De Wereldwijde Telling van Haaien & Roggen is een nieuw burgerwetenschapsprogramma dat door PADI AWARE wordt geïntroduceerd. Het doel is om haaien- en roggenpopulaties te monitoren en tegen uitsterving te beschermen. Ongeveer een derde van de soorten haaien en roggen wordt met uitsterven bedreigd. Deze telling heeft als doel essentiële data te verzamelen en hun voortbestaan te verzekeren.

divers who dive with sharks can contribute to the global shark and ray census

De Wereldwijde Telling van Haaien & Roggen is een baanbrekend project dat zorgt voor de instandhouding en het voortbestaan van haaienpopulaties door:

 • Trends te laten zien en onderzoek te verbeteren
 • Overheden te helpen bij verplichtingen voor het beschermen van haaien
 • Uitbreiden van beschermde habitats en ondersteuning van ontwikkeling van zeereservaten 
 • Bevorderen van duurzaam haaien- en roggentoerisme
 • Bepalen van prioriteiten van soorten en beschermde gebieden

mobula ray fever baja peninsula

Wat is de Wereldwijde Telling van Haaien & Roggen?

Het programma nodigt iedereen uit – in en op het water, duikers en niet-duikers – om data te verzamelen en in te sturen van waarnemingen van haaien en roggen of het monitoren van specifieke locaties om trends in populaties te ontdekken. Vervolgens wordt een zorgvuldige wetenschappelijke analyse op de data gedaan, die wordt gebruikt bij het bepleiten van adequate bescherming van kwetsbare soorten haaien en roggen, en dus voor het bevorderen van gezonde populaties.

De Wereldwijde Telling van Haaien & Roggen verzamelt dat voor ondersteuning van:       

 • Stoppen van de teruggang van populaties haaien en roggen 
 • Ontwikkeling van beschermde gebieden voor haaien                           
 • Hulp aan herstel van de meest bedreigde soorten                          
 • Bevordering van essentieel onderzoek
 • Hulp voor het ontwikkelen van beschermingsplannen
 • Bescherming van leefomgevingen en rechtstreekse bijdragen aan lokale en nationale economieën
 • Vaststellen van prioriteiten ten aanzien van gebieden voor bescherming van haaien
 • Behoud van inheemse cultuur

De PADI Blauwdruk voor Actie voor de Zee bevat vijf sectoren van invloed. 

Hoe draagt het nieuwe programma bij aan de PADI Blauwdruk voor Actie voor de Zee? 

De Wereldwijde Telling van Haaien & Roggen draagt rechtstreeks bij aan de PADI Blauwdruk voor Actie voor de Zee door aan te sluiten op de doelen en strategieën voor bescherming van bedreigde soorten en de uitbreiding van zeereservaten. Meer gegevens over de populaties van haaien en roggen kan bijdragen aan de bescherming tegen uitsterving van kwetsbare soorten haaien en roggen. Bovendien kan de data die op een bepaalde locatie met de telling wordt verzameld leiden tot het instellen of uitbreiden van zeereservaten. Het in 2030 beschermen van 30% van de wereldzeeën is een belangrijke strategie die is benoemd in de Blauwdruk omdat zeereservaten cruciale habitats vormen voor mariene soorten en helpen om ecosystemen te herstellen en te beschermen.


Wat heeft de Wereldwijde Telling van Haaien & Roggen als doelstelling? 

De Wereldwijde Telling van Haaien & Roggen wil meerdere belangrijke doelen bereiken voor het beschermen en behouden van haaien- en roggenpopulaties. 

 • Trends laten zien in haaien- en roggenpopulaties en essentieel onderzoek verbeteren
 • Overheden helpen aan hun verplichtingen voor bescherming van haaien te voldoen
 • Uitbreiden van essentiële beschermende maatregelen voor de habitats van haaien en roggen en bijdragen aan de ontwikkeling van zeereservaten                         
 • Bevorderen van duurzaam en verantwoord haaien en roggentoerisme, helpen bij de bescherming van leefomgevingen, en bijdragen aan lokale en nationale economieën
 • Bepalen van prioriteiten in soorten en gebieden voor onze voortdurende inzet bij bescherming

In het algemeen zoekt de Telling van Haaien & Roggen cruciale gegevens en inzichten te geven die leiden tot inspanningen voor bescherming, bijdragen aan beleidsvorming, en promoten van duurzame gewoonten om de populaties van haaien en roggen te beschermen en te behouden. Dus door deze soorten beter te monitoren en te begrijpen, kunnen we gerichte acties inzetten om hun voortbestaan en de gezondheid van onze wereldzeeën te verzekeren.


A freediver floats with a shark in open water in Baja. The water is deep blue. Freedivers can contribute data to the global shark and ray census
Foto van Elizabeth Sides 

Wie kan meedoen met de Wereldwijde Telling van Haaien & Roggen? 

Iedereen in en op het water kan gegevens aanleveren voor de Wereldwijde Telling van Haaien & Roggen. Vooral duikers en fakkeldragers voor de wereldzeeën verkeren in de unieke positie om in actie te komen en haaien over de hele wereld te identificeren, ondersteunen en beschermen. Of je nu een doorgewinterde zee-avonturier bent of slechts af en toe een dagje op het water doorbrengt, je kunt je voorbereiden om lokaal in actie te komen voor wereldwijde impact. 


Wanneer begint het programma?

Het programma wordt in 2023 en 2024 opgezet, getest en in vijf fasen uitgerold. 


PADI AWARE

Al dertig jaar lang is PADI AWARE actief betrokken bij de bescherming van haaien. Gedurende die periode is baanbrekend werk verricht om kwetsbare haaiensoorten te beschermen, en maatregelen zoals limieten op visvangst en handelsbeperkingen in te stellen. 

two sharks aware certification card

Naast de Wereldwijde Telling van Haaien & Roggen bevordert PADI AWARE duurzame gewoonten in het haaientoerisme, zorgt voor ethische interactie en minimalisering van negatieve gevolgen. 

PADI AWARE blijft zich inzetten voor bescherming van soorten, behoud van habitats, en bevordering van onderzoek. Vooruit kijkend, zal een herziene Shark Conservation specialty-cursus een nieuwe golf aan actieve participatie uit de duikgemeenschap teweegbrengen. Ontegenzeglijk zal samenwerking en innovatie, met anderen inzetten voor collectieve actie en pleiten voor beleid voor bescherming van haaien en hun ecosystemen daarbij belangrijk zijn.


Vandaag doneren, morgen haaien beschermen

De Wereldwijde Telling van Haaien & Roggen van PADI AWARE heeft nu een speciale reisbeker van roestvrij staal in de aanbieding voor USD $40 ter ondersteuning van de beschermende inspanningen voor de haai. Met de aanschaf van de reisbeker ondersteun je dit nieuwe innovatieve beschermingsprogramma en ontvang je zelf een herbruikbaar, milieuvriendelijk product. Op de reisbeker staat een hamerhaai afgebeeld, die je herinnert aan het belang van bescherming van haaien.  Alle opbrengesten uit de verkoop van de reisbekers gaan rechtstreeks naar ondersteuning van de Wereldwijde Telling van Haaien & Roggen van PADI AWARE en de missie om uitsterving van haaien en roggen een halt toe te roepen.


Partners & Grote Donoren

We hebben een bedrag van USD $50.000 voor fondsenwerving als doel gesteld om de technologie voor dataverzameling verder te ontwikkelen, en er bestaat nu de mogelijkheid om officieel sponsor van het programma te worden. Klik voor meer informatie op onderstaande knop.


Share This