Populaties van zeedieren nemen nu sneller af dan ooit. In sommige rapporten wordt zelfs een afname van 50% in de afgelopen 40 jaar genoemd. Als ambassadeurs van de zee hebben duikers de verantwoordelijkheid om goed op de hoogte en bewust te zijn van de bedreigingen waar de zee mee te maken heeft. In deze blog kom je meer te weten over enkele bedreigde zeedieren, de oorzaken van hun achteruitgang en hoe je kunt helpen.

blue whale

Blauwe vinvis 

De blauwe vinvis is het grootste en meest luidruchtige dier op aarde, maar de diersoort loopt het risico voor altijd het zwijgen opgelegd te worden. De wereldwijde, commerciële walvisjacht heeft de populatie in de jaren 1900 aanzienlijk uitgeput. Omdat deze dieren een lange draagtijd hebben (10-12 maanden) en zich ongeveer elke twee tot drie jaar voortplanten, komt de populatie maar moeilijk terug op het oude niveau. Tegenwoordig zijn de belangrijkste bedreigingen voor de blauwe vinvis aanvaringen met schepen en vislijnen. Organisaties zoals NOAA bestuderen migratiepatronen en begeleiden schepen langs migratiepaden om botsingen te voorkomen.

shutterstock_140536798

Lederschildpad

De lederschildpad is het grootste schildpad en een van de grootste levende reptielen. Hij kan twee meter lang worden. Wereldwijd is de populatie lederschildpadden de afgelopen drie generaties naar schatting met 40% afgenomen. Een van de bedreigingen is de mens omdat die op de schildpadden jagen voor hun vlees, schelpen en eieren. Haringnetten, beuglijnen en andere visserijpraktijken dragen allemaal bij aan de afname van de populatie. Alsof dat nog niet genoeg is, bedreigen ook plastic zakken in zee, die lijken op hun favoriete voedsel (kwallen), de lederschildpad en andere schildpadsoorten.

shutterstock_95447056

Geschulpte hamerhaai

Volgens de Rode Lijst van bedreigde soorten van de IUCN zijn de populaties van geschulpte hamerhaaien de afgelopen drie decennia met 50% tot 90% afgenomen. Door het ontbreken van voorschriften voor het ontvinnen van haaien, en het feit dat deze soort zich niet snel voortplant, is deze haaiensoort op de lijst van “wereldwijd bedreigde” soorten terechtgekomen. In 2014 werd de geschulpte hamerhaai de eerste haaiensoort die werd beschermd door de Amerikaanse ‘Endangered Species Act’.

shutterstock_200346323

Witte zeeoor

De witte zeeoor kwam ooit in de miljoenen voor, met name voor de kust van Californië. Naar schatting is de populatie geslonken naar 1.600 tot 2.000 slakken. Deze tweekleppige, buikpotige weekdieren planten zich voort door hun eitjes en sperma in het water los te laten. Hoe kleiner de populatie, hoe kleiner de kans dat de eitjes wordt bevrucht. Wetenschappers noemen deze populatiebedreiging een reproductieve mislukking. Overbevissing en vatbaarheid voor infecties zijn ook bedreigingen. Er wordt nu door velen geprobeerd om de populatie van witte zeeoren nieuw leven in te blazen met herstel- en fokprogramma’s in hun habitat.

Een van de gevleugelde uitspraken van Jacques Cousteau was: “mensen beschermen wat ze liefhebben”. Als je van duiken houdt en de zee deelt met het zeeleven, kun je het helpen beschermen. Nu je gewapend bent met deze kennis, moet je doen wat je kunt om het bewustzijn bij anderen te vergroten.

Word een PADI Torchbearer en onderneem nu actie

Share This