen, namelijk koraalriffen, te verminderen. Onze gedeelde visie is om van duurzaam duiken en snorkelen de sociale norm te maken. Dit door de implementatie van het Green Fins-initiatief, in samenwerking met het VN-milieuprogramma.

Hoe jij je steentje kunt bijdragen:

De Green Fins-pictogrammenposter biedt duikers en snorkelaars een simpele momentopname van de belangrijkste do’s en don’ts op milieugebied. Omarm deze normen en houd je er aan tijdens je duik maar ook bij het uitzoeken van een duikcentrum. Je maakt dan een enorm verschil bij het milieubewuster maken van onze hele industrie.

Onderschat de kracht van het individu niet. Natuurbeschermingsicoon en oprichter van onze partnerorganisatie Mission Blue, legt uit:

“Onder velen van ons leeft de vraag: wat kan ik nou als individu doen? Maar de geschiedenis leert ons dat alle goede en slechte gebeurtenissen beginnen met wat iemand doet of juist niet doet.” ― Sylvia Earle

 

We Are One Ocean 30×30-petitie

Een miljoen soorten wordt tijdens ons leven met uitsterven bedreigd, meer dan ooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid. Dit komt door veranderingen in ons klimaat, hoe we het land gebruiken en ontwikkelen en hoe we hulpbronnen uit land en zee ontginnen. In de zee zijn we ook bezig met overbevissing en vervuiling. En met de ontginning van delfstoffen op manieren die schadelijk zijn voor de leefomgeving van planten en dieren.

We kunnen de druk op de zee verminderen door zogenaamde MPA’s (Marine Protected Areas) te creëren. Dit zijn de nationale parken in zee of in kustgebieden. We moeten de belangrijke gebieden (zoals koraalriffen, zeegrasvelden, mangrovemoerassen of de broedgebieden van bedreigde diersoorten en vissen waarvan we afhankelijk zijn voor voedsel) goed beschermen. Alleen dan kan de zee ons blijven voorzien in onze levensbehoeften, en kan alles wat erin leeft zich beter aanpassen aan de klimaatverandering.

Hoe jij je steentje kunt bijdragen:

In 2021 zullen de Verenigde Naties doelen stellen om het leven op aarde het komende decennium te beschermen. Samen met de wereldwijde surf- en zeilgemeenschappen vragen we hen om tegen 2030 30% van alle zeeën en oceanen volledig en in hoge mate te beschermen. Via de gemeenschap van fakkeldragers (de Torchbearer Community), en met boeiende inhoud en wereldwijd bereik, kunnen we onze passie voor de zee omzetten in een doel. We kunnen de zee redden niet alleen voor onszelf maar ook voor toekomstige generaties van PADI-duikers. Teken de petitie op weareoneocean.org.

Dive Against Debris

Dive Against Debris is AWARE’s vlaggenschip onder de burgerwetenschapsprogramma’s voor onderwateronderzoeken. Met dit programma kunnen duikers afval in zee verwijderen en gegevens over het type afval, de hoeveelheid en de locatie rapporteren. Dive Against Debris is het enige onderzoeksprogramma voor het verzamelen van gegevens over afval in zee in zijn soort. Met het programma wordt beoogd om de gezondheid van de onderwaterecosystemen met hulp van vrijwilligers te verbeteren. En om het afvalbeleid van regeringen wereldwijd te beïnvloeden.

Sinds de lancering van het programma in 2011 hebben meer dan 86.000 duikers deelgenomen aan Dive Against Debris in 120 landen wereldwijd. Hierbij werden meer dan 1,8 miljoen stukken afval gemeld. De onderzoeken boden meer inzicht in geografische spreiding, hotspots, veranderingen die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan en verstrikking van zeedieren.

De Project AWARE-gemeenschap bouwt aan een steeds meer uitgebreide, wereldwijde dataset aan onderzoeksgegevens. De dataset zal ons helpen in de communicatie over effectieve preventiemaatregelen om te voorkomen dat er meer afval in de zee terechtkomt… en zo de achteruitgang van ecosystemen een halt toe te roepen. Via Dive Against Debris® beschikt Project AWARE over gegevens over het soort afval dat in de mariene wereld wordt aangetroffen. Maar ook over locaties zonder afval waardoor we kunnen aangeven waar het beheer prioriteit moet krijgen.

In samenwerking met Ocean Conservancy (grootste wereldwijde dataset van strandafval) en CSIRO (Commonwealth of Scientific and Industrial Research Organization – wereldleiders in onderzoek naar zeeafval) hebben we de eerste kwantitatieve analyse opgezet van wereldwijde afval in zee uit land- en zeebronnen: A global assessment of the relationship between anthropogenic debris on land and the seafloor (klik om te openen).

Hoe jij je steentje kunt bijdragen:

Na melding komen je Dive Against Debris-gegevens in een wereldwijde database ondersteunend aan beleidsontwikkeling en -implementatie voor een beter afvalbeheer wereldwijd. Je kan t je onderzoeksgegevens ook melden via je smartphone. Download de gratis Dive Against Debris app via Google Play of iTunes en maak van je telefoon een milieubeschermingstool.

Wil je nog meer milieubeschermingsinitiatieven blijven ondersteunen? Sluit je aan bij de gemeenschap van fakkeldragers op padi.com/onebillion en overweeg omeen donatie te doen aan AWARE. Al ons werk wordt mogelijk gemaakt door gulle donateurs zoals jij.

Share This