คุณกำลังคิดที่จะเปลี่ยนจากการดำน้ำเป็นงานอดิเรกให้เป็นอาชีพแทนใช่ไหม คุณกำลังพยายามตัดสินใจ

ว่าการเป็นได๊พ์มาสเตอร์ (Divemaster) ของ PADI หรือครูผู้สอน (Instructor) ของ PADI ที่จะเป็นบทบาท

ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

หากคุณรู้สึกอยากเป็นมืออาชีพของ PADI การเข้าใจความแตกต่างระหว่างการทำงานในฐานะได๊พ์

มาสเตอร์และครูผู้สอนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งสองตำแหน่งนี้มีส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมการดำน้ำแต่

ด้วยวิธีที่แตกต่างกันมาก


ได๊พ์มาสเตอร์ (Divemaster) ของ PADI (หรือ DM)

โดยส่วนใหญ่แล้วได๊พ์มาสเตอร์จะเป็น “ผู้นำการดำน้ำ” ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของ

นักดำน้ำที่ได้รับการรับรองแล้ว หากคุณเคยเดินทางไปต่างประเทศและดำน้ำโดยมีไกด์ดำน้ำ ไกด์

คนนั้นก็น่าจะเป็นได๊พ์มาสเตอร์ พวกเขารู้จักสถานที่ดำน้ำในพื้นที่เป็นอย่างดี พวกเขาแบ่งกลุ่มและ

จัดการด้านโลจิสติกส์ และจัดการปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน

ดำน้ำ ทำการอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับการดำน้ำ การแจกจ่ายอุปกรณ์เช่า การประสานงานของเรือ

ตลอดจนกิจกรรมใต้น้ำ

ได๊พ์มาสเตอร์ของ PADI ยังสามารถช่วยเหลือครูผู้สอนในหลักสูตรต่าง ๆ ตั้งแต่หลักสูตร PADI Open  

Water Diver ไปจนถึงหลักสูตรการศึกษาต่อสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ได๊พ์มาสเตอร์ไม่สามารถสอนหลักสูตร

แกนกลางของ PADI ได้อย่างอิสระด้วยตัวเอง ดังนั้น หากคุณต้องการเป็นผู้นำการดำน้ำและช่วยเหลือ

ครูผู้สอน (แต่การสอนไม่ใช่หน้าที่ของคุณ) ประกาศนียบัตร PADI Divemaster ก็จะเป็นตัวเลือกที่

เหมาะสมสำหรับคุณ

Kelp Forest - California - Underwater - Divemaster

ในการเป็นได๊พ์มาสเตอร์ คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับการดำน้ำและมีประกาศนียบัตร

ต่อไปนี้: Open Water Diver, Advanced Open Water Diver, Rescue Diver และมีประกาศนียบัตร

EFR Primary and Secondary Care (CPR and First Aid) ที่เป็นปัจจุบัน คุณต้องมีบันทึกการดำน้ำ 40

ได๊พ์ก่อนจึงจะสามารถเริ่มโปรแกรม PADI Divemaster และมีบันทึกการดำน้ำ 60 ได๊พ์ก่อนที่จะจบหลักสูตร

หลักสูตร PADI Divemaster จะช่วยยกระดับทักษะการดำน้ำของคุณไปอีกขั้น และคุณจะได้เรียนรู้ทุกสิ่ง

เกี่ยวกับการวางแผนและการประสานงานทริปดำน้ำต่าง ๆ ตลอดจนถึงวิธีการทำงานของสถานประกอบ

การดำน้ำจากภายใน


ครูผู้สอน Open Water Scuba Instructor (OWSI)

ครูผู้สอน PADI Open Water Scuba Instructor สามารถสอนหลักสูตรแกนกลางของ PADI ได้

ทั้งหมดตั้งแต่ระดับ Open Water Diver จนถึงระดับ PADI Divemaster บทบาทหลักของครูผู้สอน

คือการสอน แต่ในบางพื้นที่ ครูผู้สอนจะเป็นไกด์สำหรับนักดำน้ำที่ได้รับการรับรองแล้วในทริปดำน้ำ

ด้วยเช่นกัน

ในฐานะครูสอนดำน้ำ คุณมีความสามารถในการมอบของขวัญในการเป็นนักดำน้ำให้กับใครบางคนได้!

คุณยังจะช่วยให้ผู้คนสร้างความมั่นใจ เอาชนะความกลัวและสัมผัสกับโลกใบใหม่ หากคุณเป็นคนชอบ

พบปะกับผู้คนและชอบสอน นี่จะเป็นบทบาทสำหรับคุณ

Instructor - Open Water Course - Learn to Dive

ในการเป็นครูผู้สอนของ PADI คุณจะต้องได้รับการรับรองเป็นได๊พ์มาสเตอร์ (Divemaster) ของ PADI ก่อน

ได๊พ์มาสเตอร์ที่มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 100 ได๊พ์สามารถลงทะเบียนในหลักสูตร PADI IDC (Instructor

Development Course) ได้ ในหลักสูตร IDC นั้นรวมถึงหลักสูตร PADI Assistant Instructor และ Open

Water Scuba Instructor หากคุณขาดเวลาหรือเงิน คุณสามารถเข้าร่วมหลักสูตร IDC ในสองขั้นตอนได้โดย

เป็นครูผู้ช่วย (Assistant Instructor) ก่อนแล้วจึงค่อยเป็นครูผู้สอน Open Water Scuba Instructor อย่าง

เต็มรูปแบบในภายหลัง

ในระหว่างหลักสูตร PADI IDC ของคุณ คุณจะได้เรียนรู้วิธีดำเนินการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ของ PADI

อย่างปลอดภัยและเป็นมืออาชีพ และคุณจะได้ต่อยอดจากการสาธิตทักษะที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้วใน

หลักสูตร PADI Divemaster คุณจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรม

นักดำน้ำที่นำเสนอโดย PADI

เมื่อเรียนจบหลักสูตร IDC แล้ว คุณจะต้องทำการสอบ PADI IE (Instructor Examination) เพื่อยืนยัน

ว่าคุณเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่คุณเรียนรู้ในระหว่างหลักสูตร IDC ได้


คุณตัดสินใจแล้วหรือยังว่าอาชีพไหนที่เหมาะกับคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร PADI Divemaster และหลักสูตร Open Water Scuba Instructor เพื่อให้

คุณสามารถเริ่มต้นอาชีพการดำน้ำแบบสคูบาในฐานะมืออาชีพของ PADI! ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเริ่มก้าวแรกสู่

การเป็นมืออาชีพของ PADI ด้วยหลักสูตร Divemaster หรือรู้อยู่แล้วว่าหลักสูตร IDC นั้นเหมาะกับคุณ คุณก็

สามารถเริ่มต้นได้ทันที เริ่มต้นด้วยบทนำของหลักสูตร PADI Divemaster ฟรีที่อยู่ด้านล่างนี้ด้วยโปรแกรม

eLearning ของเรา หรือ ติดต่อร้านดำน้ำในท้องถิ่นของคุณเพื่อเริ่มต้นการเดินทางสู่การเป็นครูผู้สอน OWSI

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานดำน้ำแบบสคูบาสำหรับมืออาชีพของ PADI ที่ได้รับการรับรองแล้วหรือไม่

อ่านบทความเหล่านี้

Share This