De PADI Blauwdruk voor Actie voor de Zee zet duikers en niet-duikers in hun kracht bij het bedenken van betekenisvolle verandering voor de wereldzeeën met duidelijke activiteiten die ze zowel op lokaal als op wereldwijd niveau kunnen nemen.

padi conservation blueprint for ocean action
Door onze blauwdruk voor natuurbescherming te verbinden aan de internationale agenda voor duurzaamheid, kunnen we ons inzetten voor een gezondere mensheid en planeet.

Op de Dag van de Aarde 2022 hebben we samen met de PADI AWARE Foundation een gezamenlijke Blauwdruk voor bescherming van de zee aangekondigd. Deze blauwdruk is erop gericht de Ocean Torchbearer-gemeenschap van fakkeldragers voor de zee, samen met ons netwerk van duikinstructeurs en PADI-duikcentra en -resorts te betrekken en te activeren. Deze gemeenschap bestaat uit miljoenen duikers en pleitbezorgers voor de zee over de hele wereld,  Ons doel is dat deze gemeenschap in het algemeen en plaatselijk gaat deelnemen aan initiatieven voor bescherming van de zee.


An aerial view of lush green islands tucked among blue bays

Wat is het belang van bescherming van 30% van de zee?

De gemeenschap van wetenschappers heeft bepaald dat door in 2030 te bereiken dat 30% van de wereldzeeën zijn beschermd, er veel voordelen voor de zee en de duikbranche zal zijn. Onder andere door:

  • Verbeterde ecosystemen die weerbaarder zijn tegen klimaatverandering, door een netwerk van volledig beschermde, goed geëquipeerde en ecologisch significante mariene zeereservaten.
  • Voorzien in essentiële bescherming van iconische mariene soorten en voor levensonderhoud van de miljoenen mensen die in de kustregio’s wonen.
  • Verhoogd en verduurzaamd belang in onderzoek van de gezonde onderwaterwereld, en te zorgen voor duurzaamheid in de duikbranche, de duikreiswereld en in het duiktoerisme.

Onze Blauwdruk voor Actie voor de Zee richt zich op vijf kerngebieden die dringend aandacht behoeven en gerichte actie voor balans in de zee: koraalriffen, klimaatverandering, afval in zee, kwetsbare soorten en zeereservaten. In elk van die gebieden ontwikkelen we een programma dat educatie en burgerwetenschap combineert om te zorgen voor verandering, en uiteindelijk bijdraagt aan het wereldwijde doel van 30% beschermde oceanen. 

Bekijk onze blauwdruk in actie bij de PADI AWARE Begunstigden, die toelagen hebben ontvangen om de Blauwdruk voor Actie voor de Zee verder te brengen. Van herstel van koraalriffen tot aan beperking van de klimaatverandering, de PADI AWARE Foundation heeft toegezegd tot 2025 ruim USD $5 miljoen te verstrekken om wereldwijd participatie, educatie, en pleitbezorging voor bescherming van de wereldzeeën te versnellen.

Er zijn veel mensen nodig om betekenisvolle verandering voor de zee teweeg te brengen. Hoe meer ambassadeurs voor de zee in actie komen, des te beter en sneller kunnen we de gezondheid van de zee herstellen.


two women clean up garbage on the beach

Waarom is in actie komen voor de zee zo belangrijk?

De bedreigingen waar de oceanen en de bewoners van de zee mee te kampen hebben aandacht nodig van individuen, organisaties en beslissers op overheidsniveau. Sterke pleitbezorgers voor de zee (dat ben jij!) kunnen overheden en gemeenschappen helpen hun beloftes op het gebied van natuurbescherming te behalen, zowel op lokaal als op wereldwijd niveau.

Hier volgen enkele manieren waarop jij betrokken kunt raken bij bescherming van de zee via de Blauwdruk voor Actie voor de Zee: 

  • Bezoek de Adopt the Blue Action Map van de PADI AWARE Foundation en ontdek hoe PADI-duikcentra helpen om de blauwdruk verder te brengen en hun lokale waterwereld te beschermen. Dat doen ze door duikstekken over de hele wereld te adopteren. Steek de helpende hand uit naar de duikcentra op deze plattegrond en kom erachter welke mogelijkheden er zijn voor vrijwilligers om zich in te zetten.
  • Neem contact op met een PADI-duikcentrum en stel je op de hoogte van wat zij doen en hoe jij kunt helpen. Of het nu bij jouw plaatselijke duikcentrum is op bij een van de vele duikcentra in 183 landen en overzeese gebieden op de wereld, er zijn talloze manieren waarop jij je kunt inzetten. Veel duikcentra werken samen met plaatselijke non-profitorganisaties en niet voor alle natuurbeschermingsprojecten is een duikbrevet nodig. Vraag bij het duikcentrum van jouw keuze na of zij mogelijkheden bieden voor het boven of onder water bijdragen aan projecten. 
  • Bekijk de Conservation Activities Locator voor nog andere fantastische manieren om bij jou in de omgeving betrokken te raken bij natuurbescherming.
  • Word een op natuurbescherming gerichte duiker of vervolg jouw duikopleiding met het volgen van alle cursussen over natuur- en milieubescherming die wij aanbieden. Duikers zijn kundige ambassadeurs voor de zee omdat zij in de unieke positie verkeren dat ze getuige zijn van de gevaren waar de zeeën mee te maken hebben, en daar verslag over kunnen doen. 
  • Meld je aan als Fakkeldrager voor de Zee en ontvang het hele jaar door nieuwsbrieven en berichten over activiteiten voor natuurbescherming die je zowel boven als onder water kunt uitvoeren. Door je hand op te steken als Fakkeldrager, kom je als eerste te weten welke mogelijkheden voor natuurbescherming er zijn, zoals nieuwe cursussen op dit gebied, mogelijkheden voor burgerwetenschapsprojecten en campagnes voor beleidsveranderingen die te maken hebben met de Blauwdruk voor Actie voor de Zee.

Wat wij als persoon en met elkaar doen, doet ertoe. Het gedeelde optimisme en de overtuiging dat verandering mogelijk is, gecombineerd met de concrete acties die door de bovengenoemde blauwdruk worden aangeboden, zorgt ervoor dat de gemeenschap van fakkeldragers een uitvoerbare oplossing is voor het creëren van een weerbaarder zee en een betere toekomst voor ons allemaal. 

Onze eerste Pijlers voor Verandering, en Bescherming van de Zee, geven beide onze al lang bestaande beweegredenen om de wateromgeving te beschermen en onze vernieuwde inzet om de wereldzeeën te behouden weer. Door miljoenen duikers over de hele wereld in hun kracht te zetten en in staat te stellen gerichte actie te ondernemen op het gebied van natuurbescherming, denken wij dat verandering mogelijk is.


happy divers celebrating in the water

Je vind hier meer informatie over onze missie voor natuurbescherming. Je kunt nu ook in actie komen door de belofte Save the Ocean Pledge te ondertekenen, een donatie te doen om haaien te beschermen of dor bij jou in de buurt te zoeken naar activiteiten voor natuurbescherming.


Share This