เมื่อมองเข้าไปในความลึกและความสวยงามของดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยผืนน้ำของเรา ผู้รักทะเลหลายคน

อาจไม่รู้ว่าคำตอบของคำถามที่ว่า “หมึกหรือหมึกยักษ์นั้นมาจากไหน” ซึ่งอาจอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับ

ที่ที่เรามองอยู่ แม้ว่าทฤษฎีของดาร์วินจะทำให้คุณเชื่อว่าชีวิตถูกสร้างขึ้นจากซุปดึกดำบรรพ (Primordial 

Soup) แต่อีกทฤษฎีหนึ่ง นั่นคือแพนสเปิร์เมีย (Panspermia) ยังคงความเชื่อที่ว่าบางแง่มุมของชีวิตและ

วิวัฒนาการอาจพัฒนาขึ้นเนื่องจาก “เมล็ดพันธุ์” ของสสารที่มายังโลกจากดาวเคราะห์ดวงอื่น

ก่อนที่คุณจะหัวเราะ โปรดทราบไว้ว่านักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่ามีดาวเคราะห์มากกว่า 1 แสนล้านดวง

ในกาแลคซีทางช้างเผือกและอาจมีกาแลคซี 100 พันล้านกาแลคซีอยู่ในจักรวาล นั่นคือมีดาวเคราะห์ 1,022 

ดวงที่อาจมีสิ่งชีวิตอยู่ ในปี 2018 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ 33 คน เผยแพร่บทความโดยอ้างว่าบรรพบุรุษของ

หมึกในปัจจุบันมายังโลกจากหนึ่งใน “เมล็ดพันธุ์” ของดาวเคราะห์เหล่านี้ และนี่คือหลักฐานที่พวกเขานำเสนอ

ว่าทำไมสัตว์ทะเลที่น่าทึ่งเหล่านี้จริง ๆ แล้วจึงมาจากอวกาศ


alien looking octopuses

วิวัฒนาการแบบเร่งรัด

ตามหลักของการวิวัฒนาการ สัตว์ที่มีลักษณะการปรับตัวมากที่สุดมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตรอดและสืบพันธุ์

ได้มากกว่าสัตว์ด้อยโอกาส ดังนั้น จึงถ่ายทอดลักษณะการปรับตัวเหล่านี้ซึ่งเปลี่ยนแปลงและปรับแต่ง

เมื่อเวลาผ่านไป ทำให้เกิดวิวัฒนาการตามที่เรารู้ แต่หมึกนั้นแตกต่างออกไปเล็กน้อย

ลักษณะสำคัญที่เราเชื่อมโยงกับหมึก ได้แก่ สมองที่ใหญ่ และไม่ถูกรวมศูนย์ ความสามารถในการพราง

ตัว (ลองดูบทความนี้ที่อธิบายว่าพวกมันทำได้อย่างไร!) และร่างกายที่ยืดหยุ่น ทั้งหมดนี้ปรากฏขึ้นใน

ฉากวิวัฒนาการอย่างกะทันหันระหว่างแคมเบรียน เอ็กโพลชั่น (Cambrian explosion) ก่อนหน้านั้น 

บรรพบุรุษของหมึกดูแตกต่างไปจากเดิมมาก ที่โดดเด่นที่สุดคือพวกมันถูกปอกออกจากกระดอง

หนึ่งในฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดในยุคนี้ เรียกว่า Nectocaris ที่แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างกะทันหันจาก

สิ่งมีชีวิตที่มีกระดองชนิดนี้ไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดอง ในขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ก็ถกเถียงกันมา

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมาว่าฟอสซิลนี้จริง ๆ แล้วมีความหมายอย่างไรกับหมึก แต่ก็ทำให้เกิดข้อสงสัยกับแนวคิด

ที่ว่าพวกมันมีวิวัฒนาการเหมือนกับสัตว์อื่น ๆ


ฉลาดที่สุดในบรรดาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

นอกเหนือจากการพัฒนาการ (หรือไม่ก็ตาม) แล้ว ลักษณะของปลาหมึกสมัยใหม่ยังทำให้มันแตกต่างจาก

สัตว์อื่น ๆ อีกด้วย หมึกมีสมองรวมศูนย์หนึ่งอัน และส่วนที่เหลือจะกระจายไปตามแขนแต่ละข้าง ในแง่

ของอัตราส่วนสมองต่อร่างกาย (ปัจจัยที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาความฉลาด) หมึกมีอัตราส่วนที่ใหญ่

ที่สุดในบรรดาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ความฉลาดนี้มีมากกว่าแค่การเคลื่อนที่ผ่านเขาวงกตหรือการเปิดขวดโหล หมึกเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

เพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ พวกมันสามารถใช้อาวุธภายนอกได้ เช่น วิธีที่หมึกถือหนวดของ

แมงกะพรุนเรือรบโปรตุเกส และพวกมันล่าสัตว์ร่วมกับสายพันธุ์อื่น โดยบางครั้งต้องชกปลาที่ล่าด้วยกันเพื่อ

ให้พวกมันไม่แตกแถว


บุคลิกภาพที่มากมาย

ปลาหมึกไม่เพียงแต่ฉลาดเท่านั้น แต่พวกมันยังมีบุคลิกและแสดงลักษณะนิสัยที่เหมือนมนุษย์ที่น่าขนลุก

อีกด้วย ปลาหมึกมักจะซุกซน เช่น ปลาหมึกตัวนี้ที่ปีนขึ้นมาจากตู้ปลาเพื่อให้ผู้มาเยือนทักทายอย่างเป็น

ส่วนตัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปลาหมึก Inky ที่หลบหนีจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งชาติของนิวซีแลนด์อย่าง

น่าอับอายในตอนกลางคืนด้วยการเปิดถังของตัวเองและลื่นไถลผ่านท่อระบายน้ำบนพื้นซึ่งนำไปสู่มหาสมุทร 

มีรายงานว่าหมึกชนิดอื่น ๆ พ่นน้ำเพื่อดับไฟในตู้ปลาที่รบกวนพวกมันและกระทั่งแอบเข้าไปในตู้ปลาอื่น ๆ 

เพื่อรับประทานอาหารว่างยามเที่ยงคืน


ชีววิทยาที่ซับซ้อน

บางทีส่วนที่แปลกที่สุดของปลาหมึกอาจเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ ในความพยายามที่จะจัดทำแผน

จีโนมของอาณาจักรสัตว์ทั้งหมด นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจบางอย่าง อย่างแรก หมึกมี

ยีนที่แปลรหัสเป็นโปรตีนถึง 33,000 ยีน เมื่อเปรียบเทียบแล้ว มนุษย์มีประมาณ 20,000 ยีน แต่ถึงแม้จะมี

ความซับซ้อน (และมีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์สูงกว่า) DNA ของปลาหมึกก็มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อ

เทียบกับความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในสัตว์อื่น

หาก DNA เป็นสิ่งที่กำหนดคำสั่งสำหรับชีวิต RNA คือสิ่งที่รับข้อความเหล่านั้นแล้วทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้น ปลาหมึกสามารถหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมและให้คำแนะนำใหม่กับ RNA อย่าง

ตั้งใจเพื่อเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาของพวกมันในทันที ในขณะที่สายพันธุ์อื่น ๆ ละทิ้งความสามารถนี้เมื่อหลาย

ร้อยล้านปีก่อนเนื่องจากผลกระทบที่เป็นอันตรายโดยรวม ดูเหมือนว่าวิธีนี้จะใช้ได้ผลค่อนข้างดีสำหรับพวก

หมึก


octopuses from outer space

พลังคอสมิก

นอกจากความฉลาด บุคลิก และชีววิทยาที่ซับซ้อนแล้ว หมึกบางตัวยังดูเหมือนจะแสดงพลังจากโลกอื่น

อีกด้วย ระหว่างปี 2008 ถึง 2010 หมึกที่ชื่อว่า Paul the Octopus ถูกขอให้เลือกผู้ชนะเกม FIFA อยู่

เป็นประจำ จากคำทำนายทั้งหมด 14 ครั้ง พอลถูก 12 ครั้ง ถือเป็นอัตราความแม่นยำ 85.7%

ฮอลลีวูดก็ชอบที่จะเอาด้วยกับทฤษฎีปลาหมึกอวกาศเช่นกัน เอเลี่ยนที่มีรูปร่างคล้ายปลาหมึกได้ถูกแสดง

ในภาพยนตร์ เช่น Arrival และ Men in Black แม้แต่สารคดีเรื่องล่าสุด My Octopus Teacher ยังได้

ทำการเปรียบเทียบระหว่างปลาหมึกกับโลกแห่งคอสมิกอีกด้วย


ข้อเท็จจริงสนุกๆอื่นๆเกี่ยวกับปลาหมึก

ต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงสนุก ๆ เกี่ยวกับปลาหมึก แม้ว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้อาจไม่ได้บ่งชี้ว่าหมึกมาจากนอก

โลก แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติที่เหมือนมนุษย์ต่างดาวอย่างแน่นอน:

  1. เมื่อปลาหมึกว่ายน้ำ หัวใจของพวกมันจะหยุดเต้น ด้วยเหตุนี้พวกมันจึงมักจะใช้เวลาในการ “คลาน”  มากกว่าจะว่ายน้ำอย่างรวดเร็ว
  2. เมื่อหมึกถูกคุกคาม พวกมันจะปล่อยหมึกออกมาซึ่งทำให้ประสาทรับกลิ่นของนักล่ามัวหมองและ บดบังการมองเห็น ท่าป้องกันนี้ทำให้ปลาหมึกมีเวลาหลบหนีหรืออำพรางตัว
  3. หากปลาหมึกโชคร้ายพอที่จะถูกนักล่าจับได้ มันสามารถหลบหนีได้โดยการสูญเสียแขน ซึ่งสามารถ งอกใหม่ได้ในภายหลัง
  4. ปลาหมึกมีกรามที่เป็นเหมือนจะงอยปากที่แข็งแรงมาก และยังมีน้ำลายที่มีพิษอีกด้วย
  5. หมึกตัวเมียสามารถวางไข่ได้มากถึง 100,000 ฟอง หมึกตัวเมียจะคอยดูแลไข่ของมันจนกว่ามันจะฟัก ออกมา ในระหว่างนี้พวกมันจะไม่ค่อยกินอาหาร เมื่อสิ้นสุดวงจรการสืบพันธุ์ ชีวิตของตัวเมียก็จะสิ้นสุด ลง

Octopus - Underwater - Divers - Coral Reef

ตกลงปลาหมึกเป็นสัตว์จากต่างดาวหรือเปล่า

แม้จะมีข้อเท็จจริงที่น่าอัศจรรย์ทั้งหมดนี้ แต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่หมึกจะมาจากนอกโลก แต่ประวัติศาสตร์

ของวิทยาศาสตร์นั้นเต็มไปด้วยทฤษฎีที่ถูกปฏิเสธซึ่งต่อมาได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริง (เรากำลังมองดู

คุณอยู่ กาลิเลโอ) และท้ายที่สุดแล้ว นักดำน้ำและผู้ชื่นชอบมหาสมุทรจำนวนมากที่เคยเจอปลาหมึกจะบอก

คุณว่าประสบการณ์นั้นเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเอเลี่ยนหรือไม่ เราทุกคนควรแสดงความขอบคุณ

ต่อปลาหมึกเหล่านี้

พร้อมที่จะดำน้ำและชมหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งเหล่านี้แล้วหรือยัง มาเป็นนักดำน้ำ PADI Open Water Diver 

เพื่อค้นพบโลกใบใหม่


เขียนโดยจีนเน็ตต์สมิธ (Jeanette Smith)

Share This