มีคำพูดที่โด่งดังในหมู่คนที่รักกิจกรรมกลางแจ้งว่า “ทิ้งโลกนี้ไว้ให้ดีกว่าตอนที่คุณเจอ” คำพูดนี้

มักจะมาจากบุคคลที่ก่อตั้งลูกเสือ (Scouting) แต่ก็โดนใจพวกเรา (อะแฮ่ม) ที่ชอบนอนบนเตียง

ที่เหมาะสมมากกว่าบนพื้น

หากคุณต้องการทิ้งให้โลกมหาสมุทรใบนี้ดีกว่าตอนที่คุณพบสักหน่อย งานด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมที่อยู่ด้านล่างนี้สามารถช่วยคุณสร้างความแตกต่างอย่างลึกซึ้งได้ ไม่ว่าคุณจะเป็น

มืออาชีพที่มีงานที่มั่นคงแล้วและกำลังมองหางานที่มีความหมายหรือเป็นคนหนุ่มสาวที่กำลัง

สำรวจทางเลือกของพวกเขา มีวิธีมากมายในการประกอบอาชีพและช่วยรักษามหาสมุทรไป

ด้วยกัน

บางงาน (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) ในบทความนี้เกี่ยวข้องกับการดำน้ำแบบสคูบาเพื่อทำงาน เมื่อรวบ

รวมรายชื่องานด้านสิ่งแวดล้อมนี้ เรามุ่งเน้นที่ผลกระทบที่คุณจะทำได้แทนปริมาณการดำน้ำ

ที่คุณจะได้ทำ หากคุณสนใจงานที่คุณได้รับค่าตอบแทนจากการดำน้ำ โปรดดูบทความด้านล่าง

นี้:

นอกจากนี้ งานด้านการอนุรักษ์ทางทะเลส่วนใหญ่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เรา

ทราบดีว่านี่ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับทุกคน ดังนั้นรายการด้านล่างจึงรวมถึงงาน 2 งานที่ช่วย

รักษาสิ่งแวดล้อม – ที่ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา สำหรับโอกาสในการทำงานด้านการดำน้ำ

แบบสคูบาเพิ่มเติมที่ไม่ต้องมีวุฒิปริญญา โปรดดูบทความที่ลิงก์ด้านบน


นักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

จำเป็นต้องมีปริญญา: ใช่

นักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ซึ่งรวมถึงนักชีววิทยาสัตว์ป่าและนักชีววิทยาการประมง รวบรวมข้อมูล 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแหล่งที่อยู่อาศัยและให้คำแนะนำแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสีย หากมีคดีความในศาลหลังจากเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม นักชีววิทยาด้านการ

อนุรักษ์ก็สามารถเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญได้เช่นกัน

โดยทั่วไปงานนี้ต้องมีปริญญาด้านชีววิทยาโดยเน้นที่การอนุรักษ์หรือชีววิทยาทางทะเล ปริญญา

ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ/หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอาจใช้ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับงาน 

แต่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือแหล่งที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติ

พบกับดร.แอนเดรีย มาร์แชล (Andrea Marshall) นักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์


ได๊พ์มาสเตอร์ (Divemaster)

จำเป็นต้องมีปริญญา: ไม่

คุณไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโลกใต้น้ำ 

ได๊พ์มาสเตอร์ (Divemaster) ของ PADI® รู้จักสถานที่ดำน้ำในท้องถิ่นแทบจะดีกว่าใครทุกคน

ในระหว่างหลักสูตร PADI Divemaster คุณจะได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

และระบบนิเวศทางน้ำ ครูผู้สอนของ PADI ของคุณจะให้ข้อมูลเชิงลึกในท้องถิ่นและสอน

วิธีเป็นผู้นำในการดำน้ำ เมื่อได้รับการรับรองแล้ว คุณจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักดำน้ำ

แบบสคูบาคนอื่น ๆ และเป็นทูตของโลกใต้น้ำ

ประกาศนียบัตร Divemaster ยังเป็นประตูสู่อาชีพการดำน้ำแบบสคูบาต่าง ๆ อีกมากมาย 

ตัวอย่างเช่น ช่างภาพและช่างถ่ายวิดีโอมืออาชีพหลายคนเริ่มต้นจากการเป็นได๊พ์มาสเตอร์ 

มันก็สมเหตุสมผลอยู่ใช่ไหม เมื่อคุณรู้จักภูมิทัศน์ใต้น้ำและมีการลอยตัวที่ดีเยี่ยม การถ่ายภาพ

ให้น่าหลงใหลก็ง่ายขึ้นมาก หากคุณทำงานในพื้นที่ที่มีรีสอร์ทเยอะ จะมีนักดำน้ำจำนวนมาก

ตื่นเต้นที่จะแชร์ภาพถ่ายของคุณและขยายชื่อเสียงของคุณ

An scuba diver films a shark underwater

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยประกาศนียบัตร PADI Divemaster 

คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นได๊พ์มาสเตอร์ (Divemaster) และ

สิ่งที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร PADI Divemaster


นักเศรษฐศาสตร์ด้านทรัพยากรทางทะเล

จำเป็นต้องมีปริญญา: ใช่

ในรายการงานด้านสิ่งแวดล้อมนี้ เส้นทางอาชีพนี้ต้องการความรู้และประสบการณ์ที่หลาก

หลายที่สุด สาขาเศรษฐศาสตร์ด้านชีวภาพเป็นที่ที่เศรษฐศาสตร์และนิเวศวิทยาตัดกัน ใน

การเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้านทรัพยากรทางทะเลนั้นจำเป็นต้องมีทั้งปริญญาตรีด้านเศรษฐ

ศาสตร์และประสบการณ์ตรงด้านการอนุรักษ์ทางทะเล

นักเศรษฐศาสตร์ด้านทรัพยากรทางทะเลทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกธุรกิจและ

อาณาจักรใต้น้ำ พวกเขาประเมินผลกระทบของนโยบายทางเศรษฐกิจและความเสียหาย

ต่อสิ่งแวดล้อมโดยการรวบรวมข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และสถิติ นักเศรษฐ

ศาสตร์ด้านทรัพยากรทางทะเลจะให้คำแนะนำที่สำคัญแก่ผู้นำทางธุรกิจและรัฐบาล

พบกับเจสัน เมอร์เรย์ (Jason Murray) นักเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม


นักอุทกวิทยา

จำเป็นต้องมีปริญญา: ใช่

ตามที่คุณอาจเดาได้จากชื่องาน นักอุทกวิทยาศึกษาเกี่ยวกับน้ำ งานของพวกเขาอาจเกี่ยวข้อง

กับการตรวจสอบคำถามเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ เช่น น้ำนี้ปลอดภัยสำหรับดื่มหรือไม่มีมลพิษอะไร

สะสมอยู่บ้างและมาจากไหน นอกจากนี้ยังอาจประเมินปริมาณน้ำและชั่งน้ำหนักในการตัดสินใจ

ที่ยากเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ

งานนี้ต้องทำงานภาคสนามอยู่บ่อย ๆ คุณจะไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะในออฟฟิต แต่คุณอาจใช้เวลา

จำนวนมากบนม้านั่งในห้องปฏิบัติการ ในการเป็นนักอุทกวิทยา คุณต้องจบปริญญาตรีสาขา

วิทยาศาสตร์กายภาพหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรรมศาสตร์

โดยเน้นที่อุทกวิทยาหรือวิทยาศาสตร์ของน้ำ


Three marine biologist scuba divers collecting data underwater
Image: Cape RADD

นักชีววิทยาทางทะเล

จำเป็นต้องมีปริญญา: ใช่

สำหรับนักดำน้ำหลายคน นักชีววิทยาทางทะเลคืองานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด คุณจะได้รับค่าจ้าง

ในการมองดูสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล! อะไรจะดีไปกว่านี้ได้อีก

ในการเป็นนักชีววิทยาทางทะเล คุณต้องมีปริญญาด้านชีววิทยาทางทะเล นิเวศวิทยาทางทะเล หรือ

สัตววิทยาโดยเน้นที่ชีววิทยาทางน้ำ นักชีววิทยาทางทะเลหลายคนมีวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

และประกาศนียบัตรอื่น ๆ เพิ่มเติม

สนใจที่จะเป็นนักชีววิทยาทางทะเลหรือไม่ อ่านบทสัมภาษณ์ทั้งสองนี้:


นักนิเวศวิทยาทางทะเล

จำเป็นต้องมีปริญญา: ใช่

ในขณะที่นักชีววิทยาทางทะเลมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบางชนิด นักนิเวศวิทยาทาง

ทะเลจะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม นี่คือคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติม

ที่เกี่ยวกับความแตกต่างดังกล่าว

ในการเป็นนักนิเวศวิทยาทางทะเล คุณต้องมีปริญญาด้านชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

เมื่อสำเร็จการศึกษา คุณจะทำการวิจัยเพื่อช่วยผู้มีอำนาจตัดสินใจในการสร้างนโยบายเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พบกับดร.เทียร่า มัวร์ (Dr. Tiara Moore) นักนิเวศวิทยาทางทะเล


scientific divers and boat

นักสมุทรศาสตร์

จำเป็นต้องมีปริญญา: ใช่

สมุทรศาสตร์เป็นคำกว้าง ๆ สำหรับการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างในมหาสมุทร นักสมุทรศาสตร์บางคน

ทำการวิจัยระบบนิเวศใต้ทะเลลึก ในขณะที่คนอื่น ๆ ศึกษาการกัดเซาะชายฝั่ง นักสมุทรศาสตร์ที่มี

ภูมิหลังด้านวิศวกรรมสามารถช่วยพัฒนายานสำรวจใต้น้ำลำใหม่ได้

ในการเป็นนักสมุทรศาสตร์ คุณต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาชีววิทยา ธรณีศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรรมศาสตร์ การเรียนเคมีและฟิสิกส์ยังเป็นประโยชน์สำหรับนักสมุทรศาสตร์

อีกด้วย

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาสมุทรศาสตร์


ครูผู้สอนดำน้ำแบบสคูบา

จำเป็นต้องมีปริญญา: ไม่

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเป็นครูผู้สอนดำน้ำแบบสคูบาอย่างหนึ่งคือการที่คุณ “แค่” 

สอนคนอื่นให้ดำน้ำ เฮ้ออ! เหมือนกับว่าครูโรงเรียนประถม “แค่” สอนเด็กให้อ่านหนังสือ

ครูผู้สอนดำน้ำแบบสคูบาคือผู้ให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลูกฝังความรักในโลกใต้น้ำให้กับ

นักเรียน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้คนเอาชนะความกลัวและเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน เมื่องานด้าน

สิ่งแวดล้อมดำเนินไป มันเป็นหนึ่งในงานที่คุ้มค่าที่สุด

หลักสูตร PADI Instructor Development Course (IDC) เป็นหลักสูตรครูผู้สอนดำน้ำแบบสคูบา

ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในโลก ในฐานะครูผู้สอนดำน้ำแบบสคูบาของ PADI คุณสามารถเดินทางไปทั่วโลกและใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดบนโลกมหาสมุทรใบนี้ ครูผู้สอนของ PADI 

นั้นเป็นที่ต้องการทั่วโลก

ถ้าคุณชอบแนวคิดในการแนะนำผู้คนให้รู้จักกับโลกใต้น้ำแต่ไม่ชอบสอนคนอื่นให้ดำน้ำแบบสคูบา 

ลองพิจารณาการเป็นครูผู้สอนดำน้ำฟรีไดวิ่ง


นักดำน้ำทุกคนสามารถสร้างความแตกต่างได้

หากคุณมีความสุขกับอาชีพปัจจุบันของคุณหรือต้องการแยกชีวิตการดำน้ำแบบสคูบากับชีวิต

การทำงานออกจากกัน อย่าลืมว่านักดำน้ำทุกคนก็เป็นผู้นำ Torchbearer เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คุณไม่จำเป็นต้องมีปริญญาเอกในการช่วยป้องกันมลพิษจากพลาสติก (แต่ก็จะดีมากถ้าคุณมี) คุณสามารถเลือกซื้อสิ่งที่เป็นมิตรกับมหาสมุทรและช่วยผู้อื่นทำเช่นเดียวกัน


อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

Share This