คุณได้ลองทำประสบการณ์ PADI Discover Scuba Diving แล้วหลงรักการดำน้ำแบบสคูบาและคุณกำลังสงสัยว่าขั้นตอนต่อไปของคุณควรเป็นอย่างไร


Open Water Diver คือขั้นตอนต่อไปหลังจาก Discover Scuba Diving

หากคุณรู้ว่าการดำน้ำแบบสคูบาเป็นสิ่งที่คุณต้องการทำต่อไป ทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณคือการได้รับการรับรอง ระดับแรกของการรับรองการดำน้ำแบบสคูบาคือหลักสูตร PADI Open Water Diver Course และเมื่อเรียนจบหลักสูตร คุณจะสามารถไปดำน้ำร่วมกับบัดดี้ที่ระดับความลึกสูงสุด 18 เมตร/60 ฟุต ประกาศนียบัตร PADI Open Water Diver นั้นได้รับการยอมรับทั่วโลก และยังเป็นตั๋วของคุณสู่การผจญภัยดำน้ำแบบสคูบาตลอดชีวิต

หลักสูตร Open Water Diver Course ประกอบไปด้วยสามองค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนาความรู้ (ทฤษฎี) การดำน้ำในแหล่งน้ำจำลอง (Confined Water) และการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ (Open Water) แต่ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการดำเนินการประสบการณ์Discover Scuba Diving ของคุณอาจนับรวมในหลักสูตร Open Water Diver ของคุณ


วิธีการใช้โปรแกรม Discover Scuba Diving ของคุณเป็นเครดิตสำหรับหลักสูตร Open Water Diver

หากคุณยังไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม Discover Scuba Diving แต่กำลังวางแผนและคิดว่าคุณอาจต้องการที่จะได้รับการรับรองในภายหลัง โปรดแจ้งให้ครูผู้สอนของคุณทราบอย่างชัดเจนเมื่อจองประสบการณ์ Discover Scuba Diving ครูผู้สอน Discover Scuba Diving Instructor ของคุณสามารถดำเนินสอนโปรแกรมในลักษณะที่จะนับรวมในหลักสูตร Open Water Diver Course ของคุณได้ เมื่อรู้เกี่ยวกับแผนของคุณ ซึ่งจะช่วยลดเวลาและบ่อยครั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของหลักสูตรเพื่อรับการรับรองของคุณ

เช่นเดียวกับหลักสูตร Open Water Diver Course ประสบการณ์ Discover Scuba Diving ยังประกอบด้วยทฤษฎี การดำน้ำในแหล่งน้ำจำลอง (Confined Water) และทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ (Open Water) หากครูผู้สอนของคุณทราบว่าคุณวางแผนที่จะเรียนหลักสูตร Open Water Diver Course ต่อภายใน 12 เดือนข้างหน้า พวกเขาสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าการดำน้ำในแหล่งน้ำจำลองและในแหล่งน้ำธรรมชาตินั้น จะนับเป็นการดำน้ำในแหล่งน้ำจำลองและการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติได๊พ์แรกของหลักสูตร Open Water Diver Course ของคุณ ซึ่งหมายความว่าแทนที่จะต้องทำการดำน้ำในแหล่งน้ำจำลอง (Confined Water) ห้าได๊พ์และในแหล่งน้ำธรรมชาติ (Open Water) สี่ได๊พ์เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็นนักดำน้ำ Open Water Diver คุณจะต้องทำการดำน้ำในแหล่งน้ำจำลอง (Confined Water) เพิ่มอีกเพียงสี่ได๊พ์และในแหล่งน้ำธรรมชาติ (Open Water) อีกสามได๊พ์

ในทุก ๆ ประสบการณ์ Discover Scuba Diving ผู้เข้าร่วมต้องทำทักษะต่อไปนี้ในแหล่งน้ำจำลอง:

 • การเติมลมและการปล่อยลมออกจากเสื้อ BCD ของคุณบนผิวน้ำ
 • การหายใจอยู่ใต้น้ำ
 • การไล่น้ำออกจากเร็กกูเลเตอร์
 • การหาเร็กกูเลเตอร์กลับคืนมา
 • การไล่น้ำที่มีเพียงบางส่วนออกจากหน้ากาก
 • ฝึกเทคนิคการปรับสมดุล

สำหรับการดำน้ำในแหล่งน้ำจำลองของ Discover Scuba Diving เพื่อนับรวมในหลักสูตร Open Water Diver Course คุณจะต้องทำทักษะเพิ่มเติมเหล่านี้ให้ครบสมบูรณ์:

 • สวมใส่อุปกรณ์สคูบาของคุณ (โดยมีการช่วยเหลือ) และปรับให้พอดี
 • ทำการตรวจเช็คความปลอดภัยก่อนการดำน้ำ (Predive Safety Check) กับบัดดี้
 • หายใจจากตัวออลเตอร์เน็ทแอร์ซอร์ส (Alternate Air Source) ที่นักดำน้ำอีกคนให้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วินาที
 • ลงสู่ความลึกในน้ำลึกที่ไม่สามารถยืนถึงในอัตราความเร็วที่สามารถควบคุมได้
 • ว่ายน้ำโดยใช้อุปกรณ์สคูบาในขณะเดียวกันก็ยังคงควบคุมทั้งทิศทางและความลึก
 • ควานหาและอ่านมาตรวัดความดันอากาศใต้น้ำและส่งสัญญาณว่ามีอากาศเพียงพอหรือต่ำ ตามแถบเครื่องหมายเตือนของมาตรวัดและ/หรือขีดจำกัดอากาศที่กำหนดไว้
 • เข้าใจและสามารถส่งสัญญาณมือต่าง ๆ ได้
 • ขึ้นสู่ความตื้นโดยใช้เทคนิคที่ถูกต้อง
 • อยู่ใกล้กับบัดดี้ในระยะที่สามารถเอื้อมถึง
 • ว่ายน้ำที่ผิวน้ำโดยคว่ำหน้าลงในขณะที่หายใจจากเร็กกูเลเตอร์หรือสน็อกเกอล์
 • หลังจากขึ้นสู่ผิวน้ำแล้ว ให้สวมหน้ากากและหายใจจากเร็กกูเลเตอร์ต่อไปขณะที่ใช้ตัวเติมอากาศความดันต่ำ (Low Pressure Inflator) เพื่อให้เกิดการลอยตัวเป็นบวก
 • ปล่อยลมออกจากเสื้อ BCD จากนั้นให้เติมลมโดยใช้ปากเป่าจนลอยตัวเป็นบวกอยู่บนผิวน้ำ

นี่อาจดูเหมือนมาก แต่ในความเป็นจริงทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย คุณอาจทำทักษะเพิ่มเติมเหล่านี้ได้ในขณะฝึกประสบการณ์ Discover Scuba Diving


บอกครูผู้สอนเกี่ยวกับแผนของคุณ

หากคุณตั้งใจจะเรียนหลักสูตร Open Water Diver Course กับครูผู้สอนคนอื่นหรือที่ศูนย์ดำน้ำอื่น ซึ่งไม่ใช่ที่ที่คุณจะเรียนจบโปรแกรม Discover Scuba Diving ของคุณ เป็นสิ่งสำคัญที่ครูผู้สอน Discover Scuba Diving Instructor ของคุณจะบันทึกว่าคุณได้ทำทักษะเพิ่มเติมที่จำเป็นครบสมบูรณ์แล้ว เพื่อชดเชยช่วงแรกของหลักสูตร Open Water Diver Course

ครูผู้สอนจะบันทึกประสบการณ์ของคุณโดยใช้หน้าสำหรับบันทึกของคู่มือ Discover Scuba Diving Participant Guide ซึ่งมีพื้นที่ให้พวกเขาเพิ่มบันทึกด้วยตนเองในส่วนสำหรับเขียนความคิดเห็น ว่าคุณได้ทำการดำน้ำในแหล่งน้ำจำลอง (Confined Water) ได๊พ์ที่ 1 เสร็จสมบูรณ์แล้ว และหากคุณได้ทำการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ (Open Water) ได๊พ์ที่ 1 อีกทางหนึ่ง ครูผู้สอนของคุณอาจจัดเตรียมเอกสารบันทึกข้อมูลนักเรียนให้สำหรับหลักสูตร PADI Open Water และเซ็นชื่อในส่วนของการดำน้ำในแหล่งน้ำจำลอง (Confined Water) ได๊พ์ที่ 1 และการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ (Open Water) ได๊พ์ที่ 1 อย่าลืมเก็บเอกสารนี้ให้ปลอดภัยและมอบให้กับครูผู้สอนหลักสูตร Open Water ของคุณเมื่อคุณลงทะเบียน


คุณมีเวลา 1 ปีในเรียนหลักสูตร Open Water Diver Course

จดวันที่ที่คุณเข้าร่วมประสบการณ์ PADI Discover Scuba Diving ของคุณไว้ การดำน้ำในแหล่งน้ำจำลอง (Confined Water) และการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ (Open Water) ของคุณมีอายุหนึ่งปี หากคุณเริ่มหลักสูตร Open Water Diver มากกว่าหนึ่งปีหลังจากเรียนจบประสบการณ์ Discover Scuba Diving คุณจะต้องทำการดำน้ำในแหล่งน้ำจำลอง (Confined Water) ได๊พ์ที่หนึ่งและการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ (Open Water) ได๊พ์ที่หนึ่งอีกครั้ง


คุณพร้อมที่จะดำน้ำและเริ่มการผจญภัยดำน้ำแบบสคูบาของคุณหรือยัง เริ่มต้นด้วยการค้นหาศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ใกล้ ๆ คุณโดยใช้ PADI Dive Shop Locator

Share This