Burgerwetenschap is voor iedereen toegankelijke participatie in wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op het adresseren van problemen in de echte wereld. 

Burgerwetenschap heeft als doel grote wetenschappelijke vraagstukken te beantwoorden onder begeleiding van professionele wetenschappers, waarbij doorgaans grote hoeveelheden data worden betrokken op een schaal waarop onderzoekers het niet alleen af zouden kunnen. 

Burgerwetenschappers zijn doorgaans burgers die zich vrijwillig inzetten door:

 • Bij te dragen aan het verzamelen van gegevens door verslag te doen van hun bevindingen of;
 • Bestaande data te analyseren en interpreteren;
 • Sommige burgerwetenschappers assisteren ook op andere gebieden, waaronder bij marketing en reclamecampagnes, fondsenwerving, of eenvoudig administratief werk.

great reef census volunteers head out on boat

Afhankelijk van het project hoeven burgerwetenschappers niet over speciale kennis en vaardigheden te beschikken. Alleen een bepaalde mate van inzet – wat kan variëren van eenmalige tot langdurige inzet. In het geval van burgerwetenschap in een wateromgeving, stellen onze duikkwalificaties ons in staat om betrokken te raken bij grootschalige burgerwetenschapsprojecten en -initiatieven onder water. 

En, meedoen aan burgerwetenschap gaat verder dan de genoegdoening die voortkomt uit bijdragen aan een onderzoeksproject. Het kan ook voordeel bieden aan hele gemeenschappen en aan de maatschappij.

Een onderzoek uit 2014 die werd uitgevoerd door onderzoekers van de Duke University uit Noord-Carolina, VS, wees uit dat deelname aan burgerwetenschapsprojecten in het algemeen milieubewustzijn vergroot en kan leiden tot meer ondersteuning van activiteiten op natuur- en milieugebied. Deelnemers aan projecten vertelden graag over wat ze hadden gedaan en deelden met plezier hun ervaringen met familie, vrienden en kennissen.

Deze bekwaamheid is iets wat alleen aan de duikgemeenschap is voorbehouden – geen enkele andere gemeenschap op de wereld is beter in staat dan wij om een realistisch beeld te schetsen van wat er zich onder het wateroppervlak afspeelt. Dit realistische beeld van bijvoorbeeld de gezondheid van het koraal, afval in zee, of specifieke waarnemingen, is precies wat beleidsmakers nodig hebben om de juiste beschermende maatregelen voor onze wereldzeeën door te kunnen voeren. 

Enkele voorbeelden van belangrijke burgerwetenschapsprojecten waar PADI-duikers al aan meewerken zijn: 

 • Dive Against Debris – het grootste burgerwetenschapsproject ooit ter wereld over afval in zee
 • Coral Watch – monitoring van koraalriffen, verspreid over meer dan 75 landen
 • Manta Matcher – een internationale database van waarnemingen van manta’s
 • Wildbook for Whale Sharks – een internationale database van waarnemingen van walvishaaien
 • The Great Reef Census – door de gemeenschap geleid beeldmateriaal en analyse om de gezondheid van het Groot-Barrièrerif te beoordelen

Wat is de waarde van Burgerwetenschap?

Burgerwetenschap gaat om het informeren. Het is het enige onderzoek waarbij burgers tijdens het onderzoek kennis opdoen en geïnformeerd worden over beleidsveranderingen die vervolgens leiden tot nog meer bewustzijn! Dit komt doordat burgerwetenschapsprojecten open staan voor iedereen die wil deelnemen. Nog een voordeel van burgerwetenschap is dat experimenten voortdurend en op steeds grotere schaal kunnen worden uitgevoerd – waarbij een reikwijdte wordt verkregen die anders wellicht onmogelijk zou zijn geweest. 

Onderzoek waarbij burgerwetenschappers worden betrokken kan niet alleen zorgen voor grote en diverse gegevensverzamelingen maar ze zijn vaak van onschatbare waarde als het gaat om het adresseren van een groot aantal ecologische vraagstukken.

What is citizen science

Hoe draagt burgerwetenschap bij aan marien onderzoek?

Door bijdragen van burgerwetenschap aan marien onderzoek kunnen gemeenschappen hun begrip van en verbinding met de zee verder ontwikkelen terwijl hun begrip van de lokale en wereldwijde problemen ten aanzien van de mariene omgeving wordt vergroot.  In een onderzoek, geleid door PhD-student McKenzie Johnson van de universiteit van Illinois, VS, werden 115 mensen onderzocht die onlangs hadden deelgenomen aan burgerwetenschapsprojecten in India. Het onderzoek wees uit dat de opgedane kennis de lokale bevolking verder had geholpen bij het monitoren en identificeren van soorten. Een bijkomend effect was dat deelnemers ook pleitbezorgers voor natuur- en milieu werden, en doorgingen met het delen van hun pas opgedane kennis en vaardigheden en zo het project ook nadat het was afgerond voortzetten.

Ons paradepaardje als het gaat om programma’s ter bescherming van de zee is Dive Against Debris®. Duikers verkeren in de unieke positie om uit de eerste hand getuige te zijn van de verwoesting die ons afval veroorzaakt in de onderwaterwereld, elke keer als we onderwater gaan. Door onze zeereservaten meteen schoon te maken, verbetert de gezondheid van de lokale ecosystemen maar verslag te doen van deze bevindingen aan onze wereldwijde database voor burgerwetenschap heeft veel grotere implicaties bij het informeren over beleidsverandering op lokaal, nationaal en internationaal niveau. 


Burgerwetenschapsprogramma’s van PADI AWARE

De PADI AWARE Foundation heeft de grootste database ter werld met gegevens over onderwaterburgerwetenschap die verzameld zijn via het Dive Against Debris-programma. De verzamelde data waarbij duikers gegevens vastleggen over het afval dat zij onder water aantreffen, is bedoeld om beleid en wetenschappelijk onderzoek verder te brengen. Dat houdt in dat de gegevens die jij tijdens je duiken verzamelt, samen met de gegevens van honderdduizenden onderzoeken door andere duikers van grote waarde is voor de mariene omgeving, aangezien deze data gebruikt kan worden om trends in de vervuiling van de zee te ontdekken. 

Bovendien werkt de PADI AWARE Foundation nu aan een nieuwe Wereldwijde Telling van Haaien & Roggen, die in 2025 beschikbaar komt. Deze telling is gericht op het volgen van soorten populaties en zal worden gebruikt om beschermende maatregelen voor de leefomgevingen van bedreigde haaien en roggen te intensiveren, en bij te dragen aan de ontwikkeling van Marine Protected Areas (MPAs) (zeereservaten).

Samen zijn deze programma’s essentieel om de PADI Blauwdruk voor Actie voor de Zee verder te brengen. In het bijzonder zullen deze programma’s helpen de zeeën te ontdoen van afval, bedreigde en kwetsbare waterdieren te beschermen, en het aantal zeereservaten te vergroten.

A young man in sunglasses cleans up plastic from a beach for citizen science

Hoe betrokken te raken

Hier volgen enkele ideeën van manieren waarop je kunt bijdragen…

 • Bezoek de Adopt the Blue Action Map van de PADI AWARE Foundation en ontdek hoe PADI-duikcentra helpen om de blauwdruk verder te brengen en hun lokale waterwereld te beschermen. Strek de helpende hand uit naar de duikcentra op deze plattegrond en kom erachter welke mogelijkheden er zijn voor vrijwilligers om zich in te zetten.
 • Neem via de PADI Dive Shop Locator contact op met een PADI-duikcentrum en stel je op de hoogte van wat zij doen en hoe jij kunt helpen. Of het nu bij jouw plaatselijke duikcentrum is op bij een van de vele duikcentra in 183 landen en overzeese gebieden op de wereld, er zijn talloze manieren waarop jij je kunt inzetten. Veel duikcentra werken samen met plaatselijke non-profitorganisaties in de omgeving en niet voor alle natuur- en milieubeschermingsprojecten is een duikbrevet nodig. Vraag bij het duikcentrum na of zij mogelijkheden bieden voor het boven of onder water bijdragen aan projecten. 
 • Een andere mooie manier om betrokken te raken bij onderwaterburgerwetenschap en bij het zoeken van evenementen en activiteiten voor natuur- en milieubescherming op de wereld, is door rechtstreeks bij PADI-duikcentra te boeken of in contact te komen met de Conservation Events Locator.
 • Breid jouw competenties en mogelijkheden als burgerwetenschapper uit door een duikbrevet te behalen of als je al duiker bent, door meer vervolgcursussen te volgen zoals de specialty-cursus Peak Performance Buoyancy of andere cursussen over natuur- en milieu die PADI aanbiedt. Duikers zijn kundige ambassadeurs voor de zee omdat zij in de unieke positie verkeren dat ze getuige zijn van de gevaren waar de zeeën mee te maken hebben, daar verslag over kunnen doen, en kunnen helpen veranderingen in gang te zetten.
 • Begin met rondvragen bij vrienden, kennissen en familieleden. Dat lijkt voor de hand liggend maar het kan goed zijn dat zij ergens aan meedoen waar jij je niet van bewust bent!
 • Neem contact op met je plaatselijke PADI-duikcentrum en vraag wanneer hun volgende activiteiten zijn met Dives Against Debris. Als je bezig bent een duikreis te boeken, informeer bij je reisbureau of reisbegeleider.
 • Als je dicht bij de kust woont, neem contact op met de kustwacht en vraag of zij bekend zijn met projecten in de omgeving.
 • Als je een bestemming gaat bezoeken waarvan bekend is dat er manta’s voorkomen, laat je dan voorafgaand aan je reis informeren over Manta Matcher.
 • Zoek online naar lokale ngo’s die zich bezighouden met natuur- en milieubescherming of zoek naar andere initiatieven op het vlak van onderzoek door non-profitorganisaties.
 • Zoek groepen op social media en doe een ook oproep voor informatie op jouw eigen socials!

Blijf in contact met de PADI Torchbearer-community die in actie komt voor bescherming van de zee op padi.com/conservation.

Share This