ใต้ผิวมหาสมุทรนั้นมีอาณาจักรสัตว์ลึกลับอยู่ ตั้งแต่แพลงก์ตอนสัตว์ที่เล็กที่สุดไปจนถึงยักษ์ขนาดมหึมาของโลก 

มีสัตว์ทะเลที่สวยงาม สัตว์ทะเลน่ารัก และยังมีสัตว์ทะเลที่น่าขนลุกอีกมากมาย แต่เราก็ยังรู้เกี่ยวกับมหาสมุทร

น้อยกว่าที่เรารู้เกี่ยวกับดวงจันทร์

นักวิทยาศาสตร์อาจมีการสำรวจที่ต้องทำอีกมาก แต่ในระหว่างนี้ ให้อ่านคำตอบของคำถามยอดฮิต

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลบางข้อในอินเทอร์เน็ต เช่น “มีสัตว์อยู่ในมหาสมุทรกี่ชนิด” “สัตว์ทะเลที่อยู่ลึก

ที่สุดคืออะไร” และ “สัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรงที่สุดคืออะไร”


octopus in lembeh strait which marine animal quiz

สัตว์มีชีวิตอยู่ในมหาสมุทรได้อย่างไร

สัตว์ทะเลได้พัฒนาร่างกายและพฤติกรรมเพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของมหาสมุทร 

การปรับตัวของสัตว์ทะเลที่น่าประทับใจ ได้แก่:สัตว์ในมหาสมุทรมีกี่ชนิด

นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่ามีสัตว์และพืชในมหาสมุทรอยู่ประมาณ 2.2 ล้านสายพันธุ์ แต่มีการตั้งชื่อ

สายพันธุ์ที่พบไม่ถึง 250,000 สายพันธุ์ ในความเป็นจริง มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของมหาสมุทรของเรา

ยังคงรอการค้นพบ สิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่นอนคือจำนวนสัตว์ทะเลกำลังลดลงในอัตราที่น่าตกใจ และเราต้อง

ดำเนินการทันทีเพื่อปกป้องพวกมัน


The dumbo octopus against a black background, one of many deep sea ocean animals and one of the most unusual ocean animals

สัตว์ในมหาสมุทรสามารถลงไปได้ลึกแค่ไหน

สัตว์ทะเลส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตที่แสงแดดเข้าถึง (Epipelagic) ลึกลงไปถึง 200 เมตร/650 ฟุต อย่างไรก็ตาม 

มีบางชนิดดำดิ่งลึกลงไปเพื่อค้นหาอาหาร เจ้าของสถิติคือวาฬคูเวียร์ (Cuvier’s beaked whales) ที่ดำลึกลงไป

เกือบ 3,000 เมตร/9,800 ฟุต สัตว์ทะเลที่ลึกที่สุด (ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่แปลกประหลาดที่สุดอย่างไม่น่าแปลกใจ) อาศัยอยู่ในร่องลึกของมหาสมุทรที่อยู่ลึกลงไปหลายพันกิโลเมตร


สัตว์ในมหาสมุทรทุกชนิดว่ายน้ำหรือไม่

สัตว์ทะเลบางชนิด เช่น ปลาเซลฟิช สามารถว่ายน้ำด้วยความเร็วทำลายสถิติได้อย่างแน่นอน บ้างก็ว่ายน้ำได้

แต่ไม่เก่งนัก เช่น ม้าน้ำหรือปลาปักเป้า ยังมีสายพันธุ์ที่เดินบนก้นทะเลเท่านั้น เช่น ปู ดาวทะเล และ

ปลาค้างคาวปากแดง


A cuttlefish showing off its flamboyant colors, patterns, and shapes, while a scuba diver observes from the surface

สัตว์ทะเลสื่อสารกันอย่างไร

ตั้งแต่การเข้าสังคมและการผสมพันธุ์ไปจนถึงการป้องกันภัยคุกคาม สัตว์ทะเลสามารถสื่อสารได้หลายวิธี:

 • เสียง: วาฬ “ร้องเพลง” โลมาส่งเสียงคลิกและเสียงหวีด สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งตีกรงเล็บของมัน ปลายังทำเสียง “เอี๊ยด” กับครีบของพวกมันด้วย
 • ภาพ: การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด สี หรือท่าทาง – ปลาหมึกเป็นตัวอย่างที่ดี
 • สัญญาณไฟฟ้า: เป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตในน้ำ เช่น ปลาไหลไฟฟ้าและปลากระเบน
 • การปล่อยสารเคมี: ฟีโรโมน (กับสายพันธุ์เดียวกัน) หรืออัลลีโลเคมีคอล (ข้ามสายพันธุ์)

สัตว์ทะเลต้องดื่มน้ำหรือไม่

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการน้ำเพื่อความอยู่รอด สัตว์น้ำส่วนใหญ่ รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลและปลา

น้ำจืด สามารถดูดซับน้ำจากอาหารหรือโดยการออสโมซิสได้ อย่างไรก็ตาม ปลาน้ำเค็มจะต้องดื่มน้ำทะเล

เพื่อให้ร่างกายไม่ขาดน้ำ โดยร่างกายจะกรองเกลือส่วนเกินออกไป


A shortfin mako shark is one of many open ocean animals that has to keep swimming to be able to breathe through its gills

สัตว์ทะเลสามารถจมน้ำได้หรือไม่

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล เช่น โลมาและแมวน้ำ ต้องการอากาศในการหายใจ น่าเศร้าที่หลายตัวจมน้ำ

ตายหลังจากติดอวนจับอยู่ใต้น้ำ ในทางกลับกัน แม้ว่าปลาไม่สามารถจมน้ำในทางเทคนิคได้ แต่สายพันธุ์

ส่วนใหญ่ (รวมถึงฉลามหลายสายพันธุ์) ต้องการให้น้ำไหลผ่านเหงือกเพื่อหายใจ ด้วยเหตุนี้ พวกมัันจึงต้อง

ว่ายน้ำตลอดเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดอากาศหายใจ


ความกลัวสัตว์ในมหาสมุทรนั้นเรียกว่าอะไร

 • Thalassophobia = โรคกลัวทะเล (และสิ่งที่อาศัยอยู่ในนั้น)
 • Aquaphobia = อาการกลัวที่กว้างกว่า
 • Nyctophobia = กลัวสถานที่มืด
 • Ichthyophobia = กลัวปลา
 • Galeophobia = กลัวฉลาม
 • Ostraconophobia = กลัวสัตว์ประเภทครัสเตเชียนหรือสัตว์มีเปลือก

Palau's Jellyfish Lake above and below the surface, which is filled with jellyfish, one of the most common ocean animals

สัตว์ทะเลถ่ายอุจจาระไหม

สัตว์ในมหาสมุทรถ่ายอุจจาระ– ซึ่งจำเป็นต่อห่วงโซ่อาหารทางทะเลและการจมคาร์บอน สิ่งมีชีวิต เช่น 

วาฬ แมวน้ำ เต่า และปลากระดูกแข็งที่ถ่ายอุจจาระในลักษณะดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม บางสายพันธุ์ก็ทำ

แตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่น แมงกะพรุนและปะการังจะ “Throop” หรืออาเจียนมันออกมาเนื่องจากมี

ทางเข้า (และออก) ของท้องเพียงทางเดียว ในขณะที่ฟองน้ำหาอาหารและอุจจาระผ่านรูขุมขน


สัตว์ทะเลต้องการแสงแดดหรือไม่

สัตว์ใต้น้ำจำนวนมากต้องอาศัยแสงอาทิตย์ นอกจากจะให้แสงสว่างแล้ว ยังจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของ

แพลงก์ตอน ซึ่งช่วยรักษาห่วงโซ่อาหารของมหาสมุทรอีกด้วย ในทางตรงกันข้าม สัตว์ใต้ทะเลลึกได้ปรับตัวให้

อยู่ในความมืดสนิท โดยที่ไม่มีแสงแดด พวกมันจะสร้างพลังงานจากแหล่งสารเคมี เช่น ปล่องไฮโดรเทอร์มอล

หรือซากปลาวาฬที่จมลง


An aerial shot of a pod of dolphins swimming across the seabed in crystal-clear water at a tropical scuba diving destination

สัตว์ทะเลนอนหลับอย่างไร

สัตว์น้ำไม่ได้นอนเหมือนเรา ในทางกลับกัน สัตว์ส่วนใหญ่เข้าสู่สภาวะพัก โดยลดกิจกรรมที่เผาผลาญพลังงาน

ลงในขณะที่ยังคงตื่นตัวต่ออันตราย

 • ปลาอาจลอย มุดทราย หรือหุ้มตัวเองขณะพักผ่อน
 • โลมาและวาฬต้องตื่นเพื่อหายใจ ดังนั้นพวกมันจึงพักสมองครั้งละซีก
 • วอลรัสป้องกันตัวเองด้วยการเกี่ยวงาเข้ากับน้ำแข็ง
 • ฉลามบางชนิดจะว่ายไปตามกระแสน้ำเพื่อให้ “หายใจ” ได้ง่ายขึ้นระหว่างพักผ่อน

สัตว์ทะเลจำศีลหรือไม่

เมื่ออุณหภูมิลดลง สัตว์ทะเลจำนวนมากจะเข้าสู่การพักที่ลึกขึ้นหรืออพยพไปยังผืนน้ำที่อุ่นขึ้น มีปลาเพียงชนิดเดียว

ที่จำศีลจริงนั่นคือ ปลาปักเป้าหนามแอนตาร์กติก


เหตุใดสัตว์ทะเลจึงมีความสำคัญ

มหาสมุทรเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความอยู่รอดของเรา มันสร้างออกซิเจนของเรามากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ดูดซับการปล่อย

ก๊าซคาร์บอน 25 เปอร์เซ็นต์ และช่วยควบคุมอุณหภูมิของพื้นดิน นอกจากนี้ อาหารทะเลที่ยั่งยืนยังเป็นแหล่งอาหาร

และรายได้สำคัญของหลายชุมชน มหาสมุทรอาจถูกคุกคาม แต่ชุมชนผู้นำ Torchbearer เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวที่

ทรงพลังเพื่อดำเนินการในท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบระดับโลก


คำตอบสั้นๆบางข้อ:

สัตว์ที่พบมากที่สุดในมหาสมุทรคืออะไร ตัวคริลล์ ซึ่งมีล้านล้านในมหาสมุทรใต้เพียงแห่งเดียว

สัตว์ที่หายากที่สุดในมหาสมุทรคืออะไร วากีต้า – เหลือเพียง 10 ตัวเท่านั้น

สัตว์ทะเลที่เล็กที่สุดคืออะไร แพลงก์ตอนสัตว์ (ส่วนใหญเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น)

สัตว์ทะเลที่ใหญ่ที่สุดคืออะไร วาฬสีน้ำเงิน ซึ่งมีความยาวถึง 30 เมตร/100 ฟุต

สัตว์ทะเลที่อันตรายที่สุดคืออะไร แมงกะพรุนกล่อง – พิษของมันสามารถฆ่าได้ภายในไม่กี่นาที

สัตว์ทะเลที่ฉลาดที่สุดคืออะไร โลมา พวกมันถูกเรียกว่าสมองแห่งมหาสมุทร


A scuba diver and PADI Underwater Naturalist swims toward and observes a giant shoal of fish in the open blue ocean

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัตว์ทะเลที่คุณชื่นชอบ

ลองอ่านบล็อกเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลของเราเพื่อดูคำตอบเพิ่มเติมสำหรับคำถามเกี่ยวกับสัตว์ทะเลประเภทต่าง 

เช่น:


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ

หากคุณต้องการเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ในมหาสมุทร รวมถึงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ แหล่งที่อยู่อาศัย และ

การเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ กับสิ่งมีชีวิตบนบก ให้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร PADI Underwater Naturalist 

เพื่อเพิ่มจุดประสงค์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการผจญภัยดำน้ำครั้งต่อไปของคุณ

Share This