PADI Blueprint for Ocean Action ช่วยนักดำน้ำและผู้ที่ไม่ได้เป็นนักดำน้ำที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง

แก่มหาสมุทรอย่างมีความหมายด้วยการดำเนินการที่ชัดเจนที่พวกเขาสามารถทำได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ

โลก

padi conservation blueprint for ocean action
ด้วยการเชื่อมโยงแผนการอนุรักษ์ของเราเข้ากับวาระระหว่างประเทศเพื่อความยั่งยืน เราสามารถดำเนินการ
เพื่อทำให้ผู้คนและโลกมีสุขภาพดียิ่งขึ้นได้

ในวันคุ้มครองโลกปี 2022 โดยความร่วมมือกับมูลนิธิ PADI AWARE Foundation เราได้ประกาศเกี่ยว

กับ Blueprint for Ocean Conservation ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อมีส่วนร่วมและกระตุ้นชุมชนผู้นำ Ocean

Torchbearer ที่ประกอบไปด้วยนักดำน้ำและผู้สนับสนุนมหาสมุทรหลายล้านคนทั่วโลก พร้อมทั้งเครือข่าย

ครูสอนดำน้ำแบบสคูบาและผู้ประกอบการของ PADI เป้าหมายของเราคือชุมชนนี้จะมีส่วนร่วมในโครงการ

ริเริ่มการอนุรักษ์มหาสมุทรทั้งอย่างกว้าง ๆ และในระดับท้องถิ่น


An aerial view of lush green islands tucked among blue bays

การปกป้องพื้นที่ 30% ของมหาสมุทรนั้นมีความสำคัญอย่างไร

ชุมชนนักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดไว้ว่าการเข้าถึงการปกป้องมหาสมุทรให้ได้ 30% ภายในปี 2030 จะมีประโยชน์

มากมายสำหรับมหาสมุทรและอุตสาหกรรมการดำน้ำ ซึ่งรวมถึง:

  • ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นเนื่องจากมีเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่ได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างดีและมีความสำคัญทางนิเวศน์
  • การสร้างที่อยู่อาศัยที่สำคัญสำหรับสัตว์ทะเลที่เป็นเอกลักษณ์ตลอดจนการดำรงชีวิตของผู้คนนับล้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนชายฝั่ง
  • ความสนใจในการสำรวจโลกใต้น้ำที่สมบูรณ์ที่เพิ่มขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น ทำให้เกิดความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการดำน้ำ การเดินทางเพื่อการดำน้ำและการท่องเที่ยวเชิงดำน้ำ

Blueprint for Ocean Action ของเรามุ่งเน้นไปที่พื้นที่หลัก 5 ประการที่ต้องให้การพิจารณาอย่างเร่งด่วนและ

การดำเนินการที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างสมดุลให้กับมหาสมุทร ซึ่งได้แก่ แนวปะการัง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ

อากาศ ขยะในทะเล สัตว์ทะเลที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ซึ่งในแต่ละพื้นที่ เรากำลัง

พัฒนาโปรแกรมที่ผสมผสานการศึกษาและวิทยาศาสตร์พลเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะสนับ

สนุนเป้าหมายระดับโลกในการปกป้อง 30% ของมหาสมุทร

หากต้องการดู Blueprint In Action ของเรา โปรดดูที่ PADI AWARE Grantees ที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนา

Blueprint for Ocean Action ที่มีตั้งแต่การฟื้นฟูแนวปะการังไปจนถึงการลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

มูลนิธิ PADI AWARE Foundation ได้ให้คำมั่นที่จะมอบเงินทุนมากกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2025 เพื่อ

เร่งการมีส่วนร่วม การศึกษา และการสนับสนุนการปกป้องมหาสมุทรทั่วโลก

ในการทำสิ่งนี้จะต้องอาศัยผู้คนจำนวนมากเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้กับมหาสมุทร ยิ่งผู้พิทักษ์

มหาสมุทรระดมพลเพื่อดำเนินการได้มากเท่าไร เราก็จะสามารถฟื้นฟูสุขภาพของมหาสมุทรได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นเท่านั้น


two women clean up garbage on the beach

เหตุใดการลงมือดำเนินการเพื่อมหาสมุทรจึงมีความสำคัญมาก

ภัยคุกคามที่มหาสมุทรและผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้นต้องเผชิญจำเป็นต้องได้รับความสนใจจากบุคคล องค์กรและ

ผู้มีอำนาจตัดสินใจของรัฐบาล ผู้สนับสนุนมหาสมุทรที่แข็งแกร่ง (นั่นคือคุณ!) สามารถช่วยให้รัฐบาลและ

ชุมชนบรรลุพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกได้

ต่อไปนี้เป็นวิธีต่าง ๆ บางส่วนที่คุณสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มหาสมุทรผ่าน Blueprint for Ocean

Action ได้:

  • เยี่ยมชมแผนที่ Adopt the Blue Action Map ของมูลนิธิ PADI AWARE Foundation เพื่อดูว่าศูนย์ดำน้ำของ PADI ช่วยพัฒนาโครงการดังกล่าวและปกป้องน่านน้ำในท้องถิ่นของพวกเขาอย่างไร พวกเขากำลังทำเช่นนั้นโดยการดูแลสถานที่ดำน้ำทั่วโลก ติดต่อศูนย์ดำน้ำแห่งใดก็ได้บนแผนที่เพื่อดูว่ามีโอกาสในการเป็นอาสาสมัครในหน้าที่ใดได้บ้าง
  • ติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI เพื่อดูว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่บ้างและคุณสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรไม่ว่าจะที่ร้านดำน้ำในพื้นที่ของคุณหรือที่ผู้ประกอบการใด ๆ ใน 183 ประเทศและเขตแดนต่าง ๆ ทั่วโลกมีวิธีในการมีส่วนร่วมมากมายนับอย่างไม่ถ้วน ศูนย์ดำน้ำหลายแห่งร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในท้องถิ่นและโครงการอนุรักษ์บางโครงการก็ไม่จำเป็นต้องมีประกาศนียบัตรการดำน้ำในการเข้าร่วมสอบถามศูนย์ดำน้ำที่คุณเลือกว่าพวกเขาให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนโครงการบนบกหรือใต้น้ำหรือไม่
  • ลองดู Conservation Activities Locator เพื่อดูวิธีดี ๆ อีกวิธีหนึ่งในการมีส่วนร่วมกับงานอนุรักษ์ในบริเวณใกล้เคียง
  • มาเป็นนักดำน้ำที่มุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์หรือศึกษาด้านการดำน้ำของคุณต่อโดยการเรียนหลักสูตรการอนุรักษ์ทั้งหมดที่เราเปิดสอน นักดำน้ำคือหนึ่งในคือผู้สนับสนุนมหาสมุทรที่แข็งแกร่งที่สุด เพราะพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการเป็นพยานและรายงานเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มหาสมุทรของเรากำลังเผชิญ
  • ลงทะเบียนเป็นผู้นำ Ocean Torchbearer และรับข่าวสารและอัปเดตต่าง ๆ ตลอดทั้งปีเกี่ยวกับการดำเนินการอนุรักษ์ที่คุณสามารถทำได้ทั้งบนบกและใต้ผิวน้ำ เมื่อคุณยกมือรับในฐานะผู้นำ Torchbearer คุณจะเป็นคนแรกที่ได้รับรู้เกี่ยวกับโอกาสในการดำเนินการอนุรักษ์ เช่น หลักสูตรการอนุรักษ์ใหม่ ๆโอกาสด้านวิทยาศาสตร์พลเมืองและแคมเปญสนับสนุน Blueprint for Ocean Action โดยตรง

สิ่งที่เราทำเป็นการส่วนตัวและที่ทำร่วมกันล้วนมีความสำคัญ การมองโลกในแง่ดีและความเชื่อมั่นร่วมกันว่า

การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้ รวมกับการดำเนินการที่จับต้องได้ที่นำเสนอโดยโครงการข้างต้น ทำให้ชุมชน

Ocean Torchbearer เป็นทางออกที่เป็นไปได้ในการสร้างมหาสมุทรที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและอนาคต

ที่สดใสยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

Pillar of Change แรกของเรา คือการอนุรักษ์มหาสมุทร (Ocean Conservation) สะท้อนให้เห็นถึงหลัก

ปฏิบัติของเราในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางน้ำที่มีมายาวนานและความมุ่งมั่นครั้งใหม่ของเราในการปกป้อง

มหาสมุทร ด้วยการเสริมศักยภาพให้กับนักดำน้ำหลายล้านคนทั่วโลกด้วยความสามารถในการดำเนินการ

อนุรักษ์ เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้


happy divers celebrating in the water

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจการอนุรักษ์ของเราได้ที่นี่ หรือ ดำเนินการทันทีโดยลงนามในคำมั่น

สัญญา Save the Ocean Pledge การบริจาคเพื่อช่วยปกป้องฉลามหรือโดยการค้นหากิจกรรมการอนุรักษ์ใน

ท้องถิ่นใกล้ ๆ คุณ


Share This