อยากจะทำให้นักดำน้ำสคูบารู้สึกอายแทนไหม แค่ใช้คำศัพท์ด้านการดำน้ำที่พวกเขาไม่ใช้กันสองสาม

คำในการสนทนาครั้งต่อไปของคุณ เช่น: แว่นตาว่ายน้ำ หรือถังออกซิเจนก็เป็นคำที่ดีที่จะทำให้นักดำน้ำ

ตกใจ

นักข่าว บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว เพื่อนและครอบครัว นักเรียนดำน้ำสคา…จดบันทึกไว้ให้ดี ต่อไปนี้เป็น

วิธีพูดภาษาเกี่ยวกับการดำน้ำสคูบาอย่างถูกต้อง


คำศัพท์เกี่ยวกับการดำน้ำสคูบา – สิ่งที่ควรพูด

ห้ามพูดว่า: ออกซิเจน

ให้พูดว่า: อากาศ (Air) หรือก๊าซหายใจ (Breathing Gas)

การถามนักดำน้ำว่า “คุณหายใจออกซิเจนจำนวนเท่าไหร่” ถือเป็นการประกาศว่าคุณไม่รู้เกี่ยวกับการ

ดำน้ำสคูบาเลย นักดำน้ำใช้อากาศหรือก๊าซหายใจ นักดำน้ำ Technical Divers อาจใช้ Trimix และ

บางครั้งนักดำน้ำ Enriched Air Diver ที่ได้รับการรับรองแล้วก็เรียกก๊าซหายใจของพวกเขาว่า Nitrox

ห้ามพูดว่า: ถังออกซิเจน

ให้พูดว่า: ถังอากาศสคูบาหรือถังอากาศ

ดังที่นักดำน้ำได้รับการรับรองแล้วทุกคนรู้ดีว่าอากาศที่เราหายใจบนโลกนี้มีออกซิเจนเพียง 21 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ถูกต้องที่จะบอกว่านักดำน้ำหายใจจากถังออกซิเจน คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์สคูบาที่ถูกต้อง ได้แก่ ถัง

อาาศถังอากาศสคูบาบ็อทเทิล (Bottle) หรือไซลินเดอร์ (Cylinder) เหตุเดียวที่นักดำน้ำอาจหายใจจากถังที่มี

ออกซิเจนบริสุทธิ์นั้นคือที่ผิวน้ำหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน

A close-up of a scuba diver's fins, which is the correct scuba terminology to use instead of saying flippers

ห้ามพูดว่า: ฟลิปเปอร์ (Flippers)

ให้พูดว่า: ฟินหรือตีนกบ (Fins)

นักดำน้ำสคูบาและนักดำน้ำ Freedivers สวมตีนกบ (Fins) ไม่ใช่ฟลิปเปอร์ (Flippers) ตีนกบมีหลายรูป

ทรงและขนาด และเป็นส่วนสำคัญของชุดอุปกรณ์ของนักดำน้ำ

คำว่าฟลิปเปอร์อาจหมายถึง:

  • อุปกรณ์ทำอาหาร
  • มีอวัยวะของสัตว์ทะเลและนางเงือก
  • โลมาชื่อดัง

…แต่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่นักดำน้ำสวมที่เท้า

ห้ามพูดว่า: แว่นตาว่ายน้ำ (Goggles)

ให้พูดว่า: หน้ากาก (Mask)

นักว่ายน้ำสวมแว่นตาว่ายน้ำ นักดำน้ำสคูบาใช้หน้ากากที่สร้างขึ้นมาเพื่อการสำรวจใต้น้ำในความลึกโดย

เฉพาะ

  • เลนส์หน้ากากดำน้ำสคูบายังทำจากกระจกเทมเปอร์หรือวัสดุคอมโพสิตที่แข็งแกร่งอื่น ๆ ที่สามารถ

ทนต่อความดันที่มากได้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงไม่ต้องการใช้หน้ากากสำหรับการสน็อกเกอลิ่ง

เมื่อดำน้ำ

  • หน้ากากสำหรับดำน้ำสคูบาต่างจากแว่นตาว่ายน้ำตรงที่หน้ากากมีขอบเขตการมองเห็นที่กว้าง

และมีที่ครอบจมูกแบบปิด ซึ่งช่วยให้สามารถกำจัดน้ำที่รั่วไหลเข้าไปได้ (คำศัพท์เฉพาะสำหรับ

การดำน้ำสคูบาอย่างเป็นทางการคือการเคลียร์หรือไล่น้ำออกจากหน้ากาก)

A diver exiting the water wearing a scuba mask, which is specifically designed for scuba diving

ต่อไปนี้เป็นพจนานุกรมเล็กๆน้อยๆสำหรับคำศัพท์เกี่ยวกับการดำน้ำสคูบา

BC หรือเสื้อ BCD = อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว

โดยพื้นฐานแล้ว เสื้อ BCD สำหรับการดำน้ำสคูบา นั้นเป็นเหมือนเสื้อกั๊กที่มีถุงลม เสื้อ BCD ได้รับการออก

แบบมาเพื่อช่วยให้นักดำน้ำสามารถลอยตัวเป็นกลางที่ใต้น้ำได้โดยการเติมหรือปล่อยอากาศออกจากถุงลม

C-Card = Certification Card (บัตรรับรอง)

นักดำน้ำที่ได้รับการรับรองแล้วจะได้รับใบอนุญาตในการดำน้ำสคูบาที่เรียกว่า c-card บัตรรับรองการดำน้ำ

แบบพลาสติกหรือบัตรรับรองอิเล็กทรอนิกส์การดำน้ำสคูบานี้ประกอบด้วยรูปถ่ายของนักดำน้ำ ระดับการรับ

รอง วันที่เรียนจบหลักสูตร และชื่อครูผู้สอนที่ทำการรับรอง หากนักดำน้ำจบการฝึก Scuba Refresher เช่น 

PADI ReActivate อาจมีสติกเกอร์หรือข้อมูลอื่นที่บันทึกวันที่เสร็จสิ้นของกิจกรรมนั้น

DAN = Divers Alert Network

เมื่อนักดำน้ำพูดถึง DAN และ PADI พวกเขาไม่ได้พูดถึงผู้ชายชื่อ Dan และผู้หญิงชื่อ Patricia ซึ่ง Divers  

 Alert Network หรือที่รู้จักในชื่อ DAN เป็นสมาชิกที่สำคัญของอุตสาหกรรมการดำน้ำ DAN ส่งเสริมการ

ดำน้ำอย่างปลอดภัยผ่านการวิจัยและการศึกษา พวกเขายังมีประกันอุบัติเหตุการดำน้ำและการเดินทางอีก

ด้วย PADI หรือ Professional Association of Diving Instructor (สมาคมครูสอนดำน้ำมืออาชีพ) เป็น

องค์กรสำหรับฝึกอบรมการดำน้ำชั้นนำของโลก

Divemaster กับ Master Diver กับ Master Scuba Diver

คุณอาจเคยได้ยินคนพูดว่า “เพื่อนของฉันเป็น Master Diver” พวกเขาอาจกำลังพูดถึงคนที่เป็น PADI Master  

 Scuba Diver หรือ PADI Divemaster ก็ได้ PADI ไม่มีระดับนักดำน้ำ Master Diver (แต่กองทัพเรือสหรัฐฯ มี)

Divemaster ช่วยเหลือในหลักสูตรการดำน้ำสคูบาและเป็นผู้นำการดำน้ำแบบมีไกด์ ครูผู้สอนทุกคนเคย

เป็นได๊พ์มาสเตอร์มาก่อน ได๊พ์มาสเตอร์บางคนก็เป็น PADI Master Scuba Divers เหมือนกัน แต่เป็น

ความสำเร็จที่แตกต่างกันสองอย่าง

นาร์โคซิส (Narcosis)

คำว่า Gas Narcosis, Nitrogen Narcosis หรือแค่ Narked เป็นคำศัพท์ในการดำน้ำสำหรับปรากฏการณ์

ที่ส่งผลกระทบต่อนักดำน้ำเมื่อพวกเขาดำน้ำลึกลงไป ทำให้พวกเขารู้สึกถึงอาการต่าง ๆ ตั้งแต่ร่าเริงหรือวิตก

กังวล

Open Water

เมื่อมีคนบอกว่าพวกเขาต้องการเป็นนักดำน้ำหรือเรียนดำน้ำสคูบา สิ่งที่พวกเขากำลังอธิบายคือหลักสูตร  

 Open Water Diver ประกาศนียบัตร Open Water Diver ช่วยให้คุณสามารถดำน้ำด้วยตัวเองร่วมกับ

นักดำน้ำที่ได้รับการรับรองแล้วอีกคน

อาจจะสับสนเล็กน้อยเพราะมีหลักสูตร PADI Scuba Diver ด้วย นักดำน้ำ PADI Scuba Divers สามารถ

ดำน้ำภายใต้การควบคมดูแลโดยตรงของมืออาชีพของ PADI ถึงระดับความลึกสูงสุด 12 เมตร/40 ฟุตเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง PADI Scuba Diver และ PADI Open Water Diver

เร็กกูเลเตอร์ (Regulator) ตัวอ็อคโทพุส (Octopus) และ DV

คุณอาจต้องตั้งใจฟังให้ดีเพื่อดูว่านักดำน้ำกำลังพูดถึงปลาหมึกหรืออุปกรณ์ดำน้ำของพวกเขา สมมติ

ว่าเป็นอย่างที่สอง คุณอาจได้ยินคำศัพท์เกี่ยวกับการดำน้ำเหล่านี้เมื่อพูดถึงอุปกรณ์ที่จ่ายอากาศจาก

ถังดำน้ำสคูบาของนักดำน้ำ:

  • เร็กกูเลเตอร์ (Regulator) – พูดถึงทั้งเซ็ต (สายท่อและทั้งหมด) แต่ยังอาจใช้เพื่ออ้างถึง

ตัวเซ็คขั่นสเต็จ (Second Stage) เพียงอย่างเดียวได้ด้วย (ส่วนที่มีเมาท์พิส/Mouthpiece) 

นักดำน้ำมักเรียกว่าเร็กส์(Regs) อย่างย่อ ๆ

  • ตัวอ็อคโทพุส (Octopus) หรือ ‘octo’ – แม้ว่าบางครั้งจะใช้เพื่ออธิบายกลุ่มของสายท่อ 

(จึงเป็นที่มาของชื่อ) แต่โดยทั่วไปหมายถึงท่อสำรองและตัวเซ็คขั่นสเต็จ (Second Stage) 

ที่มักเป็นสีเหลืองและมีไว้สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน – หรือที่เรียกว่าออลเตอร์เน็ทแอร์ซอร์ส 

(Alternate Air Source)

  • Demand Valve (DV) – อีกคำหนึ่งสำหรับตัวเซ็คขั่นสเต็จ (Second Stage) เพราะว่ามัน

ให้ก๊าซหายใจตามความต้องการแก่นักดำน้ำในขณะที่นักดำน้ำหายใจเข้าและออก

A scuba diver setting up a set of regulators, who might use diving terms such as octopus or demand valve to describe them

The Bends

ชื่อเล่นของดีคอมเพรสชั่น ซิคเนส/Decompression Sickness (รูปแบบหนึ่งของ DCI) ซึ่งเป็นภาวะ

อันตรายที่ก๊าซละลาย ซึ่งโดยทั่วไปคือไนโตรเจน ก่อตัวเป็นฟองอากาศในเลือดหรือเนื้อเยื่อ มักเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงของความกดดันอย่างรวดเร็ว และเป็นเหตุทำให้นักดำน้ำต้องขึ้นสู่ความตื้นอย่างช้า ๆ 

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด ‘ Bent ‘

Vis

เมื่อนักดำน้ำบอกว่า ‘vis’ นั้นดีแค่ไหน พวกเขากำลังใช้คำสแลงของการดำน้ำสคูบาเพื่ออ้างถึงสภาพ

การมองเห็นในการดำน้ำของพวกเขา หรืออีกนัยหนึ่ง น้ำใสแค่ไหนและมองเห็นได้ไกลแค่ไหน


และสุดท้ายหมายเหตุเกี่ยวกับไวยากรณ์

การจะพูดว่า dived หรือ dove นั้นเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากในชุมชนดำน้ำ แต่คำตอบง่าย ๆ 

ก็คือทั้งสองคำนั้นถูกต้อง ขึ้นอยู่กับว่าคุณพูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกันหรือแบบอังกฤษ

Two scuba divers underwater who could say they either dived or dove together, as both diving words are grammatically correct

ตอนนี้คุณก็ทราบคำศัพท์พื้นฐานบางคำของภาษาดำน้ำสคูบาและทำความเข้าใจคำศัพท์และคำจำกัดความ

ในการดำน้ำของคุณอย่างถูกต้องแล้วแต่หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหลักสูตร PADI Open Water Diver 

เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมในการค้นหาคำตอบลองเข้าไปดูeLearningหรือติดต่อศูนย์ดำน้ำของ PADI ในท้องถิ่น

เพื่อเริ่มต้นเรียน


บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีหลีกเลี่ยงการดูเหมือนนักดำน้ำมือใหม่
ประกาศนียบัตรการดำน้ำสคูบา: ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้
5 สิ่งเกี่ยวกับเพื่อนที่ไม่ได้ดำน้ำของเราถามเรา

Share This