ในทุกวันนี้ การดำน้ำแบบสคูบาเกือบจะมีความหมายเหมือนกันกับการอนุรักษ์แล้ว และด้วยเหตุผลที่ดี นักดำน้ำปฏิบัติการอยู่ในแนวหน้าของการสำรวจมหาสมุทร ความเพลิดเพลินและการปกป้อง! ในการสนทนา

ด้านการอนุรักษ์ หญิงสาวเหล่านี้กำลังทำท่าไจแอนสไต๊ด์ (Giant Stride) และสร้างผลกระทบครั้งใหญ่


1) คาโรล่ารามิเรซ (Carola Ramírez) ผู้ให้การสนับสนุนฉลาม

คาโรล่า รามิเรซ (Carola Ramírez) อายุ 29 ปี เป็นครูผู้สอนของ PADI และเป็นผู้ก่อตั้ง Unidos por  

 los Tiburones (“United for Sharks”) เธอแบ่งปันความงามของมหาสมุทรและสัตว์นักล่าที่โด่งดัง

ที่สุดกับคนอื่น ๆ โดยสอนให้พวกเขารู้ถึงความสำคัญของฉลาม งานของเธอรวมกว่า 91 องค์กรในคอสตาริกา

และองค์กรระหว่างประเทศที่มุ่งมั่นในการอนุรักษ์ฉลาม นอกจากนี้ เธอยังได้กระตุ้นการสนับสนุนจาก

สาธารณชนให้หยุดซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ 14 แห่งไม่ให้ขายเนื้อฉลาม ท้ายที่สุด เธอได้ส่งลายเซ็นเกือบ 

50,000 ลายเซ็นให้กับรัฐบาลคอสตาริกาเพื่อเรียกร้องให้ยุติการจับและการค้าฉลามสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์


2) ไมซี่ฟุลเลอร์ (Maisy Fuller) นักการศึกษาด้านการอนุรักษ์

ไมซี่ ฟุลเลอร์ (Maisy Fuller) อายุ 29 ปี เป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ที่ Gili Shark  

 Conservation ใน Gili Air ประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะได๊พ์มาสเตอร์ของ PADI นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล

และนักการศึกษา เธอได้แบ่งปันความหลงใหลและความรู้เกี่ยวกับมหาสมุทรกับนักเรียนหลายพันคน เธอ “มี

ความหลงใหลอย่างมากเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดภัยคุกคามที่เกิดจากมนุษย์” เธอกล่าว “วิธี

เดียวที่เราสามารถทำได้คือการให้ความรู้แก่กันและกันและร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่สดใส” โดยรวมแล้ว เธอหวัง

ว่าทุกคนที่เธอพูดคุยด้วยจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับมหาสมุทรและรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจที่จะสร้างผล

กระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม!


3) อิซาเบลล่าออสเซียนเดอร์ (Isabella Ossiander) นักวิจัยอาหาร

ทะเลที่ยั่งยืน

อิซาเบลล่า ออสเซียนเดอร์ (Isabella Ossiander) อายุ 22 ปี กังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายของสายพันธุ์

กระเบนที่มีฉลากไม่ถูกต้องและเนื้อกระเบนราหูที่ผิดกฎหมายที่ขายในเม็กซิโก ดังนั้นเธอจึงสร้างโครงการวิจัย

ทางพันธุกรรมเพื่อทำความเข้าใจว่าปัญหาแพร่กระจายไปมากเพียงใด เธอสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างอาหาร

ทะเลที่ซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาดปลาในบาฮากาลิฟอร์เนีย ในประเทศเม็กซิโก และเธอพบว่ามีขายใน

บาจามากถึง 11 สายพันธุ์ โดยทั้งหมดระบุว่าเป็น “สตริงเรย์” ซึ่งหนึ่งในนั้นกำลังใกล้สูญพันธุ์ และ 78% 

ของสายพันธุ์ที่ขายในตัวอย่างของเธอกำลังถูกคุกคาม “มันเป็นการค้นพบที่น่ากังวล” ออสเซียนเดอร์กล่าว 

“เรามีความสุขที่ไม่มีกระเบนราหู แต่เราออกไปที่ตลาดเหล่านี้เพียงเดือนละครั้งในบาจา ดังนั้นฉันแน่ใจว่า

มีหลายชนิดที่ขายโดยที่เราไม่ได้พบ” เธอใช้งานวิจัยนี้นอกเหนือจากขอบเขตเดิมในที่เป็นวิทยานิพนธ์ของ

เธอที่ UCSC และตอนนี้กำลังทำงานวิจัยให้เสร็จโดยอิสระ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Manta Trust และ 

Mobula Conservation Project เธอกล่าวเสริมว่า “ฉันเชื่อว่าผลกระทบของฉันคือการเผยแพร่ความตระหนัก

รู้และความรู้ ใคร ๆ ก็อยากช่วยเหลือและอนุรักษ์สายพันธุ์ต่าง ๆ แต่พวกเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน” ดังนั้น เธอจึงเห็นบทบาทของเธอในการให้ความรู้เพื่อลดช่องว่างนั้นและกระตุ้นการดำเนินการสำหรับมหาสมุทรของ

เรา


4) เคธี่ฮอลล์ (Katie Hall) ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการอนุรักษ์

A diver takes down measurements in a coral nursery in the Florida Keys.

เคธี่ ฮอลล์ (Katie Hall) กำลังดำเนินการวิจัยการฟื้นฟูปะการังที่สถานที่เพาะชำปะการังของ Coral Restoration 
Foundation

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ของ Silent World Dive Center ในคีย์ลาร์โก (Key Largo) รัฐฟลอริดา เคธี่ ฮอลล์ 

(Katie Hall) วัย 25 ปี กำลังเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ทะเล ร้านดำน้ำแห่งนี้เป็นหนึ่งใน ศูนย์ดำน้ำ PADI Eco Centers 

แห่งแรกของโลกและเป็นผู้กำหนดทิศทางของเกาะส่วนใหญ่ในแง่ของการอนุรักษ์ ฮอลล์ยังเป็นผู้นำในการสร้างแรง

บันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน Florida Keys


5) อาลีอาห์บันชิค (Aliah Banchik) ผู้ก่อตั้ง FINstitute

อาลีอาห์ บันชิค (Aliah Banchik) วัย 24 ปี เป็นช่างภาพสัตว์ป่า ครูผู้ช่วย (Assistant Instructor) ของ PADI 

และนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับปลากระดูกอ่อนประเภทฉลามและกระเบน (Elasmobranch) 

เธอกล่าวว่า “ฉันเป็นนักแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และมีความหลงใหลในการนำผู้คนมารวมกันและแบ่งปันความรู้

ผ่านการเล่าเรื่องด้วยภาพและประสบการณ์” ด้วยความหลงใหลและชุดทักษะที่ไม่เหมือนใคร เธอได้ก่อตั้ง FINstitute 

ขึ้นที่มหาวิทยาลัย James Cook University ในออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันเธอกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ด้านชีววิทยาทางทะเล กลุ่มอนุรักษ์ฉลามที่นำโดยนักเรียนสังกัด JCU นี้สนับสนุนการอนุรักษ์ฉลามในออสเตรเลีย

และอินโดนีเซีย


6) เคย์ล่าไฟร์เฮลเลอร์ (Kayla Feairheller) สร้างชุมชนอนุรักษ์

A woman diver cleans wire in a coral nursery in the Maldives.

เคย์ล่า ไฟร์เฮลเลอร์ (Kayla Feairheller) ฟื้นฟูแนวปะการังในมัลดีฟส์ โดยไอรีน แพนเครซี่

เคย์ล่า ไฟร์เฮลเลอร์ (Kayla Feairheller) วัย 28 ปี มีความกระตือรือร้นในการสร้างเครือข่ายผู้สร้างความเปลี่ยน

แปลงในมหาสมุทรด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง จัดกิจกรรมเก็บกวาดและแบ่งปันเรื่องราวใต้น้ำ เธอทำงานในการตรวจสอบและฟื้นฟูป่าเคลป์หรือป่าสาหร่าย (Kelp Forest) และแนวปะการังเป็นอาชีพ “รู้สึก

เป็นเกียรติที่ได้เป็นผู้นำรุ่นเยาว์ด้านการอนุรักษ์ ฉันกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับผู้นำคนอื่น ๆ ที่หลงใหล

เกี่ยวกับมหาสมุทรของเราพอ ๆ กับฉัน” เธอกล่าว เคย์ล่ายังจัดกิจกรรมทำความสะอาดมหาสมุทรทั้งด้านบน

และใต้ผิวน้ำ และใช้เวลาว่างของเธอบันทึกความเชื่อมโยงของระบบนิเวศใต้น้ำทั่วโลก เธอเป็นผู้ก่อตั้ง Bleu World 

วิศวกรซอฟต์แวร์ของ Coral Gardeners นักดำน้ำเชิงวิทยาศาสตร์ที่ Reef Check และได๊พ์มาสเตอร์ของ PADI 

ฟรีแลนซ์บนเกาะคาทาลินา (Catalina) รัฐแคลิฟอร์เนีย


วิคตอเรีย อัลวาเรซ เปอร์ซิโก้ (Victoria Alvarez Persico) ระหว่างการดำน้ำเก็บขยะ 

แม้จะเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของ Dive Ninja Expeditions ใน Cabo San Lucas ประเทศเม็กซิโก แต่วิคตอเรีย 

อัลวาเรซ เปอร์ซิโก้ (Victoria Alvarez Persico) วัย 27 ปี กำลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไป เธอเป็น

ครูผู้สอนของ PADI และมัคคุเทศก์; ยิ่งไปกว่านั้น เธอยังช่วยพัฒนาโปรแกรมให้คำปรึกษา Ninja Ocean Guardians ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสอนเยาวชนชาวเม็กซิกันถึงวิธีการเป็นมืออาชีพของ PADI และนักอนุรักษ์ วีรบุรุษแห่งมหาสมุทร

คนนี้ยังช่วยในการออกแบบหลักสูตรและกำลังทำงานเพื่อขยายโปรแกรมให้มีผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นใน Baja 

มากขึ้น นอกจากนี้ เธอยังจัดกิจกรรมเก็บขยะในมหาสมุทรและสอนเด็ก ๆ ในท้องถิ่นเกี่ยวกับฉลามอย่างแข็งขัน 

เธอกล่าวว่า “ฉันคิดว่าการศึกษามีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก”


8) กาเบรียลานาธาเนียฮารีวันโต (Gabriela Nathania Harywanto) ซุปเปอร์วูแมนแห่งท้องทะเล

A researcher swims alongside a sea turtle.

กาเบรียลา นาธาเนีย ฮารีวันโต (Gabriela Nathania Harywanto) ช่วยวิจัยกระเบนราหูโดยการมีส่วนร่วม
กับคนในท้องถิ่น โดยมูลนิธิ Marine Megafauna Foundation

กาเบรียลา นาธาเนีย ฮารีวันโต (Gabriela Nathania Harywanto) เป็น Coral Catch Superwoman มีอายุ 

24 ปี เธอเข้าร่วมในโครงการฟื้นฟูปะการังในอินโดนีเซียและแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ของเธอกับชุมชน

ท้องถิ่น เธอยังสนับสนุนการวิจัยของมูลนิธิ Marine Megafauna Foundation ด้วยการรวบรวมข้อมูล ประมวล

ผลข้อมูล และเป็นผู้นำในการเข้าถึงชุมชนท้องถิ่น เธอกล่าวว่า “ฉันมีความฝันที่จะกระตุ้นให้ผู้คนจำนวนมากขึ้น

ตระหนักว่าเราอยู่เคียงข้างกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เราต้องดูแลอยู่เสมอ” ดังนั้นเธอจึงมาเป็นได๊พ์มาสเตอร์ของ PADI เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้อื่นตกหลุมรักโลกใต้น้ำของเราได้มากขึ้น


9) วิตาปุสปิตาสารี (Vita Puspita Sari) Green Fins Guru

มีผู้หญิงไม่มากนักในอินโดนีเซียที่ทำงานในอุตสาหกรรมการดำน้ำเป็นงานประจำ วิตา ปุสปิตา สารี (Vita Puspita 

Sari) วัย 28 ปี เป็นหนึ่งในไม่กี่คน ในฐานะ ครูผู้สอนของ PADI Instructor เธอทำงานอยู่ที่ลาบวน บาโจ (Labuan 

Bajo) เป็นที่ที่เธอเข้าร่วมกับ Trash Hero เพื่อทำความสะอาดผืนดินและมหาสมุทร เธอยังเป็นมัคคุเทศก์ที่ได้รับการ

รับรองโดย Green Fins ที่ชอบสอนและแสดงให้ผู้คนเห็นว่าโลกใต้น้ำสวยงามเพียงใด


10) อัลแตร์อิริโกเยน (Altair Irigoyen) รักษาความสะอาดของ Patagonia

อัลแตร์ อิริโกเยน (Altair Irigoyen) เกิดและเติบโตใน Puerto Madryn ประเทศชิลี เธอมีอายุ 19 ปี เป็นได๊พ์มาสเตอร์ 

ของ PADI ที่ Bucea Hoy ใน Argentinian Patagonia ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของทีมอนุรักษ์ เธอมีส่วนร่วมในการทำ

ความสะอาดชายหาดและช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดูแลมหาสมุทรของเรา นอกจากนี้ เธอทำให้ทุกการดำน้ำ

เป็น Dive Against Debris โดยการเก็บขยะจากพื้นทะเล เธอจึงรวมข้อมูลเกี่ยวกับเศษขยะเหล่านี้และเหตุผลว่าทำไม

มหาสมุทรจึงมีความสำคัญต่อโลกทั้งใบของเราในการอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับการดำน้ำทุกครั้ง


A woman diver leads other women in coral restoration techniques.

ไมซี่ ฟุลเลอร์ (Maisy Fuller) สอนนักเรียนถึงวิธีทำความสะอาดสถานที่เพาะชำปะการัง โดยริส โลแกน (Rhys Logan)

Related Conservation Reading

Share This