เกิดมาเพื่อดำน้ำแต่ถูกบังคับให้ทำงานใช่ไหม ทำไมถึงไม่ประกอบอาชีพที่ต้องดำน้ำแบบสคูบาล่ะ 

ด้านล่างนี้คือรายการของงานดำน้ำแบบสคูบาทั่วไปที่คุณจะสามารถทำได้ มาเรียนรู้ว่าแต่ละงาน

นั้นเป็นอย่างไรและต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างในการเริ่มต้น

งานดำน้ำแบบสคูบาส่วนใหญ่จะต้องมีประกาศนียบัตรได๊พ์มาสเตอร์หรือครูผู้สอนก่อน มาเป็น

มืออาชีพของ PADI® แล้วคุณจะมี ‘แผนสอง’ อยู่เสมอ

a scuba diver explores a wreck covered in pink coral - learn about scuba diving jobs

#1 ไกด์ดำน้ำหรือครูสอนดำน้ำ

ประกาศนียบัตรได๊พ์มาสเตอร์หรือครูผู้สอนเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการย้ายออฟฟิศของคุณ

ให้ไปอยู่ใต้น้ำ หากคุณสนุกกับการมีประสบการณ์ที่น่าทึ่งใต้น้ำและพบปะผู้คนจากทั่วโลก 

การเป็นไกด์ดำน้ำหรือครูผู้สอนของ PADI ก็อาจเป็นงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

ไม่ว่าคุณจะทำงานบนเรือ Liveaboard ท่องเที่ยวรอบโลกโดยทำงานในรีสอร์ทต่าง ๆ หรือ

จะทำงานที่ร้านดำน้ำของ PADI ใกล้ ๆ คุณ คุณจะได้เพื่อนใหม่ ๆ ที่จะคบกันไปตลอดชีวิต

และมีประสบการณ์ที่คุณจะจดจำไปตลอดชีวิต อ่านเกี่ยวกับประโยชน์ของการเป็นครูสอน

ดำน้ำของ PADI ในโลกของความเป็นจริง

กำลังคิดที่จะแลกรองเท้าออฟฟิศของคุณกับตีนกบใช่ไหม นี่คือเรื่องราวจากชีวิตจริงของ

ผู้ที่ลาออกจากงานเพื่อมาเป็นครูสอนดำน้ำแบบสคูบา


#2 เจ้าของร้านหรือผู้จัดการร้านดำน้ำ

ประสบการณ์ด้านการตลาดและ/หรือการขายปลีกนั้นมีค่ามากในอุตสาหกรรมดำน้ำ ผู้ประกอบ

การดำน้ำแบบสคูบาหลาย ๆ แห่งดำเนินการโดยผู้ที่รักการดำน้ำแต่อาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การตลาดแบบ PPC หรือการออกแบบค้าปลีก หากคุณรักเกี่ยวกับการดำน้ำแบบสคูบา แต่ไม่ได้

เป็นได๊พ์มาสเตอร์หรือครูผู้สอน (ในตอนนี้) การจัดการร้านดำน้ำก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

เคยคิดที่จะเปิดร้านดำน้ำหรือไม่ เป็นนายตัวเอง เปลี่ยนชีวิตผู้คน และเป็นทูตของมหาสมุทร (และ

ยังเป็นตำแหน่งงานที่ดีที่สุดในโลก) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดร้านดำน้ำ


#3 กัปตันเรือ

ใบอนุญาตกัปตันสามารถเปิดประตูได้มากมาย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดำน้ำ บทบาทหลัก

ของกัปตันเรือคือการควบคุมและการเดินเรือ งานอื่น ๆ เพิ่มเติมอาจรวมถึงการฝึกซ้อมด้าน

ความปลอดภัย การนำทาง และการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ สถานที่ดำน้ำ

ที่ดีที่สุดในโลกหลายแห่งสามารถเข้าถึงได้โดยเรือเท่านั้น ดังนั้นกัปตันเรือจึงเป็นที่ต้องการอย่าง

มาก

อ่านเกี่ยวกับวิธีที่แอนดรูว์ รัค (Andrew Raak) ที่เป็นมืออาชีพของ PADI ได้กลายเป็น PADI IDC

Staff Instructor อัปเกรดใบอนุญาตกัปตันของเขาเป็นประเภท 200 Ton Masters


#4 นักดำน้ำเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Diver)

เนื่องจาก PADI มุ่งเน้นไปที่การดำน้ำแบบสันทนาการ เราจึงละเว้นงานดำน้ำทางทหารและ

เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถฝึกเพื่อเป็นนักดำน้ำเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ 

(Public Safety Diver) ได้ที่ศูนย์ดำน้ำของ PADI บางแห่ง นักดำน้ำเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

ต้องเรียนรู้ที่จะเชี่ยวชาญทักษะการดำน้ำแบบสคูบาขั้นพื้นฐานทั้งหมด

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องการนักดำน้ำที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อทำการสืบสวนและ

ค้นหาหลักฐานใต้น้ำ หลักสูตร Public Safety Diver ของ PADI สอนการจัดการสถานที่เกิดเหตุ 

การสื่อสาร การจัดทำเอกสารและทักษะสำคัญอื่น ๆ ที่คุณจะต้องมีเพื่อเข้าร่วมทีมดำน้ำเพื่อความ

ปลอดภัยสาธารณะ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Public Safety Diver และสิ่งที่ต้องมีมาก่อน 

ของ PADI หรืออ่านบทสัมภาษณ์ของเรากับไมค์ เบอร์รี่ (Mike Berry) ผู้ประสานงานการปฏิบัติการ

สำหรับทีมค้นหาและกู้คืนของตำรวจรัฐเวอร์จิเนีย


#5 นักดำน้ำเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

นักดำน้ำเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หมายถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาใต้น้ำโดยใช้การดำน้ำ

แบบสคูบาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการดังกล่าว นักดำน้ำเพื่อวิทยาศาสตร์รวบรวมและเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับโลกใต้ทะเล บ่อยครั้ง นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องรอบรู้ในด้านชีววิทยา โบราณคดี และธรณี

วิทยา เนื่องจากนักดำน้ำที่ทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะเฝ้าสังเกตและรวบรวมข้อมูลในสภาพแวด

ล้อมใต้น้ำจำนวนมาก ความผ่อนคลายในทุกสภาวะจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ขอแนะนำว่าอย่างน้อยควรมีประกาศนียบัตร Divemaster อ่านสิ่งที่ ชาร์ลี บีเกอร์ (Charlie Beeker)

นักดำน้ำเพื่อวิทยาศาสตร์พูดถึงการเลือกตำแหน่งนี้เป็นอาชีพ


#6 นักชีววิทยาทางทะเล

นักชีววิทยาทางทะเลศึกษาสิ่งมีชีวิตในทะเลที่หลากหลาย ทั้งพืชและสัตว์ นักชีววิทยาทางทะเล

หลายคนเลือกที่จะศึกษาเฉพาะสาขาที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น นักชีววิทยา

คนหนึ่งอาจเลือกเชี่ยวชาญด้านแพลงก์ตอนที่มีขนาดเล็กในขณะที่นักชีววิทยาทางทะเลอีกคนอาจ

เลือกเชี่ยวชาญด้านฉลาม ภารกิจต่าง ๆ นั้นจะรวมถึงการสังเกตสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมตาม

ธรรมชาติ การรวบรวมข้อมูล ศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต การติดตามและจัดการประชากร 

และการรายงานข้อมูลใหม่/อัปเดตเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบ

นักชีววิทยาทางทะเลสอนเรามากมายเกี่ยวกับโลกใต้น้ำ และยังช่วยให้เราพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

ในฐานะมนุษย์ด้วย พวกเขาแบ่งปันข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของมหาสมุทรกับชุมชน ธุรกิจ

ต่าง ๆ และนักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ผ่านรายงาน รูปภาพและวิดีโอใต้น้ำ

underwater archeologists analyze a dive site - underwater archeology is a scuba diving job that is challenging and rewarding

#7 นักโบราณคดีใต้น้ำ

เราสามารถเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผ่านสิ่งประดิษฐ์ที่พบใต้น้ำ คุณต้องการสำรวจ

ความลึกเพื่อค้นหา ศึกษา และตรวจสอบวัตถุโบราณที่มนุษย์ทิ้งไว้หรือไม่ นักโบราณคดีใต้น้ำ

กอบกู้ข้อมูลที่จมอยู่ใต้น้ำเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์

การเป็นนักโบราณคดีใต้น้ำอาจมีความท้าทายที่มากมายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม แต่ก็สามารถ

ทำให้รู้สึกเหมือนชีวิตได้ถูกเติมเต็มได้ ในการทำงานนี้จะต้องต้องมีวุฒิการศึกษาและการรับรอง

ขั้นสูง เรียนรู้ว่าประกาศนียบัตร Rebreather และ/หรือประกาศนียบัตร Instructor ของ PADI

สามารถช่วยให้คุณมีความได้เปรียบในสายงานที่มีการแข่งขันสูงนี้ได้อย่างไร


#8 นักดำน้ำเก็บลูกกอล์ฟ

นักดำน้ำเก็บลูกกอล์ฟไปเก็บลูกกอล์ฟที่นักกีฬาตีลงน้ำ จากนั้นลูกกอล์ฟจะถูกทำความสะอาด  แปรรูป

และรีไซเคิลเพื่อใช้ในอนาคต นักดำน้ำที่เก็บลูกกอล์ฟต้องมีประกาศนียบัต  Commercial  Scuba

Diving ประกาศนียบัตรด้านการปฐมพยาบาล และประกาศนียบัตรนักดำน้ำ Rescue Diver สนาม

กอล์ฟแต่ละแห่งอาจกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม

นักดำน้ำเก็บลูกกอล์ฟหลาย ๆ คนเลือกที่จะทำเป็นงานนอกเวลาเนื่องจากงานและรายได้โดยรวม ไม่

คงที่เสมอไป หากคุณกำลังมองหางานเสริมและต้องการทราบลึกลงไปอีกเล็กน้อย ให้คลิกวิดีโอ

ด้านล่างเพื่อดูว่างานนี้เหมาะกับคุณหรือไม่


#9 บล็อกเกอร์สายท่องเที่ยว

หากคุณรักในการสำรวจสถานที่ใหม่ ๆ และแบ่งปันคำแนะนำ ทำไมไม่ลองทำอาชีพนี้ดูล่ะ บล็อกเกอร์

สายท่องเที่ยวรวบรวมเนื้อหาและเขียนประสบการณ์ขณะเดินทางไปรอบโลก 

ในฐานะนักดำน้ำ คุณจะได้เยี่ยมชมสถานที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินชื่อและรวบรวมข้อมูล

โดยตรงที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของมหาสมุทรของเรา ใช้ประกาศนียบัตรการดำน้ำเพื่อเชื่อม

ต่อกับผู้อื่นและขยายเครือข่ายของคุณให้กว้างขึ้น


#10 ช่างภาพหรือนักถ่ายวิดีโอใต้น้ำ

คุณเคยดำน้ำแล้วหวังให้คนอื่นจะได้เห็นความงามของโลกใต้ท้องทะเลไหม บางทีคุณอาจรัก

การถ่ายภาพมาตลอด แต่ต้องการยกระดับทักษะการใช้กล้องของคุณไปอีกขั้น งานนี้อาจ

เหมาะกับคุณ ช่างภาพและนักถ่ายวิดีโอใต้น้ำจับภาพสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ใต้ผิวน้ำ การอยู่ใต้น้ำ

โดยใช้กล้องช่วยให้สามารถจับภาพสิ่งมีชีวิตในทะเล เสียง และการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอยู่

ตลอดที่เกิดขึ้นระหว่างการดำน้ำได้ ในขณะที่งานหลักคือการถ่ายภาพกิจกรรมทั้งหมดนี้ เรา

ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นด้วย เพราะขณะถ่ายภาพอาจมีความท้าทาย

มากมายใต้น้ำที่สามารถบิดเบือนแสง สี และ/หรือการจัดฉากซีนได้

นอกจากนี้ โปรดอ่านวิธีที่คุณสามารถปกป้องท้องทะเลด้วยการถ่ายภาพใต้น้ำ ติดตาม

ช่างภาพใต้น้ำที่เน้นเรื่องการอนุรักษ์อย่างพอล นิคเลน (Paul Nicklen) และคริสติน่า

 มิตเตอร์ไมเออร์ (Cristina Mittermeier) บนโซเชียลมีเดียเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

คุณอาจจะคิดว่า “ฉันจะเริ่มต้นจากตรงไหน” หรือ “การเป็นช่างภาพใต้น้ำต้องมีคุณสมบัติ

อะไรบ้าง” อันดับแรก มันเริ่มจากการเรียนรู้วิธีดำน้ำและเรียนรู้วิธีการใช้กล้องใต้น้ำอย่าง

คล่องแคล่ว PADI เปิดสอนหลักสูตร Digital Underwater Photography และหลักสูตร 

Underwater Videography หลักสูตรเหล่านี้จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ระดับถัดไปเมื่อถึงเวลา

สมัคร


# 11 การทำความสะอาดตัวเรือใต้น้ำ

คุณเคยเห็นเรือที่พื้นใต้น้ำดูเหมือนเป็นสีเขียวหรือไม นี่เป็นเพราะการเติบโตของสาหร่ายและ

การสะสมทับตัวที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป กัปตันเรือจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวก

เขาปฏิบัติตามการบำรุงรักษาประจำปีและทำความสะอาดตัวเรือเรียบร้อยแล้ว นักดำน้ำที่ได้

รับการรับรองแล้วจะลงไปใต้ท้องเรือเพื่อทำความสะอาดตัวเรือ ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องกล

และตรวจสอบสภาพโดยรวมของเรือ หากสิ่งนี้ฟังดูน่าสนใจ โปรดติดต่อร้านดำน้ำใกล้บ้านคุณ

เพื่อดูว่ามีโอกาสในการจ้างงานหรือไม่และ/ หรือคุณสมบัติใดบ้างที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้


งานในฝันเพิ่มเติมสำหรับนักดำน้ำแบบสคูบา

รายการด้านบนของเรานั้นรวมถึงงานดำน้ำที่สามารถทำได้อย่างแท้จริงด้วยเวลา ความ

พยายาม และความอดทน งานด้านล่างนี้ต้องการความสามารถพิเศษและโชคเล็กน้อย

นอกเหนือจากการทำงานหนัก:

นักดำน้ำของนาซ่า
นักแสดงสตันท์ของฮอลลีวูด

คนจัดการตัวศิลปินของ Cirque du Soleil

นาย/นางแบบใต้น้ำ
นักสำรวจขั้วโลก


แล้วคุณจะรออะไรอีก

หากคุณรักการดำน้ำแบบสคูบา มีวิธีมากมายในการหาเลี้ยงชีพไปพร้อมกับการไล่ตามความรักในท้องทะเล 

การเริ่มก้าวแรกนั้นง่ายมาก

ติดต่อศูนย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ในท้องถิ่นของคุณและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็น

มืออาชีพของ PADI ร้านดำน้ำบางแห่งจัดกิจกรรมพิเศษซึ่งคุณสามารถพบกับมืออาชีพด้าน

การดำน้ำในท้องถิ่นและเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของพวกเขาได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ

อ่านบทสัมภาษณ์ผู้คนที่หลากหลายที่ทำงานดำน้ำแบบสคูบาเป็นงานประจำบนเว็บไซต์ของเรา

การเป็นมืออาชีพของ PADI นั้นมอบสิทธิประโยชน์มากมาย แม้ว่าคุณจะตัดสินใจไม่ประกอบ

อาชีพดำน้ำแบบสคูบาเป็นงานประจำก็ตาม ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิธีการสอนดำน้ำรวมถึง

การเรียนรู้วิธีแยกข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นหน่วยย่อย ๆ และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ คุณยัง

อาจได้รับเครดิตวิทยาลัยอีกด้วย อ่าน 7 เหตุผลหลักในการมาเป็นมืออาชีพของ PADI – เหตุผล

บางข้อเหล่านี้อาจทำให้คุณประหลาดใจ

Share This