Door Laura Walton

Afdalen naar de diepte van een duikgrot waar we alleen onze luchtbellen kunnen horen.  We merken wellicht op dat de stilte zich verplaatst van het water en het lawaai in ons hoofd doet verstommen.  Gedachten die in ons opkomen gaan minder snel, en we kunnen ons richten op het moment, en aandacht geven aan de duik en aan de omgeving waarin we ons bevinden.  Duikers laten weten dat we ons tijdens het duiken gelukkiger en gezonder voelen, en veel duikers zullen van mening zijn dat duiken therapeutisch is.  Misschien is een reden hiervoor dat de manier waarop we praten en denken verandert als we in het water verblijven.

Taalprobleem

Taal kan nuttig zijn omdat we taal kunnen gebruiken om ons uit te drukken en om plannen te maken, maar taal kan ook tegen ons gebruikt worden.  Door woorden te gebruiken om iets te beschrijven dat zich in het verleden heeft plaatsgevonden, zorgt ervoor dat we nadenken over wat we hebben gedaan of zouden hebben moeten doen.  Door onszelf verhalen te kunnen vertellen over de toekomst, zorgt ervoor dat we ons zorgen maken over dingen die misschien nooit plaats zullen hebben.  Psychologisch onderzoek heeft uitgewezen dat ruim twee derde van onze gedachten negatief zijn! Vaak bekritiseren we onszelf in gedachten, en houden vast aan verhalen die ons niet helpen.  We gebruiken taal om te vergelijken, om te beoordelen en om uitbranders te geven. We zien niet welke schade we aanbrengen door op deze manier tegen onszelf te praten.

Entering the silent world

Ontsnappen onder het wateroppervlak

Voor geluid is het moeilijk om door het water heen te dringen; daarom creëert de oppervlakte een grens waardoor we kunnen ontsnappen aan het geluid van alledag.  De conversatie houdt op omdat we niet kunnen praten, en we hebben ook geen toegang tot e-mail.  Tenzij we vloeiend gebarentaal kunnen toepassen, zijn we ineens afgebroken van communicatie via taal. Het is daardoor niet meer nodig om ons vast te houden aan stressvolle verhalen.   Duikhandsignalen en leitjes zijn middelen om belangrijke informatie uit te wisselen, maar de minder noodzakelijke verbale communicatie is afgeworpen.  Onder water zijn we geïsoleerd in een vreedzame stilte.

Er zijn geen woorden

Woorden zijn labels die we gebruiken om met anderen te communiceren, en zij vormen onze gedachten.  Woorden zijn connecties met de objecten om ons heen.  Wanneer we de onderwaterwereld binnentreden, ontbreekt het velen van ons aan woorden.  Als we nog maar pas duiken, kijken we om ons heen naar dingen die we herkennen en voor veel duikers wordt de woordenschat dan beperkt tot de woorden voor kleuren en tot “VIS!”  Deze tijdelijke disconnectie van onze alledaagse taal kan bevrijdend zijn, en kan ons op andere gedachten brengen, van vastgeroeste vooroordelen tot nieuwe en onbevooroordeelde gedachten.

Brain connections how scuba diving calms the mind

Denken onder druk

Ons denken en ons reactievermogen wordt onder water vaak minder.  Denken vindt plaats door middel van connecties in onze hersenen en, mogelijk, kan het effect van de druk op diepte de activiteit tussen deze connecties doen verminderen.  Deze vertraagde mentale activiteit kan gedachten doen matigen.  Wij moeten ons bewust zijn van dit effect en hoe dit gevolgen kan hebben voor ons handelen onder water.   We gaan hiermee om door duiken te plannen binnen de comfortzone en door het vermijden van teveel taken die onder water uitgevoerd moeten worden.  Door ons te richten op de duik gaan de onbelangrijke zorgen die in onze gedachten zijn vaak naar de achtergrond.


Taal is belangrijk voor effectieve communicatie.  Maar als we onze woorden gebruiken om het verleden op te rakelen of ons zorgen te maken over de toekomst, is onze psychologische gezondheid aangetast.  Als duikers beschikken we over de mogelijkheid om die woorden achter te laten aan de waterkant en, misschien, de zee ons te laten leren om anders te denken. De stille wereld brengt de geest tot rust.

De beste manier om wellness puur te beleven en de rust onderwater te ervaren is door te leren duiken. Zoek een duikcentrum bij jou in de buurt en leer puur te leven #LiveUnfiltered.


Author Bio

Dr Laura Walton is klinisch psycholoog en PADI IDC Staff Instructor met een fascinatie voor de psychologie van het duiken. Ga naar scubapsyche om meer te weten te komen over ons gedrag als duiker.

Share This