วิทยาศาสตร์พลเมือง (Citizen Science) คือการมีส่วนร่วมของสาธารณะในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่

มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความจริง

วิทยาศาสตร์พลเมือง (Citizen Science) มีเป้าหมายเพื่อตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์สำคัญ ๆ ภายใต้

คำแนะนำของนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลและอัตราจำนวนมาก ๆ 

ที่นักวิจัยไม่สามารถจัดการได้โดยลำพัง

นักวิทยาศาสตร์พลเมือง (Citizen Scientist) มักเป็นสมาชิกของสาธารณชนที่อาสาสละเวลาโดย:

 • มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งข้อมูลสิ่งที่ค้นพบ หรือ;
 • การวิเคราะห์และตีความข้อมูลที่มีอยู่
 • นักวิทยาศาสตร์พลเมืองบางคนจะช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การตลาดและการส่งเสริมการขาย การระดมทุน หรือแม้แต่งานแอดมินพื้นฐาน

great reef census volunteers head out on boat

นักวิทยาศาสตร์พลเมืองไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือความรู้ที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ เพียงแค่ต้องมีความมุ่งมั่น

ในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจมีตั้งแต่การอุทิศตนเพียงครั้งเดียวไปจนถึงการอุทิศตนในระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

โครงการ ในกรณีของวิทยาศาสตร์พลเมืองทางทะเล ประกาศนียบัตรการดำน้ำของเราทำให้เรามีทักษะ

ในการมีส่วนร่วมในโครงการและความคิดริเริ่มด้านวิทยาศาสตร์พลเมืองใต้น้ำขนาดใหญ่

และ การมีส่วนร่วมในวิทยาศาสตร์พลเมืองนั้นเป็นสิ่งที่มากกว่าความพึงพอใจที่มาจากการมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย แต่ยังเป็น

ประโยชน์ต่อทั้งสังคมและชุมชนอีกด้วย

การศึกษาวิจัยในปี 2014 โดยนักวิจัยจาก Duke University (รัฐนอร์ธแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา) ระบุว่าการมีส่วนร่วมในโครงการ

วิทยาศาสตร์พลเมืองเพิ่มความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมและอาจนำไปสู่การสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับความพยายามใน

การอนุรักษ์ ผู้เข้าร่วมในโครงการมีแนวโน้มที่จะแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาทำและพูดสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ให้กับครอบครัวและเพื่อน ๆ 

ของพวกเขา

ความสามารถนี้เป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับชุมชนดำน้ำ ไม่มีชุมชนอื่นใดในโลกนี้ที่มีความพร้อม

มากไปกว่าเราในปัจจุบันนี้เพื่อสร้างภาพที่สมจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ผิวน้ำ ภาพที่สมจริงของสุขภาพของ

ปะการัง ขยะในทะเล หรือการพบเห็นสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้กำหนดนโยบายต้องมีเพื่อการบังคับ

ใช้มาตรการปกป้องที่เหมาะสมสำหรับโลกสีฟ้าของเรา

ตัวอย่างบางส่วนของโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองหลัก ๆ ที่นักดำน้ำของ PADI ให้การสนับสนุนอยู่แล้ว 

ได้แก่:

 • Dive Against Debris – โครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองเกี่ยวกับขยะในทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • Coral Watch – การติดตามแนวปะการังแพร่กระจายไปมากกว่า 75 ประเทศ
 • Manta Matcher – ฐานข้อมูลระหว่างประเทศของการพบเห็นกระเบนราหู
 • Wildbook for Whale Sharks – ฐานข้อมูลการพบเห็นฉลามวาฬระหว่างประเทศ
 • The Great Reef Census – การถ่ายภาพและการวิเคราะห์ที่นำโดยชุมชนเพื่อทำความเข้าใจ
 • สุขภาพของแนวปะการัง Great Barrier Reef

วิทยาศาสตร์พลเมือง (Citizen Science) นั้นมีคุณค่าอย่างไร

วิทยาศาสตร์พลเมืองเป็นเรื่องของการให้ข้อมูล เป็นแนวทางการวิจัยวิธีหนึ่งที่สามารถให้ความรู้แก่สาธารณ

ชนในขณะที่ดำเนินการวิจัยและแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายซึ่งจะสร้างความตระหนักรู้มากยิ่งขึ้น! เนื่องจาก

โครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองเปิดให้ใครก็ตามที่ต้องการเข้าร่วม ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของวิทยาศาสตร์พลเมือง

คือช่วยให้การทดลองดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและในวงกว้างขึ้น โดยให้ขอบเขตที่อาจไม่สามารถทำได้หากไม่มี

โครงการวิทยาศาสตร์พลเมือง

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนักวิทยาศาสตร์พลเมืองไม่เพียงแต่สามารถให้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และหลากหลายได้

เท่านั้น แต่ยังมักจะมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อต้องตอบคำถามการวิจัยทางนิเวศวิทยาที่หลากหลาย

What is citizen science

วิทยาศาสตร์พลเมืองสนับสนุนการวิจัยทางทะเลอย่างไร

การมีส่วนร่วมในด้านวิทยาศาสตร์พลเมืองทางทะเลช่วยให้ชุมชนพัฒนาความเข้าใจและความเชื่อมโยงกับ

มหาสมุทร ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเข้าใจในปัญหาระดับท้องถิ่นและระดับโลกที่สภาพแวดล้อมทางทะเล

กำลังเผชิญอยู่

การศึกษาชิ้นหนึ่งนำโดยนักศึกษาปริญญาเอก แมคเคนซี จอห์นสัน (McKenzie Johnson) จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐ

อเมริกา โดยทำการสำรวจผู้คน 115 คนที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองในอินเดีย การศึกษาวิจัยพบว่าความรู้ที่ได้รับ

ช่วยในการติดตามประชากรและการระบุสายพันธุ์ในท้องถิ่นเพิ่มเติม แต่ผลกระทบที่มีเพิ่มเติมคือผู้เข้าร่วมยังกลายเป็นผู้สนับสนุน

ด้านสิ่งแวดล้อม โดยยังคงแบ่งปันทักษะและแรงจูงใจใหม่ ๆ ภายในเครือข่ายโซเชียลของตนเพื่อให้โครงการดำเนินไปเกินกว่า

เวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น

โปรแกรมอนุรักษ์ทางทะเลหลักของเรา Dive Against Debris® คือการดำน้ำเก็บขยะตามชื่อโครงการ นักดำน้ำ

อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการเป็นสักขีพยานในการทำลายล้างที่ขยะของเราทำต่อสภาพแวดล้อมใต้น้ำ

โดยตรง ทุกครั้งที่เราลงไปใต้ผิวน้ำ การทำความสะอาดเขตรักษาพันธุ์สัตวใต้น้ำของเราจะช่วยปรับปรุงสุขภาพ

ของระบบนิเวศในท้องถิ่นในทันที แต่การมีส่วนร่วมกับการค้นพบเหล่านี้ในฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์พลเมืองทั่วโลก

ของเรามีผลกระทบที่ใหญ่กว่ามากในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ


โปรแกรมวิทยาศาสตร์พลเมืองของมูลนิธิ PADI AWARE Foundation

มูลนิธิ PADI AWARE Foundation เป็นที่ตั้งของฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์พลเมืองใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกผ่านโปรแกรม Dive Against 

Debris ข้อมูลที่รวบรวมได้เมื่อนักดำน้ำบันทึกเกี่ยวกับขยะใด ๆ ที่พบใต้น้ำมีจุดมุ่งหมายเพื่อความก้าวหน้าและแจ้งการวิจัยด้าน

นโยบายและทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลที่คุณรวบรวมระหว่างการดำน้ำควบคู่ไปกับการสำรวจนับแสน ๆ รายการที่

ดำเนินการโดยนักดำน้ำคนอื่น ๆ นั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล เนื่องจากสามารถใช้เพื่อติดตามแนวโน้มของ

มลภาวะจากขยะในทะเลได้

นอกจากนี้ มูลนิธิ PADI AWARE Foundation กำลังดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจจำนวนประชากรฉลามและกระเบนทั่วโลกใหม่ 

ซึ่งจะเสร็จสิ้นในปี 2025 การสำรวจสำมะโนประชากรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามจำนวนประชากรของแต่ละสายพันธุ์และจะถูกนำ

ไปใช้เพื่อขยายมาตรการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของฉลามและกระเบนที่สำคัญ และสนับสนุนการพัฒนา ของพื้นที่คุ้มครองทาง

ทะเลหรือ Marine Protected Areas (MPA)

โปรแกรมเหล่านี้ร่วมกันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา PADI Blueprint for Ocean Action โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันจะ

ช่วยเรากำจัดขยะในมหาสมุทร ปกป้องสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์และอ่อนแอ และเพิ่มจำนวนพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเป็นทวีคูณ

A young man in sunglasses cleans up plastic from a beach for citizen science

จะมีส่วนร่วมด้วยได้อย่างไร

ต่อไปนี้คือไอเดียสองสามอย่างเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมได้…

 • เยี่ยมชมแผนที่ PADI AWARE Foundation’s Adopt the Blue Action Map เพื่อค้นพบว่าศูนย์ดำน้ำของ PADI 
 • ช่วยพัฒนา PADI Blueprint for Ocean Action และปกป้องน่านน้ำในท้องถิ่นของพวกเขาโดยการรับดูแลสถานที่
 • ดำน้ำทั่วโลกได้อย่างไร ติดต่อศูนย์ดำน้ำแห่งใดก็ได้บนแผนที่และค้นหาโดยตรงว่ามีโอกาสจะเป็นอาสาสมัครอย่างไร
  บ้าง
 • ติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ผ่านทาง PADI DIve Shop Locator เพื่อดูว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ และคุณสามารถช่วย
  เหลือได้อย่างไร ไม่ว่าจะที่ร้านดำน้ำในพื้นที่ของคุณหรือศูนย์ดำน้ำใด ๆ ใน 183 ประเทศและดินแดนทั่วโลกก็มีวิธีการมี
  ส่วนร่วมมากมายนับไม่ถ้วน ศูนย์ดำน้ำหลายแห่งทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในท้องถิ่นในชุมชน และโครงการ
  อนุรักษ์บางโครงการไม่จำเป็นต้องได้รับการรับรองเพื่อการดำน้ำมาก่อน สอบถามศูนย์ดำน้ำว่าพวกเขาให้โอกาสทาง
  การศึกษาเพื่อสนับสนุนโครงการภาคพื้นดินหรือไม่
  อีกวิธีที่ดีในการมีส่วนร่วมในวิทยาศาสตร์พลเมืองใต้น้ำและค้นหากิจกรรมและกิจกรรมการอนุรักษ์ทั่วโลกคือการจอง
 • หรือเชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์ดำน้ำของ PADI บน Conservation Events Locator
 • ขยายขีดความสามารถและโอกาสของคุณในฐานะนักวิทยาศาสตร์พลเมืองด้วยการเป็นนักดำน้ำหรือศึกษาต่อสูงขึ้น
  โดยการเรียนหลักสูตรเพิ่มเติม เช่น Peak Performance Buoyancy และหลักสูตรการอนุรักษ์อื่น ๆ ที่ PADI นำเสนอ 
  นักดำน้ำคือผู้สนับสนุนมหาสมุทรที่แข็งแกร่งที่สุดส่วนหนึ่ง เพราะพวกเขาอยู่ในตำแหน่งพิเศษในการเป็นพยานและ
 • รายงานภัยคุกคามที่มหาสมุทรกำลังเผชิญ และช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
  ถามเพื่อน ๆ และครอบครัว ฟังดูชัดเจนแต่พวกเขาอาจทำสิ่งที่คุณยังไม่ทราบ
  ติดต่อศูนย์ดำน้ำ PADI ในพื้นที่ของคุณและสอบถามเกี่ยวกับ Dives Against Debris ที่กำลังจะมีขึ้น หากคุณกำลัง
 • วางแผนทริปดำน้ำ โปรดตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์ของคุณ
 • หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่ง ให้ติดต่อหน่วยยามฝั่งในพื้นที่ของคุณและสอบถามว่าพวกเขาทราบเกี่ยวกับโครงการ
  ในท้องถิ่นหรือไม่
 • หากคุณกำลังจะเยี่ยมเยียนจุดหมายปลายทางที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับกระเบนราหู ให้ทำความคุ้นเคยกับ Manta Matcher ก่อนเดินทาง
  ตรวจสอบการค้นหาทางออนไลน์สำหรับองค์กร NGO ด้านการอนุรักษ์ในท้องถิ่นหรือโครงการริเริ่มด้านการวิจัยที่ไม่
  แสวงหากำไรอื่น ๆ
 • มองหากลุ่มบนโซเชียลมีเดียและขอข้อมูลกับบัญชีของคุณเองด้วย

เชื่อมต่อกับชุมชน PADI Torchbearer ที่ดำเนินการเพื่อปกป้องมหาสมุทรได้ที่padi.com/conservation.

Share This