Elke dag zijn er geweldige mensen bezig om onze zee te redden. De PADI AWARE Foundation helpt hun blauwe dromen om te zetten in concrete acties. En ze vragen ons om te helpen.


Waarom zouden we ons druk maken?

Laten we het onder ogen zien. Onze natuurlijke wereld staat voor talloze uitdagingen. Sommige zijn beangstigend, zoals klimaatverandering, voedselonzekerheid en de diersoorten die met uitsterven bedreigd worden. Bovendien zijn veel van de ergste problemen in zee aan ons zelf te danken. Bijvoorbeeld afval in zee, plasticvervuiling, chemische lozingen, overbevissing en vernietiging van habitats.

Maar voor elk negatief stemmend verhaal dat we horen, is er ook een opbeurend verhaal – over de mensen die zich inzetten om onze planeet en zee te redden en te beschermen. Zij maken de zeebodem schoon en stoppen de vervuiling bij de bron Verder zorgen ze voor nieuwe beschermingsmaatregelen voor kwetsbare soorten en hun leefgebieden, en vinden manieren om de klimaatverandering te vertragen.

Dit zijn de ontvangers van PADI AWARE-gemeenschapssubsidies. Zij creëren de toekomst die wij willen zien. We dragen ze op handen.


Het gemeenschapssubsidieprogramma ondersteunt redders van de zee

Het PADI AWARE Mission Hub-gemeenschapssubsidieprogramma gaat nog een stap verder. Ze bieden noodzakelijke financiering aan degenen die zich inzetten om onze zee te redden. De subsidies bieden financiële steun aan elementaire beschermingsprojecten en resultaatgerichte activiteiten.

“Het gemeenschapssubsidieprogramma is een tastbaar voorbeeld van onze toewijding aan de nieuwe missie van de stichting om lokale actie voor wereldwijde bescherming van de zee te stimuleren“, zegt Danna Moore, Global Director van PADI AWARE Foundation. “We kunnen onze collectieve milieubeschermingsdoelstellingen simpelweg niet bereiken zonder samen te werken met lokale gemeenschappen”.

Goff filmt een Malagassisch gemeenschap die van de zee als voedselbron afhankelijk is – Foto door Andrea Ferrari

Hoe het werkt

  1. PADI AWARE nodigt in aanmerking komende PADI-duikcentra en non-profit milieuorganisaties uit om een aanvraag in te dienen tijdens bepaalde perioden van het jaar. Daarnaast worden de criteria voor subsidieverlening breed gedeeld om zoveel mogelijk nieuwe en innovatieve initiatieven te stimuleren.
  2. Medewerkers en leden van de Raad van Bestuur van PADI AWARE beoordelen elk voorstel en selecteren de begunstigden. Bovendien wordt rekening gehouden met de afstemming van het project op de doelstellingen van de Stichting, het vermogen om de gestelde doelen te bereiken, meetbare resultaten, begroting, haalbaarheid, en meer.
  3. De begunstigden krijgen subsidie om hun project te realiseren. Het maximale subsidiebedrag is 10.000 dollar. De fondsen kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van diverse project gerelateerde uitgaven en diensten.
  4. Aan het einde van de financieringscyclus brengen de begunstigden verslag uit over de projectresultaten en de opgedane ervaring.

Een focus op wat het belangrijkst is

Eerdere en huidige subsidies zijn toegekend aan initiatieven en projecten die rechtstreeks bijdragen aan de PADI’s blauwprint voor actie voor de zee, de basis van PADI AWARE’s milieubeschermingsstrategie.

de PADI-blauwprint voor actie voor de zee, omvat vijf thema’s waar we impact willen maken.

Er zijn vijf thema’s waar we impact willen maken, die aansluiten bij belangrijke problemen voor de mariene wereld:

  • Het verwijderen van afval uit zee
  • Het aantal beschermde mariene gebieden (MPA’s) uitbreiden
  • Bedreigde en kwetsbare mariene soorten beschermen
  • Het herstel van koraalriffen versnellen
  • De ecologische voetafdruk van de duikindustrie verminderen en compenseren

Deze thema’s dragen rechtstreeks bij aan het Decennium van de Wetenschap voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Samen vormen ze ook het Decennium van actie voor de zee van PADI. Daarom financiert PADI AWARE projecten en initiatieven die aansluiten bij deze vijf thema’s.


Maak kennis met de ontvangers van subsidies

Vooruitlopend op Earth Day 2022 heeft PADI AWARE de eerste ontvangers van de nieuwe gemeenschapssubsidies bekendgemaakt. Van het herstel van reuzekelp tot de bescherming van een nieuwe zeeschildpaddensoort. Zij werkten daar waar zij de grootste nood zagen.

Daarnaast is in augustus 2022 de tweede subsidieaanvraagronde van start gegaan. Hiertoe behoren leiders op het gebied van de mariene wereld en natuurbehoud. Zij creëren nieuwe beschermingszones voor zeeschildpadden, koraalkwekerijen, actieplannen voor de gemeenschap, beschermde zeegebieden en meer. Laten we een kijkje nemen:


1. PADI-blauwdruk voor actie voor de zee: het afvalprobleem in zee

De subsidies in 2022 voor de aanpak van afval in zee zullen gebruik maken van het onlangs vernieuwde Dive Against Debris-programma. Individuele duikers en deelnemende organisaties kunnen van elke duik een instrument maken voor beleidsvorming (#EveryDiveASurveyDive). Eerst rapporteren ze wat ze zien (of niet zien) aan afval in zee in de PADI AWARE mobiele app. Vervolgens worden deze gegevens toegevoegd aan de database die ook wordt gebruikt om te pleiten voor betere afvalbeheerprogramma’s.

Dive Against Debris
Dives Against Debris® is een van de meest effectieve manieren waarop duikers het plastic afvalprobleem in zee kunnen bestrijden.

Overheden en organisaties vergelijken de hoeveelheden afval die tijdens Dives Against Debris-duiken worden gevonden voor, tijdens en na de invoering van nieuwe afvalbeheertactieken. Hierdoor kunnen zij uitvinden wat echt werkt om afval uit onze waterwegen te houden. Zo kunnen individuele duikers helpen onze zeeën schoon te maken en bijdragen aan concrete beleidsveranderingen voor de toekomst. Bekijk de PADI AWARE Dive Against Debris-wereldkaart om een beeld te vormen van de inspanningen van de hele duikgemeenschap.

Bovendien is het expliciete doel van de sector om afval in zee in bepaalde landen met 50% te verminderen door middel van strategische partnerschappen en opruimacties.


2. PADI-blauwdruk voor actie voor de zee: beschermde zeegebieden

Je hebt misschien gehoord van het “30 x 30”-initiatief. Deze beweging vraagt regeringen zich ertoe te verbinden 30% van alle land en water tegen 2030 te beschermen. Dat is essentieel om de klimaatverandering af te remmen en de ergste gevolgen ervan te verzachten. Daarnaast om de biodiversiteit te behouden en de wereldwijde uitsterving een halt toe te roepen. En verder om ervoor te zorgen dat alle gemeenschappen toegang hebben tot schone lucht, water en buitenruimtes.

Daarom steunt de blauwdruk voor actie voor de zee van PADI onderzoek om meer beschermde zeegebieden in te stellen. Daarnaast worden lokale duikcentra, organisaties en overheden aangemoedigd om aan de hand van Adopt the Blue meer mariene ecosystemen als beschermde gebieden aan te wijzen. Onderzoek toont aan dat visserijvrije zones een “spillover-effect” hebben en leiden tot gezondere vis- en zeedierenpopulaties zowel in eigen land als daarbuiten.

Beqa Adventure Divers ontving in augustus 2022 subsidie en werkt aan het herstel van Fiji’s Shark Reef Marine Reserve als beschermd zeegebied. Van het geld doen ze onderzoek naar vissoorten en de visstand. Ze willen nagaan welke impact stroperij had op de lokale vispopulaties tijdens de pandemie. En ze werken aan een toekomst met een meer overvloedige visstand. Ze willen ook de gezondheid van het ecosysteem versterken door het herstel van koralen en doopvontoesters.

Natasha Marosi, directeur Natuurbehoud, hoopt dat vervolgonderzoeken zullen aantonen dat de uitstervende  soorten weer opleven. “Het geeft hoop als de biodiversiteit herstelt en dat Shark Reef Marine Reserve weer een heiligdom wordt. Dit niet alleen voor haaien, maar voor elk dier dat het ecosysteem van het rif ’thuis’ noemt”, zegt ze.


3. PADI-blauwdruk voor actie voor de zee: kwetsbare soorten

Wetenschappers hebben gewaarschuwd dat het verlies aan biodiversiteit en uitstervingde volgende grote uitdaging voor onze natuurlijke wereld worden. Inderdaad, ecosystemen die in miljoenen jaren zijn geëvolueerd hebben een vaak ongezien evenwicht. Elke soort is belangrijk voor een andere, en het verlies van een soort heeft gevaarlijke gevolgen.

Haaien en roggen zijn bijzonder kwetsbaar. Onderzoekers schatten dat door overbevissing meer dan een derde van de haaien- en roggensoorten en chimaerasoorten met uitsterven wordt bedreigd. In veel zeegebieden zijn zij de belangrijkste roofdieren. Dit betekent dat de cruciale functies die zij binnen het ecosysteem vervullen verloren gaan wanneer soorten uitsterven.

schooling grey sharks in australia, one of the best places to dive with sharks
Haaien zijn van cruciaal belang in het mariene ecosysteem.

Daarom wijdt PADI AWARE een van zijn actiegebieden binnen de blauwdruk aan de bescherming van bedreigde mariene soorten. Concreet hoopt de stichting het aantal met uitsterven bedreigde haaien en roggen met 25% te verminderen. De organisatie voert ook nationale beschermingscampagnes om jouw stem aan de beleidstafel te versterken. We willen een sprankje hoop zijn voor haaien en roggen.


4. PADI-blauwdruk voor actie voor de zee: koraalriffen

Koraalriffen worden de regenwouden van de zee genoemd. Hoewel ze slechts 1 à 2 % van de zeebodem beslaan, herbergen ze meer dan 25 % van het mariene leven. Ze voorzien ons van voedsel en prachtige zeedieren om van te genieten tijdens het duiken.

Helaas zijn koraalriffen ook een van de meest bedreigde ecosystemen op onze planeet. Bovendien schatten wetenschappers dat we tegen 2050 90% van de koraalriffen kunnen verliezen. Daarom maken de ontvangers van subsidie gebruik van burgerwetenschapsprogramma’s om koralen in belangrijke rifomgevingen te herstellen. Op deze manier hopen zij de verwoestende achteruitgang van koraalgebieden, waarvan wij getuige zijn, te beperken. Bovendien hoopt PADI AWARE door deze inspanningen 5% van de koraalriffen in de wereld te herstellen en lokale gemeenschappen bij dit belangrijke werk te betrekken.

Neem bijvoorbeeld Gili Hai Conservation. Het project Coral Catch van deze organisatie geeft 20 Indonesische vrouwen de kans om een carrière in het behoud van de zee na te streven. Ze ontvangen  subsidie om koraal te herstellen.

The coral catch women of Gili Shark hold up signs
De “Coral Catch Superwomen” houden borden omhoog die hun hoop voor de zee uitdrukken. Gili Shark Conservation

“Ons doel is een gemeenschap te creëren van vrouwen die zich samen inzetten voor een gezonde zee en werken aan het herstel van riffen in Indonesië”, zegt oprichter en directeur Rose Huizenga.

Het project richt zich ook op de 18 populairste duikstekken in het Gili Matra Marine Park. De deelnemers zorgen ervoor dat deze duikstekken deel uitmaken van het PADI AWARE Adopt the Blue-programma. En dat  elk jaar minstens 400 koepels worden geplaatst voor het herstel van rifkoraal.

Huizenga zegt: “Iemand de kans geven om zijn droom te verwezenlijken is het mooiste gevoel ter wereld. Er is moed, passie en toewijding voor nodig om je dromen te volgen en de gebaande paden te verlaten om een ‘Coral Catch Superwoman’ te worden.”


5. PADI-blauwdruk voor actie voor de zee: klimaatverandering

Seagrass flows in the current.
Een zeegrasweide in de Middellandse Zee. Kosamare

Het is geen geheim dat klimaatverandering en de mariene wereld onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wetenschappers onderzoeken echter in welke mate dit het geval is. Wij leren voortdurend meer over “blue carbon”-omgevingen die gelijktijdig CO2 uit de atmosfeer onttrekken, zuurstof produceren en belangrijke habitats vormen voor het mariene leven. Deze mangrovebossen en zeegrasvelden zijn de sleutel tot onze collectieve strijd tegen de opwarming van de aarde. Daarom staan zij centraal in de strategieën van PADI AWARE om klimaatverandering tegen te gaan.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de hele toeleveringsketen van de PADI-organisatie CO2-neutraal wordt en dat de blue carbon habitats worden beschermd en hersteld. Bovendien zou dit de ecologische voetafdruk van de duikindustrie verminderen en compenseren. Daarnaast zetten PADI-fakkeldragers zich in voor het herstellen, beschermen en financieren van meer mangrove- en zeegrasgebieden om de CO2-uitstoot te compenseren.

A diver holds a transect tape across a seagrass meadow as another takes notes underwater
Duikers werken aan onderzoek en herstel van zeegrasvelden omdat ze belangrijke verzamelgebieden zijn voor blauwe koolstof. Kosamare

Neem het Posidonia-herstelproject van Kosamare in Kefalonia, Griekenland. Vertegenwoordiger Alex McMaster zegt: “Posidonia oceanica [(algemeen bekend als Neptunusgras of Mediterraan lintkruid)] behoort tot een van de belangrijkste ecosystemen in het Middellandse Zeegebied. Het wordt beschermd door de Vogel- en Habitatrichtlijn van de EU, maar wordt nog steeds sterk bedreigd, onder meer door de aanzienlijke effecten van de pleziervaart.”

Daarom zal Kosamare de komende drie jaar prioritaire zeegrasvelden controleren en selecteren voor permanente milieuvriendelijke aanlegplaatsen en herstelwerkzaamheden. Bovendien zullen de aanlegplaatsen toekomstige schade door de scheepvaart helpen voorkomen. Het zal het herstel van Posidonia een aantal van deze kritieke habitats en verzamelgebieden voor Blue Carbon nieuw leven inblazen. Bij deze processen zal de plaatselijke gemeenschap worden betrokken.

Dit werk zal “het vermogen aantonen van kleine organisaties en gemeenschappen om te mobiliseren voor verandering in het licht van de klimaatcrisis”, zegt hij.


En dit is waar jij en ik een rol spelen

Nu we enkele van de fantastische mensen hebben ontmoet die in augustus 2022 subsidie hebben ontvangen, en hun impact op het milieu hebben gezien, is het tijd om de cirkel te sluiten. Dit is waar jij en ik een rol spelen.

De derde en laatste oproep tot het indienen van subsidieaanvragen sloot op 22 oktober 2022. De toekenning van subsidies zullen op 16 december 2022 worden bekend gemaakt.

Moore zegt: “Wij zijn een als publieke milieuorganisatie afhankelijk van individuele donateurs uit de hele wereld om broodnodige impact op de mariene wereld te hebben. We zijn verheugd subsidie te kunnen verstrekken aan anderen die zich inzetten voor de bescherming en het behoud van de zee..”

An aerial view of lush green islands tucked among blue bays
de Rock Islands van Palau gezien van bovenaf.

Door te doneren aan de Stichting helpen wij deze en toekomstige ontvangers van subsidies te financieren. Zij doen al het broodnodige werk om onze zee te redden, en onze steun zal hen helpen dat meer en sneller te doen. Door hun inspanningen en met onze steun kunnen we de zee, waar we allemaal zo van houden, helpen redden.

We hebben je hulp nodig.

Door de Stichting en haar gemeenschapssubsidies te steunen, helpen we feitelijk de participatie, voorlichting en belangenbehartiging ter bescherming van de zee te versnellen.


Meer lezen:

Share This

Gerelateerde berichten